Divec

Usedlosti v Divci od roku 1561

Zpracoval Martin Kareš

Pokud byste měli k dispozici jakékoliv starší fotografie usedlostí, kterými bychom mohli náš soupis doplnit
a přiblížit tak atmosféru života našich předků, prosíme Vás o jejich zaslání na adresu
martin.kares(zavináč)email.cz
Divec


statek

1588 zmiňován Havel, starý rychtář

1601 Urban Havlů od otce Havla, starého rychtáře

1621 Jan Lochman, krejčí, po zemřelém Urbanu Havlovi

1627 Pavel Lochman od Jana Lochmana

1630 Jiřík Franc spáleniště po Pavlu Lochmanovi

rozdělení statku:

1. díl (3 pruty rolí a louka, zahrada staré čp. 8):

1630 Jan Sochor od Jiříka France

1655 zmiňován Matouš Kraus (Praus)

 • odprodán 1 prut role k chalupě Adama Sováka

1678 Václav Praus od otce Matouše Prause

1707 Jiřík Šmákal od Václava Prause

2. díl (13 prutů rolí, statek staré čp. 10):

Jan Frynt

1632 Jiřík Andres od Jana Frynta

1635 Michal Andrýs od Jiříka Andrýsa

 • 1638 prodal kus role s kusem louky Václavu Bartošovi, sousedu librantickému

1645 Jan Šteklar od Michala Andrese

1650 Jan Voltr po zemřelém Janu Šteklarovi

1655 zmiňován Pavel Pultar

1661 Matěj Mrdek od Pavla Pultara

1694 Pavel Mrdek od otce Matěje Mrdka

1707 Jan Mrdek po Pavlu Mrdkovi

1723 Jan Mrdek mladší od otce Jana Mrdka

3. díl (5 prutů rolí, chalupa staré čp. 7):

1643 Jan Šteklar od Jiříka Andrese

1644 Jan Runkas od Jana Šteklara

1651 Alžběta Runkasová po zemřelém manželovi Janu Runkasovi

1652 Jan Zvolský od manželky Alžběty, vdovy Runkasové

1652 Anna Hrnčířová od Jana Zvolského

1685 Jiřík Falta od tchyně Anny, vdovy po Jiříku Hrnčířovi

 • 1712 prodal 1 prut role ke gruntu Jiříka Janáčka

1717 Václav Falta od otce Jiříka Falty

4. díl (2 pruty rolí, zahrada):

Jan Frynt (viz staré čp. 23)

 • 1635 koupil od Jana Duchoně ladem ležící role, která kdysi náležela k živnosti Havla Urbana; téhož roku prodal role Matouši Hejcmanovizahrada staré čp. 23

1588 zmiňován Jiřík Zahradník

1619 zmiňován Štěpánek

1619 Tomáš Řezač od Štěpána Diveckého

1623 Jiřík Řehák od sirotků zemřelého Tomáše Řezače

1640 Jiřík Řezač po Jiříku Řehákovi

1643 Jan Frynt od Jiříka Řezače

1676 Václav Černý, kolář, od tchána Jana Frynta výměnou za zahradu staré čp. 18

1703 Václav Černý mladší po zemřelém otci Václavu Černém

1711 Jiřík Šrámek od manželky Doroty, vdovy po Václavu Černémstatek staré čp. 3

1561 Havel Lorenc od sirotků zemřelého Jiříka Lorence

1601 Václav Lorenc od otce Havla Lorence

1622 Fridrich Klaus po zemřelém Václavu Pultarovi

1627 Martin Lochman od sirotů zemřelého Václava Pultara

1629 Jan Poduška od Martina Lochmana

 • 1637 prodal kus role s kouskem louky Václavu Bartošovi

1645 Michal Andres od Jana Podušky

1684 Marek Sovák od Mikuláše Štěpánka

1696 Adam Sovák po zemřelém otci Marku Sovákovi

1722 zmiňován Matouš Sovákzahrada

1616 Jan Pls od Jana Havlakrčma, rychta a statek

1588 Jiřík Zahradník od Jiříka Švorce

1605 Štěpán Divecký po otci Jiříku Zahradníkovi

1611 Jan Duchaň z Černilova pro svého syna Jíru od Štěpána Diveckého

 • 1615 přikoupil kus role s pustinami od Urbana Havlova

1617 Adam Pavlů od Jana Duchaně (kromě výše uvedené pustiny)

1621 Martin Lochman po zemřelém Pavlovi Adamovi

1625 Matouš Kryl od Martina Lochmana; téhož roku koupil zpět

1626 Matouš Kryl podruhé od Martina Lochmana

1635 Jan Frynt po Matouši Krylovi

 • 1638 přikoupil 2 pruty role od Matouše Hejcmana

1644 Jan Šteklar od Jana Frynta

1645 Jan Voltr od Jana Šteklara

rozdělení statku:

