Usedlosti panství Smiřice – Hořiněves   Usedlosti a majitelé panství Smiřice – Hořiněves
od roku 1496  


zpracoval Martin Kareš
Kontakt: martin.kares(zavináč)email.cz
Usedlosti panství Smiřice – Hořiněves

   Pokud zde naleznete stopy svých předků a spolu s nimi objevíte kus své vlastní historie, bude můj úkol splněn. Možná Vám ale toto zastavení pomůže i k přiblížení doby, v níž obyvatelé starobylého městečka a okolních vesnic žili. Alespoň na chvíli se vraťme do období rytířských tvrzí a hraběcích sídel, kdy celá řada obcí i rodových jmen teprve vznikala. Přeji Vám příjemnou procházku minulostí jednoho z nejpozoruhodnějších panství Královéhradeckého kraje.

   Mé velké poděkování patří zejména Přemku Andrýsovi, Janu Kočímu, Tomáši Stodolovi, Pavlu Tarabovi a Otovi Vojtěchovi.

Na doplňování těchto stránek se můžete podílet i Vy:

1)   Bude nám potěšením vystavit zde například Vámi zaslané soupisy usedlostí některé z obcí bývalého smiřického a hořiněveského panství

2)   Pro přiblížení atmosféry života našich předků zde uveřejňujeme i zajímavé fotografie starých chalup nebo statků


sedlák Obsah:

Majitelé panství od dob Trčků z Lípy

Seznam obcí do roku 1720 (s mapou)

Seznam obcí v roce 1790 a 1833 (s mapou)

Soupisy usedlostí a adresáře jednotlivých obcí od roku 1496

Cizopanské rody, které se usadily na Smiřicku před rokem 1781

Poddaní, zběhlí ze svých gruntů a z panství smiřického a hořiněveského

Žháři feudálního Smiřicka

Staré pohlednice Černilova, největší obce bývalého panství

Použité prameny

Základní literatura z dějin regionu

Bibliografie autora, kontakt

Vpravo sedlák z Jasenné roku 1852 na obrázku Aloise Beera (Vlastivědné muzeum Dobruška)

Seznam obcí do roku 1720

( v závorce uveden rok připojení obce ke smiřickému a hořiněveskému panství )

 • Benátky (roku 1548)
 • Boháňka (roku 1624)
 • Brzice (před rokem 1495)
 • Bříza (po roce 1486)
 • Bukovina (část před rokem 1495, část roku 1500)
 • Čáslavky u Černožic jinak Čáslavek (část před rokem 1498, část roku 1512)
 • Černilov jinak Schlackendorf nebo Hengstenberg (roku 1498)
 • Černožice jinak Černovice (část před rokem 1498, část roku 1512)
 • Číbuz (před rokem 1376)
 • Čistěves jinak Čistoves (roku 1512)
 • Divec jinak Zdivce (roku 1500)
 • Dub (mezi roky 1601 až 1619)
 • Habřina jinak Habřice nebo Hrubá Habřina (asi roku 1533)
 • Habřinka jinak Kusá Habřinka (roku 1548)
 • Holohlavy (před rokem 1495)
 • Hořiněves jinak Hořeňoves (roku 1625)
 • Hubíles (před rokem 1498)
 • Hustířany (roku 1535)
 • Chloumek jinak Chlumek (roku 1624)
 • Jasenná jinak Rosperk (roku 1498)
 • Jeřičky jinak Malé Jeřičky nebo Jeřička (roku 1624)
 • Klenice (část mezi roky 1601 až 1619, část roku 1624)
 • Lejšovka jinak Lajšovka nebo Lejšovice (roku 1500)
 • Libníkovice (poprvé před rokem 1588, definitivně roku 1639)
 • Librantice (roku 1496)
 • Libřice jinak Libčice (roku 1504)
 • Lípa jinak Lippov (část roku 1496, část mezi roky 1601 až 1619)
 • Lochenice (část roku 1512)
 • Lužany (roku 1485)
 • Maňovice (roku 1624)
 • Maršov u Úpice (část před 1495)
 • Máslojedy jinak Máslovedy (roku 1548)
 • Mezilečí jinak Mezleč (před 1495)
 • Neděliště (část, tzv. Dolní Neděliště roku 1668)
 • Neznášov (mezi roky 1565 a 1588)
 • Piletice (roku 1627)
 • Ples jinak Plesy (část roku 1506, část roku 1601)
 • Popovice (roku 1512)
 • Proruby jinak Prorub nebo Proruba (část asi roku 1587)
 • Račice nad Trotinou (roku 1548)
 • Rodov (část roku 1512, část roku 1625)
 • Rozběřice (roku 1624)
 • Rožnov (asi roku1564)
 • Rtyně jinak Ertina (roku 1500)
 • Rusek (roku 1627)
 • Sadová (roku 1624)
 • Semonice (část před rokem 1495, část roku 1500, část roku 1512)
 • Sendražice (roku 1512)
 • Skalice (před rokem 1376)
 • Skalička (roku 1627)
 • Slatina (roku 1631)
 • Smiřice
 • Smiřičky jinak Malé Smiřičky (část před rokem 1498, část roku 1512)
 • Smržov (roku 1500)
 • Sovětice (před rokem 1495)
 • Světí (část roku 1668, část roku 1683)
 • Svinary (roku 1631)
 • Svinárky (roku 1631)
 • Újezd jinak Oujezdec (před rokem 1495)
 • Vilantice (roku 1675)
 • Vlkov jinak Vlková (část před rokem 1495)
 • Vřešťov jinak Birglic, Pürglic nebo Břešťov (roku 1675)
 • Výrava jinak Výrov (roku 1496)
 • Zderaz (před rokem 1588)
 • Žiželeves jinak Žiželoves (poprvé před rokem 1495, podruhé roku 1624)


