Smiřice - Zemanova ulice čp. 70

Přestavba trafostanice na čekárnu a později na prodejnu
Číslo popisné je převzato od zbořeného domu v Hanzově ulici.
Jsou použity údaje z Okresního archívu v Hradci Králové.

Zpět na hlavní stránku    Popis Zemanovy uliceZemanova ulice
2.10.2020

Zemanova ulice Zemanova ulice
Trafostanice dosloužila, nová byla vybudována za domem čp. 40. Z tohoto objektu vybudoval MěNV v akci ,,Z" čekárnu ČSAD v roce 1968.

Zemanova ulice Zemanova ulice

Zemanova ulice
Hotová autobusová čekárna. Vlevo stojí nyní zbouraný dům čp. 75. Smiř. archiv

Zemanova ulice
Z čekárny vznikla prodejna novin a tabáků - 29.12.2005

V smiřickém Zpravodaji 1. října 1991 je zápis z rady města:
Bývalá autobusová čekárna .... bude pronajata panu Jedličkovi, který počítá s prodejem tisku, tabáku a drobného občerstvení.
Zavázal se dát tuto stavbu do pořádku - o náklady s tím spojené mu bude sníženo nájemné.

Zemanova ulice
V roce 2010 po p. Jedličkovi převzal prodejnu Marek Černý a objekt čp. 70 byl upraven.
1.12.2014 se změnil nájemce, na dveřích je jméno Jiřina Hostačná. Od 1.4.2015 je prodejna znovu k pronajmutí.

Zemanova ulice
Postupně ze Smiřic mizí telefonní budky. Děti se budou jednou divit, že se chodilo telefonovat ven. 2.7.2009

Zemanova ulice
Nový nájemce čp. 70 Leon Koprda, po stavebních úpravách, otevřel prodejnu Smiřická trafika v prosinci 2015.
Foceno 2.4.2016.