Librantice

Usedlosti v Libranticích v letech 1560 až 1848

Zpracoval Martin Kareš

Pokud byste měli k dispozici jakékoliv starší fotografie usedlostí, kterými bychom mohli náš soupis doplnit
a přiblížit tak atmosféru života našich předků, prosíme Vás o jejich zaslání na adresu
martin.kares(zavináč)email.cz


Za poskytnutí obrazového materiálu děkujeme paní Miladě Bortlíkové a panu Václavu Horákovi

Librantice

Statek, rychta a krčma čp. 1, staré čp. 1

1588 zmiňován Samuel Hrnčíř, rychtář

1602 Jan Hrnčíř jinak Samek od otce Samuela Hrnčíře

1606 Jan Hanuš od Jana Samka

1606 Marek Bíz od Jana Hanuše

1626 Mikuláš Matuška od Marka Bíza

1641 Václav Bartoš od Mikuláše Matušky spolu s krčmou, která v uplynulých „obtížných“ letech ve zkázu přišla

1665 Jakub Bartoš od otce Václava Bartoše

1681 Václav Bartoš po zemřelém otci Jakubu Bartošovi

1729 Matěj Bartoš od otce Václava Bartoše

1750 Martin Divecký od tchána Matěje Bartoše

1759 Jan Kutík od manželky Marie, vdovy po Martinu Diveckém

1796 Josef Kutík od otce Jana Kutíka

1819 Jan Kutík od otce Josefa Kutíka

 • 1830 koupil kus lesa od Václava Jánského z čp. 22

1840 zmiňován sedlák Jan Kutík

chalupa s masným krámem oddělená od statku (čp. 61, staré čp. 49):

1750 Jan Bartoš od otce Matěje Bartoše

1786 Jan Bartoš od matky Kateřiny, vdovy po Janu Bartošovi

 • 1792 převzal pole od tchána Václava Tomana

1817 Václav Lorenc (pro syna Jana) po zemřelém Janu Bartošovi

1832 Jiří a Marie Rezkovi od Jana Lorence

1836 František a Anna Jakoubkovi od Jiřího a Marie Rezkových

1836 Václav Junek od Františka a Marie Jakoubkových

1837 Václav a Kateřina Maštalkovi od Václava Junka

1840 zmiňován čtvrtsedlák Václav Maštalka

zahrada oddělená od statku:

1704 Václav Lorenc od Václava Bartoše – dále viz čp. 20Zahrada

1571 Samuel Hrnčíř, rychtář od zemřelého KanzlaChalupa čp. 2, staré čp. 2

1688 Jan Uher od otce místo pro vystavění obydlí

1724 Pavel Uher od otce Jana Uhra

1757 Jiří Uher od otce Pavla Uhra

1783 Václav Uher od otce Jiřího Uhra

1817 Jan Honsnejman z Divce od Václava Uhra

1840 zmiňován chalupník Jan HonsnejmanChalupa čp. 3, staré čp. 3

1697 Václav Malý od vrchnosti pro vystavění chalupy

1735 Václav Malý od otce Václava Malého

1739 Pavel Mareš od Alžběty, vdovy po Václavu Malém

1746 Pavel Toman od Mařeny, vdovy po Pavlu Marešovi

1752 Jiří Malý od Pavla Tomana, který si pronajal hospodu v Bukovině

1761 Jan Slezák od Jiřího Malého

1767 Jan Karel od Alžběty, vdovy po Janu Slezákovi

1774 Jiřík Kutík od manželky Doroty, vdovy po Janu Karlovi

1784 Matěj Karel od otčíma Jiříka Kutíka

1840 zmiňována čtvrtselka Anna HorákováChalupa čp. 4 – oddělena od čp. 40 (viz tam)Statek čp. 5 a čp. 6

1572 Ondra Kluk od sirotků Jakub Kluka

1599 Jan Bartoš po zemřelém Ondrovi Klukovi

1601 Jakub Bartoš od otce Jana Bartoše

1608 Jakub Čubr od Jakuba Bartoše

1623 Adam Novotný od Jakuba Čubra

1651 Václav Horák po zemřelém Adamu Novotném pustou živnost

1684 Jan Horák od otce Václava Horáka

1708 Pavel Hanuš od Jana Horáka

1725 Mikoláš Hejcman od Pavla Hanuše

1742 Matěj Škop po Mikoláši Hejcmanovi, který zběhl

1748 Jan Kutík od Matěje Škopa výměnou za chalupu ve Výravě

1760 Jan Pařízek od manželky Anny, vdovy po Janu Kutíkovi

1766 Václav Černý od Jana Pařízka

živnost rozdělena na dvě poloviny:

1. díl (statek čp. 5, staré čp. 5):

1770 Matěj Zvolský od Václava Černého

1795 Jan Zvolský od otce Matěje Zvolského

1806 Jiří Krb (pro syna Jana) od Jana Zvolského

1840 zmiňován ¾ sedlák Jan Krb

1845 Josef Krb od otce Jana Krba

2. díl (statek čp. 6, staré čp. 6):

1778 Josef Slezák z Jasenné od Václava Černého

1802 Václav Slezák od bratra Josefa Slezáka

1810 Jan Lorenc pro syna Jana od Václava Slezáka

1812 Václav Lorenc od Jana Lorence

1812 Josef Bíza pro syna Václava od Václava Slezáka

1814 Václav Zilvar mladší s manželkou Marií po jejím bratru Josefu Bízovi, který od smlouvy odstoupil

1840 zmiňován ¾ sedlák Václav Zilvar

chalupa oddělená od statku (čp. 55, staré čp. 44):

1703 Václav Vondráček od Jana Horáka

1738 Karel Škop od Václava Vondráčka

1742 Pavel Horák od Karla Škopa

1763 Václav Toman od Pavla Horáka

1766 Matěj Uher od Václava Tomana

1796 Jan Uher od otce Matěje Uhera

1810 Václav Bek od manželky Anny, vdovy po Janu Uhrovi

 • 1824 koupil pozemky od Jana Holečka z Černilova čp. 14

 • 1830 koupil pozemek od Václava Červeného z Librantic č. 60

1832 Jan a Kateřina Bekovi od jeho rodičů Václava a Anny Bekových

1839 Samuel Janský od Jana a Kateřiny Bekových

1840 zmiňován chalupník Samuel Janský

1843 Matěj Hojný z Libřic (pro syna Jana) z Libřic od Samuela JanskéhoStatek čp. 7 a čp. 51

1588 zmiňována Lída Jindrová

1593 Jiřík Jindra od matky Lídy Jindrové

1599 Kryštof Kolc po zemřelém Jiříku Jindrovi

1608 Michal Malý od Kryštofa Kolce

1641 Jan Pamánek po zemřelém Michalu Malém

1662 Jan Zolman po zemřelém Janu Pamánkovi

1663 Pavel Toman od Jana Zolmana

1706 Václav Toman od otce Pavla Tomana

1749 Daniel Toman po zemřelém otci Václavu Tomanovi

1752 Matěj Toman od švagrové Marie, vdovy po Danielu Tomanovi a provdané za šenkýře v Libníkovicích

živnost rozdělena:

1. díl (statek čp. 7, staré čp. 64):

1784 Václav Toman od otce Matěje Tomana

1793 Jan Rohlena od manželky Kateřiny, vdovy po Václavu Tomanovi

1809 Jiří Krb s manželkou Marií rozenou Tomanovou od jejího otčíma Jana Rohleny

1840 zmiňován ¾ sedlák Jiří Krb

1846 Jiří Krb polovinu živnosti po zemřelé manželce Marii Krbové

1846 Václav Kutík od Jiřího Krba

2. díl (statek čp. 51, staré čp. 40):

1784 Jan Toman od otce Matěje Tomana

1788 František Toman od bratra Jana Tomana, který se přiženil na Ples

1825 Václav Toman po zemřelém otci Františku Tomanovi

1840 zmiňován ¾ sedlák Václav Toman

1843 Václav Toman od otce Václava Tomana

Librantice

Statek čp. 51 v roce 1954


Librantice

Chaloupka u čp. 51 v roce 1954Chalupa čp. 8 – první školní stavení

Librantice kolem 1778 bylo zahájeno vyučování dětí v soukromých staveních;

