Smiřice - Zemanova ulice čp. 84 (zbouráno)

Jsou použity materiály ze smiřického a Oblastního archívu v Hradci Králové.

Zpět na hlavní stránku    Popis Zemanovy ulice


Zemanova ulice

Zemanova ulice 84
Čp. 84 - foto Ladislav Joneš říjen 1965.

Zemanova ulice Zemanova ulice
Vlevo: pohled na dům čp. 84
Fotografie jsou také v ulici Kršovka. Obě fotografie jsou od p. Spurného

Zemanova ulice
Zvětšené části fotografie od p. Spurného. Paní Knapová popisovala celou skupinu osob.

Zemanova ulice
V kočárku je Vladislav Opletal syn Josefa. Kočárek drží jeho babička Marie Spurná rozená Jakoubková. První zleva je Zdeňka Prokšová s dcerou Helenou. Pán bez ruky s druhou pokrčenou je František Sedláček trafikant v budce u Opletalů. V bílém je pekař Šimek v domě čp. 194. Vlevo v šátku je paní Sedláčková. Vlevo od Marie Spurné je Josef Opletal. Třetí zprava je Barka ( Bára ) Bendlova. Popis Eva Knapová roz. Opletalová v únoru 2012.

Jiný popis jsem dostal s fotografií: Zdeňka Prokešová s dcerou Helenou - starosta Vít - Eda Beránek, Marie Šímová, traf. Sedláček, pekař Šimek, strejček Opletal, babička Spurná, v kočárku Slávek, děti: chlapec Pavlásků, holčička Mařanová, menší Vlasta Šímová, Pavlásek s dítětem v náručí, nájemník babičky Spurné, - Barka Pospíšilová, Pavlásková Stuchlíkové tchyně.

čp. 84
Dřevěný domek čp. 84. Foto od p. Spurného

Z historie domu čísla popisného 84.

  Tento dům měl podle starého číslování ( do roku 1780 ) číslo popisné 58. Mnohé z vás jistě překvapí, že nepatřil do Smiřic, ale patřil do Smiřiček – Smiřičky totiž sahaly z Pácaltova kopce až někde k současnému městskému úřadu. Domek byl postaven podle tehdejšího označení „na obci.“ Dále podle starých záznamů: Zemanova ulice
  „Dne 13. února 1693 vykázala obec Janu Moravcovi místo, kde si tento vystavěl domek. Povinností držitele k vrchnosti bylo platiti úrok o svatém Jiří a o svatém Havlu po 3 groších, půl slepice neb za ní p1atiti 1 groš a 3 a 1/2 denáru. Od vdovy Lidmily koupil domek 20. června 1730 za 150 zlatých Jan Fohl‚ barvíř a její zeť. Jan Fohl hospodařil na domku 3 roky a zemřel. Protože nesložil vůbec žádných peněz, tak vdova se opět domku ujala a hospodařila na něm do roku 1733. 20. Augusty ( srpna ) domek postoupila za 100 kop svému synovi Janovi Moravcovi. Dědici prodali domek 7. července 1747 za 90 kop Janovi Kvasničkovi. Po jeho smrti hospodařil zde Josef Sirůček a to až do právních let svého syna Daniela Kvasničky. Tomu domek předal 4. Augusty ( srpna ) 1780 jako již plnoletému v ceně 147 zl. 31 kr. Daniel Kvasnička zemřel bez zanechání poslední vůle a domek se zahrádkou prodala vdova Kateřina synovi Janovi Kvasničkovi zápisem z 2. června 1802 za 505 zl. Od svých rodičů převzal domek se zahrádkou 1040 čtvercových sáhů 27. ledna 1846 za 368 zl. 33 kr. syn Jan Kvasnička, měšťan a mistr mydlářský, který se roku 1851 oženil s ctnou a šlechetnou pannou Emou, dcerou Jana Mladějovského. Od 14. prosince 1868 držel domek za 865 zl. Ignác Valenta. Další majitelkou se od 2. července 1872 za 908 zl. 25 kr. stala Anna Ungerová‚ provdaná Procházková. Od 4. července 1872 byl za 1500 zl. dalším majitelem Václav Hanka s manželkou Annou. Od 13. Novembris ( listopadu ) 1876 je už dalším vlastníkem František Jakoubek s manželkou Františkou. ( Poznámka: Všimněte si, že přibližně za 150 let stoupla cena domku na desetinásobek. Inflace není jen v současné době.) V roce 1910 byl jako majitel domku znám František Jakoubek a v roce 1916 Františka Jakoubková.“ Jakoubek 1874
  Posledními majiteli domku byla rodina Spurných. Svůj život zde dožili manželé František Spurný se svou ženou Josefou Spurnou. Jejich syn Josef Spurný si postavil dům nový. Starý dřevěný domek byl zbořen v roce 1980.
Zdroj: M. Volák ve smiř. Zpravodaji.

