Adresář obcí Černilovska z roku 1840

zpracoval Martin Kareš


Adresář zahrnuje obce:

Borovice, Bukovina, Černilov, Číbuz, Divec, Dolní Černilov, Horní Černilov, Hubíles, Lejšovka, Libníkovice, Librantice, Libřice, Skalice, Skalička, Smržov, Újezd, VýravaAdamíra

Jan, Černilov čp. 154, chal.

Jan, Újezd čp. 32, familiant

Václav, Černilov čp. 28, chal..

Bachman

Václav, Číbuz čp. 18, domkář

Václav, Librantice čp. 30, chal.

Balcar

Daniel, Skalička čp. 8, chal.

Jiří, Újezd čp. 13, sedlák

Václav, Skalička čp. 23, chal.

Barák

Matěj, Výrava čp. 6, chal.

Barták

Jiří, Libřice čp. 2, ¼ sedlák

Josef, Libřice čp. 37, domkář

Václav, Výrava čp. 19, chal.

Bartoň

Jiří, Libřice čp. 56, ¼ sedlák

Bartoš

Jan, Libníkovice čp. 8, chal.

Jiří, Černilov čp. 102, chal., sklenářský mistr

Josef, Librantice čp. 13, ½ sedlák

Václav, Librantice čp. 72, chal.

Bartoška

Matěj, Výrava čp. 8, ½ sedlák

Václav, Výrava čp. 83, ½ sedlák

Baše

Josef, Výrava čp. 64, ¼ sedlák

Bek

Jan, Libřice čp. 41, chal.

Jan, Libřice čp. 45, ¼ sedlák

Jiří, Libřice čp. 8, chal.

Matěj, Libřice čp. 44, ¼ sedlák

Matěj, Libřice čp. 62, domkář

Mikuláš, Černilov čp. 173, ½ sedlák

Mikuláš, Libřice čp. 13, ¼ sedlák

Václav, Libřice čp. 5, chal.

Václav, Libřice čp. 19, chal.

Václav, Libřice čp. 26, ¾ sedlák

Václav, Libřice čp. 54, domkář

Beková

Kateřina, Libřice čp. 43, ¼ selka

Beran

Jan, Smržov čp. 19, chal.

Binar

Josef, Libřice čp. 3, chal.

Mikuláš, Lejšovka čp. 25, chal.

Václav, Lejšovka čp. 18, chal.

Boháč

Jan, Skalice čp. 26, chal.

Jan, Skalice čp. 35, domkář

Bohuslav

Jan, Černilov čp. 107, ½ sedlák

Bortlík

Matěj, Černilov čp. 122, ½ sedlák, hostinský

Bouček

Jan, Skalička čp. 6, chal.

Jan, Skalička čp. 16, chal.

Josef, Skalice čp. 8, sedlák

Karel, Újezd čp. 21, domkář

Václav, Skalička čp. 19, ½ sedlák

Václav, Výrava čp. 31, chal.

Brych

Jiří, Číbuz čp. 15, domkář

Matěj, Číbuz čp. 17, domkář

Buta

Václav, Bukovina čp. 7, chal.

Cejnar

Antonín, Horní Černilov čp. 10, chal.

Jan, Lejšovka čp. 2, chal.

Jan, Lejšovka čp. 26, domkář

Čáp

Jan, Bukovina čp. 24, sedlák

Jan, Dolní Černilov čp. 6, chal.

Jan, Libníkovice čp. 38, chal.

Jiří, Bukovina čp. 29, ½ sedlák

Čápová

Anna, Bukovina čp. 8, chal.

Dorota, Libníkovice čp. 13, chal.

Dorota, Libníkovice čp. 31, chal.

Černý

Jan, Bukovina čp. 1, ½ sedlák

Jan, Bukovina čp. 35, sedlák

Jan, Černilov čp. 32, ½ sedlák

Jan, Černilov čp. 43, ½ sedlák, hostinský

Jan, Černilov čp. 52, chal.

Jan, Černilov čp. 100, ½ sedlák

Jan, Lejšovka čp. 13, chal.

Jan, Librantice čp. 28, sedlák

Jan, Librantice čp. 53, chal.

Jan, Skalice čp. 32, chal.

Jan, Smržov čp. 9, zahr.

Jan, Újezd čp. 23, domkář

Jan, Újezd čp. 25, chal.

Jiří, Smržov čp. 24, ½ sedlák

Josef, Bukovina čp. 36, chal.

Josef, Divec čp. 19, chal.

Josef, Skalička čp. 10, chal.

Karel, Černilov čp. 51, sedlák

Mikuláš, Librantice čp. 8, domkář

Pavel, Černilov čp. 165, chal.

Václav, Černilov čp. 38, chal.

Václav, Černilov čp. 95, ½ sedlák

Václav, Černilov čp. 125, chal.

Václav, Číbuz čp. 4, domkář

Václav, Lejšovka čp. 24, ¼ sedlák

Václav, Újezd čp. 36, domkář

Václav, Výrava čp. 63, chal.

David

Mikuláš, Skalice čp. 40, chal.

Divecký

Jan, Hubíles čp. 13, ¾ sedlák

Pavel, Skalice čp. 37, chal.

Václav, Černilov čp. 142, chal.