Librantice 1804 byla postavena nová obecní chalupa čp. 8 naproti nynější budově školy (světnice sloužila jako učebna, jedna menší světnička jako byt učitele a druhá patřila obecnímu pastýři Filipu Pilcovi);

Librantice později byla učebna přemístěna do čp. 75 a čp. 80 – dále viz tam včetně seznamu učitelů

Librantice 1817 zmiňován chalupník Václav Hrnčíř, od roku 1818 domkář Mikuláš Černý

Librantice

Chalupa čp. 8 v roce 1954Chalupa čp. 9, staré čp. 7

1725 Václav Vejroch od Pavla Hanuše

1750 Jan Malý po zemřelém Václavu Vejrochovi

1758 Jan Vejroch od Jana Malého

1798 Josef Vejroch od otce Jana Vejrocha

 • 1837 koupil pole od Jana Kašpara z Librantic čp. 39

1840 zmiňován čtvrtsedlák Josef VejrochChalupa čp. 10, staré čp. 8

1692 Jiřík Hanuš od obce pro vystavění chalupy

1709 Jan Hanuš od matky Doroty, vdovy po Jiříku Hanušovi

1752 Jiřík Hanuš od matky Doroty, vdovy po Janu Hanušovi

1760 Pavel Horák od Jiříka Hanuše

1777 Jan Poduška od manželky Alžběty, vdovy po Pavlu Horákovi

1784 Václav Horák od otčíma Jana Podušky

1806 Václav Horák od otce Václava Horáka

 • 1824 koupil pozemky od Jana Holečka z Černilova čp. 14

1840 zmiňován chalupník Jan HorákChalupa čp. 11, staré čp. 71

1795 Václav Procházka od obce pro vystavění chalupy

1818 Jiří Procházka od matky Kateřiny, vdovy po Václavu Procházkovi

 • 1829 koupil pozemky od Jana Kutíka z Librantic čp. 1

1840 zmiňován chalupník Jiří Procházka

1842 Václav Procházka od otce Jiřího ProcházkyZahrada čp. 12 a chalupa čp. 46

1588 zmiňován Samuel Bartošův

1596 Matouš Hrnčíř od Samuela Bartošova

1609 Lidmila Hrnčířová od manžela Jana Hrnčíře, syna Matouše Hrnčíře

1655 zmiňován Řehoř Červený

1664 Jan Nejman od Řehoře Červeného

1676 Matěj Černý od Jana Nejmana

živnost rozdělena:

1. díl (role „Na Pustině“, chalupa čp. 46, staré čp. 35):

1681 Mikuláš Kačer (jinde Kučera) od Matěje Černého

1688 Václav Kučera (Kačer) od Jarolíma Vachka (manžel Doroty, vdovy po Mikuláši Kačerovi)

1693 Jiřík Vachek od Václava Kučery

1730 Jiřík Vachek po zemřelém otci Jiříku Vachkovi

1742 Karel Škop od Jiříka Vachka, který si koupil jinou živnost

 • 1750 koupil pole od Jiřího Honsnejmana z Librantic čp. 49

1759 Jan Škop po zemřelém otci Karlu Škopovi

1760 Václav Kašpar od Jana Škopa, který si koupil jinou živnost

 • 1783 prodal pole zeti Matěji Bartošovi z Librantic

1792 Matěj Kašpar od matky, vdovy po Václavu Kašparovi

1821 Jan a Anna Duškovi od Matěje Kašpara

1826 Václav Horák od Jana a Anny Duškových

 • 1838 koupil pole od Jana Holečka z Černilova čp. 19

1840 zmiňován domkář Václav Horák

2. díl (zahrada čp. 12, staré čp. 9):

1709 Václav Černý od otce Matěje Černého

1746 Jiřík Černý od matky Alžběty, vdovy po Václavu Černém

1771 Jan Černý od otce Jiříka Černého

1809 František Černý od otce Jana Černého

 • 1829 prodal pozemky manželům Janovi a Kateřině Sovákovým z čp. 36

1831 Václav Horák od Františka Černého

1840 zmiňován sedlák Václav Horák

chalupa oddělená od 2. dílu (čp. 47, staré čp. 36):

1771 Václav Černý od otce Jiříka Černého

1794 Jan Černý od matky Marie, vdovy po Václavu Černém

1831 Jan Hejcman s manželkou Marií od jejího otce Jana Černého

 • 1835 koupili pozemky od Václava a Kateřiny Bartošových z čp. 72

1840 zmiňován chalupník Jan Hejcman

Librantice

Chalupa čp. 12 v roce 1954Chalupa čp. 13, staré čp. 10

1695 Martin Havlík od vrchnosti kus místa pro vystavění chalupy

1697 Václav Bartoš od Martina Havlíka

1732 Jan Bartoš od matky Anny, vdovy po Václavu Bartošovi

1757 Václav Bartoš od otce Jana Bartoše

1783 Matěj Bartoš od otce Václava Bartoše

 • 1783 koupil pozemky od Václava Kašpara z Librantic čp. 46

1840 zmiňován půlsedlák Josef BartošChalupa čp. 14, staré čp. 11

1695 Pavel Hanuš od vrchnosti místo pro vystavění chalupy

1708 Mikuláš Zachariáš od Pavla Hanuše

1736 Václav Zachariáš od matky Mařeny, vdovy po Mikuláši Hanušovi

1760 Jakub Fišer (Fišar) od Václava Zachariáše

1761 Matěj Jech od Jakuba Fišera

1774 Matěj Jech od otce Matěje Jecha

1783 Jan Jech od bratra Matěje Jecha

1795 Václav Khol (Kholl) od Jana Jecha výměnou za chalupu čp. 21

1840 zmiňován chalupník Jan Svíčka

chalupa oddělená (čp. 15, staré čp. 61):

1789 Matěj Jech od bratra Jana Jecha kus drnu pro vystavění chalupy

1793 Jan Marek z Lejšovky od tchána Matěje Jecha

1796 Jan Jech od Jana Marka

1807 Matěj Kvasnička od Jana Jecha

1809 Jan Rohlena od Matěje Kvasničky

1835 Terezie Rohlenová po zemřelém manželu Janu Rohlenovi

1840 zmiňován chalupník Mikuláš HavelChalupa čp. 16, staré čp. 68

1792 Mikuláš Jech od obce pro vystavění chalupy

1814 Jan Jech po zemřelém otci Mikuláši Jechovi

1826 Jan Pšenička od Jana Jecha

1840 zmiňován chalupník Jan PšeničnýChalupa čp. 17, staré čp. 12

1718 Tobiáš Horák od obce kus místa pro vystavění chalupy

1752 Václav Horák po zemřelém otci Tobiáši Horákovi

1758 Václav Skalický od Václava Horáka

1777 Václav Skalický od otce Václava Skalického

1811 Jiří Fňouk s manželkou Marií od jejího otce Václava Skalického

1840 zmiňován půlsedlák Václav EliášChalupa čp. 18, staré čp. 62

1787 Jiří Krošek od obce pro vystavění chalupy

1796 Jan Grošek od otce Jiřího Groška

1840 zmiňován chalupník Jan KugalStatek čp. 19, staré čp. 13

1583 Lukáš Kraut od sirotků Ondry Krauta

1628 Jan Kraut po zemřelém Lukáši Krautovi

živnost rozdělena na dva díly:

1. díl (statek):

1644 Jiřík Andrýs po zemřelém Janu Krautovi půl živnosti pusté

1645 Matěj Runkas od Jiříka Andrýse

2. díl (statek):

1645 Matěj Runkas po zemřelém Janu Krautovi

1671 Jiřík Runkas po zemřelém otci Matěji Runkasovi

1673 Jan Braus od Jiříka Runkase

1673 Václav Horák mladší od Alžběty, manželky Jana Brause, který ze statku odešel

1684 Jiřík Horák od bratra Václava Horáka

1701 Jiřík Voltr od manželky Doroty, vdovy po Jiřím Horákovi

1711 Jiřík Horák po zemřelém Jiříku Voltrovi

1749 Václav Horák od matky Mandaleny, vdovy po Jiříku Horákovi

1760 Matěj Kašpar od manželky Anny, vdovy po Václavu Horákovi

1775 Jiřík Strejček s manželkou Marií od jejího otce Matěje Kašpara

1804 Václav Strejček od otce Jiřího Strejčka

1840 zmiňován sedlák Václav Strejček

chalupa oddělená od statku (čp. 35, staré čp. 73):

