Ples

Usedlosti na Plese od roku 1560

Zpracoval Martin Kareš

Pokud byste měli k dispozici jakékoliv starší fotografie usedlostí, kterými bychom mohli náš soupis doplnit
a přiblížit tak atmosféru života našich předků, prosíme Vás o jejich zaslání na adresu
martin.kares(zavináč)email.cz

Ples

Významné budovy na Starém Plese na obrázcích Aloise Beera z let 1887 až 1891
(Vlastivědné muzeum Dobruška)


Ples
Kaple sv. Huberta

Ples

Ples
Plánky s usedlostmi čp. 39 a čp. 41 (náležející k Jasenné) a čp. 2 a čp. 34 (náležející ke Starému Plesu)
v místech staré tvrze na „Kopečku“ a pozdějšího loveckého zámečku hraběte Františka Antonína Šporka

Ples

Ples

Ples

škola

 • 1619 první zmínka o škole na Starém Plese;

 • 1722 dřevěná školní budova s jednou světnicí, kde se učilo, dvěma komorami a chlévem stála uprostřed vsi u čp. 65;

 • 1780 byla chalupa odkoupena, protože musela ustoupit stavbě pevnosti. Její cena byla odhadnuta na 177 zl. Tehdy měla jednu světnici, v níž se vyučovalo, komoru, předsíň, sklep a pec;

 • 1804 se jako škola používala obecní pastouška čp. 9, která stávala v místě dnešního domu čp. 43. Byl to zděný a šindelem krytý přízemní domek. Učilo se ve dvou místnostech;

 • 1835 přiškolené obce: Nový Ples

 • 1841 přiškolení Dolního Plesa

 • 1862 – 1873 jednali zástupci obce Starý Ples, Nový Ples a Rasošky o postavené nové školy. Nakonec okresní školní rada ve Dvoře Králové rozhodla, že budova nové školy bude postavena na západní straně obce Starý Ples a že bude využívána i žáky z Nového Plesu;

 • 1874 dokončena stavba zděné školy s valbovou střechou krytou břidlicí. Náklady činily 12.036 zl. 49 kr. V přízemí byly byty pro učitele, v patře dvě třídy;

 • 1885 veden spor mezi Staropleskými a Novopleskými kvůli škole, poplatkům i zřízení zimní stanice vyučování v Novém Plese. O sporu se rozhodovalo až ve Vídni – tamější soudní správní dvůr rozhodl ve prospěch staropleské obce;

 • zrušena k 27. červnu 1975

seznam kantorů a učitelů na Starém Plese do roku 1918:

    1651 zmiňován Daniel Sejkora (1651)

    1674 zmiňován Jan Jakub Trutnovský (1674)

    1698 – 1699 zmiňován Jiří Hilšter

    1704 – 1708 zmiňován Václav František Vejman

    1714 – 1733 zmiňován Jiří Ferdinand Pořádek

    1743 zmiňován Jan Lankhart

    do 1763 František Antonín Prokeš

    1772 – 1804 zmiňován Václav Vaněk, vojenský invalida a krejčí

    1814 zmiňován Ignác Josef Gräz; mladší učitel Václav Kalenda (asi 1818)

    1831 – 1841 Antonín Zitta

    1841 – 1844 Jan Vaněk

    1844 – 1869 Jan Moník, poté odešel do Vlkova

    1869 – 1883 Jan Paur († 1883), před příchodem do Starého Plesa působil ve Vlkově; výpomocný učitel Alois Němeček (1882)

    1884 – 1892 Josef Němec († 1892), před příchodem do Starého Plesa působil v Hustířanech; učitel Josef Tušic (asi     1890 – 1904), industriální učitelka Emilie Němcová (1890 – 1892)

    1892 – 1908 František Divíšek, před příchodem do Starého Plesa působil v Bílé Třemešné, poté odešel do Zvole; učitel Rudolf Radoň (1904), industriální učitelky Marie Divíšková (1892 - 1902), Marie Pavlíková (1902 - ?)

