Libřice

Usedlosti v Libřicích od roku 1567

Zpracoval Martin Kareš

Pokud byste měli k dispozici jakékoliv starší fotografie usedlostí, kterými bychom mohli náš soupis doplnit
a přiblížit tak atmosféru života našich předků, prosíme Vás o jejich zaslání na adresu
martin.kares(zavináč)email.cz


Libřicestatek staré čp. 38

1605 Matouš Ruth po zemřelém otci Janu Ruthovi

1609 Pavel Paur od macechy Mandaleny, vdovy po Janu Ruthovi

1634 Pavel Paur mladší po zemřelém otci Pavlu Paurovi

1634 Jan Krejzl od švagra Pavla Paura ml.

 • 1636 prodal 1 prut role a kus palouku Mikuláši Kučerovi

1655 Lukáš Lochman po Janu Krejslovi, který zběhl asi roku 1642

1664 Jiřík Hrnčíř od Lukáše Lochmana

1695 Václav Hrnčíř od matky Mandaleny, vdovy po Jiříku Hrnčířovichalupa a zahrada staré čp. 39

1586 Melichar Rejl od sirotků Jakuba Rejla

1605 Kateřina Rejlová

1606 Jan Tábor od manželky Kateřiny Rejlové

1607 Jan Rejl (sirotek po Melicharu Rejlovi) od Jana Tábora

1617 Jakub Konečný od Jana Rejla

1636 Mikuláš Kučera (rektor černilovský) od Jakuba Konečného

 • 1636 koupil 1 prut role s paloukem od Jana Krejzla

1647 Václav Pechan od Mikuláše Kučery výměnou za živnost ve Výravě

1653 Václav Barták (Bartoš) od Václava Pechana

1697 Václav Bartoš od otce Václava Bartoše

1700 Jiřík Hojný od manželky Doroty, vdovy po Václavu Bartošovi

1722 Jan Hojný po zemřelém otci Jiříku Hojnémchalupa a zahrada čp. 56 (staré čp. 41)

1588 zmiňován Valentin rychtář

1597 Dušek Hejcman od Víta Nejmana

poté součást statku staré čp. 1

1692 Jakub Barták po zemřelém otci Bartoloměji Bartákovikovárna staré čp. 42

1590 Kašpar Kovář od sirotků Jiříka Kováře

1600 Jan Šteklar po zemřelém Kašparu Kováři

1609 Václav Šteklar od bratra Jana Šteklara (pozn.: Jan Šteklar uváděn roku 1645 jako kovář v Třebechovicích)

1640 Lukáš Lochman od Václava Šteklara

1681 Jan Šprynar po zemřelém Lukáši Lochmanovi

1684 Jiřík Hejcman od Jana Šprynara

1698 Václav Hejcman od otce Jiříka Hejcmana

1721 Jan Hejcman po zemřelém otci Václavu Hejcmanovikrčma, rychta a statek čp. 1 (staré čp. 1)

1588 Vít Nejman od sirotků Valentina rychtáře

1600 Adam Helza od otčíma Víta Nejmana

1601 Jan Chmelík od sestry Johany Helzové, vdovy po Adamu Helzovi

1604 Dušek Hejcman jinak Duchoslav Dušek od Jana Chmelíka

 • 1614 koupil kus louky s kusem role a kouskem lesa od Víta Kryla z Lejšovky


Ze života libřického rychtáře Duška Hejcmana alias Duchoslava Duška

   Libřický rychtář Duchoslav Dušek (původním jménem Dušek Hejcman) patřil k nepřehlédnutelným osobnostem starého Černilovska. Narodil se v rodině tehdy nejbohatšího výravského sedláka, ale roku 1597 zakoupil zahradu v Libřicích a o pár let později i statek čp. 1, tedy libřickou rychtu a krčmu.

