Usedlosti v Bukovině, Divci, Králově Lhotě,
Lejšovce, Smržově a ve Vlkově roku 1500

zpracoval Martin Kareš

V

e čtvrtek před sv. Žofií, tj. 14. května roku 1500 Petr Adršpach z Dubé, z Náchoda a na Rysmburce přiznal, že dědictví své v Králové Lhotě ves, dvory kmetcí s platem, ves Zdívce, dvory kmetcí s platem, ves Bukovina dvory kmetcí s platem, Lajšovku ves, dvour poplužní s poplužím, dvory kmetcí s platem, Vlková ves, dvory kmetcí s platem, Smržov ves, dvory kmetcí s platem; a co na popluží v Lajšovce měli zavléci, z těch všech vesnic svrchupsaných mají platit o Vánocích na nové léto tolikéž, jako ženních peněz platí v Předboři dvory kmetcí pusté s platem, a za vazbu, kterú někdy činili na Červenú Horu, a za vláčku s dědinú ornú i neornú, lukami, lesy, rybníky a těmito zejména lesy: Rasošky a Dehetník, řekou Labem a mlýnem po skálu, v Lajšovce šenkovné a v Bukovině, struhami, vodotočinami, kurmi, vajci, robot, penězi, ospy, i se všelikterakými požitky a důchody, kteréž nyní na svrchupsaném zboží jsú aneb potomně býti mohú, s podacím kostelním v Králové Lhotě, to vše i se vší zvolí, to vše prodal Mikulášovi mladšímu Trčkovi z Lípy a Lichtmburka a j. d. za puol čtvrta tisíce kop grošů pražských českých.

   Na kmetcích dvorech seděli hospodáři, jejichž jmenný seznam uvádíme u jednotlivých obcí. Vrchnost od nich vybírala zejména pravidelné peněžní dávky ve dvou termínech (na svátek sv. Jiří – 23. dubna a na svátek sv. Havla – 16. října, zjara a na podzim), dále tzv. ženní peníze podle velikosti usedlosti (v zásadě 1 groš z každého prutu polí) a poplatky v naturáliích (ve smlouvě se uvádí konkrétně vajíčka, slepice a obilí). Poddaní byli také povinni robotovat na panském.
Bukovina

Bukovina


 • Václav, rychtář
  platí ½ kopy 7 ½ groše při sv. Jiří a při sv. Havle tolikéž; ženních peněz 15 grošů z 1 lánu a 3 prutů dědiny

 • Jakub Kocúr
  platí ½ kopy 6 grošů; ženních peněz 15 grošů z 1 lánu a 3 prutů dědiny

 • Jiřík Dudlan
  platí 57 ½ groše; ženních peněz 23 grošů z 2 lánů bez 1 prutu dědiny

 • Zajiec
  platí ½ kopy grošů; ženních peněz 12 grošů z 1 lánu dědiny

 • Kánický
  platí ½ kopy grošů; ženních peněz 12 grošů z 1 lánu dědiny

 • Vavřinec
  platí 7 ½ groše; ženních peněz 3 groše ze 3 prutů dědiny

 • Marek
  platí 17 ½ groše; ženních peněz 7 grošů ze 7 prutů dědiny

 • Tomík
  platí 10 grošů; ženních peněz 4 groše ze 4 prutů dědiny

 • Marček
  platí 4 ½ groše; ženních peněz 1 ½ groše 7 haléřů ze 2 prutů bez čtvrtce dědiny

 • Jiřík Zajíc
  platí 7 ½ groše; ženních peněz 3 groše ze 3 prutů dědiny

 • Machek
  platí 45 grošů; ženních peněz 18 grošů z 1 ½ lánu dědiny

Z též vsi Bukoviny ti lidé odevzdávali ročně 4 kopy vajec a 15 slepic.
Divec

Divec


 • Jan
  platí ½ kopy 5 grošů při sv. Jiří a při sv. Havle tolikéž; ženních peněz 14 grošů z 1 lánu a 2 prutů dědiny

