Čibuz

Usedlosti v Číbuzi od roku 1576

Zpracoval Martin Kareš

Pokud byste měli k dispozici jakékoliv starší fotografie usedlostí, kterými bychom mohli náš soupis doplnit
a přiblížit tak atmosféru života našich předků, prosíme Vás o jejich zaslání na adresu
martin.kares(zavináč)email.cz


Čibuz    Čibuzstatek čp. 10

1588 zmiňován Mikuláš Hanousek

1593 Jan Janovský po zemřelém Mikuláši Hanouskovi

  • 1601 nemajíce sám vlastních dětí, pojal za vlastní Kateřinu, dceru zemřelého Hanouska

1609 Jan Duchač od manželky Kateřiny rozené Hanouskové

1630 Václav Truneček po zemřelém Janu Duchačovi jinak Hanouskovi

1661 Petr Vojtěch po zemřelém Václavu Trunečkovi

1687 Jan Machač od manželky Alžběty, vdovy po Petru Vojtěchovi

1704 Jan Vojtěch od otčíma Jana Machače

1735 Petr Vojtěch od matky Mařeny, vdovy po Janu Vojtěchovi

1758 Václav Vojtěch po zemřelém otci Petru Vojtěchovi

1771 Jan Vojtěch po zemřelém bratru Václavu Vojtěchovi

  • 1803 vdova Kateřina Vojtěchová postoupila kus pole dceři Kateřině, provdané za Pavla Slezáka

1804 Václav Vojtěch od matky Kateřiny, vdovy po Janu Vojtěchovi

1827 Jan Vojtěch po zemřelém otci Václavu Vojtěchovi

  • 1842 se svou manželkou Annou rozprodal řadu svých polí a dalších pozemků (Františku Slezákovi z čp. 19, Václavu Černému z čp. 4, Janu Poddanému z čp. 6, Václavu Jirkovi z čp. 7)statek (roku 1609 připojen ke statku čp. 2 – viz dále)