Usedlosti panství Smiřice – Hořiněves
Müllerova mapa Čech z roku 1720.
Úpravu mapy a geografické znázornění obcí, patřících ke smiřickému a hořiněveskému panství do roku 1720, provedl Ing. Pavel Taraba.

Seznam obcí roku 1790 a 1833

( v závorce uveden počet usedlostí a roku 1833 také počet obyvatel v obci )

ČÁST SMIŘICKÁ
1790


Bukovina (31)
Čáslavky
Černilov (s Dolním Čern. a Horním Čern.: 171)
Dolní Černilov (viz Černilov)
Horní Černilov (viz Černilov)
Černožice (37)
Číbuz (14)
Divec (24)
Holohlavy (48)
Hubíles (21)
Jasenná (102)
Lejšovka (23)
Libníkovice (33)
Librantice (60)
Libřice (43)
Maršov – část (8)
Mezilečí (42)
Piletice (17)
Ples (59)


Proruby – část (23)

Rozběřice (41)
Rusek (25)
Velká Skalice (41)
Malá Skalička (20)
Smiřice (130)
Smržov (24)
Svinary (35)
Újezd (26)
Vlkov
Výrava (69)
1833
Běluň jinak Běloun (18 / 107)
Borovice (7 / 43)
Bukovina (35 / 219)
Čáslavky (12 / 77)
Černilov (175 / 1314)
Dolní Černilov jinak Přední Pustina (10 / 69)
Horní Černilov jinak Zadní Pustina (11 / 70)
Černožice (43 / 276)
Číbuz (19 / 149)
Divec (30 / 206)
Holohlavy (53 / 450)
Hubíles (22 /179)
Jasenná (141 / 1062)
Lejšovka (27 / 191)
Libníkovice (39 / 241)
Librantice (77 / 500)
Libřice (60 / 372)
Marčov – část (10 / 59)
Mezilečí (58 / 394)
Piletice (21 / 184)
Starý Ples (32 / 242)
Dolní jinak Vodní Ples (8 / 48)
Nový Ples (26 / 207)
Proruby – část (25 / 157)
Rasošky jinak Rasošek nebo Rasoška (67 / 528)
Rozběřice (38 / 220)
Rusek (45 / 306)
Velká Skalice (43 / 417)
Malá Skalička (24 / 155)
Smiřice (150 / 1164)
Smržov (31 / 210)
Svinary (41 / 248)
Újezd (40 / 303)
Vlkov (52 / 339)
Výrava (97 / 652)


