Smiřice - Zemanova ulice čp. 39 a čp. 40

Zdroj textů: ve smiřickém Zpravodaji napsal ing Kupka.

Zpět na hlavní stránku    Popis Zemanovy uliceZemanova ulice
Čp. 39 - 29.12.2005

Čp. 39 – do roku 1780 čp. 92
č. parcelní 27, výměra 201 m2
   Domek byl směněn Františkem Kvasničkou. Byla u něj zahrádka 3/4 stychu a pole 3,5 strychu. Domek stál „na obci“ ale již ve Smiřičkách, za brodem, který na odtokovém mlýnském náhonu byl hranicí mezi oběma celky (Smiřice – Smiřičky.
   František Kvasnička – výměna 26.8.1763
   Josef Janák. Po jeho smrti zdědil domek za vypořádání podílů matce a sourozencům nejmladší první syn. Domek měl zchátralou střechu. 18.3.1792 měl cenu 750 zl.
   František Janák odešel na vojnu a vrátil se pouze úmrtní list. Domek přebírá matka.
   Dorota Janáková. Jde o vdovu po Josefovi a matku Františka, ta přenechává domek dceři Kateřině, provdané Procházkové 1.6.1784 za 244 zl.
   Kateřina Procházková. Zřejmě došlo buď k vzniku spoluvlastnictví, nebo Kateřina zemřela, protože za mnoho let prodává sám Procházka 4.6.1846 za 540 zl.
   Anna a Václav Kvasničkovi dům prodali 2.2.1869 za 100 zl.
   Marie Heizlar, nová majitelka prodává 31.1.1872 za 1125 zl.
   Anna Jan Vítovi. V rodině Vítových byla nemovitost do roku 1996, kdy byla prodána stavebnímu podnikateli ze Smiřic.

--------------------

Matrika oddaných Smržov str. 50
Jan Červinka, 35let 6m 7dní, mistr řeznický a měšťan ze Smiřic, manželský syn Václava Červinky, zedníka ve Smiřicích č.p 39 a jeho manželky Krystiny, roz. Václav Procházka, soused ve Smiřicích č.p. 39
si vzal za manželku 24. listopadu 1873
Kateřina Kupková, 24 let 9m 14d, manželská dcera Josefa Kupky, výměnkáře ze Smržova č.p. 41(?) a jeho manželky Doroty, roz. Lukáš Valášek, sedlák v Černožicích č.p. 65


Zemanova ulice
Na pozemku čp. 39 stojí tento objekt, nachází se v něm restaurace Vertigo. 29.12.2005

Zemanova ulice
Restaurace změnila podobu i nájemce, je zde vinárna U Číše. 2.10.2020Zemanova ulice čp. 40
Čp. 40
Prodává zde vietnamský obchodník. 30.9.2020

Čp. 40 – do roku 1780 čp. 91
č. parcelní 58, výměra 245 m2
   Bez polí a luk; úrok 2x po 4 gr ročně; z chlívku 2x ročně po 1 gr ročně. Ourčení 1 slepice/ rok, nebo za ní peněžní dávka 3 gr. Faráři letník 1 gr. Z domu 1 gr.
   Mariana Výčková, první majitelka prodává zřejmě 23.11.1694 na splátky, protože grunt v ceně 50 kop byl zcela zaplacen v roce 1698.
   Jiří Bartoška alias Výčko (asi po gruntu). Domek silně pustnul, protože po smrti majitele nový majitel koupil a „na místě starého tazírovaného domku jiný postavil“. Prodává jej 14.2.1740 za 60 zl. Jiřík Dušek. Od jeho dědiců, kteří sami na domku hospodařit nemohli koupil 25.12.1759 za 116 zl 40 kr Václav Hořínek, po jehož smrti se hospodaření ujala vdova.
   Alžběta Hořínková, přenechává 15.1.1783 domek za 110 zl synovi
   Jan Hořínek, platí kontribuci 1 zl. 33 kr. Po jeho smrti zdědila dcera Kateřina.
   Kateřina Hořínková, provdaná později Kalendová. Zdědila po smrti otce, ale do knih vloženo 24.1.1819 v ceně 2600 zl. Po provdání prodává. Domek měl již zahradu. Manželé Kalendovi koupili po prodeji domek čp. 87 (56 staré čp.)
   Josef Hanuš, další majitel prodává 4.11.1849 za 650 zl.
   Jan Siruček a Kateřina prodávají 1.11.1852 za 640 zl.
   Václav a Marie Kupkovi
   …..........
   1910 – obec pod čp. 163 ?
   1916 – obec pod čp. 40
   Josef Vašata opravna kol, radio
   Vašatová Anna
   stát – holičství, kadeřnictví, potraviny
   Vašatovy dcery - restituce

--------------------

10. února 1902 zakoupen městem domek čp. 40 od Anny Flečkové, patřící dříve V. Kupkovi za K 2640,- a to
za příčinou budoucího otevření nové cesty z hlavní ulice na „velkou obec“ do Nové ulice. Smiř. kronika.


Zemanova ulice Zemanova ulice
Vlevo: Čp. 40, v rohu se vchází do prodejny, dnes potraviny. 29.12.2005 (říkalo se tu U Vašatů, u Hradeckých - paní Hradecká")
Vpravo: Foto obrazu domu čp. 40 ( do roku 1928). Maloval místní holič, režisér a maskér p. Hynek Hanuš z čp. 30.
Obraz je v držení potomků rod. Vašatových.
Foto je dar Vašatovy dcery p. Muchyové a její sestry smiř. archivu v r. 1999.