Hubiles

Usedlosti v Hubílese od roku 1568

Zpracoval Martin Kareš

Pokud byste měli k dispozici jakékoliv starší fotografie usedlostí, kterými bychom mohli náš soupis doplnit
a přiblížit tak atmosféru života našich předků, prosíme Vás o jejich zaslání na adresu
martin.kares(zavináč)email.cz


Hubilesstatek staré čp. 1

1568 Matěj Frydryš od sirotků od sirotků Jakuba Maryšky

1608 Jíra Truneček po zemřelém Matěji Frydryšovi

1624 Petr Frydryš po zemřelém Jírovi Trunečkovi

1633 Jiřík Pultar od manželky Anny, vdovy po Petru Frydryšovi

1634 Jan Pulter po zemřelém Jiříku Pulterovi

1636 Mikuláš Pultar od otce Jana Pultera

 • 1636 směnil své role s Jiříkem Baptistou ze Smiřic za jeho role

1669 Mikuláš Pultar mladší po zemřelém otci Mikuláši Pultarovi

 • zahradu převzal jeho bratr Jiřík Pultar

1677 Jan Kubásek po Mikuláši Pultarovi

1705 Václav Kubásek od otce Jana Kubáskastatek staré čp. 2

1588 zmiňován Tomáš Firbas

1600 Mikuláš Truneček s manželkou Martou po jejím zemřelém otci Tomáši Firbasovi

1629 Pavel Truneček jinak Firbas po zemřelém otci Mikuláši Trunečkovi

 • 1651 odprodal kus role Michalovi Saxovi

1669 Mikuláš Firbas od otce Pavla Firbase

1715 Pavel Firbas od otce Mikuláše Firbasestatek staré čp. 13

1587 Adam Říha od Bartoně Bílka

1609 Pavel Říha po zemřelém otci Adamu Říhovi

 • 1636 vdova Salomena Říhová odprodala 3 strychy role Adamovi Suchánkovi ze Smiřic. Od Jana Suchánka později koupil roli Jan Strakonický.

1638 Pavel Maryška po zemřelém Pavlu Říhovi

 • 1661 přikoupil výše uvedený kus role od Mandaleny Fibigerové, vdovy po Janu Strakonickém.

1662 Jan Maryška po zemřelém otci Pavlovi Maryškovi

1674 Jan Voltr od Jana Maryšky

 • 1682 prodal místo, na kterém Jan Maryška vystavěl chalupu, a kus louky Kateřině Kautské (Koutské), vdově po Janu Maryškovi

1687 Jan Kaucký (manžel Kateřiny Kaucké) po zemřelém Janu Voltrovi

1696 Jan Divecký od Jana Kauckého

1699 Jiřík Krejsar od manželky Lidmily, vdovy po Janu Diveckém

1718 Jakub Divecký od matky Lidmily Krejsarovézahrada a chalupa

1605 Štěpán Mrdek od Jana Špeldy

1614 Jan Zelenka od Jana Fňouka

1614 Jan Šotola od Jana Zelenky

1616 Jan Austa od Jana Šotoly

1632 Jan Michálek po zemřelém Janu Austovistatek

1588 zmiňován Václav Novák

1593 Martin Mazal od Václava Nováka

1599 Adam Hanousek od Martina Mazala

1605 Václav Kutychl od Adama Hanouska

1625 Jeroným Kutychl od bratra Václava Kutychla výměnou za jeho statek v Újezdě

1640 pustý statek rozprodán:

 • 1 prut role a louky Janovi Michálkovi

 • 1 prut role a louky Jírovi Markovi

 • 1 prut role a louky Tobiáši Růžičkovi(?)

 • 1 prut role a louky Michalovi Keslarovi (roku 1642 přikoupil dalších 30 strychů rolí)

zbytek původní živnosti (7 prutů role) rozděleno:

1. díl (5,5 prutu rolí, staré čp. 7):

1655 zmiňován Matěj Dušek

1657 Jan Nejman ujal

1690 Pavel Nejman od matky Kateřiny, vdovy po Janu Nejmanovi

1702 Jakub Toman od vdovy Alžběty Nejmanové

 • 1723 směnil své role za role Jana Hejcmana ze Smiřic

2. díl (5,5 prutu rolí, staré čp. 6):

1649 Jiřík Marek od Michala Kejslara

1662 Václav Nydr od Doroty, vdovy po Jiříkovi Markovi

1694 Jiřík Nydr od otce Václava Nydra

1703 Martin Krejsar od manželky, vdovy po Jiřím Nydrovistatek staré čp. 11

1588 zmiňován Jiřík Vančura

1600 Mikuláš Truneček od manželky Marty, vdovy po Jiříku Vančurovi

1600 Dušek Šestovský od Mikuláše Trunečka

1624 Jan Dušek od matky Anny, vdovy po Duškovi Šestovském

 • 1636 odprodal kus role Jiříkovi Babtistovi (Baptistovi) ze Smiřic

1682 Jiřík Dušek od otce Jana Duška

 • 1682 narovnání s Janem Šustem ze Smržova o užívání kusu louky

1697 Jan Dušek od matky Doroty, vdovy po Jiřím Duškovi

 • 1698 koupil kus role od Františka Šaršouna ze Smiřic (toto pole bylo roku 1636 od tohoto gruntu odkoupeno)zahrada staré čp. 12

1588 zmiňován Adam Král

1597 Matěj Žoldán od Adama Krále

1603 zmiňován Pavel Žoldán

 • 1609 směnil své role „Královské“ s Janem Hanouskem za jeho role „Řehákovské“ v Číbuzi

1605 Jakub Tesař od Pavla Žoldána s paloukem a kusem ohrady

1609 Jan Hanousek od Jakuba Tesaře výměnou za zahradu

1616 Kašpar Novák od Jana Hanouska

1621 Jiřík Truneček od Kašpara Nováka

1655 zmiňován Mikuláš Pulter

1683 Lukáš Těmín od Jiříka Pultara

1694 Jan Těmín od otce Lukáše Těmínachalupa staré čp. 15

1614 Jíra Havel od Jakuba Kubátka

1637 Matěj Duška od Jiříka Havla

1644 Václav Holeček, švec od Matěje Duška

 • 1646 koupil kus palouku se studní od Václava Trunečka z Číbuze

1662 Jan Holeček od matky Kateřiny

1666 Václav Holeček od bratra Jana Holečka

1690 Jan Holeček od otce Václava Holečkachalupa staré čp. 4

1654 zmiňována Salomena Michalková

1663 Havel Pelcák od Jiříka Březiny

1691 Matěj Sežral od Havla Pelcáka

1700 Jan Krejsar od Matěje Sežrala

1721 Jan Krejsar od matky Anny, vdovy po Janu Krejsarovichalupa staré čp. 5

1654 zmiňován Pavel Novotný

1685 Vavřinec Maksínský od Václava Balcara

1704 Jan Jandík od Vavřince Maxinskéhochalupa staré čp. 9

1654 zmiňován Adam Jarolím

1679 Jan Šust od Jiříka Hamlara

1718 Jiřík Koníř od Marie, vdovy Šustové

1722 zmiňován Václav Těmínchalupa

1716 Jan Pamánek od obce kousek místa pro vystavění chalupy
Zpět na stránku - Usedlosti panství Smiřice – Hořiněves
Zpět na hlavní stránku - www.smirice.eu