1797 Jiří Strejček od otce Jiříka Strejčka pozemky pro vystavění chalupy

1832 Václav Strejček s manželkou Marií od jeho otce Jiřího Strejčka

1840 zmiňován čtvrtsedlák Václav Strejček

chalupa oddělená od statku (čp. 36, staré čp. 28):

1776 Bartoloměj Horák po zemřelém otci Václavu Horákovi

1806 Matěj Horák od otce Bartoloměje Horáka

1812 Kateřina Horáková po zemřelém manželu Matěji Horákovi

 • 1829 koupila se svým manželem Janem Sovákem pozemky od Františka Černého z čp. 12

1840 zmiňován chalupník Jan Sovák

1842 Karel Felix s manželkou Marií od jejích rodičů Jana a Kateřiny SovákovýchChalupa čp. 20 – oddělena od čp. 22 (viz tam)Chalupa čp. 21 – oddělena od čp. 72 (viz tam)Statek čp. 22, staré čp. 16

1588 zmiňován hospodář Šťastný

1600 Samuel Hrnčíř od manželky Maruše, dcery zemřelého Šťastného

1616 Tomáš Hrnčíř jinak Samků po zemřelém otci Samuelovi Hrnčířovi

1623 Martin Novák od Tomáše Samků

1623 Jan Růžek od Kateřiny, manželky Martina Nováka

1624 Matěj Malina od Jana Růžka

1629 Václav Bartoš od Doroty Malinové

1629 Václav Malina od Václava Bartoše

1638 Václav Malina se opět ujímá živnosti, z které asi roku 1634 odešel „pro velikou chudobu a nuznost“, způsobenou válečnými útrapami

 • 1638 postoupil louku k užívání Tomáši Samuelovi

 • 1652 statek vyhořel

1664 Jan Bartoš od Václava Maliny

1688 Jan Bartoš mladší od matky Mařeny

1738 Jan Bartoš od otce Jana Bartoše

1758 Václav Sovák po zemřelém Janu Bartošovi

1772 Jan Sovák po zemřelém otci Václavu Sovákovi

 • 1797 prodal 4 strychy role synu Janu Sovákovi z čp. 31

 • 1799 prodal kus pole Matěji Rejchlíkovi z čp. 26

1803 Jiří Sovák od otce Jana Sováka

 • 1807 prodal pozemky Janu Duškovi z čp. 44

 • 1814 prodal pozemky Jiřímu Krbovi z čp. 41

1821 Václav a Anna Elišákovi pro syna Jana od Jiřího Sováka

1824 Václav Janský od Jana Elišáka

 • 1829 prodal pozemky Václavu Groškovi (Kroškovi) z Librantic čp. 18

1830 Jan Janský od otce Václava Janského

1835 Jan Honsnejman z Divce od Jana Janského

1840 zmiňován ¾ sedlák Jan Honsnejman

chalupa oddělená od statku (čp. 20, staré čp. 14):

1704 Václav Lorenc od Jana Bartoše

1731 Matěj Kašpar od tchána Václava Lorence

1746 Václav Škop od Matěje Kašpara

1753 Jan Zilvar od tchána Václava Škopa

1761 Václav Vopinka od Jana Zilvara

1767 Václav Vopinka od matky Kateřiny, vdovy po Václavu Vopinkovi

1792 Václav Vopinka od otce Václava Vopinky

1840 zmiňován čtvrtsedlák Václav Opinka

chalupa oddělená od statku:

1733 Václav Bartoš od otce Jana Bartoše

1760 Pavel Bartoš po zemřelém otci Václavu Bartošovi

chalupa oddělená od statku (čp. 27, staré čp. 70):

1795 Václav Sovák od otce Jana Sováka

1828 Jan Sovák od otce Václava Sováka

1840 zmiňován ¾ sedlák Jan SovákStatek čp. 23 a čp. 24

1572 Ondra Tomášův od sirotků zemřelého Mikuláše Černého

1594 Adam Černý (syn zemřelého Mikuláše Černého) od Ondry Tomáše

1601 Kašpar Amlar od Adama Černého

1634 Jan Amlar po zemřelém otci Kašparu Amlarovi

 • 1637 prodal roli „Pustiny“ Řehoři Červenému

1666 Jiřík Kašpar od otce Jana Amlara jinak Kašpara

1670 Jiřík Řehák od Jiříka Kašpara

1679 Jan Horák, šafář od Jiříka Řeháka

1709 Jan Horák mladší od otce Jana Horáka

1750 Jan Horák od otce Jana Horáka

živnost rozdělena na dvě poloviny:

1. díl (statek čp. 23, staré čp. 17):

1780 Matěj Horák od otce Jana Horáka

 • 1797 koupil kus sadu od bratra Jana Horáka z čp. 25

1819 Václav Horák po zemřelém otci Matěji Horákovi

1840 zmiňován ¾ sedlák Jan Janský

1841 Jan Horák po zemřelém otci Václavu Horákovi

2. díl (statek čp. 25, staré čp. 19):

1780 Jan Horák od otce Jana Horáka

 • 1797 prodal kus sadu bratru Matěji Horákovi z čp. 23

1805 Jan Horák od otce Jana Horáka

1840 zmiňován ¾ sedlák Jan Horák

1842 Josef Horák od otce Jana Horáka

Statek čp. 24, staré čp. 18

1570 Matouš Lorenc od sirotků zemřelého Valentina Lorence

1604 Šimon Prokeš po zemřelém Matouši Lorencovi

1637 Eva Prokšová jinak Šimonka po zemřelém manželovi Šimonu Prokešovi

1643 Jan Prokeš jinak Šimonek (Šimůnek) od matky Evy Šimonkové

1675 Mikuláš Prokeš mladší od otce Jana Prokeše

1702 Pavel Zákravský od Mikuláše Prokeše

1732 Václav Zákravský od otce Pavla Zákravského

1742 Jiřík Vachek po Václavu Zákravském, který zběhl

1765 Václav Vachek od matky Doroty, vdovy po Jiříku Vachkovi

 • 1804 prodal pozemky Václavu Černému z čp. 28 a Janu Zilvarovi z čp. 29

1807 Václav Vachek od otce Václava Vachka

1827 Jan Vachek od otce Václava Vachka

1840 zmiňován sedlák Jan Vachek

1845 Václav Vachek s manželkou Annou od jeho rodičů Jana a Anny Vachkových

chalupa oddělená od statku (čp. 30, staré čp. 23):

1729 Jan Zákravský od otce Pavla Zákravského

1730 Václav Bachman po Janu Zákravském, který zběhl

 • 1736 koupil 4 strychy role od Václava Zákravského z čp. 24

1757 Václav Bachman po zemřelé matce Dorotě, vdově po Václavu Bachmanovi

1787 Václav Bachman od otce Václava Bachmana

1840 zmiňován chalupník Václav Bachman

1846 Anna Bachmanová (později provdaná Krbová) po zemřelém otci Václavu BachmanoviStatek čp. 25 – oddělen od čp. 23 (viz tam)Zahrada čp. 26, staré čp. 20