Dohnal

Václav, Libníkovice čp. 3, chal.

Duchač

Antonín, Újezd čp. 1, familiant

Dus

František, Černilov čp. 34, chal., hrobař

Jan, Divec čp. 6, chal.

Václav, Černilov čp. 10, ¼ sedlák

Václav, Libřice čp. 29, chal.

Dušek

Daniel, Černilov čp. 62, sedlák

Jan, Hubíles čp. 2, ¾ sedlák

Jan, Hubíles čp. 3, chal.

Jan, Librantice čp. 44, domkář

Jan, Skalička čp. 24, sedlák, hostinský

Jiří, Hubíles čp. 22, chal.

Mikuláš, Číbuz čp. 2, sedlák

Mikuláš, Hubíles čp. 23, zahr.

Václav, Číbuz čp. 11, ½ sedlák

Václav, Číbuz čp. 14, ½ sedlák

Václav, Hubíles čp. 11, ½ sedlák

Eliáš

Václav, Librantice čp. 17, ½ sedlák

Etrich

Jan, Černilov čp. 9, ¼ sedlák

Fabián

Jan, Černilov čp. 14, chal.

Jan, Horní Černilov čp. 5, chal.

Jan, Lejšovka čp. 9, ¾ sedlák

Jan, Lejšovka čp. 17, chal.

Jan, Lejšovka čp. 22, domkář

Jan, Libřice čp. 61, domkář

Jan, Smržov čp. 4, chal.

Jan, Výrava čp. 14, chal.

Jan, Výrava čp. 60, ½ sedlák

Jan, Výrava čp. 92, chal.

Jiří, Černilov čp. 63, chal.

Jiří, Výrava čp. 57, ¼ sedlák

Josef, Černilov čp. 76, ¼ sedlák

Mikuláš, Výrava čp. 85, chal.

Václav, Horní Černilov čp. 9, chal.

Václav, Lejšovka čp. 27, domkář

Václav, Libřice čp. 12, ½ sedlák

Václav, Výrava čp. 10, ½ sedlák

Václav, Výrava čp. 44, chal.

Václav, Výrava čp. 69, ¼ sedlák

Václav, Výrava čp. 84, chal.

Falta

Matěj, Divec čp. 7, chal.

Fejl

Josef, Výrava čp. 61, chal.

Fejtek

Václav, Divec čp. 17, chal.

Felix

Václav, Černilov čp. 156, chal.

Václav, Černilov čp. 163, chal.

Ferbas

Jakub, Černilov čp. 97, chal.

Jan, Černilov čp. 169, chal.

Jan, Černilov čp. 171, chal.

Jan, Skalice čp. 6, ½ sedlák

Jan, Újezd čp. 29, domkář

Jan, Výrava čp. 30, ¼ sedlák

Jiří, Hubíles čp. 8, chal.

Jiří, Skalice čp. 29, chal.

Václav, Smržov čp. 27, ½ sedlák

Václav, Výrava čp. 36, chal.

Fidler

Václav, Černilov čp. 89, ¾ sedlák

Václav, Újezd čp. 8, familiant

Firbas

Jiří, Skalice čp. 28, ½ sedlák

Flejšar

Vincenc, Černilov čp. 15, ½ sedlák

Fňouk

Jan, Výrava čp. 93, ¼ sedlák

Václav, Libníkovice čp. 16, chal.

Václav, Výrava čp. 62, chal.

Fousek

Jan, Výrava čp. 15, ½ sedlák

Jiří, Výrava čp. 68, chal.

Mikuláš, Skalice čp. 23, chal.

Václav, Libníkovice čp. 10, chal.

Václav, Výrava čp. 56, ½ sedlák

Franc

Václav, Divec čp. 10, ¾ sedlák

Václav, Libníkovice čp. 39, chal.

Gottland – viz Kotlant

Hájek

Jan, Černilov čp. 36, chal.

Jan, Libníkovice čp. 30, chal.

Václav, Libníkovice čp. 22, chal.

Václav, Skalička čp. 5, domkář

Václav, Výrava čp. 54, sedlák

Hans

František, Divec čp. 27, ½ sedlák

Hanuš

Antonín, Librantice čp. 21, chal.

Jan, Divec čp. 20, chal.

Jan, Skalice čp. 39, sedlák

Jiří, Divec čp. 24, chal.

Jiří, Výrava čp. 51, ½ sedlák

Matěj, Librantice čp. 62, chal.

Mikuláš, Skalice čp. 12, chal.

Pavel, Librantice čp. 40, ¾ sedlák

Václav, Libníkovice čp. 32, chal.

Václav, Skalice čp. 13, chal.

Václav, Výrava čp. 3, ½ sedlák

Has

Jan, Černilov čp. 96, ½ sedlák

Havel

Jan, Výrava čp. 18, ¼ sedlák

Jan, Výrava čp. 27, chal.

Jiří, Újezd čp. 20, domkář

Matěj, Výrava čp. 16, ¼ sedlák

Mikuláš, Librantice čp. 15, chal.

Havlas

Jan, Bukovina čp. 2, chal.

Jiří, Černilov čp. 104, ½ sedlák

Jiří, Smržov čp. 26, zahr.

Václav, Bukovina čp. 21, chal.

