Smiřice - ulice U Stadionu

Jsou použity materiály ze smiřického a Okr. archivu Hradec Králové.

   Ve smiř. Zpravodaji píše ing. Kupka: ,,Ulice se asi původně nejmenovala nijak. V roce 1909 kandidoval za Smiřice do zemského sněmu hrabě Václav Vojtěch ze Šternberka. ( pozn.: říšský rada, *Pohořelice u Napajedel 14.1.1868, +Vídeň 25.4.1930 ). Vyhrál volby, byl vlastenec, vědec a slušný člověk. Od té doby donedávna ,,Šternberkovo nábřeží". Dříve byla ulice velmi důležitá - tudy se přijíždělo do Smiřic z východní strany."
   Na podzim 1935 byly vykáceny i vzrostlé kaštany při okresní silnici na Šternberku, které celou čtvrť po dlouhou dobu charakterisovaly. Smiř. Kronika.
   V katastru nemovitostí je ještě v roce 2009 zaznamenáno Šternberské nábřeží.

čp. 15, 131, 133 a 66, 134, 135 a 138, 137, 139, 140, 141, 143, 144, 204, 230, 525, 613 a 614 a 634

Dne 2020 je v ulici evidováno 19 adres. Číslo 634 má budova na stadionu.

Zpět na hlavní stránku     Zbourané domy čp. 132, 135, 138, 139 a 142U Stadionu
Ulice a zároveň okresní silnice vedla dříve po břehu Labe.
Po postavení Tyršova mostu přes Labe přišli majitelé obchodů v ulici o čilý provoz, jenž se přesunul na novou cestu.
Výřez z pohledu od p. Zdeňka Vorla.

U Stadionu
Kolem roku 1910.

U Stadionu
Pohled na ulici z věže kostela.

U Stadionu
Pohled na ulici z věže kostela.

U Stadionu
Meziválečná mapa.

U Stadionu U Stadionu
Letecký pohled z roku 1945 a z roku 1996. Obec. úřad Holohlavy.

U Stadionu
Fotografii popisovaného prostoru pořídil Tomáš Spurný dne 13.8.2005.

U Stadionu
Foto ulice U stadionu pořídili manželé Burešovi 21.10.2016.Čp. 15

U Stadionu Foto vpravo ukazuje přestavbu budovy čp. 15 na malém stadionu.

Majitel, město Smiřice vyhlásilo 15.5.2008: ,,Záměr prodeje nemovitosti U Stadionu č.p. 15 ve Smiřicích, včetně pozemku stp. 698, k.ú. Smiřice o výměře 481 m2
Zdroj: smiř. stránky.

V této budově dříve sídlil také Dům dětí a mládeže. V roce 2009 město dům prodalo. V roce 2012 byl objekt znovu na prodej.
U Stadionu
Čp. 15

--- Na této stránce ---- jsou další fotografie tohoto domu.

U Stadionu
Čp. 15 - 9.11.2014

U Stadionu U Stadionu
,,Kotlina" bývalého toku řeky Labe dne 19.5.2013

U Stadionu
Čp. 15 - 9.7.2016.Čp. 131

U Stadionu
Čp. 131 - 9.7.2011

Další podrobnosti o tomto doměČp. 133 a 66

U Stadionu
Čp. 133 a 66.
10.12.2005 zde na štítcích pod čísly byly ulice: čp. 133 Na Šternberku a čp. 66 Hansova ul.

Další podrobnosti o těchto domechČp. 134

U Stadionu
Vlevo: čp. 134 - 10.12.2005

Další podrobnosti o tomto doměČp. 135 a čp. 138
(původní domy s těmito čísly jsou zbourány)


U Stadionu
Podnik Jipa s čp. 135 a 138 - 9.7.2016

Další podrobnosti o zbouraných domech čp. 135, 138Čp. 137

U Stadionu čp. 137
Před továrnou Jipa vede doprava cesta, vede k domu čp. 137 - 12.7.2011.U Stadionu
Pohled na další domy v řadě. 29.7.2009

------------------------------

Čp. 141

U Stadionu 141
Čp. 141 - 9.7.2016.

Z protokolu
   sepsaného 25. června 1889 k žádosti p. Josefa Hanky čd. 141 podané dne 18. června 1889 za povolení stavby nové kulny.
   Kociánová Hanka Jak v žádosti uvedeno nachází se na zadním konci domku žadatele velmi sešlá prkenná a slamou pokrytá kulna, která nejenže hrozí spadnutím nybrž i z ohledu nebezpečí ohně, hrozí anť střecha její téměř až k zemi dosahuje. Aby žadatel poněkud pomohl si k prostornější a bezpečnější takové místnosti (kulny) kde zaroveň dřevník umístěn býti má, odhodlal se starou tu kulnu strhnouti a na tom samém místě kulnu na zděných pilířích vystavěti a šindelem přikrýti. Jelikož stavba ta nachází se u prostřed zahrady žadatele, a krytba její bezpečněji než byla, se upraví, nemá podepsaný ničehož více k připomenutí.
   Valášek
   Mezující sousede Josef Beran vyslovil se ... nemá proti této stavbě ničejo k namítání. taktéž vyslovila se podepsaná Kateřina Kociánová.Čp. 140

U Stadionu 140
Čp. 140 - 10.12.2005.

Další fotografie tohoto domuČp. 230

U Stadionu 230
Čp. 230 - 9.7.2016

Další fotografie tohoto domuČp. 613 a 614

U Stadionu
Domy zleva čp. 613 a čp. 614. - 29.7.2009

Další fotografie domůČp. 143

U Stadionu
Čp. 143. - 10.12.2005
Fotografie domu s novou barvou fasády je u čp. 144.Čp. 144

U Stadionu
Domy čp. 144 a 143 s novým nátěrem. 29.7.2009.

Další podrobnosti o tomto doměČp. 204

U Stadionu
Čp. 204. - 9.7.2016

Další podrobnosti o tomto doměČp. 139

U Stadionu
Čp. 139 - pneuservis 25.10.2009.Čp. 525

Domy ve Smiřicích
Poslední dům ulice čp. 525.
Silnice pokračuje přes nový most dále na Opočno. Dům se čtyřmi byty je dnes pod úrovní nové silnice,
která se dříve stáčela na starý most vpravo a byla položena níž. 10.12.2005

Domy ve Smiřicích
Celkový pohled na silnici vedoucí z města a oba mosty a dům čp. 525. Foto K. Ulman dne 13.8.2005