Holohlavy - ulice Na Výsluní

Zpět na hlavní stránku

V ulici je 20.7.2019 evidováno 18 adres (čp. 171 je stavba):
čp.166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 a 211
Nedatované fotografie byly pořízeny 7.1.2006.

Městský úřad ve Smiřicích, odbor výstavby 14.12.1992:
Kolaudační rozhodnutí
   Obec Holohlavy(investor) podala návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí pro stavbu
Plynofikace III. - II. část v Holohlavech, pro kterou bylo vydáno stavební povolení … dne 14.6.1990.
Odbor výstavby Městského úřadu ve Smiřicích … povoluje užívání stavby.
Stavba obsahuje plynofikaci v ulici Zadní, Dlouhá, Na státní, Na výsluní, navazuje na výchozí potrubí DN 100 ze stávající regulační stanice VTL/STLNa Výsluní
Ulice vznikla na místě dřívějších Sehnoutkových zahrad, po kolektivizaci tento prostor vlastnilo JZD Holohlavy.
Stály zde budovy pro chov slepic a po celé ploše byl ovocný sad.
První skrývka zeminy budoucí ulice byla provedena v roce 1971.
Foceno při požáru stodoly u Levínských při bouřce v červnu 1967. Foto od Rudolfa Levínského.

Na Výsluní
10.6.2008

Na Výsluní
Domy popisuji podle této fotografie, začínám vpravo dole. Foto ze dne 10.6.2008

Na Výsluní
Střed ulice.10.6.2008


Levá strana ulice

Na Výsluní
Nový dům čp. 331 roste u křižovatky, patří do Školní ulice. 22.8.2010

Na Výsluní Na Výsluní
Dvojdomek čp. 211 a 210. + Čp. 209

Na Výsluní Na Výsluní
Čp. 208 + Čp. 172

Na Výsluní
Čp. 208 má červenou barvu. 9.6.2019

Na Výsluní Na Výsluní
Čp. 173 + Čp. 174

Na Výsluní Na Výsluní
Čp. 175 + Čp. 176


Pravá strana ulice

Na Výsluní
V roce 2011 dostal dům čp. 204 novou barvu fasády. 17.9.2011

Na Výsluní Na Výsluní
Čp. 204 + Čp. 205

Na Výsluní Na Výsluní
Čp. 206 + Čp. 207

Na Výsluní Na Výsluní
Čp. 171 + čp. 170.

čp. 171 čp. 171
Podoba zbouraného domu čp. 171. Vypracovali: Jaroslav Kalousek, Michal Černý - atelier Zalubem
Kliknutím se fotografie zvětší
   Čp. 171: dům byl postaven z materiálu obsahujícího radon, proto jej majitel prodal. Sídlila zde firma na lisování plastů Elpro a nakonec policie. Později ho obec dala zbourat a pozemek prodala.
   Ze zápisu zasedání zastupitelstva Smiřic 22.11.2012:
   .... služebna Policie ČR, Na Výsluní v Holohlavech, je zamořena radonem, z důvodu, že se změnily nejvyšší povolené koncentrace v Evropské unii, služebna přestala být vyhovující. Policie město požádala, zda má nějaký vhodný objekt, volba padla na objekt čp. 17 (ve Smiřicích) .... na oddělení Policie je zhruba dvanáct policistů.


Na Výsluní Na Výsluní
Bourání domu čp. 171. - 9.2. a 20.2.2016

Na Výsluní
Nebezpečný dům čp. 171 zmizel a odkryl pohled na další domy u konce ulice. 20.2.2016
Celkové náklady na demolici čp. 171,odstranění a uložení suti činily 529 360,- Kč vč. DPH (zápis ze zasedání zastupitelstva č. 15)

Na Výsluní
Prázdné místo se opět zaplnilo. 1.4.2020

Na Výsluní
Čp. 171 - nový majitel pozemku musel dodržet celkový ráz domů v ulici. 1.4.2020

Na Výsluní Na Výsluní
Čp. 169 + Čp. 168

Na Výsluní Na Výsluní
Čp. 167 + Čp. 166

Na Výsluní
Podzimní barvy domu čp. 167. 3.11.2015

Na Výsluní
Čp. 167. 2.10.2021Václav Prostředník fotografoval 28.4.1986. Smiř. archiv.

Na Výsluní

Na Výsluní

Na Výsluní

Na Výsluní

Na Výsluní

Na Výsluní