  Jednoho letního dne roku 1623 prodával Duchoslav Dušek ve výravské krčmě (dnes čp. 1) svůj dobytek. Za jedním ze stolů tehdy seděl i místní řezník, neblaze proslulý Václav Maláně jinak Fruka. Přestože sám často obchodoval s nezdravým dobytkem, začal se s pohrdáním vyjadřovat o Duškově zboží, samotného rychtáře nazýval lotrem a zrádcem a tvrdil, že je horší než kat, co na šibenici věší. Dušek nejdříve požádal výravského rychtáře Pavla Hojného († 1630), aby zakročil, využil svých pravomocí a nechal řezníka uvěznit. Když u tohoto svého příbuzného nepochodil, sám popadl džbán a v rozčilení jím udeřil řezníka do hlavy tak silně, „až z ní krev lila“. Zraněný Maláně se pak za vydatné pomoci své ženy na starce vrhl, bil ho a rval jeho šediny. Vlastnímu úrazu nevěnoval pozornost, dál sekal a prodával maso, chodil „kde se mu líbilo“, až za několik dní zemřel. Duchoslav Dušek byl v srpnu 1623 obviněn z „výtržnosti k mordu podobné“ a městským soudem v Třebechovicích bez milosti odsouzen. Situace byla vážná, a tak rychtář sepsal se svým právním přítelem odvolání adresované samotnému majiteli panství Janu Rudolfu Trčkovi z Lípy. Tvrdil, že třebechovičtí radní popřáli sluchu jen žalující straně a nepřihlédli ani ke skutečnostem, že „hanění člověka na poctivosti dobře zachovalého je jedovaté“ a že Maláně podlehl úrazu spíš vinou svého pozdějšího lehkovážného chování. Trčka se pro mnohé zaneprázdnění nemohl s případem důkladněji seznámit, a tak poručil, aby se strany k oboustranné spokojenosti porovnaly. V přátelské neboli „úbrmanské“ smlouvě se Duchoslav Dušek zavázal vyplatit vdově Anně Maláňové a jejímu synovi do Vánoc 1625 celkem 100 kop českých grošů. Sám si pro sebe a svou rodinu zajistil zachování cti a dobrého jména.

  Dne 7. ledna 1624 se měla v Libřicích konat velkolepá svatba Duškovy dcery s mladým Nejdrem, synem hospodáře z Bolehoště. Svatební hosté ovšem netušili, že se tato první masopustní neděle zapíše do jejich pamětí černým písmem. Viníkem se tentokrát stal značně podnapilý bolehošťský rychtář Michal Zábranský, který během hostiny vystřelil ze své muškety dvě kulky tak nešťastně, že smrtelně zranil Kateřinu Rebelkovou z Lejšovky. Vzhledem k jejímu těhotenství zažaloval vdovec Jan Rebelka jinak Novotný před třebechovickým soudem Zábranského dokonce z dvojnásobného mordu. Ve skutečnosti šlo však o prosté zabití, protože nebohou Kateřinu rychtář bezpochyby zbavit života nechtěl. Ve své rozsáhlé obhajobě navíc zpochybňoval obžalobu tvrzením, že při tom svatebním veselí i mnoho dalších z ručnic a mušket střílelo, a to téměř nad jeho hlavou. Jestli musel kat navzdory těmto skutečnostem použít svůj ostrý meč, nám pravděpodobně zůstane utajeno.

  Vliv Duchoslava Duška na společenské dění rostl přímo úměrně s jeho zámožností. Už v prosinci 1623 (tedy krátce po tragické události ve Výravě) byl schopen dodat pro koně vojenských posádek v Jaroměři oves v hodnotě neuvěřitelných 2000 kop míšeňských grošů. Roku 1628 se však zapojil do rozsáhlého selského povstání, které zachvátilo trčkovská panství na Hradecku. Celkem přes 500 sedláků bylo pobito a tresty na šesti stovkách zajatých byly často opravdu kruté. Dopadeným se zbraní v ruce byly v lepším případě uřezány nosy a uši a na zádech vypálen cejch, v horším byli pověšeni kolem cest. Téměř sedmdesátiletého rychtáře Duška tentokrát jeho vysoké postavení nezachránilo a pro „nešlechetné, hrozné a ohavné přečinění a rebelování proti své milostivé vrchnosti“ byl odsouzen k nejvyššímu trestu. Na příkaz regenta trčkovských panství Jindřicha mladšího Kustoše ze Zubří a Lipky byl v dubnu 1628 konfiskován i jeho bohatě vybavený libřický statek v hodnotě 520 kop českých grošů. Majetkem vrchnosti se stal i jeden valach, 2 tažné klisny, hříbě, 6 dojných krav, 5 jalovic, 4 telata, 4 ovce, 3 jehňata, 5 prasat, 11 slepic s kapounem a 3 husy. Nejtučnější sousto však představovalo zmiňovaných 2000 kop gr. míš., které si po Duškově „zlé smrti“ vyzvedla od pánů jaroměřských sama hraběnka Marie Magdalena Trčková.