Hejcman

František, Černilov čp. 112, ¾ sedlák, rychtář

Jan, Černilov čp. 98, ½ sedlák

Jan, Lejšovka čp. 4, ¾ sedlák

Jan, Librantice čp. 47, chal.

Jiří, Černilov čp. 35, sedlák

Karel, Černilov čp. 80, chal.

Matěj, Výrava čp. 29, ¼ sedlák

Václav, Černilov čp. 49, sedlák

Václav, Dolní Černilov čp. 9, chal.

Václav, Lejšovka čp. 3, ½ sedlák

Václav, Librantice čp. 54, chal.

Václav, Librantice čp. 60, sedlák

Václav, Výrava čp. 58, ¼ sedlák

Václav, Výrava čp. 79, ¼ sedlák

Václav, Výrava čp. 91, chal.

Václav, Výrava čp. 94, ¼ sedlák

Hladeček

Václav, Smržov čp. 17, chal.

Hlava

Jan, Číbuz čp. 9, chal.

Václav, Horní Černilov čp. 6, chal.

Hlavatý

Jiří, Černilov čp. 149, chal.

Hlavsa

Jan, Černilov čp. 141, chal.

Hodek

Jan, Bukovina čp. 23, ½ sedlák

Jan, Bukovina čp. 26, chal.

Václav, Bukovina čp. 34, chal.

Hofman (Hoffmann)

František, Lejšovka čp. 16, chal.

Jan, Libníkovice čp. 35, chal.

Hochman

Jan, Černilov čp. 136, chal.

Matěj, Libřice čp. 14, ¼ sedlák

Hojný

Jan, Černilov čp. 13, sedlák

Jan, Černilov čp. 33, sedlák

Jan, Černilov čp. 56, ¾ sedlák

Jan, Libníkovice čp. 14, chal.

Jan, Libřice čp. 15, chal.

Jan, Libřice čp. 24, chal.

Jan, Libřice čp. 48, ½ sedlák

Jan, Skalice čp. 17, ½ sedlák

Jan, Výrava čp. 21, chal.

Jiří, Libřice čp. 21, ½ sedlák

Jiří, Libřice čp. 53, ¼ sedlák

Jiří, Výrava čp. 98, chal.

Josef, Černilov čp. 103, ½ sedlák

Josef, Výrava čp. 80, ¼ sedlák

Matěj, Bukovina čp. 5, ¾ sedlák

Mikuláš, Libřice čp. 31, ½ sedlák

Pavel, Újezd čp. 5, familiant

Václav, Černilov čp. 5, chal.

Václav, Černilov čp. 60, ¾ sedlák

Václav, Černilov čp. 106, sedlák

Václav, Hubíles čp. 16, domkář

Václav, Libníkovice čp. 2, chal.

Václav, Librantice čp. 33, domkář

Václav, Libřice čp. 16, chal.

Václav, Libřice čp. 58, domkář

Václav, Výrava čp. 39, ¼ sedlák

Václav, Výrava čp. 43, chal.

Václav, Výrava čp. 87, chal.

Holeček

Jan, Černilov čp. 86, ¾ sedlák

Jan, Libníkovice čp. 29, chal.

Jan, Skalice čp. 43, ¾ sedlák

Pavel, Skalice čp. 38, ¼ sedlák

Václav, Borovice čp. 5, chal.

Václav, Bukovina čp. 11, sedlák

Václav, Černilov čp. 14, ½ sedlák

Václav, Černilov čp. 82, sedlák

Václav, Skalice čp. 2, chal.

Václav, Výrava čp. 66, chal.

Honsnejman

Jan, Borovice čp. 8, chal.

Jan, Černilov čp. 70, chal.

Jan, Librantice čp. 2, chal.

Jan, Librantice čp. 22, ¾ sedlák

Jiří, Divec čp. 30, ¾ sedlák

Horák

Jan, Černilov čp. 3, chal.

Jan, Černilov čp. 57, chal.

Jan, Černilov čp. 160, chal.

Jan, Divec čp. 4, ¼ sedlák

Jan, Divec čp. 15, chal.

Jan, Horní Černilov čp. 2, chal.

Jan, Librantice čp. 10, chal.

Jan, Librantice čp. 25, ¾ sedlák

Jan, Librantice čp. 76, domkář

Jan, Libřice čp. 55, chal.

Jiří, Černilov čp. 17, sedlák

Josef, Divec čp. 2, chal.

Matěj, Černilov čp. 19, ½ sedlák

Matěj, Smržov čp. 16, chal.

Pavel, Hubíles čp. 20, chal.

Václav, Borovice čp. 6, chal.

Václav, Librantice čp. 12, sedlák

Václav, Librantice čp. 46, domkář

Horáková

Anna, Librantice čp. 3, ¼ selka

Houser

Václav, Černilov čp. 152, chal.

Hovorka

Václav, Výrava čp. 32, chal.

Hrnčíř

Václav, Lejšovka čp. 11, zahr.

Václav, Librantice čp. 68, sedlák

Hroch

Jan, Skalice čp. 16, ¾ sedlák

Hrubeš

Josef, Libřice čp. 42, chal.

Hrubý

Václav, Libníkovice čp. 15, zahr.

Hryzlík

Jan, Újezd čp. 14, chal.

