Smiřice - Zemanova ulice čp. 194

Jsou použity údaje z Okresního archívu v Hradci Králové.

Zpět na hlavní stránku    Popis Zemanovy uliceZemanova ulice 194
Čp. 194 - 2.10.2020

Zemanova ulice 194
Zemanova ulice před zasypáním potoka Jordán, který teče vpravo. Fotil Jaroslav Litomiský.
Mostek vpravo vede do dnešní Hradecké ulice. První dům vlevo je prodejna pana Schiefnera (čp. 75),
dál stojí kostka transformátoru a dům čp. 194. Cesta vede do centra města.

Zemanova ulice Zemanova ulice
Čp. 194 - Rekondiční centrum Vita Longa - 29.12.2005 - V čp. 194 byla také prodejna tabáku. Od p. Voláka.

Zemanova ulice
Pohled od souseda přes ulici.
Úpravu stromu v zahradě domu čp. 42 v dubnu 1960 provádí pan Čeněk. Foto od p. Poláčkové.

---------------------------------

Juliš Z protokolu
   sepsaného 10. června 1894 k žádosti pana Jana Juliše za povolení přístavby resp. přeložení pece v domě čp: 194.
   Mezující soused p. Albert Hejzlar, vlastník domu čp: 85 ve Smiřicích nemá ... žádných námitek.
Zemanova ulice
Nákres na přístavbu (přeložení) pece při domě pana Jana Juliše čís 194 v Smiřicích, rýsoval Valášek 10. června 1894.