Lejšovka

Usedlosti v Lejšovce v letech 1588 až 1781

Zpracoval Martin Kareš

Pokud byste měli k dispozici jakékoliv starší fotografie usedlostí, kterými bychom mohli náš soupis doplnit
a přiblížit tak atmosféru života našich předků, prosíme Vás o jejich zaslání na adresu
martin.kares(zavináč)email.cz
Lejšovka


statek

1588 zmiňován Jan Nejman

1619 zm. Adam Nejman

později odevzdán do správy hraběti Janu Rudolfu Trčkovi z Lípy, neboť Adam Nejman špatně hospodařil

 • odprodáno Pavlu Poláčkovi 2 pruty role

1655 pustý

živnost rozdělena:

1. díl (17 prutů role, statek čp. 3, staré čp. 3):

1680 Jan mladší Kovář od otce Jana Kováře

1713 Jiřík Kovář od otce Jana Kováře

1746 Jan Hanousek od Jiříka Kováře

1757 Matouš Tyč od Jana Hanouska

1767 Jan Hejcman po Matouši Tyčovi, který zběhl

 • 1769 prodal 30 strychů role takto: 12 strychů Karlovi Markovi z čp. 19; 12 strychů Jiřímu Andrejsovi z čp. 16; 6 strychů Janovi Vejrochovi z čp. 1

2. díl (17 prutů role, čp. 4, staré čp. 4):

1681 Jan Hejcman od Jiříka Fabiána

1726 Jan Hejcman od otce Jana Hejcmana

1752 Michal Hejcman od matky Alžběty, vdovy po Janu Hejcmanovistatek

1588 zm. Pavel Pls

1619 zm. Vít Kryl

živnost rozdělena:

1. díl (12 prutů role, statek čp. 7, staré čp. 7):

1655 zm. Kryštof Fabián (4 pruty), Jan Hlaváček (4 pruty) a Jan Jirásek (4 pruty)

1668 Václav Jandík od Jana Hlaváčka

1705 Jiřík Jandík od matky Doroty, vdovy po Václavu Jandíkovi

1713 Pavel Kovář od manželky Kateřiny, vdovy po Jiříku Jandíkovi

1730 Václav Jandík od otčíma Pavla Kováře

1765 Jiří Jandík po zemřelém otci Václavu Jandíkovi

1773 Jan Sovák od manželky Magdaleny, vdovy po Janu Jandíkovi

2. díl (1 prut role, chalupa čp. 6, staré čp. 6):

1655 zm. Pavel Poláček

 • koupil 2 pruty role od gruntu Nejmanovského

1682 Pavel Pamánek od Jana Modrého

1693 Václav Křižanovský od Pavla Pamánka

1713 Vojtěch Křižanovský od otce Václava Křižanovského

1716 Jiřík Fabián od Kateřiny, vdovy po Vojtěchu Křižanovském

1723 Václav Joneš od Jiříka Fabiána

1723 Jan Kovář od manželky Doroty, vdovy po Václavu Jonešovi

1726 Jiřík Marek od Jana Kováře

1759 Mikuláš Marek od otce Jiříka Markastatek čp. 8, staré čp. 8

1588 zm. Jiřík Ziplar

1619 zm. Pavel Jirka

1655 zm. Mikuláš Volák, hajný

1676 Jiřík Volák od otce Mikuláše Voláka

1707 Mikuláš Volák od otce Jiříka Voláka

1747 Štěpán Volák od otce Mikuláše Voláka

1777 Michal Veselovský od manželky Anny, dcera po zemřelém Štěpánu Volákovistatek

1588 zm. Kateřina Andrejsková

1619 zm. Lukáš Rožnovský

asi 1642 zm. Jan Jelen

1655 zm. Václav Bouček

1681 Jan Fabián po otci Kryštofu Fabiánovi

živnost rozdělena:

1. díl (22 prutů role, statek čp. 9, staré čp. 9):

1723 Václav Fabián po zemřelém otci Janu Fabiánovi

1762 Václav Fabián po zemřelém otci Václavu Fabiánovi

2. díl (chalupa čp. 5, staré čp. 5):