Zdroj:
Martin Kareš: Hříšní lidé Černilovska v dobách feudálních. In: Zpravodaj obcí Mikroregionu Černilovsko , říjen 2004, s. 20 – 22
1628 Martin Koutník po Dušku Hejcmanovi, kterému byl statek zabaven vrchností

1628 Pavel Chaloupka od Martina Koutníka

1632 Jakub Konečný od Pavla Chaloupky

 • 1638 přikoupil pastviště v Kaltouzu od Mikuláše Rožnovského

1653 Lukáš Lochman po Jakubu Konečném, který se oběsil

1654 Bartoloměj Barták od Lukáše Lochmana

1688 Jan Barták od otce Bartoloměje Bartáka

1689 vrchnost od Jana Bartáka, který neměl prostředky na opravu krčmy; Janu Bartákovi a jeho rodině zanechán 1 prut role a movité vybavení hospodářstvíchalupa a zahrada staré čp. 2

1588 zmiňován Matouš Hanyk

1619 zmiňován Jíra Hanyk, syn Matouše Hanyka

1626 zmiňován Václav Bachman

1638 Jiřík Havlů jinak Záveský od Václava Bachmana

1645 Jan Jirka od vrchnosti

1663 Lukáš Bachman od Jana Zahrádky

1691 Jan Rezek od Lukáše Bachmana

1693 Mikuláš Barták od Jana Rezka

1722 zmiňován Jakub Bartákchalupa a zahrada staré čp. 5

1588 zmiňován Jan Vinklar

1619 zmiňován Martin Paur

1655 zmiňován Martin Lejšnar

1660 Jan Michek od Adama Kremera

1691 Mikuláš Michek od otce Jana Michka

1712 Matěj Michek od matky Kateřiny Michkové

1722 Jan Michek po bratranci Matěji Michkovi, který zběhlchalupa a zahrada staré čp. 6

1599 Pavel Paur po otci Valentinu Paurovi

1609 Jakub Mareš od Pavla Pura

1619 Adam Holý od Barbory Kubátky

1628 Matěj Holý od bratra Adama Holého

1628 Jakub Pátek od Matěje Holého

1656 Michal Herzman po Jakubu Pátkovi

1657 Jan Černý od Michala Herzmana

1658 Jan Zahrádka od Jana Černého

1658 Jiřík Kalný od Jana Zahrádky

1661 Michal Herzman od Jiříka Kalného

1661 Matěj Černý od Michala Herzmana

1690 Kateřina Černá po zemřelém manželovi Matěji Černém

1701 Pavel Černý od matky Kateřiny Černé

statek staré čp. 7

1572 Markéta Pacaltová po zemřelém manželovi Mikulášovi Pacaltovi

 • poté na statku zmiňován hospodář Ondřej Bachman, patrně druhý manžel Markéty Pacaltové

