Smiřice - ulice U Stadionu čp. 144

Jsou použity materiály z Okr. archivu Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránku      Popis ulice U StadionuU Stadionu
Domy čp. 144 a 143 s novým nátěrem. 29.7.2009.

plan Z protokolu
    sepsaného 27. srpna 1892 k žádosti pana Josefa Johna podané dne 19. srpna 1892 za povolení stavby nového obydelního domku.
    Proti vyvedení projektované stavby nového domku p. Jos. Johna na spáleništi. kde dříve dřevěné stavení čp. 144 stávalo, není žádných námitek ...
    jen toliko to ohledala komise, že z předložených nákresu jak viděti jest, nutno jest stavební plány přeměniti, anť stavebník stavbu tu v takových rozměrech prováděti nechce. ... jest potřeba upraviti stavební čáru podél okresní silnice a od domu p. Jana Balaše až na hranice p. Karla Kalendy čp. 143 a Jana Vopinky č. 189 a sice tak, aby od domu p. Jana Balaše stavební čára v délce 4.40 m., do uhle od chodníku kameného 2.45 m. vzdálen a odtud pevná čára podél okresní silnice, podél domu čp: 144 p. Josefa a podel domu č. 143 p. Karla Kalendy nově upravena byla.
    Jelikož hradba u zahrady p. Karla Kalendy po zkoušené stavbě asi o 50 ctm. přesaditi do jeho pozemku se má, bude mu pozemek, který vyměřen později bude, dle místních cen ustanoven a od obce odškodněn. Dále má se upraviti nový chodník podél nové stavby p. Jos. Johna a podle hradby p. Karla Kalendy, napotom stávající příkop zasípati a nový rigol podél chodníku zříditi. K cíli docílení pravého uhle pro novou stavbu odstoupil p. Karel Kalenda p. Jos. Johnovi pozemek v šíři 40 ctm. za kterýžto pozemek nežádá od p. Jos. Johna žádné náhrady.

Nákres na postavení nového domovního spolu hospodářského stavení pro pana Josefa Johna č. pop. 144 ve Smiřicích, rýsoval V. Kottland 23.7.1892
John------------------
22.2.1849 se zde narodila Františka Kulhánková, dcera Josefa Kulhánka, helvétského vyznání chalupníka ze Smiřic č. 144, (syna Václava Kulhánka ze Smiřic č. 144 a zemřelé matky Marie Tomkové z Máslověd) a Marie, H.V. dcery Josefa Černého z Divce č. 26 a Marie Pultarové z Divce č. 5
------------------

U Stadionu
Polohorys z plánu nahoře.
Texty zleva: nahoře je staré koryto Labe, na Zahradě k čp. 169 je Kuželník,
Dom. stav. p. Balaše č. 169, Dom. stav. J. Johna č. 144, Dom. stav. p. K. Kalendy čís. pop. 143