1723 Pavel Fabián po zemřelém otci pro vystavění chalupy

1743 Pavel Fabián od matky Alžběty, vdovy po Pavlu Fabiánovi

1773 Jiří Hynek od manželky Marie, dcery po zemřelém Pavlu Fabiánovistatek

1588 zm. Anna Králová

1619 zm. Ondra Král

1655 zm. Jan Javůrek

1676 Matěj Fabián od Jana Javůrka

1693 Jan Andres od Matěje Fabiána

1693 Jan Tomášek od vdovy Doroty Andresové

1699 Mikuláš Frynt od Jana Tomáška

1713 Václav Tomášek po zemřelém Mikuláši Fryntovi

1723 Jan Hejcman od Václava Tomáška

1726 Tobiáš Hrnčíř od Jana Hejcmana

živnost rozdělena:

1. díl (10 prutů role, statek čp. 11, staré čp. 11):

držel Tobiáš Hrnčíř

1739 Petr Zilvar od Tobiáše Hrnčíře na poručení vrchnosti

1757 Karel Zilvar od otce Petra Zilvara

před 1763 Matěj Skalický z Plesu od Karla Zilvara výměnou za chalupu

1763 Jan Hrnčíř od Matěje Skalického, který špatně hospodařil

 • 1774 prodal polovinu půd a porostlin Janu Binarovi z čp. 18

2. díl (1 prut role, chalupa čp. 10, staré čp. 10):

1736 Jakub Toman od Tobiáše Hrnčíře pro vystavění chalupy

1754 Pavel Eliáš s manželkou Marií po jejím zemřelém otci Jakubu Tomanovi

1781 Václav Eliáš od matky Marie, vdovy po Pavlu Eliášovistatek čp. 12, staré čp. 12

1588 zm. Salomena Knytlová

1619 zm. Jan Knytl

1655 zm. Jan Vachek

1688 Václav Hejcman od Mikuláše Jandíka

1704 Jan Hejcman od matky Judity, vdovy po Václavu Hejcmanovi

1721 Jan Bouček od Jana Hejcmana

1736 Jiřík Hynek po Janu Boučkovi, který špatně hospodařil

1778 Mikuláš Hynek od matky Kateřiny, vdovy po Jiříku Hynkovichalupa, krčma a kovářna čp. 1, staré čp. 1

1588 zm. Jakub Klukšnejder

1619 zm. Jan Krčmář

1655 zm. Jan Jirásek

1683 Mikuláš Barták od Pavla Koníře

1693 Jan Vejroch od Mikuláše Bartáka

1702 Václav Cejnar od manželky Anny, vdovy po Janu Vejrochovi

1732 Jan Vejroch od matky Anny, vdovy po Václavu Vejrochovi

 • 1769 koupil 6 strychů role od Jana Hejcmana z čp. 3

1779 Václav Vejroch od otce Jana Vejrochachalupa čp. 13, staré čp. 13

1655 zm. Jakub Chyba

1681 Pavel Machač od Jana Hejcmana

1716 Jiřík Balcar od tchyně Anny, vdovy op Pavlu Machačovi

1743 Eliáš Tyč po zemřelém Jiříku Balcarovi

1748 Matěj Hanousek od manželky Doroty, vdovy po Eliáši Tyčovi

1772 Matěj Hanousek od otce Matěje Hanouska

1779 Jan Sovák od manželky Kateřiny, dcery Matěje Hanouskachalupa čp. 2, staré čp. 2

1683 Václav Bek od Anny, vdovy po zemřelém Zahrádkovi

1706 Mikuláš Tomášek od tchána Václava Beka

1727 Petr Zilvar od Mikuláše Tomáška

1739 Václav Cejnar od Petra Zilvara

1776 Josef Cejnar od otce Václava Cejnarachalupa čp. 20, staré čp. 19

1687 Václav Svoboda od Kateřiny Svobodové

1689 Václav Hamlar jinak Adamíra od Václava Svobody

1715 Pavel Rerich od Václava Adamíry

1733 Jan Kovář od Pavla Relicha

1737 Václav Cejnar po Janu Kovářovi, který byl z panství vypovězen pro zlodějství


Zpráva o zlodějství Jana Kováře a Pavla Rericha

  Poněvadž Jan Kovář všelikého zlodějství jak na panským, tak na selským se dopustil, obzvláště že na panskej černožskej špejchar se svou ženou se dobyl a tam 5,5 str. rozličného obilí pokrásti se opovážil, což na něho prokázáno bylo, z příčiny té milostivá vrchnost z vrchnostenské moci jeho s manželkou a dětma z panství vypověděti a jemu vejhost dáti ráčila, kdežto chalupa ta dle šacuňku Václavu Cejnarovi se vším příslušenstvím dědičným právem na zaplacení zdělaných dluhův Jana Kováře prodána jest za sumu trhovou 125 kop míšeňských grošů.