1. díl (15,5 prutu rolí, statek staré čp. 5):

1655 zmiňován Jan Frynt

1676 Jiřík Pultar od Pavla Pultara


Příběh diveckého krčmáře Pavla Pultara

  Koncem září 1686 přijeli do Smiřic divecký krčmář Pavel Pultar a jeho šenkýř Václav Provazník, aby před posvícením doplnili své zásoby. Ve smiřickém pivovaru uložili na vůz sudy s pivem a poté se stavili pro sůl a křídu u kupce Václava Kratochvíla. S kvalitou soli však krčmář Pultar spokojen nebyl a nechal se slyšet, že jinde kupuje lepší. I zeptal se ho Kratochvíl, kde vzal tu privilej, aby kupoval sůl jinde než ve smiřické solnici. Po krátké hádce popadl hůl a vyhnal oba své zákazníky z krámu. Vzápětí šel oznámit mladšímu rychtáři, že došlo k porušení solního majestátu, který Smiřicím udělil už roku 1644 Matyáš Gallas. Krčmář Pultar byl uvězněn, ale šenkýř Provazník zašel se stížností proti postupu městské rady přímo na zámek. Vrchnostenští úředníci uvěřili jeho zkreslenému vylíčení průběhu sporu a dali příkaz ke krčmářovu propuštění. Až v březnu 1687 byli všichni zúčastnění na příkaz hejtmana smiřického panství předvedeni před purkmistra a radní. Diveckým bylo důrazně připomenuto, že brát sůl odjinud než ze smiřického skladu je trestné a šenkýř byl navíc napomenut, aby podruhé „pány oficíry“ lživě neinformoval. Na úhradě právních škod se nakonec musel podílet i Václav Kratochvíl, protože během hádky uhodil šenkýře holí.

Zdroj:
Martin Kareš: Hříšní lidé Černilovska v dobách feudálních. In: Zpravodaj obcí Mikroregionu Černilovsko, říjen 2004, s. 20 – 221707 Jiřík Pultar mladší od matky Kateřiny, vdovy po Jiřím Pultarovi

 • 1707 odprodal kus role bratrovi Václavu Pultarovi pro vystavění chalupy (staré čp. 4)

2. díl (1,5 prutu rolí, zahrada staré čp. 21):

1655 zmiňován Fridrich Klaus

1687 Matěj Špatenka od Jana Zolmana

1690 Václav Kracík od Matěje Špatenky

1705 Jan Eliáš od Václava Kracíka

1718 Pavel Eliáš od matky Doroty, vdovy po zemřelém Janu Eliášovistatek staré čp. 9

1572 Václav Lorenc od Václava Lorence

1590 zmiňována Maruše Řehačka

1592 Jan Řehák od svých sourozenců

1605 Jiřík Řehák od bratra Jana Řeháka

1640 Jan Naimon (Nejmon, Nejman) po žemřelém Jiříku Řehákovi

 • 1643 přikoupil 2 pruty rolí od Jana Flejšara, kterému je kdysi prodal Matouš Hejcman

 • 1649 zmiňované role prodal Janu Rukasovi

1669 Jan Nejman mladší od otce Jana Nejmana

1671 Pavel Malý od Jana Nejmana

1688 Václav Kracík od Jiříka Pecha

1689 Matěj Pátek po Václavu Kracíkovi, který špatně hospodařil

1700 Jan Pátek od matky Markéty, vdovy po Matěji Pátkovi

1712 Václav Michek od Jana Pátka

1713 Matěj Pultar od Václava Michkazahrada

1607 Jan Řehák od bratra Jiříka Řehákazahrada a chalupa staré čp. 20

1588 zmiňován Václav Bednář

1594 Matouš Bednář od otce Václava Bednáře

1616 Martin Lochman od sirotů Matouše Bednáře

1625 Jiřík Franc od Matouše Kryla

 • 1637 koupil 3 pruty rolí od Matouše Hejcmana, který je kdysi koupil od Jana Duchoně