1588 zmiňován Štěpán Pátek

1600 Jan Pátek po zemřelém otci Štěpánu Pátkovi

1603 Jan Hanousek od Jana Pátka

1609 Pavel Žoldán od Jana Hanouska výměnou za role „Královské“ v Hubílesestatek čp. 11

1588 Řehák od Vojtěcha Jiránka

1602 Jan Pátek od Řeháka

1622 Václav Řehák po zemřelém otci Řehákovi

1623 Jan Řehák od bratra Václava Řeháka

  • 1630 koupil kus louky od Jiříka Sehnoutky

1658 Jiřík Řehák po zemřelém otci Janu Řehákovi

1670 Bartoloměj Koníř z Újezda od Jiříka Řeháka

1673 Jiřík Řehák od Bartoloměje Koníře, který se vrátil do Újezda

1702 Jiřík Řehák po zemřelém otci Jiříku Řehákovi

1745 Karel Řehák od matky Kateřiny, vdovy po Jiříku Řehákovi

1779 Jiřík Řehák po zemřelém otci Karlu Řehákovi na osm let

1787 Jan Řehák od bratra Jiříka Řeháka

1829 Anna Valášková (manželka Jana Valáška ze Smiřic) po zemřelém otci Janu Řehákovi

1833 Mikuláš Dušek, šenkýř v Číbuzi, pro syna Václava od Jana a Anny Valáškovýchchalupa čp. 12

1605 Jan Špelda od Jana Hanouska sedliště s ohradou a kusem role

1635 Jan Jandík od Kateřiny, vdovy po Janu Špeldovi

1635 Martin Škop (krčmář číbuzský) od Jana Jandíka

1650 Pavel Vach od Anny Škopové

1654 zmiňován Mikuláš Charvát jinak Turnaj

1654 Tomáš Alounek z Újezda od Mikuláše Charváta

1658 Jan Vočenáš (Očenáš) od Tomáše Alounka

1675 Jan Očenáš (asi od otce Jana Očenáše)

1736 Václav Vognar po zemřelém Janu Očenášovi

1770 Jan Říha od tchána Václva Vognara

1779 Václav Zdeněk od manželky Doroty, vdovy po Janu Říhovi

1813 Václav Zdeněk po zemřelém otci Václavu Zdeňkovizahrada čp. 13

1578 Jan Urbanův jinak Šalda od sirotků zemřelého Jana Šaldy

1601 Jakub Jandík po zemřelém Janu Šaldovi

1629 Jan Jandík od matky Kateřiny Jandíkové

1631 Kryštof Kober (Kobr) od Jana Jandíka

1632 Václav Bažantík (Bažantník) od Kryštofa Kobera

1640 Jan Otčenáš od Václava Bažantníka

1645 Václav Truneček od Jana Berana

  • 1646 prodal kus palouku se studánkou Václavu Holečkovi z Hubílesa

1649 Jiřík Havlíček od Václava Trunečka

1666 Lukáš Vyhnálek od otce Jiříka Havlíčka

1691 Jiřík Vyhnálek od otce Lukáše Vyhnálka

1719 Jiřík Vyhnálek od otce Jiříka Vyhnálka

1751 Jiřík Vyhnálek od otce Jiříka Vyhnálka

1774 Jan Skalický od manželky Kateřiny, vdovy po Jiříku Vyhnálkovi

1788 Marie Rezková (manželka Václava Rezka) od otčíma Jana Skalického

1814 Jiří Rezek od otce Václava Rezka

1832 Josef Říha od Jiřího Rezka


Čibuz
Zleva část statku čp. 11, chalupa čp. 12, chalupa čp. 13 a katolický kostel sv. Václava
( použita reprodukce staré pohlednice z práce Aleše Chvojky: „O obci, ve které žiji“)


statek, rychta, krčma a kovárna čp. 2

1580 Matěj Žoldán, rychtář, od Adama Hanouska

1603 Pavel Žoldán od matky Maruše, vdovy po Matěji Žoldánovi

1626 Kryštof Kobr od Pavla Žoldána i s olejnou (Pavel Žoldán užíval nadále kovárnu)

1635 Dorota Koberová po zemřelém manželovi Kryštofu Koberovi

  • provdaná za Mikuláše Charváta jinak Turnaje

  • 1641 Mikuláš Charvát směnil svou zahradu za kus role od Václava Rožnovského

  • 1653 Mikuláš Charvát prodal roli Václavu Machkovi

Čibuz

1673 Daniel Dušek (syn Mikuláše Duška) od tety Doroty, vdovy po Mikuláši Charvátovi

1716 Jiří Dušek od otce Daniela Duška

1749 Václav Dušek od matky Doroty, vdovy po Jiřím Duškovi

1774 Václav Dušek po zemřelém otci Václava Duškovi

1813 Mikuláš Dušek od otce Václava Duška

1848 Josef Dušek od otce Mikuláše Duška i s hospodou, masným krámem a kovárnouČibuz
Zleva statek čp. 2 s hostincem, chalupa čp. 26 a část statku čp. 11
(použita reprodukce staré pohlednice z práce Aleše Chvojky: „O obci, ve které žiji“)grunt

1576 Matouš Jandys od sirotků Jandyse

1593 Jiřík Fousek od Kateřiny Jandyskyzahrada čp. 6

1616 Tomáš Rejchl od Jana Novotného

1622 Václav Vlček od Tomáše Rejchla

1626 Adam Šalda po zemřelém Václavu Vlčkovi

1628 Matěj Eliáš od Pavla Šaldy

1632 Adam Šalda od Matěje Eliáše

1654 zmiňován Jan Eliáš

1684 Jan Alounek od Jana Eliáše

1692 Jiřík Alounek od otce Jana Alounka

1726 Pavel Slezák od tchyně Alžběty, vdovy po Jiřím Alounkovi

1746 Václav Sovák od tchyně Alžběty, vdovy po Pavlu Slezákovi

1753 Václav Poddaný od švagra Václava Sováka

1788 Jan Poddaný od otce Václava Poddaného

1840 zmiňován Jan Poddanýzahrada čp. 5

1601 Jan Pařízek po zemřelém Zemanovi

1619 zmiňován Ondra Zeman

1655 zmiňován Jan Skrovný

1678 Jan Skrovný od otce Jana Skrovného

1698 Jakub Macalt (Macata) od Doroty, vdovy po Janu Skrovném

1728 Václav Jošt od tchyně Mařeny, vdovy po Jakubu Macatovi

1737 Michal Skalický od Václava Jošta

1756 Jiří Skalický od otce Michala Skalického

1772 Jiří Jirka od Alžběty, vdovy po Jiřím Skalickém

1840 zmiňován Václav Jirkachalupa čp. 7

1654 zmiňován Jan Očenáš (Vočenáš)