Jan, Újezd čp. 19, sedlák

Jan, Újezd čp. 38, domkář

Václav, Újezd čp. 24, domkář

Václav, Újezd čp. 31, chal.

Hubáček

Jan, Černilov čp. 151, chal.

Jiří, Hubíles čp. 21, chal.

Václav, Divec čp. 18, chal.

Hušek

Jan, Újezd čp. 17, ¾ sedlák

Hynek

Jan, Lejšovka čp. 12, ¾ sedlák

Jan, Výrava čp. 28, ¼ sedlák

Jan, Výrava čp. 55, chal.

Jiří, Lejšovka čp. 5, chal.

Václav, Bukovina čp. 31, chal.

Václav, Černilov čp. 61, sedlák

Václav, Újezd čp. 3, familiant

Václav, Výrava čp. 59, ½ sedlák

Charvát

Václav, Borovice čp. 7, chal.

Ille

Václav, Černilov čp. 12, sedlák

Janáček

Jan, Bukovina čp. 9, chal.

Jan, Bukovina čp. 27, sedlák

Václav, Bukovina čp. 13, chal.

Václav, Skalička čp. 11, chal.

Jandík

Jan, Černilov čp. 153, chal.

Jan, Lejšovka čp. 7, ½ sedlák

Jiří, Libřice čp. 34, domkář

Václav, Černilov čp. 44, chal.

Václav, Černilov čp. 67, sedlák

Václav, Černilov čp. 84, chal.

Václav, Černilov čp. 85, ¾ sedlák

Václav, Hubíles čp. 5, chal.

Václav, Lejšovka čp. 20, chal.

Janský

Jan, Librantice čp. 23, ¾ sedlák

Matěj, Dolní Černilov čp. 8, chal.

Samuel, Librantice čp. 55, chal.

Jaroš

Václav, Černilov čp. 20, ¾ sedlák

Javůrek

Václav, Výrava čp. 13, chal.

Václav, Librantice čp. 37, chal.

Jedlička

Václav, Černilov čp. 116, chal., kolářský mistr

Václav, Černilov čp. 119, chal., kostelník a školní dozorce

Jech

Jan, Librantice čp. 38, chal.

Václav, Újezd čp. 35, domkář

Ježek

František, Libřice čp. 11, ½ sedlák

Jakub, Libníkovice čp. 26, chal.

Jindra

Jan, Černilov čp. 22, ½ sedlák

Jan, Černilov čp. 23, ½ sedlák

Jirka

Daniel, Číbuz čp. 8, chal.

Václav, Číbuz čp. 5, chal.

Václav, Číbuz čp. 7, chal.

Václav, Libřice čp. 4, chal.

Jirsák

Josef, Divec čp. 26, chal.

Joneš

Josef, Borovice čp. 3, chal.

Josef

František, Černilov čp. 110, sedlák

Junek

Jan, Černilov čp. 174, ½ sedlák

Jušta

Jan, Libřice čp. 27, chal.

Kačer

Jiří, Skalička čp. 12, chal.

Josef, Dolní Černilov čp. 5, chal.

Václav, Černilov čp. 50, chal.

Václav, Černilov čp. 53, chal.

Václav, Divec čp. 1, chal.

Kačerová

Kateřina, Újezd čp. 26, domkářka

Kadečka

Václav, Bukovina čp. 6, sedlák

Kadeřávek

Václav, Černilov čp. 124, chal.

Kalenda

Matěj, Libřice čp. 38, domkář

Kanský

Jiří, Výrava čp. 81, chal.

Karel

Jiří, Výrava čp. 53, ¼ sedlák

Kareš

Jiří, Černilov čp. 120, chal., ševcovský mistr

Karpíšek

Jan, Librantice čp. 58, chal.

Kašpar

Jan, Librantice čp. 39, ¼ sedlák

Jiří, Výrava čp. 37, chal.

Václav, Libřice čp. 47, ¼ sedlák

Kincl

Jan, Libníkovice čp. 11, chal.

Klasatý

Jan, Černilov čp. 21, chal.

Koblasa

Mikuláš, Libřice čp. 28, ½ sedlák

Kobližek

Matěj, Černilov čp. 31, chal.

Kohl

Václav, Černilov čp. 74, ¼ sedlák

Václav, Libníkovice čp. 4, chal.

Konečný

Jan, Divec čp. 28, chal.

Jan, Lejšovka čp. 6, chal.

Jan, Skalička čp. 7, chal.

Jan, Výrava čp. 71, ¼ sedlák

Koníř

Jan, Skalice čp. 24, chal.

Václav, Skalice čp. 3, chal.

Kopecký

Jan, Černilov čp. 6, domkář

Jan, Libníkovice čp. 36, chal.

Václav, Černilov čp. 7, ½ sedlák

Václav, Černilov čp. 11, ¾ sedlák

Václav, Černilov čp. 40, ½ sedlák

Košťál

Václav, Lejšovka čp. 10, chal.

Kotlant (Gottland)

František, Dolní Černilov čp. 7, chal.

Jan, Dolní Černilov čp. 4, chal.

Jan, Výrava čp. 9, ¼ sedlák

Jan, Výrava čp. 20, chal.

Mikuláš, Černilov čp. 117, chal., obchod střižním zbožím

Václav, Černilov čp. 176, chal.