ČÁST HOŘINĚVESKÁ
1790
Benátky (23)
Boháňka (17)
Brzice (s Harcovem a Žďárem: 77)
Čenice – dvůr
Čistěves (19)
Frantov – dvůr
Habřina s kostelem na Chloumku (47)
Harcov – chalupy (viz Brzice)
Hořiněves (64)
Hustířany (47)
Chotěborky jinak Chotěborek
Jeřičky (10)
Lhota (7)
Lípa (27)
Lužany (33)
Máslojedy (40)
Dolní Neděliště (28)
Neznášov (28)
Račice (62)
Rodov (31)
Rožnov (35)
Rtyně (30)
Semonice (42)
Sendražice (63)
Světí (50)
Trotina (9)
Vilantice (82)
Vřešťov (83)

Zderaz – dvůr (2)
Žďár (viz Brzice)
Žiželeves (34)
1833

Boháňka (31 / 239)
Brzice (80 / 502)
Čenice – dvůr
Čistěves (21 / 149)
Frantov – dvůr
Habřina (61 / 407)
Harcov – část (3 / 20)
Hořiněves (77 / 738)
Hustířany (54 / 394)
Chotěborky (6 / 25)
Jeřičky (12 / 152)

Lípa (28 / 148)
Lužany (40 / 284)
Máslojedy (50/ 353)
Dolní Neděliště (30 / 227)
Neznášov (36 / 305)
Račice (69 / 469)
Rodov (36 / 239)
Rožnov (41 / 236)
Rtyně (41 / 228)
Semonice (51 / 334)
Sendražice (74 / 493)
Světí (56 / 323; 6 / 34)
Trotina (10 / 63)
Vilantice (98 / 638)
Velký Vřešťov (77 / 533)
Malý Vřešťov (9 / 126)
Zderaz – dvůr

Žiželeves (40 / 338)


Usedlosti panství Smiřice – Hořiněves
Mapa panství Smiřice–Hořiněves na počátku 19. století.
Převzato z cit. článku PhDr. Aleše Chalupy.

Soupisy usedlostí a adresáře jednotlivých obcí

Doplňování jednotlivých obcí bude prováděno postupně.
  První ( staré ) číslování domů bylo v Čechách nařízeno dvorským dekretem ze dne 1. října 1770. V roce 1805 došlo na smiřickém panství k přečíslování a usedlostem byla udělena nová popisná čísla, která ve většině případů odpovídá současné lokalizaci domů.
1) Přehledy usedlostí:Usedlosti panství Smiřice – Hořiněves 2) Adresáře:
   Adresář obcí smiřického panství z roku 1654
   Adresář obcí smiřického panství z roku 1713
   Adresář obcí Černilovska z roku 1840


Obrázek zobrazuje vesničany, kteří se baví o posvícení ( Žlutický kancionál z let 1557 - 1558 ).Použité prameny

Farní úřad v Černilově:
   Registra desátků obcí Černilova a Výravy (1644, 1720, 1739)

Národní archiv v Praze:
fond Stabilní katastr a Stabilní katastr – duplikát
fond Desky zemské
fond Tereziánský katastr:
   Panství Hořiněves - fasse, inv. č. 1125, č. kart. 353, sign. 23 a – e
   Panství Hořiněves - spisy, inv. č. 1032, č. kart. 302, sign. 23 abcd
   Statek Jasenná, Ples - fasse, inv. č. 1123, kart. 351, sign. 10 abc
   Statek Neděliště, Chlum, Hoděčín - fasse, inv. č. 1122, č. kart. 351, sign. 15
   Statek Neděliště, Chlum, Hoděčín - spisy, inv. č. 1042, č. kart. 309, sign. 15
   Panství Smiřice - fasse, inv. č. 1128, č. kart. 357, sign. 23 a – e
   Panství Smiřice - spisy, inv. č. 1054, č. kart. 317, sign. 23 a – e
   Statek Újezd - fasse, inv. č. 1113, č. kart. 347, sign. 23 a – e
   Statek Újezd - spisy, inv. č. 1063, č. kart. 320, sign. 23 a – e