1592 Václav Pacalt od matky Markéty Pacaltové

1618 Vít Kryl od Václava Pacalta výměnou za statek v Lejšovce

1640 Jan Kryl Fejt po zemřelém otci Vítu Krylovi

 • 1652 prodal 4 pruty role Martinovi Lejšnarovi

1658 Jan Grulický (Krulický, Grulich) po Janu Krylovi

1671 Jiřík Bureš od tchána Jana Grulického

1697 Jan Bureš od otce Jiříka Bureše

1722 zmiňována Mařena Burešovázahrada staré čp. 8

1588 zmiňován Havel Mošnář

1619 zmiňován Havel Mošnář

1636 Michal Podzimek od Anny, vdovy po Havlovi Mošnářovi

1641 Jiřík Baudyš po Michalu Podzimkovi, který zběhl

1674 Václav Baudyš od matky Doroty, vdovy po Jiřím Baudyšovi

1702 Mikuláš Nejman od tchyně Alžběty, vdovy po Václavu Baudyšovi

1707 Jan Pech od Mikuláše Nejmanastatek staré čp. 9

1567 Jakub Rejl od sirotků zemřelého Jana Trykla

od 1593 zmiňován Jan Bíz

1615 Jakub Bíz od otce Jana Bíze

1618 Marek Hampl po zemřelém Jakubovi Bízovi

1622 Jiřík Henyk (Hanyk) po zemřelém Markovi Hamplovi

1655 Martin Lejšnar po zemřelém Hanykovi živnost pustou asi od roku 1636

1668 Martin Lejšnar mladší po zemřelém otci Martinu Lejšnarovi

1671 Jan Bek od Martina Lejšnara

1681 Lukáš Bachman od Jana Beka

1698 Jiřík Bachman od Mandaleny, vdovy po Lukáši Bachmanovi

1713 zmiňován Jakub Valášek

1722 zmiňován Jan Marekstatek staré čp. 11

1598 Jakub Bachman po zemřelém otci Matouši Bachmanovi

1601 Pavel Krejsl (Krejslík) po zemřelém Jakubu Bachmanovi

1614 Petr Černý po Pavlu Krejslíkovi

1627 Jan Černý po zemřelém otci Petru Černém

1632 Mikuláš Jirka po zemřelém Janu Černém

 • prodal kus role Jakubovi mladšímu Konečnému z Plesu

1653 Matěj Krtička po zemřelém Mikuláši Jirkovi pustou, zbořenou živnost

1657 Jan Jirka od Matěje Krtičky

 • 1665 Jakub Konečný z Plesu prodal svůj kus role Janu Petrákovi

1675 Jan Jirka mladší od otce Jana Jirky

1705 Václav Jirka od matky Anny, vdovy po Janu Jirkovistatek staré čp. 14

1580 Adam Bortyš od sirotků zemřelého Korleta

1595 Jiří Rejl od Adama Bortyše

1601 Matouš Ruth od sirotků zemřelého Jiříka Rejla

1603 Matouš Dyml (Dymel) od Matouše Rutha

1607 Vít Kraut od Matouše Dymla

1609 Balcar Korler (Kolter, Kolet, Koller, syn zemřelého Korleta) od Víta Krauta

 • 1614 prodal kus role, ležícího u obce Lejšovky, Vítovi Krylovi z Lejšovky

1615 Vít Kárník od Balcara Korleta

1617 Jan Vítek od Víta Kárníka

1620 Jan Herzman od své manželky Anny, vdovy po Janu Vítkovi

 • 1623 koupil od Václava Pacalta z Lejšovky roli, kterou dříve Balcar Korlet prodal

1634 Pavel Junků (Junek) po zemřelém Janu Herzmanovi

1644 Martin Lejšnar po zemřelém Pavlovi Junkovi pustý statek

 • 1650 koupil 6 prutů role od výravského práva

 • 1650 vyměnil svou roli u Lejšovky za kus lesa Rosošky od Jana Jelena z Lejšovky