1658 Václav Očenáš od bratra Jana Očenáše

1693 Jan Brouček od Václava Očenáše

1714 Adam Vognar (Vogner) z Holohlav od Kateřiony, vdovy po Janu Broučkovi

1734 Václav Vognar od otce Adama Vognara

1736 Jan Vognar od Václava Vognara

1758 Václav Jech od Jana Vognara

1787 Jan Jech od matky Kateřiny, vdovy po Václavu Jechovi

1825 zmiňován Josef Říha

  • toho roku koupil pozemky od Doroty Hanouskové ze Skalice čp. 39

1840 zmiňován Václav Jirkachalupa čp. 8

1654 zmiňován Václav Janásek

1675 Adam Beran od Pavla Lokáta

1709 Václav Stodola od Adama Berana

1746 Jan Stodola po zemřelém otci Václavu Stodolovi

1756 Jan Duchač od Jana Stodoly

1770 Jan Jirka od Jana Duchače, poklasného dvora holohlavského

1840 zmiňován Daniel Jirkachalupa čp. 9 (původně tzv. „Žolnarovská“)

1676 Jan Jindra

1716 Jan Jindra od otce Jana Jindry

1746 Jan Jindra od otce Jana Jindry

1768 Marie Nováková od Jana Jindry

1783 Mikuláš Novák od matky Marie Novákové

1840 zmiňován Jan Hlavachalupa

1654 zmiňován Jiřík Tejvar

1684 Václav Alounek od Jana Klanky

1717 Lukáš Alounek od otce Václava Alounka

1753 Karel Alounek od otce Lukáše Alounka

1756 při velkém požáru obce vyhořelaškola (chalupa čp. 4, později chalupa čp. 20)

1588 první zmínka o škole v Číbuzi;

od 1735 náklady na školu zapisovány do zvláštní zádušní knihy;

1756 škola shořela. Vyučování dětí bylo přeloženo do chalupy Jana Vacha čp. 20 ve Skalici;

1766 postavena na spáleništi staré školy nová dřevěná školní budova (čp. 4);

1790 přiškolené obce: Bukovina, Hubíles, Skalice, Skalička a Újezd;

1827 byla školní budova již naprosto nevyhovující. Okna byla tak malá, že do jediné učebny vnikal jen nedostatek světla. Podlaha byla shnilá, šindelová střecha na mnoha místech děravá, mazanina mezi stěnami vypadána a spodní stěny shnilé, jednoduché dveře zbortěny, kamna přepálena a roztlučena. Pro vyučování dětí byla tedy najata za 60 zl. ročně místnost v hostinci čibuzského rychtáře Mikuláše Duška (čp. 2);

1828 vrchní smiřického panství František Hejcman nařídil, aby se vyučalo opět ve staré škole (její střecha měla být prozatím alespoň pokryta došky), neboť vyučování v prostorách hospody považoval za zcela nevhodné;

1829 vystavěna nová škola nákladem smiřického patronátu (dnes čp. 20). Školu postavil zedník Josef Říha, chalupník v Čibuzi čp. 13, „k oblibě a pochvale všech dokonale a krásně z kamene a cihel a taškami pokryl“. V jednopatrové budově byly dvě třídy a byt pro učitele;

1866 byli ve škole, na níž vlál bílý prapor, uloženi ranění vojáci po bitvě u Hradce Králové;

1873 přístavba školy nákladem 4000 zl.;

1874 vznik trojtřídky;

1885 vznik čtyřtřídky;

1901 přiškolené obce: Bukovina, Hubíles, Skalice, Skalička a Újezd;


