Smiřice - ulice U Stadionu čp. 134

Jsou použity materiály z Okr. archivu Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránku      Popis ulice U StadionuU Stadionu
Čp. 134, vzadu stojí další dům s tímto číslem (foto dole) - 10.12.2005

U Stadionu
Čp. 133 a 134 - 29.6.2023

U Stadionu
Plán k vystavení nového domku pro p. Karla Váchu č.p. 134. v Smiřicích,
rýsoval z.t. mistr Valášek 15. května 1874.
Vlevo nahoře Dílna kolářská a kulna pro dřívy ...

Ze žádosti:
   Slavná městská rado !
   Jak známo, přišel jsem při vypuklém, dne 26. dubna t.r. požáru o veškeré mé domovní a hospodářské stavení, aniž mi zustalo, kde bych se ukryvati mohl. Abych si mohl opět nové stavení sbudovati, předkládám tuto stavební nákres, dle něhož stavěti hodlám ...
Ve Smiřicích d. 16. května 1874 Karel Vácha

Z protokolu
   sepsaného 1. června 1874 k žádosti p. Karla Váchy podané dne 18. května 1874, za povolení stavby nového domku na místě jeho shořelého stavení.
   Zástupce obce:
   Za povinost se ale p. Karel. Váchovi ukládá, abi se dle situačního nákresu rovná pouliční čára docíliti mohla, že povinen jest, od obce obecního pozemku ve výměře 4° - 3´ - 0" odkoupiti a když tomu se podvolí, že žádané povolení udělené byti muže.
   Vácha a Kašpar Já Josef Kašpar majitel domu číslo 133. co hraniční soused obmyšlené stavby pana Karla Váchy nemám ničehož k namítání ... podotýkám ale, že proti obmýšlené postavení dílny vedle mého plotu se ohražuji, aby dílna ta na 4 stopy od mého plotu postavena byla ...

Z protokolu
   Předevzatý dne 17. března 1874 u purkmistrovského úřadu ve Smiřicích
   Věc. K ústní žádosti p. Karla Váchy o prohlédnutí a příjmutí nově postaveného domu číslo pop: 134 ve Smiřicích na jeho vlastním pozemku...
   Především se připomíná že k ohledání a příjmutí nově postaveného domu byly dva hodnověrní svědci v osobě p. Josefa Kašpara a p. Karla Hanky pozvané, an vyvedená stavba jim dobře povědomá jest když nejbližší sousedé od ní jsou, a tím se pronesli takto:
   Propílková Stavební místo na kterém p. Karel Vácha řečený dům nově postavil jest vlastnictví jeho a jest na tom samém místě na kterém dříve dřevěný domek stával pod číslem pop: 134 staveb: parc: číslo 154. Tento domek dřevěný při vypuklém požáru dne 26. dubna 1874 až na povrch země schořel a tím veškeré díly stavby byly zničené tak že žádná stará zeď stát neostala, protože byly všechné ze dřeva požárem zničené. K této stavbě nebyl žádný starý hmot upotřeben, an veškeré dříví schořelo a cihli rozsipali.
   Pan Karel Vácha započal stavbu dne 1. srpna 1874 a úplně ji dokončil dne 28. února 1875. ve všech odělení a tím místnostě také od toho dne obývat započal.
   Konečně byly nájemníci vyslechnutí které se pronesly takto:
   Michek Já Marie Propílková najmula jsem v nově postaveným domě číslo 134 u p. Karla Váchy jednu světničku za roční nájem 22 zl. a přestěhovala jsem se do bytu toho dne 1. března 1875.
   Dále já Josef Michek jsem najmul ... jednu světničku za roční nájem 15 zl. a užívám ji počínajíc dne 1. března 1875.

Podpisy vpravo:
nahoře Propílková, dole Michek


U Stadionu
Hlavičkový dopis s objednávkou
Závod kolářský Karel Vácha Smiřice
Stavby vozů, hospodářské nářadí, potřeby pro stavitele - Sportovní lyže, sáňky, dětské vozíky. Založeno 1753
Titl Firma Karel Prokop, sport Rtyně v Podkrkonoší.
Prosím o zprávu můžete-li mi letošního roku přenechati nějaké saničky na sport. sáňky.
Doufám že jako vždy nebude moje objednávka oslyšena, za což děkuji. (čekal bych, že ,,bude oslyšena" - pozn. P.)
Zdroj: web. aukce.

U Stadionu
Hrob na smiřickém hřbitově:
Jan Bartoň strojmistr 1868 - 1928 a choť Vincencie 1868 - 1929
Karel Vácha mistr kolářský 1870 - 1943 a jeho manželka Růžena Váchová 1878 - 1951