Usedlosti a obyvatel v Holohlavech roku 1813

Zpracoval Martin Kareš podle velikonočního rejstříku obce Holohlavy

Fotokopie dokumentu jsou umístěny na této adrese:
http://www.smirice.eu/historie/soupis/lidi_1813.htm

Číslo

domu

Jméno

Náboženství

Věk

(léta)

Dospělý

1

Bernard Vorlíček, děkan

katolické


1

František Haher, mladší kaplan

katolické


1

Josef Rozvoral, mladší kaplan

katolické


1

Alžběta Veselá

katolické


1

František Veselý

katolické


1

Marie Boková

katolické


1

Františka Jogniová

katolické


1

Františka, dcera

katolické


1

Josefa, dcera

katolické


-

Klára Hejcmanová

katolické


1

Marie Veselá

katolické


1

Václav Tomášek, šafář

katolické


1

Marie, manželka

katolické


1

Anna Vavřinková, matka

katolické


1

Matěj Lenc, obroční

katolické


1

Anna, manželka

katolické


1

Kryštof, syn

katolické


-

písař

katolické


1

2 děvečky

katolické


2

2

Jan Šimera, šafář

evangelické


1

Marie, manželka

helvetské


1

Marie, dcera

helvetské


1

6 osob NN.

??


6

Marie Divíšková

??


1

Kateřina, dcera

??


1

Marie, dcera

??


-

3

Václav Zilvar, pastýř ovcí

katolické


1

Anna, manželka

katolické


1

Václav, syn

katolické


-

pacholek

katolické


1

4

Žďárský, hajný

katolické


1

manželka

katolické


1

Prokop, syn

katolické


1

Rozarie, dcera

katolické


-

Marie, dcera

katolické


-

děvečka

katolické


1

mládenec

katolické


1

mládenec

katolické


1

otec

katolické


1

matka

katolické


1

5

Jan Marha, truhlář

katolické

58

1

Marie, manželka

katolické

49

1

Kateřina, děvečka

katolické

27

1

6

Jan Sita, učitel

kalvin.

52

1

Františka, manželka

katolické

49

1

Antonín, syn

katolické

16

1

Karel, syn

katolické

3

-

Kateřina, děvečka

katolické

23

1

Ambrož Razim, vedoucí špitálu

katolické

49

1

Jiří Vognar

katolické

69

1

Kašpar Cikrt

katolické

71

1

Terezie, dcera

katolické

10­

1

Kateřina Sitová

katolické

70

1

Dorota Bartošková

katolické

64

1

Marie Vachková

katolické

63

1

Anna Divecká

katolické

47

1

7

Jiří Uždil, baráčník

katolické

37

1

Anna, manželka

katolické

48

1

Kateřina, dcera

katolické

13

1

Kateřina Kubíčková, podruh

katolické

33

1

Kateřina, dcera

katolické

8

-

8

Václav Šotola, hrobař

katolické

61

1

Anna, manželka

katolické

59

1

Václav, syn

katolické

15

1

9

Václav Viznar, chalupník

katolické

29

1

Marie, manželka

katolické

26

1

Anna, dcera

katolické

7

-

Marie, dcera

katolické

4

-

Kateřina, dcera

katolické

2

-

Anna Viznarová, matka

katolické

62

1

podruhyně

katolické

??