1588 zmiňován Jan Zilvar

1616 Pavel Pátek od Jana Zilvara

1617 Jakub Karel z Černilova od Pavla Pátka

1628 Jiřík Andres od Jakuba Karla

1632 Jan Lochman od Jiříka Andrese

1632 Václav Malý od Jana Lochmana

1653 Pavel Malý od strýce Václava Malého

1671 Václav Hanuš od Pavla Malého

1676 Jan Hanuš od Václava Hanuše

1680 Jan Rejchl od Jana Hanuše

1704 Václav Rejchlík od otce Jana Rejchlíka

1737 Jiřík Rejchl od matky Ludmily, vdovy po Václavu Rejchlovi

1762 Václav Rejchlík od otce Jiříka Rejchlíka

1786 Matěj Rejchlík od matky Anny, vdovy po Václavu Rejchlíkovi

 • 1799 koupil kus pole od Jana Sováka z čp. 22

1828 Václav Rejchl od otce Matěje Rejchla

1840 zmiňován chalupník Václav Rejchl

1842 Václav Rejchl po zemřelém otci Václavu RejchloviZahrada

1607 Tomáš Hrnčíř od otce Samuela Hrnčíře

1608 Martin Volner od Tomáše SamkovaChalupa čp. 27 – oddělena od čp. 22 (viz tam)Statek čp. 28, staré čp. 21

1582 Lukeš Lorenc od sirotků Pavla Lorence

1607 Pavel Lorenc po zemřelém otci Lorencovi

1636 Václav Pilný od Pavla Lorence

1655 zmiňován Jeroným Matuška

1688 Tobiáš Matuška od otce Jarolíma Matušky

1694 Matěj Černý (syn Pavla) od manželky Alžběty, vdovy po Tobiáši Matuškovi

1733 Jan Černý od otce Matěje Černého

1765 Jan Černý po zemřelém otci Janu Černém

1779 Jiřík Krb od manželky Alžběty, vdovy po Janu Černém

1796 Václav Černý od nevlastního otce Jiřího Krba

 • 1804 koupil pozemky od Václava Vachka z čp. 24

1817 Jan Černý od otce Václava Černého

 • 1822 prodal louku Janu Mikoláškovi z čp. 31

1840 zmiňován sedlák Jan ČernýStatek čp. 29, staré čp. 22

1584 Jan Zilvar od sirotků Martina Zilvara

Příběh Urbana, syna Jana Zilvara


   Roku 1621, kdy už v českých zemích zuřila třicetiletá válka, ukradl Urban Zilvar z Librantic 80 kop míšeňských grošů z pokoje Jana Hranického z Hradce Králové. Vážený měšťan nejdříve požadoval, aby byl mladý provinilec coby zloděj pověšen, ale po četných prosbách ze strany Urbanova otce Jana Zilvara souhlasil s přátelským porovnáním. Jan Zilvar slíbil, že za svého syna uhradí do dvou let veškerou škodu a před smiřického hejtmana přivedl jako ručitele Adama Jíru z Výravy, Jakuba Pátka z Černilova a pět sousedů z Librantic (Mikuláše Matušku, Jakuba Bartoše, Lukáše Krauta, Martina Kotnara, Jiříka Mikulášova). Jejich ručení „rukou společnou a nerozdílnou“ nakonec nebylo třeba, neboť Jan Zilvar za svého syna v řádných termínech celou sumu splatil.

Zdroj: Martin Kareš:
Hříšní lidé Černilovska v dobách feudálních.
In: Zpravodaj obcí Mikroregionu Černilovsko říjen 2004, s. 20 - 221655 zmiňován Ondřej Zilvar

1660 Tobiáš Hrnčíř po zemřelém Ondřeji Zilvarovi

1685 Jan Zilvar od otčíma Tobiáše Hrnčíře

 • 1712 prodal 1 korec role Václavu Voltrovi

1722 Jan Zilvar mladší od otce Jana Zilvara

1759 Václav Zilvar od otce Jana Zilvara

 • 1783 prodal ½ strychu Janovi Horákovi pro vystavění chalupy

1787 Jan Zilvar od otce Václava Zilvara

 • 1804 koupil pozemky od Václava Zilvara z čp. 24

1828 Jiří Zilvar od otce Jana Zilvara

1840 zmiňován sedlák Jiří ZilvarChalupa čp. 30 – oddělena od čp. 24 (viz tam)Statek čp. 31, staré čp. 24

1588 zmiňován Martin Akslar

1593 Ondra Tomášů jinak Šťastný (syn Tomáše Bárta) od Šťastného

1610 Martin Rabas (syn zemřelého Rabase z Očelic) od otčíma Ondry Tomášů

1619 Jiřík Karmášek od Martina Rabase

1623 Jiřík Mikulášů od Jiříka Karmáška

1673 Pavel Mikulášů po zemřelé matce Kateřině Mikulášové

1686 Mikuláš Mikulášek od matky Mandaleny Mikulášové

1715 Pavel Mikolášek po zemřelém otci Mikuláši Mikoláškovi

1759 Jiřík Hojný po zemřelém Pavlu Mikoláškovi do dospělosti jeho syna Jana

1761 Jan Škop po zemřelém Jiříku Hojném

1776 Jan Mikolášek od Jana Škopa

1797 Jan Sovák od manželky Marie, vdovy po Janu Mikoláškovi, do dospělosti jejího syna Jana Mikoláška

 • 1797 koupil 4 strychy role od svého otce Jana Sováka z čp. 22

1807 Jan Mikolášek od Jana Sováka

 • 1809 koupil pozemky od Jana Uhlíře z Nepasic

 • 1822 koupil louku od Jana Černého z čp. 28

 • 1827 koupil od nevlastní sestry Doroty (provdané za Jana Polidara v Horním Černilově) role, které zdědila po svém otci Janu Sovákovi

1840 zmiňován sedlák Jan Mikolášek

1842 Václav Prokeš s manželkou Annou od jejího otce Jana Mikoláška

pozemky oddělené pro vystavěné chalupy:

1798 Václav Mikolášek od matky Marie, manželky Jana Sováka a vdovy po Janu Mikoláškovi

1806 Jan Uhlíř z Nepasic od manželky Doroty, vdovy po Václavu Mikoláškovi

 • 1809 prodal pozemky Janu Mikoláškovi z čp. 31Zahrada a chalupa s kovárnou čp. 32, staré čp. 25

1588 zmiňován Matouš Hrnčíř

1596 Samuel Bartošův od Matouše Hrnčíře

1623 Václav Bartoš od otce Samuela Bartoše

 • 1637 přikoupil kus role s kusem louky od Jana Podušky z Divce

 • 1638 přikoupil kus role s kusem louky od Michala Andresa z Divce

1641 Mikuláš Matuška od Václava Bartoše

1647 Jerolím Matuška od matky Kateřiny Matuškové

1652 Jiřík Voltr, kovář od Jeronýma Matušky

 • 1661 přikoupil kus role s kusem loučky od Václava Bartoše (dříve ji vlastnil Michal Andres)

1696 Václav Voltr od matky Kateřiny, vdovy po Jiříku Voltrovi

1737 Matěj Voltr od matky Ludmily, vdovy po Václavu Voltrovi

1743 Václav Mikolášek od manželky Marie, vdovy po Matěji Voltrovi, do dospělosti jejího syna Václava Voltra

1746 Mikoláš Kutík po Václavu Mikoláškovi

1757 Václav Voltr od Mikoláše Kutíka

1763 Jan Flejšar od manželky Marie, vdovy po Václavu Voltrovi

1787 Josef Říha s manželkou Marií od jejího otce Jana Flejšara

1801 Jan Kutík, kovář černilovský, od Josefa Říhy

1820 Jan Kutík od otce Jana Kutíka

1835 Josef Menzel (Mencl) ze Semonic od manželů Jana a Ludmily Kutíkových

1840 zmiňován čtvrtsedlák Josef MenclZahrada a chalupa čp. 33, staré čp. 26

1588 zmiňován Lukeš Lorenc ze statku čp. 28

1607 Michal Klenar od Pavla Lorence

1608 Kryštof Kolc od Michala Malého

1608 Ondřej Zilvar od Kryštofa Kolce

1616 Jan Lorenc od bratra Pavla Lorence

1643 Jiřík Andrýs po zemřelém Janu Lorencovi

1670 Jan Runkas od Jiříka Andrýse

1671 Matěj Černý od Jana Runkase

1676 Martin Voltr od Matěje Černého

1685 Václav Skákal od Jana Zilvara

1690 Václav Pacalt od Václava Skákala

1694 Pavel Škop od Václava Pacalta

1700 Fridrich Hejcman od Pavla Škopa

1720 Jan Sovák od Fridricha Hejcmana

1752 Václav Sovák od otce Jana Sováka

1758 Václav Horák od Václava Sováka

1774 Jan Vachek od Václava Horáka

1811 Karel Hojný s manželkou Marií od jejího otce Jana Vachka

1840 zmiňován domkář Václav HojnýChalupa čp. 34, staré čp. 27

1697 Jiří Lorenc od vrchnosti kus místa pro vystavění chalupy

1721 Mikuláš Sovák po zemřelém Jiřím Lorencovi

1754 Josef Sovák po zemřelém otci Mikuláši Sovákovi

1789 Jan Sovák od matky, vdovy po Josefu Sovákovi

 • 1794 koupil pozemek od obce („s vůlí a vědomím celého sousedstva“) pro vysázení stromků