 • 1652 koupil 4 pruty role od Jana Gryla (Kryla) za jeho gruntem ležící

1653 Jan Lejšnar od otce Martina Lejšnara

1661 Jan Bek od Jana Lejšnara

1671 Martin Lejšnar od Jana Beka

1681 Jan Lejšnar jinak Vacek od matky Doroty, vdovy po Martinu Lejšnarovi

1683 Tobiáš Vachek od Jana Vacka

1701 Václav Bachman od tchána Tobiáše Vachka

1707 Jiřík Kotlant od Václava Bachmana

1715 Jiřík Marek od manželky Mařeny, vdovy po Jiřím Kotlantovi

1726 Jan Kovář od Jiříka Marka výměnou za gruntzahrada a chalupa staré čp. 15

1601 Matouš Dymel od otce Jana Dymela, který byl ve vězení

1603 Matouš Ruth od Matouše Dymla

1605 Matouš Pátek od Matouše Rutha

1615 Jakub Bíz od Matouše Pátka

1615 Jan Bíz od otce Jakuba Bíza

1618 Matouš Hlavsa od Jana Bíza

1623 Matěj Holý od Matouše Hlavsy

1624 Pavel Bachman od Matěje Holého

1632 Jan Dlouhý od Pavla Balcara

1655 Jíra Veverka od Anny, vdovy po Janu Dlouhém

1659 Jan Černý od Jiříka Veverky

1661 Lukáš Bachman od Jana Černého

1663 Jan Novotný od Lukáše Bachmana

1665 Jan Havel od Jana Novotného

1667 Matěj Adam Jíra (Adamíra) od Jana Havla

1669 Mikuláš Marha od Matěje Adama Jíry

1674 Tobiáš Vachek od Mikuláše Marhy

1683 Jiřík Hylar od Tobiáše Vachka

1717 Jan Hylar od otce Jiříka Hylarastatek staré čp. 16

1575 Adam Bachman po zemřelém otci Jiříku Bachmanovi

od 1592 zmiňován Štěpán Mareš

1596 Petr Černý po zemřelém Štěpánovi Maršovi

1617 Jan Rejl od Petra Černého

1636 Havel Pultar po zemřelém Janu Rejlovi

1659 Jan Pultar od otce Havla Pultara

1697 Vít Jandík po zemřelém tchánu Janu Pultarovi

1722 zmiňována Magdalena Jandíkovástatek čp. 25 (staré čp. 20)

