Černožice

Usedlosti v Černožicích od roku 1560

Zpracoval Martin Kareš

Černožice Černožice


zahrada a chalupa staré  čp. 18

1588 zmiňován Jan Marha

1619 zmiňován Jan Marha

1655 zmiňován Václav Marha


zahrada a chalupa staré čp. 20

1588 zmiňována Alžběa Petrová

1599 Jan Janák od Jana Bukovského (sirotčí zahrada, náležející ke gruntu sirotků Petra Písaře)

1609 Matouš Erfart (držitel níže uvedeného statku) od Jana Janáka  

1609 Jan Hořinka od Matouše Erfarta

1611 Martin Kubec od Jana Hořinky

1636 Jan Hostinský (mlynář černožický) od Matouše Paura (manžela Doroty, vdovy po Martinu Kubcovi)

1646 Jan Hynek od Jana Hostinského

1648 Matěj Klimeš od Jana Hynka

1683 Jiřík Kutychl od Doroty Klimšové


zahrada a chalupa

1588 zmiňována Anna Janačka

1619 zmiňován Marek Lorenc

1642 Jan Jeřábek od Jana Dvořáčka

1646 Jakub Koutský (Kaucký) od Jana Jeřábka

1658 Matěj Matoušek od Jakuba Koutského

1683 Tomáš Matoušek od matky Doroty, vdovy po Matěji Matouškovi


zahrada a chalupa staré čp. 21

1587 Václav Mrkos jinak Sameček (Samček) od sirotků Tomáše Samečka

1641 Duchoslav Sameček po matce, která zemřela roku 1640 a druhému synu Janovi „jakožto neposlušnému nic nekšaftovala, nýbrž jeho od této zahrady odloučila“

1642 Pavel Štěpán od Duchoslava Samečka

1647 Vít Sláma

1661 Matěj Dědek od Víta Slámy


zahrada a chalupa staré čp. 22

1578 Václav Šejšek od sirotků Jana Šejška

1619 Matěj Šejšek od matky Lidmily, vdovy po Václavu Šejškovi

1646 Tobiáš Rezek po zemřelém Matěji Šejškovi

1651 Jiřík Tomáš (Tomášek) od Tobiáše Rezka


zahrada a chalupa staré čp. 24

1573 Martin Jogkl (Jokl) od tchyně Kateřiny Jogklové

1602 Václav Jokl (Jukl) po zemřelém otci Martinu Joklovi

1640 Jan Zahradník po zemřelém tchánu Václavu Juklovi

1642 Jiřík Broumovský od Jana Zahradníka

1652 Petr Rozvařil po zemřelém Jiříku Broumovském

1652 Jan Beran od Petra Rozvařila, který byl řemeslník a „selským povinnostem by zadosti činiti nemohl“

1674 Tobiáš Jirásek od vdovy Anny Beranové

1675 Marek Špatenka od Tobiáše Jiráska

1678 Václav Pavlásek od vdovy Anny Špatenkové

1685 Jan Holeček od Václava Pavláska


statek staré čp. 25

1588 Petr Rezek od sestry Anny, dcery zemřelého Jana Rezka

1592 zmiňován Václav Rezek

1619 zmiňován Petr Rezek

1638 Šimon Rezek po zemřelém otci Petru Rezkovi

1643 Václav Hynek jinak Potůček a Jan Hynek od Šimona Rezka, který neměl prostředků na opravdu gruntu, vypáleného „lidem nepřátelským“ (tj. švédským vojskem)


zahrada a chalupa staré čp. 26

1578 Matěj Tábor od sirotků Jana Tábora

1600 Václav Hoš od Matěje Tábora

1609 Václav Křivický od tchyně Mandaleny, matky Václava Hoše

1628 Jan Kříž od Jana Koutníka

1644 Jan Hostinský po zemřelé Kateřině Lužanské jinak Křížové zahradu pustou a špatnou

1656 Jan Kříž mladší (syn Jana Kříže) po Janu Hostinském zahradu pustou a špatnou


zahrada a krčma staré čp. 1

1579 Havel Mrkos od sirotků Duška do jejich dospělosti

1594 Jan Dušek, písař útratní černožský, od Havla Mrkose

    1617 směnil své role Janovi Marhovi z Černožic za jeho loučku

     1618 přikoupil kousek loučky od Jiříka Žirnického z Černožic

1620 Jiřík Lhotský (pro syna Adama) od Jana Duška, syna zemřelého Jana Duška

1630 Václav Dvořák od Jiříka Lhotského výměnou za jeho statek

     1631 prodal louku Janu Hostinskému, mlynáři černožickému

1631 Jan Černý od Václava Dvořáka

1640 Mikuláš Černý ze statku staré čp. 9 měl následující dva roky spravovat krčmu „do zrůstu svého bratra Tobiáše tak dobře, jako by jeho vlastní byla“