1812 Jan Sovák od otce Jana Sováka

1840 zmiňován chalupník Jan PultarChalupa čp. 35 – oddělena od čp. 19 (viz tam)Chalupa čp. 36 – oddělena od čp. 19 (viz tam)Zahrada a chalupa čp. 37, staré čp. 29

1585 Jiřík Hataš od sirotků Urbana Hataše

1591 Ondra Tomášův od Jiříka Hataše

1593 Matouš Pejkar od Ondry Tomášova výměnou za jeho grunt

1593 Šťastný od Matouše Pejkara

1622 Adam Lorenc po zemřelém Martinu Kolnarovi

1634 Štěpán Malý od manželky Mandaleny, vdovy po Adamu Lorencovi

1635 Kryštof Celnar od Lukáše Lochmana, manžela vdovy Mandaleny Malé

1637 Václav Runkas od Kryštofa Celnara

1639 Matěj Runkas od matky Doroty, vdovy po Václavu Runkasovi

1645 Ondřej Bouček od švagra Matěje Runkase

1651 Jan Frumr (Frumar) od Doroty Boučkové, sestry Matěje Runkase

1671 Jan Divecký od Jana Frumara

1681 Jiřík Horák od Jana Diveckého

1684 Václav Horák od Jiříka Horáka

1700 Pavel Hejcman od tchána Václava Horáka

1706 Jan Jindra od manželky Kateřiny, vdovy po Pavlu Hejcmanovi

1725 Lukáš Volák od vdovy Kateřiny Jindrové

1735 Mikoláš Volák po Lukáši Volákovi, který zběhl

1765 Václav Volák po zemřelém otci Mikoláši Volákovi

1787 Václav Jabůrek (Javůrek) od tchyně, vdovy po Václavu Volákovi

1840 zmiňován chalupník Václav JavůrekChalupa čp. 38 – oddělena od čp. 39 (viz tam)Statek čp. 39, staré čp. 30

1588 zmiňován Tomáš Bartošův (Bártův)

1591 Matouš Hrnčířův od Tomáše Bártova

1592 Václav Hrnčíř od otce Matouše Hrnčíře

1601 Matouš Hrnčíř od syna Václava Hrnčíře

1601 Martin Vityk od Matouše Hrnčíře

1602 Matouš Hrnčíř zpátky od Martina Vityka

1602 Matouš Hanzl od Matouše Hrnčíře

1610 Jakub Bartošův od Matouše Hanzla

1616 Jindřich Hašek (Hašik) od Jakuba Bartoše (prodej škrtnut)

1617 Jakub Votava od Jakuba Bartoše

asi 1629 Jakub Bartoš od Jakuba Votavy

1633 Mikuláš Vomáčka od Jakuba Bartoše

1645 pustý grunt rozdělen na dva díly:

1. díl (sídlo s jedním přístodolkem):

1645 Jiřík Pařízek

2. díl (statek):

1651 Jiřík Pařízek od Adama Bartoše, syna zemřelého Jakuba Bartoše

1680 Václav Pařízek po zemřelém otci Jiříkovi Pařízkovi

1680 Jan Pacalt od Václava Pařízka

1684 Martin Voltr od Jana Pacalta

1706 Václav Voltr od matky Markéty, vdovy po Martinu Voltrovi

1719 Daniel Morávek od Václava Voltra

1722 Václav Voltr po Danielu Morávkovi, který zběhl

1725 Pavel Hanuš od Václava Voltra

1742 Mikoláš Volák po Pavlu Hanušovi, který zběhl

1746 Matěj Kašpar po vdově Alžbětě Volákové, která „pro těžkost nynějších časův až žebrání vojanské délej hospodařiti nemohla, až takovej pustej a pobořenej, pole pak nezaseté zanechala“

1767 Jiří Kašpar po zemřelém otci Matěji Kašparovi

1787 Václav Kašpar od otce Jiřího Kašpara

1823 Matěj Kašpar od Jana a Anny Duškových

1828 Jan Kašpar od otce Matěje Kašpara

1840 zmiňován čtvrtsedlák Jan Kašpar

chalupa oddělená od 2. dílu (čp. 38, staré čp. 65):

1775 Jan Balcar od Jiřího Kašpara

1775 Jan Bartoš od Jana Balcara

1796 Jan Bartoš po zemřelém otci Janu Bartošovi

1817 Václav Bartoš po zemřelém otci Janu Bartošovi

1829 Jan a Kateřina Jechovi od Václava Bartoše

 • 1838 koupili pozemky od Václava Groška z Librantic čp. 18

1840 zmiňován chalupník Jan Jech

1844 Václav Jech s manželkou Dorotou rozenou Novákovou z Ruseka čp. 40 od jeho rodičů Jana a Kateřiny JechovýchStatek čp. 40, staré čp. 31

1584 Mikuláš Adamův od otce Adama

1600 Šimon Šolc po zemřelém Mikšovi Adamovi bez chalupy, která ke statku náležela

1604 Vít Podolník od Šimona Šolce

1610 Jan Podolník od otce Víta Podolníka

1623 Matouš Valc (Valcl) od tchána Jana Podolníka

 • 1623 koupil chalupu od Jíry Mikuláše

1664 Václav Valc od otce Matouše Valce

1673 Jiřík Kašpar od Václava Valce

1674 Pavel Jareš od Jiříka Kašpara

1676 Václava Hanuš po Pavlu Jarešovi, který ji velmi zpustil

1706 Jan Hanuš od otce Václava Hanuše

1724 Václav Skalický od manželky Mařeny, vdovy po Janu Hanušovi, do dospělosti jejího syna

1742 Pavel Hanuš od Václava Skalického

1777 Pavel Hanuš od otce Pavla Hanuše

1817 Pavel Hanuš po zemřelém otci Pavlu Hanušovi

1840 zmiňován ¾ sedlák Pavel Hanuš

1846 Václav a Kateřina Janáčkovi od Pavla Hanuše

chalupa oddělená od statku (čp. 4, staré čp. 32):

1680 Václav Pařízek od Václava Hanuše

1686 Václav Hanuš koupil chalupu zpět

1686 Samuel Janáček od Václava Hanuše

1688 Martin Pilc od Samuela Janáčka

1718 Václav Pilc od otce Martina Pilce

1721 Jan Malý od Alžběty, vdovy po Václavu Pilcovi

1758 Jan Malý od otce Jana Malého

1782 Václav Malý od otce Jana Malého

1811 Jan Šiša od Václava Malého

 • 1838 koupil pozemky od Václava Kopeckého z Černilova čp. 11

1840 zmiňován chalupník Jan Krb

chalupa oddělená statku (čp. 41, staré čp. 67):

1785 Jiří Krb od Pavla Hanuše

 • 1814 koupil pozemky od Jiřího Sováka z čp. 22

 • 1815 koupil pozemky od Jana Hájka z čp. 66

1838 František Krb po zemřelém otci Jiřím Krbovi

1840 zmiňován ¾ sedlák František KrbChalupa čp. 42 – oddělena od čp. 56 (viz tam)Zahrada a chalupa čp. 43, staré čp. 33

1655 Tobiáš Jičínský od tchána Jana Pumra

1660 Jan Zvolský od Tobiáše Jičínského

1665 Jan Relik (Relich) od tchána Jana Zvolského

1678 Václav Jindra od Jana Relicha

1706 Lukáš Jindra od otce Václava Jindry

1714 Jan Jech od Lukáše Jindry výměnou za grunt

1733 Václav Jech od matky Alžběty, vdovy po Janu Jechovi

1757 Jan Jech od otce Václava Jecha

Jan a Kateřina Těmínovi

 • 1830 koupili pole od Václava Jaroše z Černilova čp. 20

1840 zmiňován domkář Jan TěmínChalupa čp. 44, staré čp. 34

1654 zmiňován Jiřík Malý

1685 Václav Hanuš od Václava Kučery

1695 Jan Mareš od manželky Kateřiny, vdovy po zemřelém Václavu Hanušovi

1699 Mikuláš Hanuš od Kateřiny Marešové, od níž manžel odešel

1728 Václav Rezek po zemřelém Mikuláši Hanušovi

1757 Jan Dušek od tchána Václava Rezka

1783 Václav Procházka s manželkou Kateřinou od její matky Alžběty, vdovy po Janu Duškovi

1789 Jan Dušek od švagra Václava Procházky

 • 1807 koupil pozemky od Jiřího Sováka z Librantic čp. 22

1838 Jan Dušek od matky Marie, vdovy po Janu Duškovi

1840 zmiňován domkář Jan DušekChalupa čp. 45, stará čp. 69

1793 Matěj Pařízek od obce pro vystavění chalupy

1840 zmiňován chalupník Václav PařízekChalupa „Na Pustině“

1626 Jan Pamánek od sirotků Jakuba Bartoše

 • 1636 přikoupil 2,5 prutu role od pusté živnosti Pavla Červeného. Roku 1641 prodal tuto roli Pavlu Zejrovi, od něhož ji koupil roku 1642 Vít Bartoš.