1

10

Jan Matuška, baráčník

katolické

54

1

Kateřina, manželka

katolické

48

1

Matěj Uždil, podruh

katolické

43

1

Marie, manželka

katolické

29

1

Veronika, dcera

katolické

7

-

11

Václav Čapek, chalupník

katolické

32

1

Kateřina, manželka

katolické

29

1

Kateřina, dcera

katolické

5

-

Marie, dcera

katolické

3

-

Jan Vognar, vejměník

katolické

71

1

Kateřina, manželka

katolické

56

1

12 – výměnek u statku čp. 47

Jan Hojný, vejměník

katolické

59

1

Marie, manželka

katolické

46

1

Kateřina Karlová, podruhyně

katolické

43

1

Kateřina, dcera

katolické

8

-

Anna, dcera

katolické

6

-

Anna Špačková, podruhyně

katolické

65

1

Marie, dcera

katolické

24

1

Jan, její syn

katolické

4

-

13

Karel Adamíra, chalupník

katolické

65

1

Kateřina, manželka

katolické

57

1

Jan, syn

katolické

17

1

Karel, syn

katolické

14

1

Mikuláš, syn

katolické

12

1

Dorota, dcera

katolické

19

1

Kateřina Hrdličková, podruhyně

katolické

69

1

14

Josef Tomášek, chalupník

katolické

29

1

Kateřina, manželka

katolické

27

1

Kateřina, dcera

katolické

4

-

Jan, syn

katolické

1

-

Kateřina Tomášková, vejměnice

katolické

48

1

Václav, syn

katolické

4

-

Kateřina Tyčová, skotačka

katolické

14

1

15

Jan Novák, baráčník

katolické

25

1

Anna, manželka

katolické

28

1

Jan, syn

katolické

1

-

Václav Kotlant, vejměník

katolické

65

1

Dorota, manželka

katolické

63

1

16

Václav Chmelík, ¾ sedlák

katolické

28

1

Josefa, manželka

katolické

21

1

Václav, syn

katolické

4

-

Josef, syn

katolické

¾

-

Josef Emigrant, pacholek

katolické

30

1

Matěj Kučera, pacholek

katolické

18

1

Václav Zákravský, skoták

katolické

15

1

Anna Černá, děvečka

katolické

25

1

Anna Zilvarová, děvečka

katolické

20

1

17

Václav Pacalt, chalupník

katolické

34

1

Kateřina, manželka

katolické

29

1

Václav, syn

katolické

8

-

Anna, dcera

katolické

2

-

Dorota Divecká, děvečka

katolické

18

1

Anna Pacaltová, vejměnice

katolické

59

1

Kateřina, dcera

katolické

19

1

Václav Hynek, klevetář

katolické

74

1

18

Václav Chlupatý, chalupník

katolické

65

1

Marie, manželka

katolické

45

1

Josef, syn

katolické

15

1

Alžběta, dcera

katolické

11

1

Anna po Chlupatém, žebračka

katolické

66

1

19

Josef Martinec, kostelník

katolické

39

1

Marie, manželka

katolické

39

1

Jan, syn

katolické

4

-

Anna, dcera

katolické

11

1

20

Jan Polák, ½ sedlák

katolické

30

1

Anna, manželka

katolické

22

1

Anna, dcera

katolické

2

-

Mikuláš Hejcman, pacholek

katolické

19

1

Anna Hupková, děvečka

katolické

20

1

Marie Kadanice, skotačka

katolické

12

1

21

Václav Karpíšek, ½ sedlák

katolické

49

1

Alžběta, manželka

katolické

39

1

Mikuláš, syn

katolické

10

1

František, syn

katolické

2

-

Marie, dcera

katolické

14

1

22

Matěj Volák, baráčník

katolické

55

1

Kateřina, manželka

katolické

51

1

Marie, dcera

katolické

15

1

Václav Langr, podruh

katolické

45

1

Dorota, manželka

katolické

43

1

Václav, syn

katolické

9

-

Mikuláš, syn

katolické

1

-

Jan, syn

katolické

6

-

23

Jan Pacalt, baráčník

katolické

31

1

Anna, manželka

katolické

29

1

Václav, syn

katolické

4

-

Marie Pacaltová, vejměnice

katolické

46

1

Václav Vognar, lazar

katolické

26

1

24

Václav Karpíšek, baráčník

katolické

52

1

Anna, manželka

katolické

34

1

Anna, dcera

katolické

7

-

25

Kateřina Honsnejmanová, baráčnice

katolické

44

1

Kateřina, dcera

katolické

13

1

Kateřina Hladíková, podruhyně

katolické

48

1

26

Jan Čubrák, obecní pastucha

katolické

55

1