1642 Tobiáš Černý po zemřelém otci Janu Černém

1645 Mikuláš Černý od bratra Tobiáše Černého, který odešel do Sendražic

     1647 odprodal louku Janu Šaršounovi, sousedu smiřickému, „pro svou velikou nouzi a pro ubrání vojenské“


statek

1588 zmiňována Kateřina Jaroměřská

1590 Jan Jaroměřský po zemřelém otci Jiříku Jaroměřském

1612 Jan Křížů od Marty, vdovy po Janu Jaroměřském

1634 Jan Ferdinand Dvořáček od Kateřiny Lužanské jinak Křížové, vdovy po Janu Křížovi jinak Lužanské

     1663 koupil od vdovy Kateřiny Rydlové na místě její dcery Doroty Střezeměřické louku, kterou dříve koupil manžel Kateřiny Rydlové od Matouše Smotlachy z Vlkova

     1665 koupil kus spáleniště od Doroty Střezeměřické, dcery zemřelého Jana Rydla jinak Kvirence z Černožic

     1672 koupil kus bahnivé louky od Doroty Střezeměřické

1686 Jan Dvořáček po zemřelém Janu Ferdinandu Dvořáčkovi


statek staré čp. 8

1567 Pavel Hoš od sirotků Jana Hoše

1602 Václav Hoš po zemřelém otci Pavlu Hošovi

1606 vrchnost po zemřelém Václavu Hošovi

1619 zmiňován rytíř Ferdinand Chuchelský z Nestajova

1622 urozená paní Voršila Chuchelská z Mecerodu od manžela Ferdinanda Chuchelského z Nestajova „dvůr Hošovský“, poté Jan Bílek

1655 zmiňován pan Jan Rydl, hamfeštník


statek staré čp. 4

1566 Bartoň Klimeš od Duška Holiče

1609 Jan Janák od tchána artoně Klimeše

1627 Petr Janák od otce Jana Janáka

    1639 odprodal louku Adamovi Lhotskému

1642 Jan Falta od Petra Janáka

1647 Adam Janák od Anny, vdovy po Janu Faltovi

1651 Matěj Slanař jinak Kutychl od Adama Janáka

1659 Jan Slanař jinak Kutychl od matky Marty, vdovy po Matěji Kutychlovi

1674 živnost rozdělena (Jan Kutychl dopustil „hrué spuštění statku“)

1. díl:

1674 vrchnost po Janu Kutychlovi pro rozšíření vrchnostenského dvora

2. díl (zahrada):