    1909 – po 1914 Jan Šafránek, před příchodem do Starého Plesa působil v Hustířanech

Ples
Škola čp. 1 na obrázku Aloise Beera


statek staré čp. 2 (pozd. obec Starý Ples čp. 3)

1588 zmiňován Václav Špelda

1619 zmiňován Václav Špelda

1655 zmiňován Václav Pur

1672 Jiřík Hejcman od Vavřince Zemana

 • platil sirotkům Purovým do Sendražic

 • 1689 prodal vrchnosti kus role na místě pozdějšího sadu

1704 Jiřík Hejcman mladší od matky Kateřiny, vdovy po Jiříku Hejcmanovi

1722 zmiňována Anna Hejcmanová

1804 zmiňován Matyáš Hejcmanstatek staré čp. 3 (pozd. obec Starý Ples čp. 4)

1588 zmiňován Martin Haud (Houd)

1619 zmiňován Václav Haud (Houd)

1655 zmiňován Matouš Hejcman

1665 Matouš Hejcman mladší od otce Matouše Hejcmana

1702 Jan Hejcman od matky Anny, vdovy po Matouši Hejcmanovi

1804 zmiňován Václav Hejcmanstatek staré čp. 4 (pozd. obec Starý Ples čp. 5)

1588 zmiňován Jiřík Bukač

1619 zmiňován Pavel Bukač

1655 zmiňován Jan Hanousek

1666 Matěj Hanousek po zemřelém bratru Janu Hanouskovi

1713 zmiňován Jan Marek

1717 Mikuláš Hanousek od matky Anny, vdovy po Matěji Hanouskovi

1804 zmiňován Jan Hanousekstatek, později hořejší panský dvůr

1588 zmiňován Jan Duchek

1619 zmiňován Matěj Velichovský

1655 zmiňován Jiří Kříž, po něm Adam Holič

1675 Jan Kotek od Adama Holiče

1680 Jakub Konečný mladší po zemřelém Janu Kotkovi

1682 Pavel Podzimek od Jakuba Konečného

1689 vrchnost od Pavla Podzimka připojila k panskému dvoru

 • 1696 hraběnka Šporková přikoupila od jasenských sousedů tyto role: 12 strychů od Lukáše Vyhnálka a 2,5 strychu od Matěje Jonšechalupa staré čp. 5 (pozd. obec Starý Ples čp. 7)

1655 zmiňován Jakub Teplý

1713 a 1722 zmiňován Jan Teplý

1804 zmiňován Jiří Žočekstatek staré čp. 7 (pozd. obec Starý Ples čp. 11)

1588 zmiňován Marek Hanč

1619 zmiňován Jan Marek

1655 zmiňován Mikuláš Kučera

1668 Jan Kučera od otce Mikuláše Kučery

 • 1690 prodal 3 strychy role s kouskem louky ke dvoru paní hraběnky

1694 Mikuláš Kučera od nevlastní matky Anny, vdovy po Janu Kučerovi (později provdaná Holečková)

1716 Matěj Očenáš od manželky Kateřiny, vdovy po Mikuláši Kučerovi

1725 Mikuláš Kučera mladší od otčíma Matěje Očenáše

 • bratr Jana Kučery z Habřiny

1804 zmiňován Mikuláš Konečnýzahrada staré čp. 8 (pozd. obec Starý Ples čp. 13)

1588 zmiňován Pavel Potměšil

1619 zmiňován Vávra Nejman

1630 Jiřík Černý po zemřelé manželce Barboře Nejmonce

1635 Jiří Vaňků od Barbory Nejmonky (asi spíš od Jiřího Černého)

1655 zmiňován Adam Hrubý (manžel Doroty, vdovy po Jiřím Vaňkovi)

1663 Jan Rejchl od tchyně Doroty, vdovy po Jiříku Vaňkovi

1681 Jan Smotlacha po zemřelém Janu Rejchlovi

1715 Mikuláš Leneček (Jeneček) od Jana Smotlachy

1804 zmiňován Jan Skrovný

Ples
Chalupa čp. 14, oddělená od čp. 13, na obrázku Aloise Beera


zahrada staré čp. 10 (pozd. obec Starý Ples čp. 15)

1573 Anna Vávrová od sirotků zemřelého Svatoně

1588 zmiňován Dušek Severa

od 1601 zmiňován Pavel Severa po Duškovi Severovi

1608 Mareš krčmář od Pavla Severy výměnou za zahradu, kterou dříve koupil od Petra Kočky

1617 Jan Mareš po zemřelém otci

1619 Matěj Kárník od sirotků po Janu Marešovi

1622 Jiřík Antoš od Matěje Kárníka

1630 Jan Kovář od Jiříka Antoše

1647 Matouš Knejslík po zemřelém Janu Kovářovi

1650 Lukáš Kotek po Matouši Knejslíkovi

1667 Jan Kotek od otce Lukáše Kotka

1676 Tobiáš Hynek od Jana Kotka

1693 Jiřík Žoček od Doroty, vdovy po Tobiáši Hynkovi

1722 zmiňována Kateřina Žočková

1804 zmiňován Matěj Žočekstatek staré čp. 11 (pozd. obec Starý Ples čp. 16)