 • Bílý Matouš
  platí 22 ½ groše; ženních peněz 9 grošů z 9 prutů dědiny

 • Kocuorkuov syn
  platí 15 grošů; ženních peněz 6 grošů ze 6 prutů dědiny

Z též vsi Divce ti lidé odevzdávali ročně 86 vajec a 7 slepic.
Králova Lhota

( tato ves byla připojena k opočenské části trčkovského panství )

 • Hospodář
  platí 1 ½ kopy grošů při sv. Jiří a při sv. Havle tolikéž; ženních peněz 12 grošů z 1 lánu dědiny

 • Vaněk
  platí 20 grošů; ženních peněz 8 grošů z 8 prutů dědiny;

 • Havel
  platí 51 grošů 3 haléře; ženních peněz 21 grošů z 1 ½ lánu 2 ½ prutu dědiny

 • Hurt
  platí 43 grošů; ženních peněz 17 grošů 7 haléřů z 1 lánu 5 prutů a čtvrtce dědiny

 • Nyklíkuov syn
 • platí 10 grošů; ženních peněz 4 groše ze 4 prutů dědiny

 • Tuoma
  platí 5 grošů; ženních peněz 2 groše ze 2 prutů dědiny

 • Mašek
  platí 5 grošů; ženních peněz 2 groše ze 2 prutů dědiny

 • rychta se všemi službami
 • rychtář platí 5 grošů 8 haléřů; ženních peněz 2 groše 7 haléřů ze 2 prutů a ze čtvrtce dědiny

 • Mych
  platí 12 ½ groše; ženních peněz 5 grošů z 5 prutů dědiny

 • Ondrúš
  platí 12 ½ groše; ženních peněz 5 grošů z 5 prutů dědiny

Z též vsi Královy Lhoty ti lidé odevzdávali ročně 13 slepic a z telecího k veliké noci z každého lánu 8 haléřů.
Lejšovka

Lejšovka


 • Franc
  platí 1 ½ kopy grošů při sv. Jiří a při sv. Havle tolikéž; ženních peněz 37 grošů ze 3 lánů dědiny

 • Třeštík
  platí 18 grošů; ženních peněz 7 grošů 7 haléřů ze 7 prutů a čtvrtce dědiny

 • Havluov syn
  platí 1 ½ kopy 1 groš; ženních peněz 12 ½ groše z 1 lánu a ½ prutu bez čtvrtce dědiny

 • Tulys
  platí ½ kopy grošů; ženních peněz 12 grošů z 1 lánu dědiny

 • Blažek
  platí ½ kopy 6 grošů 3 haléře; ženních peněz 14 ½ grošů z 1 lánu 2 ½ prutu dědiny

 • Vávra
  platí 18 grošů; ženních peněz 7 ½ groše ze 7 ½ prutu bez ½ čtvrtce dědiny

 • týž Vávra
  platí 17 grošů; ženních peněz 11 grošů bez 7 haléřů z 11 prutů bez čtvrtce dědiny

 • Jan
  platí ½ kopy grošů 2 haléře; ženních peněz 12 grošů 3 ½ haléře z 1 lánu a ½ čtvrtce dědiny

Z též vsi Lejšovky ti lidé odevzdávali ročně 3 ½ kopy vajec a 12 slepic.
Smržov

Smržov


 • Jírek
  platí 16 ½ groše při sv. Jiří a při sv. Havle tolikéž; ženních peněz 3 groše ze 3 prutů dědiny a 9 ½ haléře z příměrku

 • týž Jírek
  platí 10 ½ groše; ženních peněz 6 ½ groše 7 haléřů ze 6 ½ prutu a čtvrtce dědiny

 • Martin
  platí ½ kopy 1 groš 7 haléřů; ženních peněz 12 ½ groše z l lánu ½ prutu dědiny

 • Beneš
  platí 14 grošů bez 3 ½ haléře; ženních peněz 5 ½ groše z 5 ½ prutu dědiny

 • Urbanuov syn
  platí 10 grošů; ženních peněz 4 groše ze 4 prutů dědiny

 • Matouš
  platí 20 grošů; ženních peněz 8 grošů z 8 prutů dědiny

 • Klabík
  platí 7 ½ groše; ženních peněz 3 groše ze 3 prutů dědiny

 • Pavel Kraví
  platí 3 groše 1 haléř; ženních peněz 1 groš 7 haléřů z 1 prutu a čtvrtce dědiny

