Libníkovice

Usedlosti v Libníkovicích od roku 1570

Zpracoval Martin Kareš

Pokud byste měli k dispozici jakékoliv starší fotografie usedlostí, kterými bychom mohli náš soupis doplnit
a přiblížit tak atmosféru života našich předků, prosíme Vás o jejich zaslání na adresu
martin.kares(zavináč)email.cz


LibníkoviceSTATEK
 • 1578 Melichar Hortl (Holtr) od sirotků zemřelého Mikuláše Lopatky
 • 1601 Jiří Krejčí po zemřelém Melicharu Hortlovi
 • 1605 vrchnost od Jiříka Krejčího
STATEK
 • 1587 Pavel Hanuš od Jana Mikulášova
 • 1599 Václav Hanuš od bratra Pavla Hanuše
 • 1612 vrchnost od Václava Hanuše
STATEK
 • 1588 zmiňován Jakub Duchač
 • 1601 Jiřík Duchač od matky Mandaleny, vdovy po Jakubu Duchačovi
 • 1608 živnost rozdělena
  1. DÍL (10 PRUTŮ ROLÍ)
  vrchnost
  od Jiříka Duchače
  2. díl (3 PRUTY ROLÍ, ZAHRADA A CHALUPA STARÉ ČP. 12)
 • 1608 Jiřík Duchač
 • 1683 Jiřík Kubásek od Anny, vdovy po Jiříku Duchačovi jinak Kubáskovi
 • 1689 Jan Brunar od Jiříka Kubáska
 • 1695 Mikuláš Víznar od Doroty, vdovy po Janu Brunarovi
 • 1696 Jiřík Brunar od Mikuláše Víznara
STATEK
 • 1589 Matouš Vityk od Václava Lopatky
 • 1597 Jiřík Vityk od otce Matouše Vityka
 • 1603 Václav Mrtek z Blešna od Jiříka Probošta
 • 1611 Pavel Černý od Václava Mrdka
 • 1612 vrchnost od Pavla Černého: „Jeho Milostivý Pan Pan Jan Rudolf Trčka z Lípy ráčil poručiti ten statek k zlepšení dvora jeho od Pavla Černého koupiti.“
STATEK
 • 1583 Matouš Hanzl od Jana Beka
 • 1595 Štěpán z Jeníkovic od Matouše Hanzala
 • 1601 Jíra Adámek po zemřelém Štěpánovi Jeníkovském
 • 1607 živnost rozdělena
  1. DÍL (9 PRUTŮ ROLÍ)
  vrchnost
  od Jiříka Adámka
  2. DÍL (2,5 PRUTU ROLÍ, ZAHRADA A CHALUPA STARÉ ČP. 14)
 • 1607 Jiřík Adámek
 • 1616 Jan Veselovský jinak Koníř od Jiříka Adámkova
 • 1619 Jan Moc od Jana Veselovského
 • 1620 Martin (šafář libníkovický) od Jana Mocka
 • 1626 Jiřík Fišer od manželky Kateřiny, vdovy po Martinovi, šafáři
 • 1643 Tobiáš Říha po přátelském porovnání s Eliášem Krošem (Grošem), bratrem Kateřiny Fišerové
 • 1651 Lukáš Říha od bratra Tobiáše Říhy
 • 1655 zmiňován Jíra Blatník
 • 1671 Jiřík Patriarcha od Václava Hořinky
 • 1692 Petr Patriarcha jinak Hrdlička od matky Kateřiny, vdovy po Jiříku Patriarchovi
 • 1720 Jakub Hrdlička od otce Petra Hrdličky
STATEK A KRČMA
 • 1570 Matouš Vityk od Jiříka Krtičky
 • 1595 Havel Nejman od Matouše Vityka
 • 1601 Jan Krčmář od Havla Nejmana
 • 1607 vrchnost od Jana Krčmáře
KRČMA S KUSEM ROLE A LOUKOU STARÉ ČP. 1 (odděleno od výše uvedeného gruntu)
 • 1607 Tomáš Samků od vrchnosti
 • 1612 Jakub Němeček od Tobiáše Samka
 • 1613 Petr Lejp od Jakuba Němečka
 • 1619 Jan Mikšů od Petra Lejpa
 • 1620 Petr Lejp od Jana Mikšova
 • 1622 přikoupil kus louky od Jana Mikšova
 • 1638 Jan Hemelík po zemřelém Petru Lejpovi
 • 1654 Jan Skalický od tchyně Anny, vdovy po Janu Hemelíkovi
 • 1656 Pavel Poláček od Jana Skalického
 • 1656 Jiřík Kašpar od Pavla Poláčka
 • 1666 Jan Skalický od Jana Kašpara
 • 1677 Jan Skalický mladší od otce Jana Skalického
 • 1687 Jan Špryngar (Šprynar) od Jana Skalického
 • 1719 Jan Špryngar od otce Jana Špryngara
 • 1724 Václav Hojný od manželky Alžběty, vdovy po Janu Špryngarovi
LOUKA A CHLÉVY PATŘÍCÍ KE KRČMĚ (STARÉ ČP. 16)
 • 1607 Jan Povstal od vrchnosti pro vystavění chalupy
 • 1607 Tomáš Samků od Jana Povstala
 • 1612 Bartoň (jinde Jan Bartoš) od Tomáše Samka
 • 1655 zmiňován Jiřík Kryštof
 • 1684 Lukáš Černý od Jíry Malého
 • 1703 Jiřík Bureš od Lukáše Černého
CHALUPA STARÉ ČP. 17
 • 1619 zmiňován Samuel rychtář
 • 1654 zmiňován Jiřík Zachariáš
 • 1655 zmiňován Kryštof Zachariáš
 • 1681 Tomáš Zachariáš od otce Kryštofa Zachariáše
 • 1709 Václav Skála od Tomáše Zachariáše
 • 1713 Václav Holeček od Anny, vdovy po Václavu Skálovi
CHALUPA STARÉ ČP. 9
 • 1654 zmiňován Mikuláš Bartoň (Batman)
 • 1679 Jan Kameník od Mikuláše Batmana
 • 1694 Jan Tvrdič od Jana Kameníka
 • 1701 Tobiáš Patrný od Jana Tvrdiče
 • 1715 Daniel Jindra od Tobiáše Patrného
 • 1724 Jiřík Holeček od manželky Doroty, vdovy po Danielu Jindrovi
CHALUPA
 • 1692Jiřík Hanuš od obce kus místa pro vystavění chalupy
 • 1709 Jan Hanuš od matky Doroty, vdovy po Jiříku Hanušovi
CHALUPA
 • 1692 Pavel Kačer od obce kus místa pro vystavění chalupy
 • 1724 Jan Kačer po zemřelém otci Pavlu Kačerovi
CHALUPA STARÉ ČP. 15
 • 1695 Adam Poduška od obce kus místa pro vystavění chalupy
 • 1711 Jiřík Poduška od švagra Mikuláše Duška, který získal chalupu podle kšaftu Adama Podušky
CHALUPA STARÉ ČP. 7
 • 1707 Vilém Skalický vystavěl chalupu na obci
 • 1720 Mikuláš Sehnoutka od strýce Viléma SkalickéhoZpět na stránku - Usedlosti panství Smiřice – Hořiněves
Zpět na hlavní stránku - www.smirice.eu