Krám

Jan, Černilov čp. 126, chal.

Krb

František, Librantice čp. 41, ¾ sedlák

Jan, Librantice čp. 4, chal.

Jan, Librantice čp. 5, ¾ sedlák

Jiří, Librantice čp. 7, ¾ sedlák

Krecl

Karel, Újezd čp. 39, domkář

Krejsar

Jan, Divec čp. 5, sedlák

Krošek

Václav, Libníkovice čp. 1, ¼ sedlák

Kryl

Václav, Černilov čp. 137, chal.

Křovský

Václav, Černilov čp. 59, chal.

Kubásek

Václav, Hubíles čp. 1, ½ sedlák

Kubíček

Jiří, Černilov čp. 99, ½ sedlák

Kudyvejs

Jiří, Újezd čp. 27, domkář

Václav, Újezd čp. 41, domkář

Kugal

Jan, Librantice čp. 18, chal.

Kupka

Josef, Smržov čp. 6, ½ sedlák

Josef, Výrava čp. 35, ¼ sedlák

Matěj, Výrava čp. 95, ¼ sedlák

Kutík

Jan, Černilov čp. 138, chal.

Jan, Librantice čp. 1, sedlák

Mikuláš, Černilov čp. 128, chal.

Václav, Černilov čp. 41, chal., kovářský mistr

Kvasnička

Václav, Libníkovice čp. 24, chal.

Langr

František, Černilov čp. 16, sedlák

Lelka

Josef, Horní Černilov čp. 10, chal.

Lichna

Jan, Libníkovice čp. 19, chal.

Lochman

Jiří, Černilov čp. 129, chal.

Lorenc

Jan, Librantice čp. 57, ¾ sedlák

Jiří, Librantice čp. 56, ¾ sedlák

Václav, Černilov čp. 24, ½ sedlák

Lukášek

Matěj, Černilov čp. 175, chal.

Macek

Jan, Horní Černilov čp. 1, chal.

Jan, Výrava čp. 76, ¼ sedlák

Jan, Výrava čp. 77, ¼ sedlák

Jan, Výrava čp. 78, chal.

Jan, Výrava čp. 89, chal.

Jiří, Výrava čp. 24, chal.

Machek

Jan, Bukovina čp. 10, chal.

Jan, Černilov čp. 157, chal.

Jan, Skalice čp. 19, ½ sedlák

Mikuláš, Skalice čp. 22, ½ sedlák

Mikuláš, Skalice čp. 45, domkář

Václav, Skalice čp. 42, chal.

Malý

Jan, Bukovina čp. 16, chal.

Jiří, Divec čp. 16, chal.

Václav, Librantice čp. 42, chal.

Mareš

Jan, Výrava čp. 33, chal.

Václav, Výrava čp. 34, ¼ sedlák

Marha

Václav, Výrava čp. 40, chal.

Maštalka

Václav, Librantice čp. 61, ¼ sedlák

Matějček

Václav, Černilov čp. 101, ½ sedlák

Matuška

Jan, Smržov čp. 10, chal.

Václav, Smržov čp. 7, chal.

Mencl

Josef, Librantice čp. 32, ¼ sedlák

Mertlík

Josef, Černilov čp. 18, chal.

Josef, Libníkovice čp. 27, chal.

Městecký

Jan, Černilov čp. 30, sedlák

Jan, Divec čp. 21, chal.

Michek

Josef, Borovice čp. 1, chal.

Václav, Libřice čp. 6, chal.

Václav, Libřice čp. 50, chal.

Mikolášek

Jan, Librantice čp. 31, sedlák

Morávek

Jan, Černilov čp. 147, chal.

Jan, Libníkovice čp. 17, chal.

Jan, Libníkovice čp. 25, chal.

Jan, Librantice čp. 69, ¾ sedlák

Jan, Librantice čp. 70, chal.

Mikuláš, Librantice čp. 63, chal.

Mrdek

Jan, Černilov čp. 144, chal.

Jan, Divec čp. 12, ¾ sedlák

Václav, Divec čp. 11, ½ sedlák

Müller

Jan, Bukovina čp. 38, chal.

Mužík

Jan, Divec čp. 9, ¾ sedlák

Nejman

Jiří, Černilov čp. 115, chal.

Josef, Smržov čp. 31, sedlák

Václav, Černilov čp. 75, chal.

Václav, Výrava čp. 65, chal.

Němeček

Václav, Černilov čp. 45, sedlák

Nepokoj

Matěj, Libřice čp. 10, chal.

Nepokojová

Marie, Bukovina čp. 17, chal.

Novák

Jan, Újezd čp. 28, domkář

Jiří, Libníkovice čp. 21, chal.

Nýdr

Jakub, Hubíles čp. 6, zahr.

Opinka

Václav, Librantice čp. 20, ¼ sedlák

Palounek

Jan, Skalice čp. 15, chal.

Josef, Borovice čp. 2, chal.

Pamánek

Jan, Hubíles čp. 19, chal.

Václav, Skalice čp. 5, chal.

Pařízek

Václav, Librantice čp. 45, chal.

Paterný

Jiří, Librantice čp. 74, chal.

Pech

Jan, Libřice čp. 33, chal.