Paní Eva Knapová roz. Opletalová pokračuje v historii: :
   Marie Jakoubková *1877 †1956 z čp. 177 si vzala za muže Františka Opletala *1868 †1901. Přistěhoval se ze Skutče. Měli spolu syna Josefa Opletala, ten měl s Annou roz. Novákovou děti Vladislava a Evu Knapovou. Po smrti Františka Opletala se Marie znovu provdala za pana Spurného †1936, bývalého legionáře z Ruska. Přišel z Prahy.

Fotografie členů rodiny Spurných a Opletalových a více o historii je --- na této stránce ---.

Zemanova ulice Na lomenici domu čp. 84 bylo prkno s následujícím nápisem:
   Bůh je pánem domu toho, já šafář příbytku jeho. Vystavěl jsem, nevím komu. Pán Bůh žehnej tomu domu ! Pobudu na krátký čas, odkud jsem přišel, musím tam zas, v trupel hlíny se obrátím a více se nevrátím. když se s tím světem rozloučím. Bohu duši svou poroučím. Léta 1792 dne 10. Juli nákladem Daniele Kvasničky.
Foto ze smiř. Zpravodaje


Josef Spurný
Josef Spurný sedí vpravo. Foto od Milana Plška

---------------------------------

Zemanova ulice
Plán k vystavení nového domu pro pana Františka Jakoubka čís. pop. 84. zde
rýsoval Valášek, z. t. mistr dne 10/5. 1874. Vlevo je Krám kupecký a Kvelbík příruční
Dům má dnes číslo popisné 177.

Z protokolu
   pro p. Františka Jakoubka za povolení stavby nového domu na zahradním pozemku při usedlosti číslo pop. 84 sepsaného dne 10. května 1874.
   ... stavba ta na vlastním zahradním pozemku při domě číslo pop. 84 který doposud kvitované(?) manželům Václav a Marie Hanka (nahoře je Anna ?) přináleží a z gruntu nově vyvedená bude, a pak z tvrdého hmotu se provede a taškami přikrytý bude.
   ... protože stavba ta se založí vedle chodníka obecního, u kterýho jest dřevěný plot a vlastníkovi čísla pop. 84 patří, a do ulice z nově postaveného domu okap ze střechy padati bude, tak se žadateli za povinost ukládá, aby okap ten na jeho pozemek pustil, o následku čehož musí od plotu do zahradního pozemku vztažně na stavební pozemek hlavní zeď založiti.
   Dále se podotýká, že dle situace na přítomnýmu plánu u starého dřevěného domku číslo 84 před zahrádkou se nachází ostrý roh obecního pozemku.
   Bek, Sehnoutka, Jakoubek, Hanka P. František Jakoubek u srozumění jeho thana(?) p. Václava Hanky hodlá však ten dřevěný domek časem krátkým rozbourati a nový díl přistavět k tomu domku, o kterém niní jednání zavedené jest.
   Z příčiny té aby se již niní rovná pouliční linie docílila ukládá se p. Františku Jakoubkovi v usrozuměně p. Hankovi Václavu ten ostrý roh obecního pozemku od čísla par. ... ve výměře 2 čtverečných sáhu jak na nákresu jest vidno od obce ukoupiti, a mimo to obecní cestu která vede vedle toho ostrého křivého rohu proti domu číslo 85 a vede na obecní pozemek (plac) srovnal, by se tam časem mokrém kaluže vody žádné neděli.

Zemanova ulice Protokol
   za příjmutí nově postaveného domu od Františka Jakoubka na zahradním pozemku číslo par. 183 při čísle pop. 84 ve Smiřicích, byl sepsán dne 8/10. 1874.
   Konečně se podotýká, že Vám ...podati žádost u ck. okresního hejtmanství, by ste od placení domovní a činžovní daně na zákonitý čas od 25 let osvobozen byl ...

Jinde: Tento nově postavený dům jest číslem popisným 177 poznamenán, an na místě tom nestálo nikdy žádné stavby...

---------------------------------

Ze žádosti:... na svém místě, a kde dříve jíž stál, nový dřevník postaviti - 16/7 1880

Protokol za povolení postavení nových dřevníků pro Františka Jakoubka byl sepsán 26. července 1880.

Polohorys vpravo:
nahoře je Stavení pana Jana Tomana č. 83


Zemanova ulice
Likvidace dřevěnice čp. 84. Od p. Voláka.

Zemanova ulice
Diapozitivy fotil od Ladislav Joneš.

Zemanova ulice

Zemanova ulice

Zemanova ulice

Zemanova ulice

Zemanova ulice
Na místě dřevěného domu čp. 84 dnes stojí nový dům s číslem 121. 29.12.2005