 • 1644 prodal 15 strychů Vítu Bartošovi

na tomto místě později patrně postavena chalupa čp. 46 (viz výše)Chalupa čp. 46 – oddělena od čp. 12 (viz tam)Chalupa čp. 47 – oddělena od čp. 12 (viz tam)Chalupa čp. 48, staré čp. 37

1711 Václav Horák od obce pro vystavění chalupy

1715 Alžběta Horáková od bratra Václava Horáka

1721 Václav Slezák od Alžběty Horákové

1752 Václav Slezák od matky Marie, vdovy po Václavu Slezákovi

1764 Karel Slezák po zemřelém bratru Václavu Slezákovi

1781 Mikuláš Krošek od tchána Karla Slezáka

1804 Václav Krošek od otce Mikuláše Kroška

1840 zmiňován chalupník Jakub VoltrStatek

1565 Matouš Pejkar od pana Jana Černilovského

1593 Ondra Tomášův od Matouše Pejkara

1593 Matouš Pejkar koupil statek zpět

1599 Jiřík Zahradník od Matouše Pejkara

1599 Jan Bíz od Jiříka Zahradníka

1609 Havel Bíz od bratra Jana Bíza

1612 Pavel Červený (Černý) od Havla Bíza

1629 pustý grunt rozdělen na tři díly:

1. díl (sedliště, 3 pruty role):

1629 Bartoloměj rychtář

1641 Vít Bartoš od tchána Bartoloměje Bartoše

2. díl (2,5 prutu role):

1635 Vít Bartoš

3. díl (2,5 prutu role):

1636 Jan Pamánek

1644 Vít Bartoš od Jana Pamánka

1652 Tobiáš Kašpar po zemřelém Vítu Bartošovi celý statek

1659 Jan Čenčický od Tobiáše Kašpara

1664 Václav Malina od Jana Čenčického

1684 Jan Jech od Jana Hons Kryštofa

1708 Jan Jech mladší od otce Jana Jecha

1714 Lukáš Jindra od Jana Jecha výměnou za chalupu

1719 Jiřík Honsnejman od Lukáše Jindry výměnou za chalupu ve Výravě

1735 Jiřík Honsnejman od matky Mandaleny, vdovy po Jiříku Honsnejmanovi

grunt byl od nepřátel vypálený, poté rozdělen:

chalupa oddělená od 3. dílu (čp. 49, staré čp. 38):

1751 Marie Honsnejmanová po zemřelém manželu Jiřím Honsnejmanovi

1758 Jan Divecký od tchyně Marie Honsnejmanové

1797 Jan Divecký od otce Jana Diveckého

1829 Václav Divecký od matky Marie, vdovy po Janu Diveckém

1840 zmiňován čtvrtsedlák Jan Satranský

chalupa oddělená od 3. dílu (čp. 50, staré čp. 39):

1750 Mikuláš Kutík po zemřelém Jiřím Honsnejmanovi

1752 Václav Skalický od Mikuláše Kutíka

1760 Jan Skalický po zemřelém otci Václavu Skalickém

1787 Karel Šrámek ze Svinar s manželkou Kateřinou od jejího otce Jana Skalického

1808 Josef Ludvík s manželkou Marií od její matky Kateřiny, vdovy po Karlu Šrámkovi

1813 Václav Runštuk ze Šestajovic od Josefa Ludvíka

1840 zmiňován domkář Václav RunštukStatek čp. 51 – oddělen od čp. 7 (viz tam)Chalupa čp. 52, staré čp. 41

1654 zmiňován Mikuláš Zima

1688 Jan Karmáášek od Tobiáše Ptáčka

1690 Matěj Karmášek od otce Jana Karmáška

1730 Jiřík Karmášek od matky Doroty, vdovy po Matěji Karmáškovi

1758 Jan Karmášek od matky Alžběty, vdovy po Jiřím Karmáškovi

1794 Jiří Karmášek od otce Jana Karmáška

1840 zmiňován čtvrtsedlák Jan Rabas

Librantice

Chalupa čp. 52 v roce 1954Chalupa čp. 53, staré čp. 42 (původně pastouška, „obydlí slouhovo“)

1804 Jan Charvát od obce

1805 Václav Horák od Jana Charváta

1830 Dorota Černá (manželka Jana Černého) od Matěje Nepokoje

1840 zmiňován chalupník Jan ČernýChalupa čp. 54, staré čp. 43

1761 Matěj Zvolský po zemřelém otci Matěji Zvolském

1770 Mikuláš Hejcman z Dolního Černilova od Matěje Zvolského

1797 Jan Hejcman od otce Mikuláše Hejcmana

1824 Václav Hejcman od otce Jana Hejcmana

 • 1838 koupil pozemky od Jiřího a Marie Krbových z Librantic čp. 7

1840 zmiňován chalupník Václav HejcmanChalupa čp. 55 – oddělena od čp. 5 (viz tam)Statek čp. 56 a čp. 57

1577 Petr Černý od sirotků Valentina Amlara

1610 Říha Černý (Řehoř Červený) po zemřelém otci Petru Černém

 • 1630 koupil louku od Martina Štancla z Černilova

 • 1632 koupil klučeninu od Jana Vachka z Černilova

 • 1637 přikoupil roli „Pustiny“ od Jana Amlara

1654 Jan Červený od otce Řehoře Červeného

živnost rozdělena:

1. díl (statek):

1690 Řehoř Červený po zemřelém otci Janu Červeném

1738 Tobiáš Červený po zemřelém otci Řehoři Červeném

1742 Václav Lorenc od Tobiáše Červeného, který zběhl

1759 Václav Lorenc od otce Václava Lorence

chalupa oddělená od 1. dílu (čp. 42, staré čp. 4):

1738 Jan Červený po zemřelém otci Řehoři Červeném

1740 Kateřina Malá od bratra Jana Červeného výměnou za grunt

1745 Jiří Kulhánek od manželky Kateřiny Malé

1763 Václav Malý od otčíma Jiřího Kulhánka

1792 Jan Malý od otce Václava Malého

1840 zmiňován chalupník Václav Malý

statek oddělený od 1. dílu (čp. 56, staré čp. 45):

1795 Václav Lorenc od otce Václava Lorence

1841 Jiří Lorenc s manželkou Kateřinou rozenou Ježkovou od jeho otce Václava Lorence

statek oddělený od 1. dílu (čp. 57, staré čp. 66):

1795 Jan Lorenc od otce Václava Lorence

 • 1825 koupil kus porostliny od Václava Červeného z Librantic čp. 60

1838 Jan Lorenc od otce Jana Lorence

1840 zmiňován ¾ sedlák Jan Lorenc

1848 Václav Lorenc od otce Jana Lorence

2. díl (chalupa čp. 58, staré čp. 46):