Petrásek

Jan, Újezd čp. 33, domkář

Piček

Jiří, Černilov čp. 91, ¾ sedlák

Pilnáček

Václav, Skalička čp. 21, chal.

Václav, Skalička čp. 22, chal.

Poddaný

Jan, Číbuz čp. 6, chal.

Jan, Skalice čp. 27, chal.

Podmecký

Václav, Újezd čp. 11, domkář

Polidor

Jan, Horní Černilov čp. 7, chal.

Procházka

Jiří, Librantice čp. 11, chal.

Václav, Smržov čp. 5, chal.

Prokeš

Jan, Černilov čp. 54, ¾ sedlák

Jan, Černilov čp. 69, chal.

Jan, Černilov čp. 92, ¾ sedlák

Jiří, Černilov čp. 39, ¾ sedlák

Jiří, Černilov čp. 68, sedlák

Karel, Černilov čp. 108, ¼ sedlák

Karel, Újezd čp. 2, familiant

Mikuláš, Černilov čp. 66, sedlák

Václav, Černilov čp. 37, sedlák

Václav, Černilov čp. 78, chal.

Václav, Černilov čp. 127, chal.

Pšeničný

Jan, Librantice čp. 16, chal.

Ptáček

Josef, Dolní Černilov čp. 1, chal.

Pultar

Jan, Bukovina čp. 25, chal.

Jan, Černilov čp. 71, chal.

Jan, Divec čp. 22, chal.

Jan, Divec čp. 23, ¼ sedlák

Jan, Librantice čp. 34, chal.

Jan, Skalice čp. 30, sedlák

Jan, Skalice čp. 34, chal.

Jan, Újezd čp. 22, domkář

Jiří, Libřice čp. 17, chal.

Jiří, Skalice čp. 10, ½ sedlák

Josef, Černilov čp. 109, ¾ sedlák

Václav, Černilov čp. 64, chal.

Václav, Černilov čp. 72, ¼ sedlák

Václav, Černilov čp. 145, chal.

Rabas

Jan, Černilov čp. 26, chal.

Jan, Librantice čp. 52, ¼ sedlák

Pavel, Bukovina čp. 19, chal.

Václav, Bukovina čp. 18, chal.

Reichl

Jiří, Černilov čp. 132, chal.

Václav, Librantice čp. 26, chal.

Rejchrt

Václav, Libřice čp. 18, sedlák

Rezek

Jan, Smržov čp. 8, zahr.

Jan, Smržov čp. 20, chal.

Josef, Černilov čp. 58, sedlák

Mikuláš, Smržov čp. 1, chal.

Roubal

Jan, Libníkovice čp. 7, chal.

Jan, Libníkovice čp. 23, chal.

Jiří, Výrava čp. 86, chal.

Rulf

Jan, Libřice čp. 32, domkář

Runkas

Jan, Výrava čp. 11, chal.

Mikuláš, Libřice čp. 39, ½ sedlák

Václav, Libřice čp. 40, chal.

Runštuk

Václav, Librantice čp. 50, domkář

Rydlo

Václav, Černilov čp. 81, chal.

Řehák

František, Horní Černilov čp. 8, chal.

Jan, Divec čp. 14, ½ sedlák

Josef, Smržov čp. 15, chal.

Karel, Smržov čp. 2, ½ sedlák

Mikuláš, Černilov čp. 29, ½ sedlák

Václav, Černilov čp. 4, chal.

Václav, Výrava čp. 4, chal.

Říha

Jan, Bukovina čp. 32, ½ sedlák

Jan, Újezd čp. 16, sedlák

Josef, Číbuz čp. 13, chal.

Samek

Jiří, Libřice čp. 49, chal.

Satranský

Jan, Librantice čp. 49, ¼ sedlák

Jiří, Výrava čp. 46, chal.

Václav, Libřice čp. 23, chal.

Sehnoutka

Jan, Výrava čp. 12, chal.

Jiří, Bukovina čp. 12, chal.

Václav, Černilov čp. 93, chal.

Seidl

Jan, Číbuz čp. 16, domkář

Václav, Újezd čp. 37, domkář

Skákal

Jan, Černilov čp. 90, ½ sedlák

Skalická

Marie, Bukovina čp. 4, chal.

vdova, Borovice čp. 4, chal.

Skalický

Daniel, Výrava čp. 100, chal.

Jan, Lejšovka čp. 21, domkář

Pavel, Výrava čp. 96, chal.

Václav, Černilov čp. 47, chal.

Václav, Výrava čp. 22, chal.

Slezák

František, Číbuz čp. 19, chal.

Jan, Bukovina čp. 14, chal.

Jan, Bukovina čp. 28, chal.

Jiří, Výrava čp. 88, chal.

Václav, Černilov čp. 146, chal.

Václav, Libřice čp. 46, ¼ sedlák

Souček

Josef, Bukovina čp. 30, chal.

Josef, Černilov čp. 42, ½ sedlák

Josef, Skalice čp. 1, ¾ sedlák

Karel, Černilov čp. 79, sedlák

Mikuláš, Bukovina čp. 3, chal.

Sovák

Jan, Libníkovice čp. 37, chal.

Jan, Librantice čp. 27, ¾ sedlák

Jan, Librantice čp. 36, chal.

Jan, Librantice čp. 64, chal.

