Holohlavy - ulice Na Výsluní

Zpět na hlavní stránku

V ulici je 20.března 2015 evidováno 19 adres:
čp.166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 a 211
Domy byly vyfotografovány 7.1.2006.

Ulice vznikla na místě dřívějších Sehnoutkových zahrad, po kolektivizaci tento prostor vlastnilo JZD Holohlavy.
Stály zde budovy pro chov slepic a po celé ploše byl ovocný sad.
První skrývka zeminy budoucí ulice byla provedena v roce 1971.

-------------

Městský úřad ve Smiřicích, odbor výstavby 14.12.1992:
Kolaudační rozhodnutí
Obec Holohlavy(investor) podala návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí pro stavbu
Plynofikace III. - II. část v Holohlavech, pro kterou bylo vydáno stavební povolení … dne 14.6.1990.
Odbor výstavby Městského úřadu ve Smiřicích … povoluje užívání stavby.
Stavba obsahuje plynofikaci v ulici Zadní, Dlouhá, Na státní, Na výsluní, navazuje na výchozí potrubí DN 100 ze stávající regulační stanice VTL/STLNa Výsluní
Prostor budoucí ulice Na Výsluní v roce 1967, foceno při požáru stodoly u Levínských při bouřce.
Pohled směrem ke škole. Foto od Rudolfa Levínského.

Na Výsluní
Nový dům roste u křižovatky se Školní ulici 22.8.2010

Na Výsluní
10.6.2008

Na Výsluní
Domy popisuji podle této fotografie, začínám vpravo dole. Foto ze dne 10.6.2008

Na Výsluní
Střed ulice.10.6.2008


Levá strana ulice

Na Výsluní Na Výsluní
Dvojdomek čp. 211 a 210. + Čp. 209

Na Výsluní Na Výsluní
Čp. 208 + Čp. 172

Na Výsluní Na Výsluní
Čp. 173 + Čp. 174

Na Výsluní Na Výsluní
Čp. 175 + Čp. 176


Pravá strana ulice

Na Výsluní
V roce 2011 dostal dům čp. 204 novou barvu fasády. 17.9.2011

Na Výsluní Na Výsluní

Čp. 204 + Čp. 205

Na Výsluní Na Výsluní
Čp. 206 + Čp. 207

Na Výsluní Na Výsluní
Vlevo: Čp. 171 vlastní obec Holohlavy, je zde umístěna služebna Veřejné bezpečnosti. Dům byl postaven z materiálu obsahujícího radon, proto majitel dům prodal. Byla zde firma na lisování plastů a nakonec policie. V domě je odsávání.
Ze zápisu zasedání zastupitelstva Smiřic 22.11.2012:
.... služebna Policie ČR, Na Výsluní v Holohlavech, je zamořena radonem, z důvodu, že se změnily nejvyšší povolené koncentrace v Evropské unii, služebna přestala být vyhovující. Policie město požádala, zda má nějaký vhodný objekt, volba padla na objekt čp. 17 (ve Smiřicích) .... na oddělení Policie je zhruba dvanáct policistů.
Vpravo: Čp. 170


Na Výsluní Na Výsluní
Bourání domu čp. 171. - 9.2. a 20.2.2016

Na Výsluní
Nebezpečný dům čp. 171 zmizel a odkryl pohled na další domy u konce ulice. 20.2.2016
Celkové náklady na demolici čp. 171,odstranění a uložení suti činily 529 360,- Kč vč. DPH (zápis ze zasedání zastupitelstva č. 15)

Na Výsluní Na Výsluní
Čp. 169 + Čp. 168

Na Výsluní Na Výsluní
Čp. 167 + Čp. 166

Na Výsluní
Podzimní barvy domu čp. 167. 3.11.2015