 • Vantásek
  platí 3 ½ groše 7 haléřů; ženních peněz 1 ½ groše z 1 ½ prutu dědiny

 • Hlávka
  platí 25 grošů; ženních peněz 10 grošů z 10 prutů dědiny

 • Barták
  platí 2 ½ groše; ženních peněz 1 groš z 1 prutu dědiny

 • Liška
  platí 24 grošů bez 3 ½ haléřů; ženních peněz 9 ½ groše z 9 ½ prutu dědiny

 • Fozmatý
  platí 14 ½ groše; ženních peněz 5 grošů z 5 prutů dědiny

Z též vsi Smržova ti lidé odevzdávali ročně 3 ½ kopy vajec a 11 ½ slepice.
Vlkov

vlkov


 • Leflar
  platí 2 denáry při sv. Jiří a při sv. Havle tolikéž

 • Jírek
  platí 10 grošů; ženních peněz 4 groše ze 4 prutů dědiny

 • Rathúzský
  platí 5 grošů; ženních peněz 2 groše ze 2 prutů dědiny

 • Havel
  platí 25 grošů 9 haléřů; ženních peněz 10 grošů 7 haléřů z 10 prutů a ½ čtvrtce dědiny

 • Barták
  platí 5 grošů; ženních peněz 2 groše ze 2 prutů dědiny

 • svobodná rychta
  rychtář Pavel platí 14 grošů; ženních peněz 5 ½ groše z 5 ½ prutu dědiny; má panské čeledi, když k němu přijedú, stravu dávati i koňuom, o jakoužkoli potřebu. K tomu ten rychtář platí 7 ½ korce ovsa při Vánocích

 • Hluchý
  platí ½ groše 9 haléřů; ženních peněz 12 grošů 7 haléřů z 1 lánu a čtvrtce dědiny

 • Nedochodilý
  platí 22 ½ groše; ženních peněz 9 grošů z 9 prutů dědiny

 • Valata
  platí 20 grošů; ženních peněz 8 grošů z 8 prutů dědiny

 • Purkrábek
  platí ½ kopy 2 groše; ženních peněz 12 ½ groše 7 haléřů z 1 lánu bez čtvrtce dědiny

 • Lorenz
  platí 3 groše; ženních peněz 1 groš 3 ½ haléře z 1 prutu a čtvrtce dědiny

 • Menš
  platí 12 ½ groše; ženních peněz 9 grošů z 9 prutů dědiny

 • Matúš Rathúzský
  platí ½ kopy 3 ½ groše; ženních peněz 13 grošů 8 ½ haléřů z 1 lánu 1 prutu dědiny

 • chalupa Bílek
  platí 5 haléřů

 • Matěj Horák
  platí 20 grošů; ženních peněz 8 grošů z 8 prutů dědiny

 • Vlášková
  platí 21 grošů; ženních peněz 4 groše 7 ½ haléřů ze 4 prutů dědiny a z příměrku

 • Janček
  platí 40 grošů bez haléře; ženních peněz 16 grošů z 1 lánu 4 prutů dědiny

 • Jíra řečený
  platí 18 grošů 3 haléře; ženních peněz 7 grošů 7 haléřů ze 7 prutů a čtvrtce dědiny

 • Janek Mekoš
  platí ½ kopy 2 groše 9 haléřů; ženních peněz 13 grošů z 1 lánu a 1 prutu dědiny

 • Šmotlaka
  platí ½ kopy 9 haléřů; ženních peněz 12 grošů 7 haléřů z 1 lánu a čtvrtce dědiny

 • Šatopleta
  platí 4 groše; ženních peněz 9 ½ haléře 1 ½ prutu bez čtvrtce dědiny

 • Šašek
  platí 5 grošů; ženních peněz 2 groše ze 2 prutů dědiny

Jírek zahradník
Krazka zahradnice
třetí zahrada pustá( Viz Pozůstatky Desk zemských II, 1872, s. 528 – 529; zápis v zemských deskách větších VI, F 7-8 )
Zpět na stránku - Usedlosti panství Smiřice – Hořiněves
Zpět na hlavní stránku - www.smirice.eu