Smiřice - ulice U Stadionu čp. 141

Jsou použity materiály z Okr. archivu Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránku      Popis ulice U StadionuU Stadionu 141
Čp. 141 - 9.7.2016.

U Stadionu 141
Čp. 141 - 29.6.2023.

U Stadionu 141
Čp. 141 - 29.6.2023.

Z protokolu
   sepsaného 25. června 1889 k žádosti p. Josefa Hanky čd. 141 podané dne 18. června 1889 za povolení stavby nové kulny.
   Kociánová Hanka Jak v žádosti uvedeno nachází se na zadním konci domku žadatele velmi sešlá prkenná a slamou pokrytá kulna, která nejenže hrozí spadnutím nybrž i z ohledu nebezpečí ohně, hrozí anť střecha její téměř až k zemi dosahuje. Aby žadatel poněkud pomohl si k prostornější a bezpečnější takové místnosti (kulny) kde zaroveň dřevník umístěn býti má, odhodlal se starou tu kulnu strhnouti a na tom samém místě kulnu na zděných pilířích vystavěti a šindelem přikrýti. Jelikož stavba ta nachází se u prostřed zahrady žadatele, a krytba její bezpečněji než byla, se upraví, nemá podepsaný ničehož více k připomenutí.
   Valášek
   Mezující sousede Josef Beran vyslovil se ... nemá proti této stavbě ničeho k namítání. taktéž vyslovila se podepsaná Kateřina Kociánová.

U Stadionu 141
Stará podoba domu čp. 141, vzadu stojí dům Beranova pekařství čp. 141. Sm. archiv.