1655 zmiňován Jan Voltr

1662 Jan Vavřinka po zemřelém tchánovi Janu Voltrovi

1690 Marek Vavřinka od matky Mandaleny, vdovy po Janu Vavřinkovizahrada a chalupa staré čp. 18

1588 zmiňován Jan Aksler (Axler)

1601 Havel Pultar po zemřelém Janu Axlerovi

1605 Jíra Pultar po zemřelém otci Havlu Pultarovi

1620 Jan Poduška po zemřelém Jiříkovi Pultarovi

1630 Matouš Hejcman od Jana Podušky

 • 1635 přikoupil 7 prutů rolí od Jiříka France

 • 1635 přikoupil role od Jana Frynta, která kdysi náležela k živnosti Havla Urbana

1635 Tomáš Pultar od Matouše Hejcmana (kromě přikoupených rolí)

1668 Jiřík Procházka po zemřelém Tomáši Pultarovi

1670 Václav Černý, kolář, od Jiříka Procházky

1676 Jan Frynt od zetě Václava Černého výměnou za zahradu

1683 Jiřík Jambor od Jana Karla

1699 Jiřík Jambor od otce Jiříka Jambora

1719 Mikuláš Vavřinka od manželky, vdovy po Jiřím Jamborovizahrada

1581 Martin Zahradník od sirotků Michala Krejčího

1600 Matěj Kohout po zemřelém Martinovi Zahradníkovi

1607 Jan Havel od Štěpána Krčmářezahrada a chalupa staré čp. 16

1587 Václav Link od sirotků zemřelého Jiříka Linka

1610 Jiřík Hejcman od Jana Pultara

1610 Matouš Kryl od Jiříka Hejcmana

1655 zmiňován Jan Mejsnar

1668 Jan Mejsnar od otce Jana Mejsnara

1695 Jan Mejsnar od matky Kateřiny, vdovy po Janu Mejsnarovi

1696 Jan Kryštof od Jana Mejsnara

1699 Jiřík Voltr po Janu Kryštofovi

1722 zmiňována Estera Voltrováchalupa staré čp. 14

1633 Jan Flejšar od Jana Černého

 • 1636 přikoupil kus role od Matouše Hejcmana

 • 1637 přikoupil 2 pruty role od Matouše Hejcmana

1655 zmiňován Jan Čenčický

1687 Adam Sovák od otce Marka Sováka

1696 Lukáš Sovák od bratra Adama Sováka

1706 Pavel Eliáš od manželky Kateřiny, vdovy po Lukáši Sovákovi

1707 Matěj Pultar od Pavla Eliáše

1715 Václav Michek od Matěje Pultara

1717 Václav Sovák od Václava Michka

1724 Pavel Horák od švagra Václava Sovákagrunt

1568 Matys od sirotků Andrýse

1590 zmiňován Jan Švorcchalupa staré čp. 17

1685 Jiřík Janáček od Jiříka Červeného

 • 1712 koupil 1 prut role od Jiříka Falty

1726 Jiřík Janáček mladší od matky Veruny, vdovy po Jiříku Janáčkovichalupa

1679 Jan Voltr od Tomáše Zolmana

1695 Jiří Srdce po zemřelém Janu Voltrovi

1706 Adam Chlad od tchána Jiříka Srdcechalupa

1682 Jan Novotný od Lukáše Šandery

1694 Jan Pamánek od Jana Novotného

1716 Jan Pamánek mladší od matky Johany, vdovy po Janu Pamánkovichalupa

1699 Jan Pultar od vrchnosti kus místa pro vystavění chalupy

1701 Mikuláš Vavřinka od manželky Markéty, vdovy po Janu Pultarovi

1714 Mikuláš Vavřinka od otce Mikuláše Vavřinky

1719 Václav Vavřinka od bratra Mikuláše Vavřinkychalupa

1700 Mikuláš Vavřinka od Doroty Vavřinkové (vdovy po Matěji Vavřinkovi, později provdané za Mikuláše Zolmana)

1701 Jan Mrdek od Mikuláše Vavřinky

1707 Václav Ludr od Jana Mrdka

1728 Jiřík Ludr po zemřelém otci Václavu Ludrovi
Divec
Pozdrav z Dívce


Zpět na stránku - Usedlosti panství Smiřice – Hořiněves
Zpět na hlavní stránku - www.smirice.eu