1690 Tomáš Červený po zemřelém otci Janu Červeném

1727 Lukáš Červený po zemřelém otci Tomáši Červeném

1734 Jan Karpíšek po zemřelém Lukáši Červeném

1759 Václav Karpíšek po zemřelém otci Janu Karpíškovi

1796 Josef Karpíšek od otčíma Václava Runkase a matky Marie, vdovy po Václavu Karpíškovi

1838 Jan Karpíšek s manželkou Marií rozenou Šifovou od jeho otce Josefa Karpíška

1840 zmiňován chalupník Jan KarpíšekChalupa čp. 59, staré čp. 47

1695 Václav Adam Jíra od vrchnosti místo pro vystavění chalupy

1713 Václav Horák od matky Mandaleny Adamírové, vdovy po Václavu Adamírovi

1720 Václav Karel od Alžběty Horákové

1747 Václav Horák z Librantic od Václava Karla

1769 Václav Jech od tchána Václava Horáka

1792 Václav Veselovský z Lejšovky s manželkou Annou od jejího bratra Václava Jecha

1840 zmiňován chalupník Jan VeselovskýStatek čp. 60, staré čp. 48

1570 Matouš Hrnčíř od sirotků Václava Lorence

1609 Jan Hrnčíř po zemřelém otci Matouši Hrnčířovi

1626 Jakub Hrnčíř od bratra Jana Hrnčíře

1669 Václav Hrnčíř od otce Jakuba Hrnčíře

1707 Václav Hrnčíř mladší od otce Václava Hrnčíře

1728 Václav Červený po zemřelém tchánu Václavu Hrnčířovi

1745 Václav Hrnčíř po zemřelém švagru Václavu Červeném

1754 Pavel Hrnčíř od bratra Václava Hrnčíře

1759 Řehoř Červený ustanoven hospodářským úřadem po nevlastním bratru Pavlu Hrnčířovi, který „skrz vojenské běhy a pád dobytka do velké nemožnosti přišel a velmi tuze do dluhů zabředl, stavení spustil“ a role nemohl kvůli nedostatku dobytka náležitě obdělávat

1787 Václav Červený s manželkou Kateřinou rozenou Černou z Librantic od jeho otce Řehoře Červeného

 • 1830 prodal pozemek Václavu a Anně Bekovým z Librantic čp. 55

 • 1830 prodal pozemky Jakubu a Kateřině Voltrovým z Librantic čp. 48

1832 Václav Červený od otce Václava Červeného

1836 Václav Hejcman z Výravy od Václava Červeného

1840 zmiňován sedlák Václav HejcmanChalupa s masným krámem čp. 61 – oddělena od čp. 1 (viz tam)Chalupa čp. 62, staré čp. 50

1655 zmiňován Jiřík Patriarcha

1682 Václav Pařízek od Václava Skákala

1718 Jan Pařízek od otce Václava Pařízka

1756 Matěj Pařízek od otce Jana Pařízka

1759 Jan Hanuš od manželky Marie, vdovy po Matěji Pařízkovi

1783 Jan Hanuš od otce Jana Hanuše

1840 zmiňován chalupník Matěj HanušZahrada čp. 63, staré čp. 51

1586 zmiňován Jan Bartošův

1628 Bartoloměj Bartošů po otci Bartošovi

 • 1627 koupil kus role od Matěje Maliny z Jeníkovic

 • 1630 koupil kus role od Jana Kancla

1655 zmiňován Bartoloměj Uher

1672 Matouš Patrný po zemřelém otci Bartoloměji Uhrovi

1715 Tobiáš Patrný po zemřelém otci Matouši Patrném

1738 Matěj Patrný od otce Tobiáše Patrného

1758 Jan Patrný po zemřelém otci Matěji Patrném

1796 Václav Patrný od otce Jana Patrného

1840 zmiňován chalupník Mikuláš MorávekChalupa čp. 64, staré čp. 52

1695 Václav Kučera od vrchnosti kus místa pro vystavění chalupy

1725 Václav Kučera mladší od otce Václava Kučery

1760 Václav Kučera po zemřelém otci Václavu Kučerovi

1776 Matěj Kučera od bratra Václava Kučery, který byl „třinácte let na vojně drakounem a v témž roce na Urlaub se domů navrátil a chalupu tuto postoupil

1787 Jan Kučera po zemřelém otci Matěji Kučerovi

1794 Jiří Sovák s manželkou Dorotou po jejím zemřelém bratru Janu Kučerovi

1823 Jan a Anna Sovákovi od jeho otce Jiřího Sováka

1840 zmiňován chalupník Jan SovákZahrada čp. 65, staré čp. 53

1588 zmiňován Jiřík Zahradník

1599 Matouš Pejkar od Jiříka Zahradníka

1606 Jíra Hanuš od Matouše Pejkara

1618 Mikuláš Matoušů od strýce Jiříka Hanuše

1626 Vít Šrám od Mikuláše Matušky

1641 Pavel Zryc (Zryč) po zemřelém Vítovi Šrámovi

 • 1641 přikoupil 2,5 prutu role od Jana Pamánka

1646 Jan Macháček od Kristýny, vdovy po Pavlu Zryčovi

1651 Jiřík Flejšar od Jana Macháčka

1666 Martin Urban od Jiříka Flejšara

1669 Jan Voltr od Martina Urbana

1670 Václav Hořinka od Jana Voltra

1670 Václav Kučera od Václava Hořinky

1675 Samuel Klaus od Václava Kučery

1675 Václav Kučera zpátky od Samuela Klause

1685 Václav Kučera mladší od otce Václava Kučery

1688 Tobiáš Ptáček od Václava Kučery mladšího

1693 Václav Vacek od Mařeny, vdovy po Tobiáši Ptáčkovi

1718 Jan Šíp od tchána Václava Vacka

1753 Jan Šíp (Šifa) od otce Jana Šípa

1780 Jan Šifa od otce Jana Šify

Josef Šifa

 • 1829 koupil pozemky od Jana Kutíka z Librantic čp. 1

1840 zmiňován chalupník Jiří ZákravskýStatek čp. 66, staré čp. 54

1588 zmiňován Tomáš Řeháků

1599 Jíra Tomášů jinak Řehák po zemřelém otci Tomáši Řehákovi

1636 Vít Divecký po Jírovi Tomášovi

1653 Václav Malý od Víta Diveckého

1668 Jan Malý od otce Václava Malého

 • 1676 přikoupil kus paloučku „Klučeniny“ od Václava Kučery

1707 Řehoř Malý po zemřelém otci Janu Malém

1716 Matěj Špatenka od manželky, vdovy po Řehoři Malém

1732 Jan Malý od otčíma Matěje Špatenky

1740 Jan Červený od Kateřiny, vdovy po Janu Malém

1758 Václav Červený od otce Jana Červeného

1766 Václav Toman ustanoven hospodářským úřadem po Václavu Červeném, který „grunt docela spustil a do dluhů zabředl

1792 Václav Hájek od tchána Václava Tomana

 • 1805 prodal pole Jiřímu Krbovi z Librantic

1817 Jan Hájek po zemřelém otci Václavu Hájkovi

1832 Anna Hájková po zemřelém manželu Janu Hájkovi

1840 zmiňován chalupník Jiří Šrámekstatek čp. 67

1588 zmiňován Tomáš Frešl

1592 Jan Frešl po zemřelém otci Tomáši Frešlovi

1611 Jan po zemřelém otci Hanušovi

1623 Jiřík Hanuš od Jana Hanuše

1623 Tomáš Matejsek od Jiříka Hanuše

1650 Matouš Hanuš pustou živnost po Tobiáši Matejskovi, „člověku nevidomém, potřebném a žebrákovi“

1688 Václav Hanuš po zemřelém otci Matouši Hanušovi

živnost rozdělena:

1. díl (statek čp. 67, staré čp. 55):

1714 Jiří Hájek od Václava Hanuše

1745 Václav Toman od Jiřího Hájka

1773 Matěj Toman po zemřelém otci Václavu Tomanovi

1796 Jan Toman od matky Marie, vdovy po Matěji Tomanovi

1840 zmiňován sedlák Jan Toman

1842 Matěj Toman po zemřelém otci Janu Tomanovi

chalupa oddělená od 1. dílu (čp. 71, staré čp. 59):

1778 Jan Toman od otce Matěje Tomana

1821 Matěj Toman po zemřelém otci Janu Tomanovi

1840 zmiňován čtvrtsedlák Matěj Toman

2. díl (chalupa čp. 72, staré čp. 58):

asi 1711 Lukáš Bartoš od otčíma Václava Hanuše

1745 Jan Bartoš od otce Lukáše Bartoše

 • 1748 prodal chalupu u krčmy Jiříku Zilvarovi, od něhož ji roku 1757 koupil držitel krčmy Martin Divecký z Librantic čp. 1

1765 Jan Bartoš od otce Jana Bartoše

1787 Václav Bartoš od otce Jana Bartoše

 • 1788 koupil pole od Matěje Bartoše

1809 Jan Bartoš od matky Anny, vdovy po Václavu Bartošovi a provdané za Matěje Patrného

 • 1814 prodal pole Janu Hájkovi z Librantic čp. 66

1833 Václav Bartoš od matky Kateřiny, vdovy po Janu Bartošovi

1833 Kateřina Bartošová rozená Hejcmanová polovinu chalupy od manžela Václava Bartoše

1840 zmiňován chalupník Václav Bartoš

chalupa oddělená od 2. dílu (čp. 21, staré čp. 15):