Státní oblastní archiv v Zámrsku:
fond Velkostatek Smiřice:
   Urbář smiřického panství z roku 1619, inv. č. 5092, č. knihy 3219
   Urbář smiřického panství z roku 1655, inv. č. 2, č. knihy 2

fond Velkostatek Pardubice (obce Benátky, Habřinka, Máslojedy a Račice v letech 1506 a 1521):
   Urbář pardubického panství z roku 1506, inv. č. 4102, č. knihy 1511
   Urbář pardubického panství z roku 1521, inv. č. 4103, č. knihy 1512

Státní okresní archiv v Hradci Králové:
fond Archiv děkanství Černilov:
   Registra desátku černilovského záduší (1644, 1739) - opis z roku 1767, inv. č. 5, kniha 4

fond Archiv obce Černilov:
   Kniha zápisů úřadů rychtářského a konšelského (1589 – 1738), inv. č. 56, kart. 1
   Registra desátků černilovského záduší - Černilov a Výrava jmenovitě (1570), inv. č. 57, kart. 1

fond Archiv města Hradec Králové – listiny a listy A
   Koncept dopisu knížete z Lichtenštejna, který prodává vesnice ke městu patřící: Skaličku, Piletice a Rusek, hraběnce Magdaleně Trčkové roz. Lobkovicové (24.6.1634), kr 108Základní literatura z dějin regionu


DOMEČKA, L. – Vích, F.: Královéhradecko. Díl 1. část 1 - 3, Hradec Králové 1928-35
DOMEČKA, L.: Z pamětí Frant. Mart. Uhlíře, děkana holohlavského. Hradec Králové 1902
DOSTÁL, J.: Poslední boj (Příspěvek k dějinám trčkovských konfiskací). In: Sborník archivu ministerstva vnitra, sv. 9, Praha 1936
DUBICKÝ, P.: Zaniklá ves Habřinka. In: Hradecký kraj, sv. 2, Hradec Králové 1958
HORÁK, J.: Topografický popis všech osad hejtmanství kralohradeckého. Hořice 1877
HORYNA, V.: Vlastivěda Královéhradecka. Hradec Králové 1968
CHALUPA, A.: Panství Smiřice a jeho poddaní v polovině 17. století. In: Hradecký kraj, sv. 2, Hradec Králové 1958
KOŘÁN, I. a kol.: Smiřice. Hradec Králové 1975
LEONIER, M. (vl. jm. Pavlík, Jan): Poddaní panství Smiřického ze vsi Černilova. Archiv, 1904 (r. 1), č. 3
LEONIER, M.: Velké ortele za rok 1732, 1733, 1735 a 1736. Archiv, 1904 (r. 1), č. 3, č. 4, č. 6
MATĚJKA, J.: Dějiny Semonic. Semonice 2006
MATĚJKA, J.: Kapitoly z dějin Černožic (1197 – 1997). 1997
MATĚJKA, J.: Vývoj domů v Černožicích v historické době 1197 – 1997. Černožice 2009
MATUŠÍKOVÁ, L. a kol.: Soupis poddaných podle víry (Hradecko – Bydžovsko). Praha 2000
NEUMANN, A.: Prostonárodní náboženské hnutí dle dokladů konzistoře královéhradecké. Díl 1. (Doba temna do r. 1740). Hradec Králové 1931
ORTH, J. – Sládek, F.: Topograficko-statistický slovník Čech čili podrobný popis měst, městysů, vesnic, pak zámků, dvorů, továren, mlýnů, hutí a podobných o samotě ležících stavení, jakož i všech zpustlých hradů a zaniklých osad království českého. Praha 1870
PALACKÝ, F.: Popis království Českého čili podrobné poznamenání wšech dosawadních krajůw, panstwí, statkůw, měst, městeček a wesnic, někdejších hradůw a twrzí, též samot a zpustlých osad mnohých w zemi České, s udáním jejich obywatelstwa dle popisu r. MDCCCXLIII wykonaného. Praha 1848
PETRÁŇ, J.: Poddaný lid v Čechách na prahu třicetileté války. Praha 1964
POZŮSTATKY Desk zemských království Českého r. 1541 pohořelých. Díl 1 (vydal Josef Emler). Praha 1870
POZŮSTATKY Desk zemských království Českého r. 1541 pohořelých. Díl 2 (vydal Josef Emler). Praha 1872
POZŮSTATKY Desk zemských království Českého r. 1541 pohořelých. Rejstřík k 1. a 2. dílu (sestavil Theodor Antl). Praha 1899
REZEK, A.: Dějiny prostonárodního hnutí náboženského v Čechách. Díl 1., Praha 1887
SEDLÁČEK, A.: Hrady, zámky a tvrze Království českého, díl 2., Hradecko. Praha 1883, resp. 1931
SCHALLER, J.: Topographie des Königreichs Böhmen, XV, Königgrazer Kreis. Praha a Vídeň 1790
SOMMER, J. G.: Das Königreich Böhmen, statistisch-topographisch dargestellt, IV, Königgrätzer Kreis. Praha 1836
SVOBODA, J.: Z kraje Hradeckého (K dějinám katolické reformace). Praha 1892
SZALATNAY, J.: Paměti evangelického reformovaného sboru v Černilově. Praha 1898
TIKOVSKÝ, O.: Územní a správní vývoj panství Smiřice (diplomová práce obhájená na Univerzitě Hradec Králové, Ústav historických věd). Hradec Králové 2001
UHLÍŘ, J.: Jasenná okres Náchod (K 700 letům existence obce Jasenná u Jaroměře). Jasenná 1994
UHLÍŘ, J.: Jasenná 1298-1305-2007 (dodatek k vlastivědě obce Jasenná). Jasenná 2007
UHLÍŘ, J.: Starý Ples (1186 – 1986). Jaroměř 1988
UHLÍŘ, J.: Vlkov (1229 – 1999). Vlkov 2000
ZEMAN, J.: Z pamětí Smiřic nad Labem. Smiřice 1911
Bibliografie autora