Kateřina, manželka

katolické

44

1

Václav, syn

katolické

13

1

Anna, dcera

katolické

15

1

Dorota, dcera

katolické

11

1

27

Václav Andrejsek, baráčník

katolické

29

1

Anna, manželka

katolické

28

1

Anna, dcera

katolické

2

-

Marie Andrejsková, vejměnice

katolické

51

1

Mikuláš, syn

katolické

19

1

28

Václav Hroch, ¾ sedlák

katolické

43

1

Kateřina, manželka

katolické

34

1

Kateřina, dcera

katolické

13

1

Marie, dcera

katolické

11

1

Anna, dcera

katolické

8

-

Václav Jakubec, pacholek

katolické

18

1

Kateřina Špačková, děvečka

katolické

21

1

Kateřina Loquencová, děvečka

katolické

47

1

Jan, její syn

katolické

9

-

Marie Prokšová, vejměnice

katolické

69

1

Anna Nováková, podruhyně

katolické

45

1

Marie, dcera

katolické

17

1

29

Filip Andrejsek, ½ sedlák

katolické

36

1

Kateřina, manželka

katolické

32

1

Jan, syn

katolické

11

1

Václav, syn

katolické

5

-

Karel, syn

katolické

2

-

Jan Hodek, pacholek

katolické

18

1

Anna Mučková, děvečka

katolické

17

1

Anna Zákravská, děvečka

katolické

16

1

Václav Andrejsek, podruh

katolické

41

1

30

Jan Rozvařil, chalupník

katolické

54

1

Alžběta, manželka

katolické

45

1

Anna, dcera

katolické

17

1

Kateřina, dcera

katolické

11

1

Františka, dcera

katolické

8

-

Marie, dcera

katolické

5

-

31

Jan Sehnoutka, ¾ sedlák

katolické

61

1

Mikuláš, syn

katolické

22

1

Josef, syn

katolické

20

1

František, syn

katolické

19

1

Anna, dcera

katolické

17

1

Dorota Jechová, děvečka

katolické

24

1

Anna Pamánková, děvečka

katolické

18

1

Václav Pamánek, skoták

katolické

12

1

32

Jan Fleger, ¾ sedlák

katolické

45

1

Marie, manželka

katolické

44

1

Kateřina, dcera

katolické

13

1

Marie, dcera

katolické

11

1

Jan Zilvar, pacholek

katolické

18

1

Anna Dvořáková, děvečka

katolické

27

1

Kateřina Vognarová, podruhyně

katolické

71

1

33

Jan Andrejsek, chalupník

katolické

44

1

Marie, manželka

katolické

35

1

Václav, syn

katolické

13

1

Jan, syn

katolické

11

1

Marie Fabiánová, podruhyně

katolické

39

1

34

Jan Toman, chalupník

katolické

49

1

Kateřina, manželka

katolické

40

1

Josef, syn

katolické

14

1

František, syn

katolické

12

1

Anna, dcera

katolické

4

-

Karel, syn

katolické

¼

-

Anna Šišová, podruhyně

katolické

30

1

Jan, její syn

katolické

1

-

35

Václav Skřivan, chalupník

katolické

32

1

Anna, manželka

katolické

24

1

Kateřina, dcera

katolické

4

-

Jan Vach, vejměník

katolické

62

1

Marie, manželka

katolické

60

1

Anna Kučerová, podruhyně

katolické

70

1

36

František Hodek, ¾ sedlák a šenkýř

katolické

30

1

Marie, manželka

katolické

21

1

Anna, dcera

katolické

3

-

Jiří Pamánek, pacholek

katolické

16

1

Josef Emigrant, pacholek

katolické

30

1

Marie Marhová, děvečka

katolické

18

1

Marie Tyčová, děvečka

katolické

15

1

Jan Hodek, vejměník

katolické

76

1

Kateřina, manželka

katolické

63

1

Marie, dcera

katolické

23

1

37

Marie Kučerová, baráčnice

katolické

27

1

Marie, dcera

katolické

8

-

Mikuláš, syn

katolické

5

-

Marie Kučerová, podruhyně

katolické

62

1

38

Jiří Sehnoutka, baráčník

katolické

62

1

Anna, manželka

katolické

39

1

Anna, dcera

katolické

12

1

Lidmila Sirůčková, podruhyně

katolické

69

1

39

Jiří Korouratník (Kolovratník), baráčník

katolické

38

1

Marie, manželka

katolické

26

1

Anna, dcera

katolické

4

-

Jan Propílek, podruh

katolické

42

1

Marie, manželka

katolické

31

1

Kateřina, dcera

katolické

11

1

40

Václav Rezek, chalupník

katolické

25

1

Alžběta, manželka