1775 Jiřík Krošek od Jana Bartoně

1787 Jan Havel od Jiřího Kroška

1793 Václav Kholl od tchána Jana Havla

1795 Jan Jech od Václava Kholla výměnou za chalupu čp. 14

1796 Josef Sirůček od Jana Jecha

1797 Jan Pultr od Josefa Sirůčka

1802 Václav Pultr z Divce od bratra Jana Pultra

1804 Matěj Sovák od Václava Pultra

1807 Jan Reichl od manželky Anny, vdovy po Matěji Sovákovi

1822 Jan Půhoný od Jana Reichla

1839 Antonín Hanuš s manželkou Annou rozenou Bartošovou od jeho otce Josefa Hanuše

1840 zmiňován chalupník Antonín Hanuš

1842 Jan a Kateřina Václavíkovi od Antonína a Anny Hanušovýchstatek čp. 68, staré čp. 56

1570 Petr Bíz od sirotků zemřelého Adma Lišky

1605 Lída Bízová po zemřelém manželovi Petru Bízovi

1610 Jíra Tomášů od manželky Lídy, vdovy Bízové

1628 Jan Kencl (Khencl) od manželky Lídy, vdovy po Jírovi Tomášů

1646 Adam Lorenc po zemřelém Janu Khenclovi

1657 Jan Lorenc po zemřelém Adamu Lorencovi

1688 Jan Lorenc mladší od otce Jana Lorence

1725 Václav Lorenc po zemřelém otci Janu Lorencovi

1742 Jan Hrnčíř od Václava Lorence

1767 Václav Hrnčíř po zemřelém otci Janu Hrnčířovi

1795 Václav Hrnčíř od matky Marie, vdovy po Václavu Hrnčířovi

1830 Václav Hrnčíř od otce Václava Hrnčíře

 • 1835 prodal pole Václavu a Kateřině Bartošovým z Librantic čp. 72

1840 zmiňován sedlák Václav Hrnčíř

chalupa oddělená od statku:

1781 Václav Morávek od Václava Hrnčíře

1785 Matěj Toman od Václava Morávka, který „ve vojenském stavu postaven

 • 1786 prodal pole Janu Tomanovi z Librantic čp. 71

 • 1786 prodal pole Janu Patrnému z Librantic čp. 74statek čp. 69, čp. 70 a čp. 73

1560 zmiňován Jan Blažek

 • 1612 přijal za vlastní a za svou dědičku Annu, dceru po zemřelém Matouši Lorencovi

1615 Václav Hanuš od Mikuláše Jeníkovského a Jana Hanuše na místě jejich manželek

1641 Jiřík Hanuš po zemřelém otci Václavu Hanušovi

1679 Jan Hanuš od otce Jiříka Hanuše

1711 Pavel Hanuš od otce Jana Hanuše

1720 Mikuláš Morávek od Pavla Hanuše

1749 Jan Morávek od matky Kateřiny, vdovy po Mikuláši Morávkovi

živnost rozdělena:

1. díl (statek čp. 69, staré čp. 57):

1782 Václav Morávek od otce Jana Morávka

1808 Václav Morávek od otce Václava Morávka

 • 1829 koupil pole od Jana Kutíka z Librantic čp. 1

1833 Jan Morávek od otce Václava Morávka

1840 zmiňován ¾ sedlák Jan Morávek

2. díl (statek čp. 70, staré čp. 60):

1782 Matěj Morávek od otce Jana Morávka

1809 Jan Morávek od otce Matěje Morávka

1833 Jan Morávek od otce Jana Morávka

1840 zmiňován chalupník Jan Morávek

3. díl (statek čp. 73, staré čp. 63):

1782 Jiří Morávek od otce Jana Morávka

1807 Matěj Toman z Librantic čp. 71 s manželkou Marií od jejího otce Jiřího Morávka

1840 zmiňován chalupník Matěj TomanChalupa čp. 71 – oddělena od čp. 67 (viz tam)Chalupa čp. 72 – oddělena od čp. 67 (viz tam)Chalupa čp. 73 – oddělena od čp. 69 (viz tam)Chalupa čp. 74, staré čp. 72

1802 Jan Veverka od Jana Patrného

1805 Jan Patrný zpět od Jana Veverky

1807 Jan Bartoš od manželky Kateřiny, vdovy po Janu Patrném

1809 Matěj Patrný od Jana Bartoše

1830 Jiří Patrný s manželkou a Marií od jeho otce Matěje Patrného

1840 zmiňován chalupník Jiří PatrnýChalupa čp. 75, později čp. 80 – stará škola

Librantice jako nejstarší učebna sloužila světnice v chalupě čp. 8 – viz tam

Librantice dekretem rakouské dvorní komory ve Vídni povolena výstavba jednotřídní školy. Stavba byla zahájena 12. května 1817 na dolním konci obce (dnes čp. 80 – budova obecního úřadu).

Librantice 1877 nařídila okresní školní rada přístavbu, protože učebna o rozměrech 7x8 metrů byla malá (postačující ji dělala jen nepravidelná docházka dětí). Přístavba byla provedena během 4 měsíců téhož roku.

Librantice 1901 přiškolené obce: Borovice, Divec

Librantice 1906 byla místní školní rada vyzvána, aby uvažovala o stavbě nové školní budovy, protože stará škola nevyhovovala jak po stránce hygienické, tak i pro značný počet dětí.

Librantice 15. dubna 1913 byl položen základní kámen k nové budově čp. 119, kterou navrhl místní rodák, stavitel Václav Rejchl. 7. ledna 1914 bylo zahájeno vyučování a o pouti 28. června byla slavnostně posvěcena.

Librantice 1969 byla škola zrušena a dlouhá léta sloužila jiným účelům. Znovu byla otevřena až v roce 1994 poté, co prošla důkladnou rekonstrukcí a byla vybavena novým zařízením.seznam učitelů v Libranticích do roku 1918:

1808 – 1862 Petr Volf (* 1783 Proruby † 1862 Librantice – školní dům), syn chalupníka a tkalce; podučitel Matěj Němeček (1848 – 1862)

1862 – 1893 Matěj Němeček – viz dříve (* 1827 Králova Lhota † 1898 Slezské Předměstí), syn domkáře a manžel Karoliny Pavlíny Volfové (neteře a schovanky librantického učitele Petra Volfa); podučitelé Josef Mencl (1877 – 1879), Josef Machač (1879 – 1881), Václav Weisbauer (1881 – 1893), Václav Sedlák (1893); industriální učitelky Julie Tarabová (1887), Emilie Satrapová (1887 – 1890), Marie Němečková rozená Menclová, třetí manželka řídícího učitele Matěje Němečka (1890 – 1893)

1893 – 1894 Jindřich Vítek; podučitelé František Machek (1893 – 1894); industriální učitelka Marie Štrumhausová (1893 – 1910)

1894 – 1908 František Valenta; podučitelé Jan Praus (1894 – 1897, 1909 – 1915), Joachim Vrabec (1897 – 1905), Rudolf Hojný (1905), Jaroslav Bernas (1905 – 1908)

1908 – 1909 Jan Praus († 1917 ve vojenské nemocnici) – viz dříve; učitel Karel Doležal (1908 – 1909)

1909 – 1914 Karel Henčl († 1914); učitel František Skřivan (1915 – 1916); industriální učitelka Františka Henčlová (1910 – 1915)

1916 – 1917 František Skřivan – viz dříve; industriální učitelka Antonie Ryšavá (1916 – 1920)

1917 – 1929 Robert Vykulil (* 1880 Trhová Zahrádka – na území dnešní Horní Paseky u Ledče nad Sázavou), syn řídícího učitele; učitel Josef Rejchl (1918 – 1920)

Librantice

Reprodukce staré školy čp. 80 podle stavu asi v roce 1860Chalupa čp. 76

1842 Jan Horák (pro syna Jiřího) od Jana VejrochaChalupa čp. 77

1840 zmiňován chalupník Jan TomanChalupa čp. 78

1845 zmiňován chalupník Jiří Horák

Librantice
Librantice
Zpět na stránku - Usedlosti panství Smiřice – Hořiněves
Zpět na hlavní stránku - www.smirice.eu