Seznam kantorů a učitelů v Číbuzi do roku 1918:

1651 zmiňován Václav Danielovský (* cca 1576)

1667 zmiňován Martin Čermák, působil také v Jasenné

asi 1682 – 1713 zmiňován Václav Michálek, syn zahradníka z Holohlav

1722 – 1729 zmiňován Matěj Laukhart / Loukhart (* 1692 Smiřice † 1729 Číbuz). K jeho předkům patřil například Jan Laukhart, zmiňovaný v letech 1647 – 1651 jako obroční písař ve Smiřicích. Sám byl „aritmeticus a musicus“; školní mládenec (pomocník) Matěj Prokeš (1724)

1730 – 1765 Václav Hynek Pultr (* kolem 1705 Smiřice † 1765 Skalice), syn tkalce, manžel vdovy po čibuzském kantoru Matěji Laukhartovi; učitelka nejmenších dětí Alžběta Hanušová (po roce 1756), sestra chalupníka Jana Vacha ze Skalice; školní mládenec Václav Šust (zmiňován 1734 – 1739)

1766 – 1810 Matěj Mikuláš Horák (* 1734 Výrava † 1810 Číbuz), syn sedláka a vnuk holohlavského kantora Jiřího Matějíčka, působil také v Hoříněvsi a Miletíně; podučitelé Jan Čech (1806), František Horák (1805 – 1810)

1810 – 1833 František Horák (* 1768 Číbuz † 1843 Číbuz) – viz také dříve, syn čibuzského učitele Matěje Horáka, působil také v České Skalici; podučitel Jan Selichar (1810 – 1811), Jan Vohnišťanský (1812 – 1819), Jan Daněk (1820 – 1824), František Malý (1824 – 1830), Jan Moník (1830 – 1836)

1833 – 1843 Václav Čepek (* 1784 Hoříněves), syn krejčího, působil také ve Vlkově a Hoříněvsi; podučitelé Josef Bujárek (1836 – 1838), František Horák – syn čibuzského učitele Františka Horáka (1838 - 1839, 1841 – 1843), Matěj Tichý (1839), Jan Gall (1839 – 1841), Ferdinand Pohl (1843 – 1846)

1843 – 1853 Jan Daněk (* 1801 Jasenná † 1873 Jeřice) – viz také dříve, syn jasenského učitele, sám působil také v Jasenné a v Holohlavech; podučitelé Jan Kosina (1846 – 1849), Jan Prokeš (1849 – 1850), František Brusnický (1850 – 1852), Ignác Hanuš Prokeš (1853), Jan Bauer (1853 – 1858)

1853 – 1854 Antonín Koubek (* 1812 † 1873 Jasenná), působil také ve Smiřicích, Hoříněvsi, Holohlavech, Vřešťově a Jasenné

1854 – 1858 Václav Alois Jerije (* 1801 Vřešťov † 1859 Chotěborky), syn vřešťovského učitele, působil také ve Vřešťově, Chotěborkách

1858 –1859 Jan Bauer (* 1826 Hřibsko) – viz také dříve, syn kováře, působil také ve Vlkově

1859 – 1875 Václav Horák (*1804 Vilantice † 1875 Číbuz), syn chalupníka, působil také v Holohlavech, Vlkově, Jasenné a Semonicích; další učitelé a podučitelé Josef Novák (1859 – 1860), Josef Kareš (1860 – 1861), Václav Stránský (1859 – 1863), Václav Fiedler (1863 – 1864), František Mindl (1864, 1866 – 1873) – zeť čibuzského učitele Václava Horáka, Josef Vognar (1865 – 1866), Václav Vojtěch (1873), Augustin Mindl (1873 – 1874), Alois Hlavatý (1874 - 1876), Karel Možíš (1873 – 1875, 1876)

1875 Karel Možíš / Mojžíš (* 1852 Hořičky † 1929 Česká Skalice) – viz také dříve, syn chalupníka a zeť čibuzského učitele Václava Horáka, působil také v Novém Hrádku, Úpici, Rodově a Holohlavech

