Bukovina

Usedlosti v Bukovině od roku 1588

Zpracoval Martin Kareš

Pokud byste měli k dispozici jakékoliv starší fotografie usedlostí, kterými bychom mohli náš soupis doplnit
a přiblížit tak atmosféru života našich předků, prosíme Vás o jejich zaslání na adresu
martin.kares(zavináč)email.cz


Bukovinastatek a krčma

1588 zmiňován Jan rychtář

1619 zmiňován Adam Bukovský

živnost rozdělena:

1. díl (17,5 prutu rolí, statek staré čp. 12):

1655 zmiňován Jiřík Janáček

1673 Václav Valc (Velc) od Jiřího Kašpara

  • 1689 zastavil kus louky Jiříkovi Pelikánovi ze Smiřic

1690 Jan Velc po otci Václavu Velcovi, který zběhl

2. díl (17,5 prutu rolí, statek staré čp. 14):

1655 zmiňován Jiřík Sehnoutka

1688 Jan Horák od Jiříka Sehnoutky

1704 Mikuláš Sehnoutka (syn Jiříka) od Jana Horáka

1727 Jan Sehnoutka od otce Mikuláše Sehnoutky

3. díl (1,5 prutu rolí, chalupa a krčma staré čp. 2):

1655 zmiňován Jan Kříž, krčmář

1669 Filip Souček od Mikuláše Kříže

1700 Václav Souček od otce Filipa Součka

1709 Matěj Sehnoutka od Václava Součka

1724 Jan Havlas od Matěje Sehnoutkystatek staré čp. 1

1588 zmiňován Jiřík Svoboda

1619 zmiňován Jiřík Svoboda

1650(?) Lukáš Souček

  • 1685(?) koupil kovárnu od Kryštofa Balcara

1691 Jiří Souček od otce Lukáše Součka spolu s kovárnou

  • 1697 prodal kovárnu Václavu Balcarovi

1722 zmiňována Kateřina Součková

  • 1724 prodala kus zahrady pro vystavění chalupy synu Janu Součkovistatek

1588 zmiňován Petr Vach

1619 zmiňován Petr Vach

1655 zmiňován Jiřík Falta (Alounek)

živnost rozdělena:

1. díl (16 prutů rolí, statek staré čp. 9):

1688 Václav Falta od matky Marie Faltové

asi 1689 Martin Machač po Václavu Faltovi, který špatně hospodařil

1700 Jan Machač od otce Martina Machače

2. díl (chalupa):

1692 Matěj Falta po zemřelé matce Marii Faltové

1704 Jan Machač od Matěje Falty

1714 Matěj Valeš od Jana Machačestatek

1588 zmiňován Martin Vrtohlávek

1619 zmiňován Mikuláš Kubka

živnost rozdělena:

1. díl (7 prutů rolí, statek staré čp. 7):

1655 zmiňován Matěj Patík

1688 Jarolím Vachek od Václava Kučery

1701 Mikuláš Vondráček od Jarolíma Vachka výměnou za grunt

1708 Jan Skrovný od Mikuláše Vondráčka

2. díl (3,5 prutu rolí, zahrada staré čp. 6):

1655 zmiňován Jan Falta (Alounek)

1681 Jiří Rabas od Jana Nydra

1691 Jan Kryštof od Jiříka Rabase

1696 Jan Mejsnar od Jana Kryštofa výměnou za grunt

1727 Mikuláš Vachek od Jana Mejsnara

3. díl (3,5 prutu rolí, zahrada staré čp. 5):

1655 zmiňován Jan Falta (Alounek), po něm Sehnoutka

…… Samuel Janáček od Doroty Černé

1719 Václav Janáček od otce Samuela Janáčkastatek

1588 zmiňován Jan Janoušek

1619 zmiňován Ondřej Janoušek

1655 zmiňován Martin Rejchl a Vávra Falta (Vavřinec Alounek)

živnost rozdělena:

1. díl (11 prutů role, statek čp. 32, staré čp. 4):

1689 Jan Červený po Janu Janušovi, který byl na tom gruntu 9 let a špatně hospodařilJak byl sedlák Jan Červený obviněn ze svatokrádeže

