Čáslavky

Usedlosti v Čáslavkách (dnes část Černožic)
od roku 1558

Zpracoval Martin Kareš

Pokud byste měli k dispozici jakékoliv starší fotografie usedlostí, kterými bychom mohli náš soupis doplnit
a přiblížit tak atmosféru života našich předků, prosíme Vás o jejich zaslání na adresu
martin.kares(zavináč)email.cz


Čáslavkystatek staré čp. 1

1588 zmiňován Ondra Hynek (platil Mikulášovi do Rokycan)

1615 Vávra Hynek po zemřelém otci Ondřeji Hynkovi

1616 Jan Potůček po zemřelém Vávrovi Hynkovi

     1636 koupil kus louky od Václava Vaňka z Vlkova

1640 Václav Hynek jinak Potůček od otce Jana Potůčka, který odešel do Dobrušky

     1642 přikoupil louku od Tobiáše Rezka

     1652 směnil svou zahradu za jinou louku Tobiáše Rezka

1674 Mikuláš Hynek jinak Potůček po zemřelém otci Václavu Hynkovizahrada

1585 Pavel Sehnoutka od Václava Stroupka

1602 Ondra Sehnoutka od bratra Pavla Sehnoutky

1602 Matěj Kroupa od Ondry Sehnoutky

1620 Jan Potůček po Mandě Kroupové, která se dopustila „nenáležitého skutku smilného“ a zahrada jí proto byla vrchností odňata

zahradu připojil ke statku staré čp. 1zahrada a chalupa staré čp. 2

1588 zmiňován Václav Havíř

1601 Petr Matoušů od Jana Koudele po zemřelé sestře Kateřině (místo závdavku mu odevzdal svou zahradu ve Smiřičkách)

1625 Matěj Matoušů po zemřelém Petru Matoušovi

1632 Tobiáš Přerovský od Matěje Matoušů

     1636 koupil louku od Adama Zolmana z Vlkova

     1644 koupil kus role od Jana Bílka z Čáslavek

     1656 koupil další louku od Adama Zolmana z Vlkova

1673 Václav Matějíček od Tobiáše Přerovskéhostatek staré čp. 3

1558 Adam Chmelík od Ondry Tomáše

1577 Lukáš Chmelík od sirotků Adama Chmelíka

1610 Anna Lukšová po zemřelém manželovi Lukeši Chmelíkovi

1612 Jiřík Žirnický od manželky Anny Lukšové

     odprodal kus louky Janu Duškovi. Po jeho smrti ji opět koupil zpět.

1623 Martin Koutník jinak Špelinek (Špelink) od Anny Žirnické, dříve Lukšové

1628 Adam Lhotský od Martina Koutníka

     1639 koupil louku od Petra Janáka

1641 Jakub Koutský (Koucký) po zemřelém Adamu Lhotskémustatek staré čp. 4

1588 zmiňován Jiřík Janků

1619 zmiňován Václav Dvořák

     1643 urozená paní Alžběta Polexina Odkolková rozená Hornatecká z Dobročovic prodala louku, kterou kdysi koupila od Václava Rezka, Janovi Hynkovi

1645 „Dvořákovský“ statek „skrze oheň švédských vojáků v popel“

1649 pan Jan Rydl jinak Kvirenc (člověk svobodný) od Vilíma Jindřicha Odkolka z Újezdce na Třesovicích a Mžanech

1658 Jiřík Jakoubek z Holohlav od pana Jana Rydla jinak Kvirence

1675 Jan Jakoubek od matky Doroty, vdovy po Jiříku Jakoubkovizahrada a chalupa staré čp. 5

1588 zmiňován Václav Bota

1619 zmiňován Jan Šup

1655 zmiňován Tobiáš Rezekstatek staré čp. 6

1588 zmiňován Jan Vach

1619 zmiňován Jan Vach

1636 Jan Vach po Janu Vočenáškovi

1642 Tobiáš Rezek od Jana Vacha

     1642 prodal louku Václavu Hynkovi z Čáslavek

     1643 koupil louku od otce Petra Rezka

     1645 platil Janu Černému do Černilova

1678 Jan Rezek po zemřelém otci Tobiáši Rezkovistatek staré čp. 7

1588 zmiňován Václav Mareš

1595 Václav Pražák od sirotků Václava Mareše

1601 Jiřík Mareš od Václava Pražáka jinak Marše

1606 Linhart Malý od Jiříka Mareše

1642 Jan Zahradník jinak Řehák od Salomeny Malé, vdovy po Jiříkovi Malém

Důsledky švédských vpádů v Čáslavkách

„Jan Zahradník s Dorotou, manželkou svou, vlastní sestrou Václava Dvořáka, po vystálém neštěstí a dokonalém pádu skrze oheň na živnosti své v Čáslavkách, skrze armádu švédskou, která pominulého podzimku (roku 1645) na toto panství přimaršírovala, k pomození zase sobě a vyzdvižení tý živnosti vypůjčil sobě a přijal od Václava Dvořáka, švagra svého, na hotově peněz 147 zlatých.“
Tehdy patřily Čáslavky pod černožickou rychtu, kde byl rychtářem Jan Hynek.statek staré čp. 8

1588 zmiňován Pavel Bílek

1619 zmiňován Pavel Bílek

1655 zmiňován Jan Bílekstatek staré čp. 9

1588 zmiňován Jan Hanucha

1619 zmiňován Václav Hynek

1655 zmiňován Jan Hynek, sedlák v Černožicíchzahrada

1670 Lukáš Marha od Lukáše Chamrady

1687 Jan Ptáček po Lukáši Marhovi

Zpět na stránku - Usedlosti panství Smiřice – Hořiněves
Zpět na hlavní stránku - www.smirice.eu