1875 – 1877 František Vyhlíd (* 1848 Slatina), syn krupaře, působil také v Třebechovicích, Českém Meziříčí a Novém Hradci Králové; mladší učitelé a podučitelé Josef Štrumhaus (1876 – 1877), Josef Bičiště (1876 – 1878)

1877 – 1878 Václav Mazura (* 1846 Hoděšovice), syn sedláka, působil také v Plaňanech, Českém Brodě, Kuklenách, Novém Hradci Králové, Plotištích a Roudnici, jeho dcera Anna Mazurová (* 1878 Číbuz) byla učitelkou a spisovatelkou – autorkou divadelních her, básní a próz pro děti (román Zrada, Princezna Světluška aj.); mladší učitelé a podučitelé Václav Dejl (1877), Josef Satrapa (1877 – 1878), Antonín Kytnar (1878 – 1879)

1878 – 1909 František Vyhlíd – viz také dříve; další učitelé a podučitelé Erdman Jebavý (1878 – 1880), Václav Dejl – viz také dříve (1880 – po 1886), Karel Matuška (1879 – 1880), Karel Kulhánek (1880 – 1881), František Malina (1881 – 1882), Alois Šaroun (1882 – 1887), Václav Střemcha (1884), Jan Kálal (1885 – 1886), Josef Weisbauer (1886 – ?), Edvard Erben (1887 – po 1894), Antonín Dolanský (1890 – 1908), Joachym Vrabec (zmiňován 1890), Josef Vitoch (1899 – 1908), Jan Vach (1901 – 1907), Josef Wollner (1907 – 1908), Josef Zemánek (1907 – 1911), Josef Šmída (1908 – 1909), Jan Urban (1908 – 1914), Jan Cihlář (1908 – ?), Jan Perný (1909 – 1913); industriální učitelky Josefa Vyhlídová (1875 – 1906) – manželka řídícího učitele Františka Vyhlída, Růžena Vonková (1906 – 1908), Marie Weithová (1908 – ?)

1909 –1923 Josef Ferbas (* 1855 Skalice † 1936 Skalička), syn sedláka, působil také ve Slatině a v Bělči nad Orlicí; další učitelé a podučitelé Josef Černý (1911 – 1912), Josef Kadeřávek (1913 – ?), František Pišl (1912 – 1914), Josef Jedlička (1915), Josef Tobolka (? – 1915), Vilibald Suk (před 1916 – 1920), František Kačer (asi 1915 – 1917), Bořivoj Hašek (1917 – 1920), Josef Wollner – viz také dříve (1917 – 1925, pak řídícím učitelem do 1939); industriální učitelky Františka Krušinová (? – 1913), Hermína Ferbasová (1913 – 1939) – dcera řídícího učitele Josefa Ferbase.škola
Původní dřevěná škola v Číbuzi čp. 4, krytá došky (vystavěna v roce 1766, budova zbourána v roce 1923)

O škole v Číbuzi podrobně viz Zdeněk Doubek, Helena Rezková: Číbuz, Skalice, Skalička. 2014, s. 141 - 153


Usedlosti v Číbuzi roku 1840

Nové čp.

Příjmení a jméno

Stav

1

fara

 

2

Mikoláš Dušek

sedlák

3

obecní

 

4

Václav Černý

domkář

5

Václav Jirka

chalupník

6

Jan Poddaný

chalupník

7

Václav Jirka

chalupník

8

Daniel Jirka

chalupník

9

Jan Hlava

chalupník

10

Jan Vojtěch

½ sedlák

11

Václav Dušek

½ sedlák

12

Václav Zdeněk

chalupník

13

Josef Říha

chalupník

14

Václav Dušek

½ sedlák

15

Jiří Brych

domkář

16

Jan Seidl

domkář

17

Matěj Brych

domkář

18

Václav Bachman

domkář

19

František Slezák

chalupník

20

škola

pohlednice Čibuz

pohlednice Čibuz

pohlednice Čibuz
kniha Pro další informace o historii obce Číbuz a jejích obyvatelích doporučuji publikaci „Číbuz Skalice Skalička“, kterou je možno --- objednat zde: ---

Zpět na stránku
Usedlosti panství Smiřice / Hořiněves


Zpět na hlavní stránku