katolické

21

1

Jan, syn

katolické

1

-

Marie Rezková, matka

katolické

60

1

41

Mikuláš Rezek, chalupník

katolické

26

1

Kateřina, manželka

katolické

25

1

Marie, dcera

katolické

3

-

Václav Růžička, vejměník

katolické

46

1

Marie, dcera

katolické

18

1

42

Jiří Andrýs, chalupník

katolické

49

1

Anna, manželka

katolické

50

1

Václav, syn

katolické

26

1

Jiří, syn

katolické

13

1

Kateřina, dcera

katolické

20

1

43

Jan Valášek, chalupník a kovář

katolické

24

1

Marie, manželka

katolické

23

1

Jan, syn

katolické

4

-

Anna, dcera

katolické

2

-

Kateřina, dcera

katolické

¼

-

Dorota Žabová, děvečka

katolické

16

1

44

Jan Jarchovský, chalupník

katolické

34

1

Marie, manželka

katolické

32

1

Jan, syn

katolické

13

1

Anna, dcera

katolické

10

1

Marie, dcera

katolické

8

-

45

Josef Michek, baráčník a otlukář

katolické

42

1

Anna, manželka

katolické

37

1

Jan, syn

katolické

10

1

Kateřina, dcera

katolické

12

1

Anna, dcera

katolické

9

-

Marie, dcera

katolické

4

-

Dorota, dcera

katolické

¾

-

46

Ignác Matějček, rychtář

katolické

62

1

Johana, manželka

katolické

32

1

Josefa, dcera

katolické

16

1

Johana, dcera

katolické

7

-

Kateřina, dcera

katolické

6

-

František, syn

katolické

2

-

Dorota Vachková, matka

katolické

71

1

Kateřina Šišová, podruhyně

katolické

46

1

Anna, její dcera

katolické

23

1

47

Jan Kotlant, ¾ sedlák

katolické

26

1

Kateřina, manželka

katolické

23

1

Václav, syn

katolické

4

-

Jan, syn

katolické

2

-

Marie, dcera

katolické

¼

-

Václav Bartoška, pacholek

katolické

30

1

Josef Fink, pacholek

katolické

17

1

Anna NN, děvečka

katolické

26

1

Marie Kotlantová, děvečka

katolické

18

1

Anna NN, děvečka

katolické

19

1

Markéta Lometová, chůva

katolické

48

1

Václav Petrák, podruh

katolické

52

1

Marie, manželka

katolické

34

1

Jiří, syn

katolické

12

1

Václav, syn

katolické

2

-

48

Josef Klauza, kostelník

katolické

27

1

Anna, manželka

katolické

23

1

Marie, dcera

katolické

4

-

Václav, syn

katolické

1

-

Marie Klauzová, vejměnice

katolické

56

1

Anna, dcera

katolické

23

1

Dorota, dcera

katolické

18

1

Václav, syn

katolické

16

1

František Klauza, podruh

katolické

60

1

Johan Koube, nájemník

katolické

54

1

Alžběta Fambacherová, nájemnice

katolické

48

1

49

Josef Knejp, baráčník

katolické

47

1

Marie, manželka

katolické

36

1

Josef, syn

katolické

4

-

Dorota, matka

katolické

70

1

50

Jan Hynek, chalupník

katolické

36

1

Kateřina, manželka

katolické

37

1

Václav, syn

katolické

17

1

Jan Karel, vejměník

katolické

69

1

Kateřina, manželka

katolické

55

1

51

Jiří Vognar, chalupník

katolické

33

1

Marie, manželka

katolické

34

1

Anna, dcera

katolické

11

1

Marie, dcera

katolické

7

-

Jan, syn

katolické

5

-

Marie Vognarová, vejměnice

katolické

70

1

Kateřina, dcera

katolické

43

1

52

Václav Chyba, chalupník

katolické

58

1

Marie, manželka

katolické

26

1

Jan, syn

katolické

8

-

Dorota Kučerová, podruhyně

katolické

66

1

53 – u statku čp. 47

Anna Sirůčková

katolické

43

1

Anna, dcera

katolické

17

1

Václav, syn

katolické

13

1

Jan Hušák, podruh

katolické

51

1

Anna, manželka

katolické

32

1

Kateřina, dcera

katolické

2

-

54

Jan Jošt, cihlář

katolické

64

1

Marie, manželka

katolické

64

1

Marie, dcera

katolické

22

1

František, syn

katolické

15

1

Václav, syn

katolické

8

-

Anna, dcera

katolické

14

1
Zpět na stránku - Usedlosti panství Smiřice – Hořiněves
Zpět na hlavní stránku - www.smirice.eu