  Při tej chalupě se vynachází jeden barák, kterej Pavel Rerich vystavěl a jsouce s vejš jmenovaným Janem Kovářem v rozličným zlodějství dle jeho vlastního přiznání intressírovaný, kdeždo barák ten na zaplacení dluhů jemu odňatej a též Václavu Cejnarovi dle šacuňku k tej chalupě odprodaný za 10 kop grošů míšeňských.


1739 Mikuláš Sovák od Václava Cejnara

 • 1750 přikoupil 2 strychy role od gruntu Vachkovského z Libřic

1771 Václav Sovák od otce Mikuláše Sovákachalupa čp. 19, staré čp. 18

1654 zm. Tobiáš Machač

1681 Jakub Marek od Václava Chalupy

1714 Mikuláš Marek od otce Jakuba Marka

1752 Karel Marek od matky Kateřiny, vdovy po Mikuláši Markovi

 • 1769 koupil 12 strychů role od Jana Hejcmana z čp. 3chalupa čp. 18, staré čp. 17

1654 zm. Adam Valenta

1680 Samuel Bukovský od Roziny Filipky

1733 Mikuláš Bukovský od matky Kateřiny, vdovy po Samuelu Bukovském

1742 Jan Binar po Mikuláši Bukovském, který zběhl

1760 Jan Binar po zemřelém otci Janu Binarovi

 • 1774 koupil pozemky od Jana Hrnčířechalupa čp. 16, staré čp. 16

1697 Václav Zahrádka od obce pro vystavění chalupy

1714 Matěj Andrejs (Ondřej) od tchána Václava Zahrádky

1734 Jiří Hrubý od tchána Matěje Andrejse

1750 Jiří Andrejs po zemřelém Jiřím Hrubém

 • 1769 koupil 12 strychů role od Jana Hejcmana z čp. 3

 • 1771 prodal 3 strychy role Janu Fabiánovi a kus místa pro vystavění chalupy (čp. 17, staré čp. 23)chalupa čp. 14, staré čp. 14

1690 Václav Balcar od obce pro vystavění chalupy

1693 Pavel Fabián od Mandaleny Balcarky

1719 Pavel Fabián po zemřelém otci Pavlu Fabiánovi

1757 Jiří Fabián od otce Pavla Fabiána

1769 Jan Sychrovský od manželky Marie, vdovy po Jiřím Fabiánovichalupa čp. 21, staré čp. 20

1690 Jiřík Javůrek od obce pro vystavění chalupy

1692 Jan Novák od Jiříka Javůrka

1705 Jakub Novák po zemřelém bratru Janu Novákovi

1743 Jakub Novák od matky Anny, vdovy po Jakubu Novákovichalupa čp. 23, staré čp. 22

1709 Václav Volák vystavěl chalupu na pozemku, který koupil od obce

1728 Štěpán Volák od matky Kateřiny, vdovy po Václavu Volákovi

1731 Mikuláš Volák od bratra Štěpána Voláka

1751 Štěpán Volák od bratra Mikuláše Voláka

1756 Jan Hrubý od tchyně Alžběty, vdovy po zemřelém Štěpánu Volákovi

1763 Matěj Volák od Jana Hrubého

1779 Mikuláš Volák od matky, vdovy po Matěji Volákovichalupa čp. 22, staré čp. 21

1724 Mikuláš Fabián od obce pro vystavění chlupy

1755 Václav Fabián od matky Veroniky, vdovy po Mikuláši FabiánoviDalší informace o historii jednotlivých usedlostí byly publikovány ve „Zpravodaji obcí Mikroregionu Černilovsko“, který je v elektronické verzi ke stažení zde:

www.cernilov.eu/

 • usedlosti čp. 1 až čp. 8 viz č. 1/2006, s. 21

 • usedlosti čp. 9 až čp. 12 viz č. 2/2006, s. 19

 • usedlosti čp. 13 až čp. 25 viz č. 3/2006, s. 24 – 26

 • usedlosti čp. 26 až čp. 29 viz č. 4/2006, s. 16

 • usedlosti čp. 30 až čp. 32 viz č. 1(2007, s. 20

 • usedlosti čp. 33 až čp. 35 viz č. 2/2007, s. 23 – 24

 • usedlosti čp. 36 až čp. 50 viz č. 3/2007, s. 22 – 23

LejšovkaZpět na stránku - Usedlosti panství Smiřice – Hořiněves
Zpět na hlavní stránku - www.smirice.eu