Jiří, Výrava čp. 47, chal.

Springer

Jan, Libníkovice čp. 18, chal.

Strejček

Jan, Černilov čp. 162, chal.

Václav, Librantice čp. 19, sedlák

Václav, Librantice čp. 35, ¼ sedlák

Středa

Josef, Výrava čp. 23, chal.

Střelka

Josef, Černilov čp. 143, chal.

Svíčka

Jan, Bukovina čp. 33, chal.

Jan, Librantice čp. 14, chal.

Jiří, Skalička čp. 15, domkář

Václav, Skalička čp. 17, chal.

Václav, Újezd čp. 7, familiant

Svoboda

Jiří, Černilov čp. 111, chal.

Josef, Černilov čp. 113, chal.

Svobodová

Kateřina, Skalička čp. 2, chal.

Šandera

Jan, Skalice čp. 7, ¾ sedlák

Šesták

Jan, Smržov čp. 28, ½ sedlák

Šimek

Josef, Černilov čp. 158, chal.

Matěj, Libřice čp. 22, chal.

Šimera

Jan, Černilov čp. 105, chal.

Jan, Černilov čp. 161, chal.

Josef, Černilov čp. 121, chal.

Václav, Černilov čp. 135, chal.

Škop

Matěj, Výrava čp. 72, ¼ sedlák

Václav, Černilov čp. 48, chal.

Šmákal

František, Divec čp. 8, ½ sedlák

Jan, Divec čp. 3, sedlák

Šmída

Jan, Bukovina čp. 37, chal.

Špaček

Jan, Výrava čp. 90, chal.

Jiří, Černilov čp. 159, chal.

Josef, Výrava čp. 99, chal.

Václav, Černilov čp. 88, chal.

Václav, Hubíles čp. 4, chal.

Špatenka

Jan, Libřice čp. 1, sedlák, hostinský

Josef, Libřice čp. 30, chal.

Šrám

Jan, Lejšovka čp. 19, chal.

Šrámek

Jan, Hubíles čp. 10, chal.

Jan, Skalice čp. 44, kovář

Jiří, Librantice čp. 66, chal.

Jiří, Skalice čp. 9, sedlák

Josef, Divec čp. 29, ¾ sedlák

Josef, Skalice čp. 36, chal.

Josef, Výrava čp. 42, ¼ sedlák

Václav, Bukovina čp. 22, sedlák

Václav, Libníkovice čp. 12, chal.

Václav, Libníkovice čp. 34, chal.

Václav, Smržov čp. 23, zahr.

Václav, Výrava čp. 25, chal.

Šrámková

Marie, Skalička čp. 20, zahr.

Štork

Josef, Libníkovice čp. 5, chal.

Šulc

Jan, Skalice čp. 33, domkář

Šust

Josef, Černilov čp. 118, chal.

Šváb

Jan, Skalička čp. 13, domkář

Tačík

Josef, Černilov čp. 133, chal.

Těmín

Jiří, Hubíles čp. 9, chal.

Jiří, Skalice čp. 4, chal.

Václav, Hubíles čp. 12, zahr.

Václav, Librantice čp. 43, domkář

Toman

František, Divec čp. 13, chal.

Jan, Librantice čp. 67, sedlák

Jan, Librantice čp. 77, chal.

Josef, Skalice čp. 14, chal.

Matěj, Librantice čp. 71, ¼ sedlák

Matěj, Librantice čp. 73, chal.

Mikuláš, Hubíles čp. 7, zahr.

Václav, Librantice čp. 51, ¾ sedlák

Tomášek

Jan, Lejšovka čp. 14, domkář

Tošuský

Jan, Horní Černilov čp. 4, chal.

Tuček

Václav, Výrava čp. 26, ¾ sedlák

Tyč

Jiří, Libníkovice čp. 20, chal.

Josef, Smržov čp. 14, chal.

Uždil

Jan, Smržov čp. 29, domkář

Vach

Jan, Černilov čp. 46, sedlák

Jan, Skalice čp. 20, chal.

Jan, Skalice čp. 21, chal.

Jan, Výrava čp. 70, chal.

Václav, Černilov čp. 150, chal.

Václav, Černilov čp. 155, chal.

Václav, Skalice čp. 18, ½ sedlák

Václav, Újezd čp. 6, familiant

Vachek

Jan, Černilov čp. 55, chal.

Jan, Černilov čp. 73, ¼ sedlák

Jan, Hubíles čp. 24, domkář

Jan, Librantice čp. 24, sedlák

Jan, Smržov čp. 22, chal.

Jiří, Černilov čp. 94, chal.

Jiří, Hubíles čp. 17, chal.

Josef, Újezd čp. 4, familiant

Matěj, Smržov čp. 21, chal.

Mikuláš, Újezd čp. 12, domkář

Václav, Černilov čp. 172, ¼ sedlák

Václav, Černilov čp. 177, chal.

Václav, Hubíles čp. 14, chal.

Valc

František, Bukovina čp. 20, chal.

Jan, Újezd čp. 9, familiant

Jan, Újezd čp. 10, domkář

Karel, Újezd čp. 40, domkář

Václav, Černilov čp. 87, chal.