1675 Jan Rezek mladší po Janu Kutychlovi

1678 Václav Rezek od bratra Jana Rezka


zahrada a chalupa staré čp. 10

1590 Marek Lorenc od sirotků Václava Lorence

1600 Jan Dušek od sirotků Václava Lorence

    1601 koupil kus louky od Ondry Sehnoutky z Holohlav

1642 Lukáš Meloun od matky Doroty, vdovy po Jiříku Melounovi

1643 Václav Sehnoutka po zemřelém Lukáši Melounovi

1643 Vávra Ryšavý od Václava Sehnoutky

1652 Jan Vodička po zemřelém Vávrovi Ryšavém

1670 Lukáš Chamrada od Jana Vodičky

1684 Mikuláš Chamrada od otce Lukáše Chamrady


statek staré čp. 9

1586 Jiřík Meloun po zemřelém Václavu Melounovi

1598 Jan Dušek od Jiříka Melouna

1619 Jan Černý od Jana Duška

    1630 koupil kus louky od Václava Dvořáka

1640 Mikuláš Černý od matky Lidmily, vdovy po Janu Černém

1684 Václav Černý od otce Mikuláše Černého


chalupa

1595 zmiňován Jan Válka

1600 Mandalena Válková po zemřelém manželu Janu Válkovi


statek staré čp. 12

1574 Jan Janák po zemřelém Mikuláši Janákovi

1599 Jan Bukovský od Jana Janáka

1602 Adam Křivický od Jana Bukovského

1603 Václav Dušek od Adama Křivického

1617 Jan Chochola od tchyně Marty, vdovy po Václavu Duškovi (zápis škrtnut)

1617 Jan Novák od Marty Duškové, vdovy po Václavu Duškovi

    1639 statek po zemřelé Kateřině Novákové pronajat na tři roky Václavu Melounovi

1642 Václav Meloun po zemřelé Kateřině Novákové

1679 Jiřík Meloun od otce Václava Melouna

1687 Jan Frynt po zemřelém Jiříku Melounovi


chalupa a zahrada

1600 Jan Dušek od sirotků Jana Charváta

1609 Jiřík Meloun od Jana Duška i s loukou, kterou užívali předešlí držitelé Lorencovi


statek, pak panský dvůr

1583 Petr Němců  od sirotků Jana Němce

1591 Jan Bukovský od vdovy Alžběty Petrové do zrůstu jejího syna Jana

1600 Jan Němec od Jana Bukovského

1601 Jan Fousek od Jana Němce jinak Černožského

1605 Jan Černožský od Jana Fouska

1608 Matouš Efort (Erfart) od Jana Černožského

1611 Jiřík Martyška od Matouše Erfarta

1613 Matěj Žampaský jinak Bareš od Jiříka Martyšky

1632 Jan Hostinský, mlynář černožský, po zemřelé Dorotě Žampaské

    1632 přikoupil louku od Jana Horáka z Vlkova

    1632 přikoupil louku od Václava Dvořáka. Roku 1647 odprodal tuto „Machovskou“ louku Jiříkovi Balcarovi ze Smiřic

1651 Daniel Hostinský, mlynář, po zemřelém otci Janu Hostinském

1674 vrchnost od Daniela Hostinského statek, který zcela shořel (místo závdavku dán Hostinskému kus role nad Smiřicemi a louka)


statek, později svobodný dvůr

1588 zmiňován Jiřík Nejedlý

     1598 směnil svůj kus loučky a oboru s vrchností za její louku

1600 Jan Moravec po zemřelém Jiříku Nejedlém

1600 vrchnost od Jana Moravce, který se stal měšťanem v Chrudimi

1600 pan Markvart Stranovský od vrchnosti

1608 rytíř Ferdinand Chuchelský z Nestajova od pana Markvarta Stranovského

1622 urozená paní Voršila Chuchelská z Mecerodu od manžela Ferdinanda Chuchelského z Nestajova „dvůr Nejedlovský“

1624 spojeno s dále uvedeným gruntem


statek, později svobodný dvůr

1560 Staněk Pták od Matouše Matouška

1594 Jan Pták od sirotků Stanislava Staňka

1602 Petr Staněk od otce Jana Staňka jinak Ptáka

1613 Vávra od manželky Marty, vdovy po Petru Staňkvi

1621 Jan Vavruška s manželkou Salomenou po jejím zemřelém otci Vavřincovi Staňkovi

1624 urozená paní Voršila Chuchelská z Mecerodu od Jana Vavrušky; spojeno s výše uvedeným dvorem

1630 Václav starší Věžník z Věžníku a na Bílkovicích od manželky Voršily Věžníkové, rozené z Mecerodu a na Bílkovicích, vdovy po rytíři Ferdinandu Chuchelském z Nestajova

1642 Štěpán Rathmüller z Rathmühle (nejvyšší leutenant a regent hraběcích panství gallasovských) po zemřelém Václavu starším Věžníkovi z Věžníku

1645 pan Jan Rydl jinak Kvirenc od Štěpána Rathmüllera z Rathmühle

     1646 povoleno, aby mohl vystavět na svém gruntu tři chalupy pro dělníky a kovárnu

1666 paní Dorota Střezoměřská (manželka slovutného Jiříka Střezoměřského, měšťana v Jaroměři) od matky Kateřiny Rydlové, vdovy po Janu Rydlovi jinak Kvirencovi

     1668 postoupila spáleniště švagrovi Ferdinandu Dvořáčkovi (manželu její sestry Alžběty)

     1672 odevzdala bahnitou loučku švagrovi Ferdinandu Dvořáčkovi

1674 vrchnost od paní Doroty Střezoměřské

Zpět na stránku - Usedlosti panství Smiřice – Hořiněves
Zpět na hlavní stránku - www.smirice.eu