  Příběh z obce Bukoviny je názorným dokladem utužování poddanství a snahy připoutat nevolníky k půdě. V březnu 1689 vrchnostenští úředníci shledali, že grunt čp. 32 nechal jeho poslední držitel značně zchátrat. Nikdo se však hospodářství s polorozpadlým stavením ujmout nechtěl, a to navzdory rozlehlým polnostem (11 prutů) a snížené kupní ceně (117 kop míšeňských grošů). Za nového hospodáře tedy smiřický hejtman určil Jana Červeného, jednatřicetiletého rodáka z Librantic. Když kladl odpor, byl dva týdny vězněn a následně ponechán devět hodin v kozelci bez kousku chleba. Nakonec se sice statku ujal, ale po dvou letech ho chudoba a nouze přivedly k osudnému rozhodnutí. Byla půlnoc, když na hřbitově v Jeníkovicích přistavil dřevěný trám ke zdi kostela, bez velkých nesnází se dostal oknem do sakristie a vypáčil zde sekerou dvě truhly. V jedné objevil kalich, odnesl ho domů a při vhodné příležitosti nabídl ke koupi židovi v Jaroměři. Ten však podezřelého obchodníka udal a Jan skončil v dobrušské šatlavě. Statek v Bukovině mu vrchnost zabavila v dubnu 1691 ještě před vynesením rozsudku. Městský zákoník sice stanovil za svatokrádež trest smrti oběšením, ale tentokrát dobrušský soud váhal.
  Jan Červený seděl dlouhé týdny ve vězení a přitom nutně potřeboval peníze pro sebe i své nejbližší. Jeho manželka Alžběta (dcera Jana Horáka) se koncem května 1691 vypravila s prosbou do smiřické kanceláře a nakonec musela se značnou ztrátou prodat mužův dědický podíl na rodném statku v Libranticích. Obdobně prodala černilovskému záduší pohledávku ve výši 16 kop a 6 grošů, kterou měl Jan Červený na statku v Bukovině staré čp. 23 po své první manželce Kateřině (dcera Václava Janáčka z Bukoviny). Zdroj:
Martin Kareš:Hříšní lidé Černilovska před soudem v Dobrušce. In: Zpravodaj obcí Mikroregionu Černilovsko, říjen 2006, s. 22 – 24

1691 Jan Polický po Janu Červeném, který se dopustil svatokrádeže a byl proto uvězněn

1695 Pavel Říha od Jana Polického výměnou za grunt

1708 Jan Říha od otce Pavla Říhy

1726 Jakub Říha po vdově Říhové

2. díl (1 strych role, zahrada staré čp. 3):

1688 Jiřík Runkas od gruntu Janoušovského

1703 Pavel Svíčka od vdovy Anny Runkasovéstatek staré čp. 29

1588 zmiňován Václav Krejčí

1619 zmiňován Martin Janousek

1655 zmiňován Jiřík Hanuš

1688 Václav Skalický od Martina Janákastatek staré čp. 28

1588 zmiňován Jiřík Fousek

1619 zmiňován Jan Ulter

1655 zmiňován Matěj Jošt

….. Jan Falta od Václava Jošta

1695 Václav Pultar po zemřelém Janu Faltovi

1707 Václav Souček od Václava Pultarastatek staré čp. 27

1588 zmiňován Havel Lejšovský

1619 zmiňován Havel Skrovný

1655 pustý

1687 Václav Sehnoutka „Hořejší“ od matky Alžběty

1727 Jiřík Sehnoutka po zemřelém otci Václavu Sehnoutkovichalupa s kovárnou staré čp. 26

1654 zmiňován Martin Kovář

1685(?) Lukáš Souček ze statku staré čp. 1 od Kryštofa Balcara

1691 Jiří Souček od otce Lukáše Součka

1697 Václav Balcar od Jiříka Součkastatek

1588 zmiňován Jan Janáček

1619 zmiňován Jan Matys

1655 zmiňován Jiřík Janáček

1676 Jan Nejman od Adama Divíška

živnost rozdělena:

1. díl (16 prutů role, statek staré čp. 23):

1704 Jan Hons Nejman od otce Jana Nejmana

2. díl (2 pruty role s kouskem sadu, chalupa staré čp. 21):

1704 Jiřík Hons Nejman od otce Jana Nejmana

1719 Lukáš Jindra od Jiříka Hons Nejmana výměnou za grunt

1721 Václav Baudyš po zemřelém Lukáši Jindrovistatek staré čp. 13

1588 zmiňován Martin Chmelík

1619 zmiňován Martin Chmelík

1655 zmiňován Jan Marštalka

1682 Václav Sehnoutka „Dolejší“ po Mikuláši Eliášovi pustý gruntchalupa staré čp. 22

1654 zmiňován Václav Holeček, po něm Zavdal

1684 Jan Polický (asi po zemřelém Patíkovi)

1689 Sebastian Pilc od Jana Polického

1719 Václav Pilc od otce Sebastiana Pilcechalupa staré čp. 20

1654 zmiňován Jan Procházka

1665 Jakub Koliáš od Jana Alounka

1693 Mikuláš Sehnoutka od Jana Koliášechalupa staré čp. 19

1654 zmiňován Jan Jambor

1684 Jan Kačer od Jiříka Jambora

1691 Tomáš Jošt od Jana Kačera

1712 Tobiáš Hrnčíř od vdovy Marie Joštovéchalupa staré čp. 16

1688 Jan Kašpar od Jiříka Hamlara

1717 Matěj Skalický od tchána Jana KašparaBukovina
Bukovina
Zpět na stránku - Usedlosti panství Smiřice – Hořiněves
Zpět na hlavní stránku - www.smirice.eu