1) Spolupráce při přípravě publikací:
BEČKA, M.: Černilov – kronika. Praha 2000
KUDYVEJS, M. a kol.: Černilov (minulost – současnost). Černilov 2002
2) Genealogické práce:
Kronika černilovské větve rodu Hojných z Výravy (1570 – 2000), Praha 2001, 166 stran, přílohy
Kronika meziříčské, pak černilovské větve Karešových, starobylého rodu z Třebechovic pod Orebem (1570 – 2002), rkp.
3) Publikační činnost ve Zpravodaji obcí Mikroregionu Černilovsko:
   Černilovští živnostníci v 17. a 18. století (říjen 2003, s. 16 – 17)
   Tradice řemesla kovářského v Černilově (březen 2004, s. 12 – 14)
   Hříšní lidé Černilovska v dobách feudálních (říjen 2004, s. 20 – 22)
   Po stopách černilovské krčmy (část první, léta 1392 – 1825); (březen 2005, s. 17 – 19)
   Dopisy z fronty aneb smutný konec černilovského vojína (část první); (červen 2005, s. 18 – 21)
   Dopisy z fronty aneb smutný konec černilovského vojína (část druhá); (říjen 2005, s. 19 – 20)
   Po stopách černilovské krčmy (část druhá, léta 1825 – 1893); (prosinec 2005, s. 18 – 20)
   Po stopách černilovské krčmy (část třetí, po roce 1893); (březen 2006, s. 19 – 20)
   Hříšní lidé Černilovska před soudem v Dobrušce (říjen 2006, s. 22 – 24)
   Zapomenutá historie černilovského školství (část první, 1570 – 1713); (červen 2007, s. 20 – 23)
   Zapomenutá historie černilovského školství (část druhá, 1713 – 1790); (prosinec 2007, s. 18 – 21)

Zpravodaj Kaltouz (původní forma časopisu) z let 1994 až 2003 je zveřejněn na těchto stránkách:---- www.mesta.obce.cz -----
Zpravodaj obcí Mikroregionu Černilovsko od března 2004 je zveřejňován na těchto stránkách: ----- www.cernilov.cz ----

Článek „Dopisy z fronty aneb smutný konec černilovského vojína“ je včetně skenů barevných pohlednic a dalších dokumentů z rodinného archivu zveřejněn také na stránkách ---- Rodopisné revue: -----Zpět na hlavní stránku www.smirice.eu