1589 Jan Bachman po zemřelém otci Urbanu Bachmanovi

1600 Václav Bachman po zemřelém bratru Janu Bachmanovi

1639 Jan Bachman od Václava Bachmana

1643 Pavel Bachman po Janu Bachmanovi pustou živnost

1653 Tobiáš Bachman od matky Anny Bachmanové

1681 Václav Hojný od tchána Tobiáše Bachmana

1733 Michal Hojný od otce Václava Hojného

1753 Matěj Zilvar

1759 Václav Hojný

1796 Jiří Hojnýstatek staré čp. 21

1588 Jiřík Ille od sirotků po Matouši Krylovi (Grylovi)

1605 Jan Flejšar z Černilova od Jiříka Ille

1609 Jiřík Hanyk od Jana Flejšara

1612 Havel Bíz od Jiříka Hanyka

1632 Jan Hašek od tchyně Mariany, vdovy po Havlu Bízovi

1636 Tobiáš Strejček po Janu Haškovi

1653 Martin Ptáček po Tobiáši Strejčkovi, který zběhl

1658 Jiřík Zmrhal od tchána Martina Ptáčka

1658 Jan Zahrádka od Matěje Ptáka pustou živnost

1661 Jan Bek od Jana Zahrádky

1682 Jan Bek mladší od otce Jana Beka

1692 Mikuláš Bek od bratra Jana Beka pro jeho velkou chudobu

1724 Jakub Bek od matky Roziny, vdovy po Mikuláši Bekovistatek staré čp. 22

1567 Jiřík Šrejbr od sirotků Jakuba Trčky

1595 Valentin z Bohuslavic od Jiříka Písaře

1609 Jan Bíz od tchána Valentina

1617 Jíra Sochor po zemřelém Janu Bízovi

1661 Matěj Krtička po Jiříku Sochorovi pustý grunt

1674 Jan Zahrádka od Matěje Krtičky

1676 Matěj Krtička od vdovy Mandaleny Zahrádkové

1681 Václav Javůrek po Matěji Krtičkovi

1712 Jakub Javůrek od otce Václava Javůrka

1715 Tobiáš Zilvar od manželky Anny, vdovy po Jakubu Javůrkovi

1727 Jiří Javůrek po zemřelém Tobiáši Zilvarovistatek staré čp. 25

1583 Václav Jošt po zemřelém otci Joštovi

1601 Bartoň Jošt po zemřelém otci Václavu Joštovi

1606 Pavel Paur od Bartoně Jošta

1609 Valeš Novotný od Pavla Paura

1612 Mikuláš Novotný od otce Valeše Novotného

1614 Jiřík Hanyk od Mikuláše Novotného

od 1617 zmiňován Jan Hanyk

1642 Martin Ptáček po zemřelém Janu Hanykovi

 • 1650 prodal kus role Adamu Ševcovi, roku 1658 tuto roli vyplatil zpět

1667 Jan Havel od Martina Ptáčka

1695 Mikuláš Havel od otce Jana Havla

1699 Filip Veverka po zemřelém Mikuláši Havlovi

zahrada a chalupa staré čp. 27

1595 Adam Kortel od Jiřího Rejla

1602 Balcar Korlet od matky

1609 Pavel Paur od Balcara Korleta

1609 Mandalena (vdova po Matouši Rutovi) od Pavla Paura

1610 Balcar Rejl od Mandaleny Rutové

1625 Adam Kylar (Ryllar, Hylar) po zemřelém Balcarovi Rejlovi

 • 1650 koupil 3 strychy rolí od Martina Ptáčka

1670 Jan Zahrádka od tchána Adama Ryllara

1674 Martin Eliáš od Jana Zahrádky

1676 Jiřík Blatník od Martina Eliáše

1680 Lukáš Pech z Černilova od Jiříka Blatníka

1714 Anna Pechová po zemřelém manželovi Lukáši Pechovi

1728 Mikuláš Pech od matky Anny Pechové, provdané za Jana Slezákastatek staré čp. 29

1580 Jan Pátek od sirotků zemřelého Krejcara

1617 Vávra Pátek od otce Jana Pátka

1620 Matěj Holý od Jakuba, syna Vávry Pátka

1623 Matouš Hlavsa od Matěje Holého

1628 Matěj Holý po Matouši Hlavsovi, který z gruntu utekl

1631 Jan Mladý od Matěje Holého

1632 Matěj Holý od Jana Mladého

1646 Matouš Pilc po Matěji Holém pustý grunt

1674 Jan Pilc po zemřelém otci Matouši Pilcovi

1688 Lukáš Zákravský od Jana Pilcestatek staré čp. 34

1577 Valentin Herčík (Hercík) od sirotků zemřelého Pelce

1595 Valentin Pelc po zemřelém Valentinu Herčíkovi

1616 Michal Franc od Valentina Pelce

1623 Jakub Rejchl od Michala France

1625 Jan Rejl od Jakuba Rejchla

1631 Jan Skákal od Jana Rejla

1633 Jan Paur od Jana Skákala

1659 Lukáš Bachman od tchyně Kateřiny, vdovy po Janu Purovi

1661 Jan Černý od Lukáše Bachmana

1664 Jan Řehák od Jana Černého

1666 Jan Novák od Jana Řeháka

1675 Samuel Klaus po zemřelém Janu Novákovi

1676 Václava Rada od Samuela Klause

1681 Jan Nydr po Václavu Radovi, který živnost zanedbával

1694 Matouš Nydr od otce Jana Nydra

1708 Václav Kulhánek od Matouše Nydra

1713 Václav Škop od Václava Kulhánka

1724 Jan Škop od matky Doroty, vdovy po Václavu Škopovizahrada

1589 Valentin Paur od sirotků zemřelého Martina Paura

1597 Pavel Paur od otce Valentina Paura

1601 Urban Šiler od Pavla Paura

1602 Matouš Bíz od Urbana Šibera

1604 Havel Bíz od Matouše Bízastatek staré čp. 35

1573 Šimon Bíz po zemřelém otci Urbanu Bízovi

1601 Tomáš Bíz po zemřelém otci Šimonu Bízovi

1615 Jan Bíz po zemřelém Tomáši Bízovi

1622 Jan Paur po Janu Bízovi

1632 Jan Horák od Jana Paura

1645 od pustého gruntu odprodáno zbořené stavení, které by jinak shnilo, Janovi Černému z vyhořelého statku v Černilově čp. 51