Vančura

Jan, Libřice čp. 7, domkář

Vaněk

Václav, Černilov čp. 148, chal., krejčí

Vašata

Jiří, Černilov čp. 77, ¼ sedlák

Josef, Hubíles čp. 15, chal.

Vavřinka

Jan, Libníkovice čp. 9, chal.

Jan, Libníkovice čp. 33, chal.

Václav, Divec čp. 25, ¼ sedlák

Vejroch

Josef, Librantice čp. 9, ¼ sedlák

Václav, Černilov čp. 65, chal.

Václav, Lejšovka čp. 1, chal.

Velc

Jan, Libníkovice čp. 6, chal.

Jan, Výrava čp. 45, ¼ sedlák

Jan, Výrava čp. 48, ¼ sedlák

Jiří, Výrava čp. 2, chal.

Veselka

Matěj, Dolní Černilov čp. 2, chal.

Veselovský

Jan, Černilov čp. 83, chal.

Jan, Černilov čp. 167, chal.

Jan, Librantice čp. 59, chal.

Václav, Černilov čp. 168, chal.

Veselý

Mikuláš, Černilov čp. 134, chal.

Václav, Černilov čp. 131, chal.

Vich

Josef, Skalice čp. 11, sedlák

Vlček

Václav, Smržov čp. 11, chal.

Vodička

Jiří, Skalička čp. 3, chal.

Vojtěch

Jan, Číbuz čp. 10, ½ sedlák

Volák

Jan, Lejšovka čp. 23, domkář

Jiří, Lejšovka čp. 8, ¾ sedlák

Josef, Libřice čp. 36, domkář

Voltr

Antonín, Libřice čp. 52, ¾ sedlák

František, Horní Černilov čp. 3, chal.

František, Výrava čp. 1, sedlák, hostinský

Jakub, Librantice čp. 48, chal.

Jan, Dolní Černilov čp. 3, chal.

Jan, Libřice čp. 57, chal.

Jan, Výrava čp. 74, ¼ sedlák

Jiří, Dolní Černilov čp. 10, chal.

Jiří, Libřice čp. 9, sedlák

Jiří, Výrava čp. 38, chal.

Karel, Černilov čp. 25, chal.

Karel, Černilov čp. 27, ½ sedlák

Karel, Černilov čp. 140, chal.

Mikuláš, Výrava čp. 41, chal.

Václav, Libníkovice čp. 28, chal.

Václav, Libřice čp. 25, sedlák

Václav, Výrava čp. 73, chal.

Václav, Výrava čp. 75, chal.

Václav, Výrava čp. 82, ½ sedlák

Vondráček

Josef, Újezd čp. 34, domkář

Výravský

Václav, Skalička čp. 4, chal.

Zachariáš

Jan, Výrava čp. 17, chal.

Zákravská

Anna, Újezd čp. 18, domkářka

Zákravský

Jan, Skalice čp. 31, chal.

Jiří, Librantice čp. 65, chal.

Václav, Skalice čp. 25, chal.

Záruba

Josef, Libřice čp. 51, ¼ sedlák

Zdenek

Jan, Újezd čp. 30, domkář

Václav, Číbuz čp. 12, chal.

Zezulka

Jan, Černilov čp. 123, chal., kovářský mistr

Zilvar

Jan, Skalička čp. 18, chal.

Jan, Smržov čp. 12, chal.

Jan, Smržov čp. 25, sedlák

Jan, Výrava čp. 5, ¼ sedlák

Jan, Výrava čp. 7, ¼ sedlák

Jan, Výrava čp. 49, chal.

Jiří, Librantice čp. 29, sedlák

Jiří, Libřice čp. 20, ¾ sedlák

Jiří, Smržov čp. 3, zahr.

Matěj, Výrava čp. 50, chal.

Pavel, Černilov čp. 130, chal.

Václav, Librantice čp. 6, ¾ sedlák

Václav, Smržov čp. 30, zahr.

Zima

Jan, Výrava čp. 52, ¼ sedlák

Zvolský

Václav, Černilov čp. 170, chal.

Václav, Smržov čp. 13, chal.

Žák

Josef, Výrava čp. 67, ¼ sedlákOriginály soupisů usedlostí a jejich držitelů roku 1840 jsou uloženy v Národním archivu v Praze, fond Stabilní katastr a Stabilní katastr – duplikát. Autorem byly přepsány pro obec

Černilov in: Černilov (minulost – současnost). Černilov 2002, s. 269 – 275

Výravu a Dolní Černilov in: Zpravodaj obcí Mikroregionu Černilovsko (dále jen Zpravodaj) 2/2003, s. 15

Bukovinu a Újezd in: Zpravodaj 1/2004, s. 15

Librantice in: Zpravodaj 2/2004, s. 20

Lejšovku in: Zpravodaj 3/2004, s. 19

Libřice in: Zpravodaj 4/2004, s. 21

Smržov a Hubíles in: Zpravodaj 1/2005, s. 21

Divec in: Zpravodaj 1/2005, s. 21

Libníkovice, Horní Černilov a Borovici in: Zpravodaj 1/2005, s. 21 – 22

Skalici, Skaličku a Číbuz in: Zpravodaj 3/2005, s. 18 – 19

Zpět na stránku - Usedlosti panství Smiřice – Hořiněves
Zpět na hlavní stránku - www.smirice.eu