1661 pustá živnost po Janu Horákovi rozdělena na dvě poloviny:

1. díl:

1661 Jiřík Hlava

1683 Václav Hořinka od Jiříka Hlavy

1685 Václav Slezák od Václava Hořinky

1686 Jiřík Pátek od Václava Slezáka

1692 Václav Šust od Jiříka Pátka

1693 Jan Rezek od Marie, vdovy po Václavu Šustovi

2. díl:

1661 Matěj Černý

1675 Václav Lochman po Matěji Černém

1678 Jan Lochman od otce Václava Lochmana

1687 Karel Mrázek jinak Slatinka od Mařeny, vdovy po Janu Lochmanovi

1721 Mikuláš Mrázek od otce Karla Mrázkazahrada

1599 Kašpar Birkmar (Birknar) po zemřelém otci Kašparu Birkmarovi

1604 Jakub Vožralek po zemřelém Kašparu Birkmarovizahrada a chalupa staré čp. 30

1607 Petr Černý, tesař

1617 Martin Martínek od Petra Černého

1649 Jan Bek, tesař od vdovy Anny Martínkové

1661 Jan Lejšnar od Jana Beka

1663 Lukáš Bachman od Jana Lejšnara

1681 Jan Bek od Lukáše Bachmana

1688 Tobiáš Bek od otce Jana Beka

1718 Jan Bek od matky Alžběty, vdovy po Tobiáši Bekovizahrada a chalupa staré čp. 18

1609 Jíra Dlouhý od Havla Bíza

1625 Martin Sahan od sirotků Jíry Dlouhého

1629 Jan Lochman od Martina Sahana

1631 Pavel Poláček od Jana Lochmana

1633 Martin Lejšnar od Pavla Poláčka

1638 Jan Husař od Martina Lejšnara

1642 Martin Lejšnar po zemřelém Janu Husařovi

1653 Jiřík Štros od Martina Lejšnara

1656 Tobiáš Kulhánek od Jiříka Štrosa

1682 Jan Poddaný od Jana Beka

1692 Václav Matejsek od Jana Poddaného

1702 Jan Jíra (Jirka) od Václava Matejska

1712 Matěj Pultar od Kateřiny, vdovy po Janu Jirkovizahrada a chalupa staré čp. 24

1610 Jan Užrálek od matky

1615 Mandalena Kovářka od Jana Užrálka

1617 Adam Hylar (Kylar) od Mandaleny Kovářky

1625 Adam Lochman od Adama Kylara

1649 Jan Bek od Anny, vdovy po Adamu Lochmanovi

1661 Jan Zahrádka od Jana Beka

1661 Pavel Zákravský od Jana Zahrádky

1668 Mikuláš Blatník od Pavla Zákravského

1672 Jan Blatník od bratra Mikuláše Blatníka

1692 Jiřík Mrdlo od Doroty, vdovy po Janu Blatníkovi

1692 Dorota Blatníková, která měla s Jiříkem Mrdlem nesrovnalosti

1695 Jakub Hanzl od manželky Doroty, vdovy Blatníkové

1706 Pavel Havel od tchyně Doroty Hanzlovéchalupa staré čp. 4

před 1689 Jan Krtička vystavěl zděnou chalupuz na obci

1707 Jiřík Lochman od Jana Černéhochalupa staré čp. 17

před 1689 Jan Barták z krčmy čp. 1 od obce pro vystavění chalupy

1698 Adam Barták po zemřelém otci Janu Bartákovi

chalupa staré čp. 37

1691 Jiřík Mrdlo od obce pro vystavění chalupy

1692 Jiřík Bukovský od Jiříka Mrdly

1697 Tobiáš Bachman od Jiříka Bukovského

1727 Jan Bachman po zemřelém otci Tobiáši BachmanoviLibřice
Pohled na Libřice v první polovině 20. století

Libřice
Pozdrav z Libřic!Zpět na stránku - Usedlosti panství Smiřice – Hořiněves
Zpět na hlavní stránku - www.smirice.eu