1570 Václav Khol od Jindry mlynáře

1597 Anna Venclová po zemřelém manželovi Václavu Kholovi

1601 Jan Venclů od matky Anny Venclové

1617 Matěj Trubač po zemřelém Janu Venclovi

1636 Václav Lhotský po zemřelém Matěji Trubačovi

1648 Mikuláš Poddaný po zemřelém Václavu Lhotském

1656 Jan Bukač po Mikuláši Poddaném pustý grunt

1674 Václav Pátek po zemřelém Janu Bukačovi

1711 Matěj Pátek od matky Anny, vdovy po Václavu Pátkovi

1722 zmiňována Anna Pátková

1804 zmiňován Jan Pátekzahrada staré čp. 12 (pozd. obec Starý Ples čp. 17)

1588 zmiňován Jiřík Uchytil

1598 Jakub Uchytil od sirotků po Jiříku Uchytilovi

1605 Matěj Junek od Jakuba Uchytila

 • 1615 koupil kus role s kusem sadu od Jana Beneše

 • 1617 koupil kus louky od urozeného pana Kašpara Holkrejtara ve vsi Rychnůvku

1631 Pavel Junek po zemřelém otci Matěji Junkovi

1633 Jan Frejz (Fryz) od Pavla Junka

1634 Martin Potřeba od Jana Frejza

1635 Jiřík Malý po zemřelém Martinu Potřebovi

1642 Jiřík Karel od Jiříka Malého

1656 Jiřík Kříž od Jiříka Karla

1658 Jan Hanuš od Jiříka Kříže

1660 Jan Vacek od Jana Hanuše

1665 Jan Mejstřík od Jana Vacka

1670 Jan Volák od Jana Mejstříka

1675 Adam Čenovský z Lužan od Jana Voláka

1680 Mikuláš Karel z Jasenné od Adama Čenovského výměnou za jeho grunt

1698 Matěj Pacalt od manželky Alžběty, vdovy po Mikuláši Karlovi

1706 Jiřík Karel od Matěje Pacalta

1804 zmiňován Mikuláš Karelstatek staré čp. 14 (pozd. obec Starý Ples čp. 20)

1560 Jan Benešův po zemřelém Benešovi Chmelíkovi

 • 1599 grunt pronajat Martinu Davidovi, manželu vdovy po Janu Benešovi

1603 Jan Beneš po zemřelém otci Janu Benešovi

1640 Šimon Sitař od tchána Jana Beneše

1644 Adam Beneš od Šimona Sitaře

1657 Tobiáš Pechovský po Adamu Benešovi pustou a zbořenou živnost

1665 Václav Jaroš od Tobiáše Pechovského

1675 Jiřík Fryz jinak Šust po Václavu Jarošovi pustou živnost

1710 Václav Fryz od otce Jiříka Fryze

1804 zmiňován Jiří Balcarchalupa staré čp. 15 (pozd. obec Starý Ples čp. 21)

1655 zmiňován Vilím Kryl

1713 zmiňován Václav Psodnička (Psotnička)

1722 zmiňován Mikuláš Smotlacha

1804 zmiňován Václav Hejcmanstatek staré čp. 16 (pozd. obec Starý Ples čp. 23)

1576 Jan Junek od sirotků po Pavlu Junkovi

1596 Matěj Junků od matky Anny Junkové, vdovy po Janovi Junkovi

1605 Mikuláš Houser od Jana(?) Junka

1634 Matěj Houser po zemřelém otci Mikuláši Houserovi

1642 Petr Houser po zemřelém bratru Matěji Houserovi

1655 Jarolím Volák ze Smržova od Petra Housera výměnou za jeho grunt ve Smržově

1675 Jan Volák od otce Jarolíma Voláka

1684 Pavel Horák po zemřelém Janu Volákovi

1704 Pavel Horák od matky Doroty, vdovy po Pavlu Horákovi

1711 Jan Horák od bratra Pavla Horáka

1720 Václav Horák od bratra Jana Horáka

1804 zmiňován Josef Slezákstatek staré čp. 17 (pozd. obec Starý Ples čp. 24)

1568 Petr Mikulanda od sirotků po Michalu Mikulandovi

1595 Václav Mikulanda po zemřelém otci Petru Mikulandovi

1622 Matěj Kárník po zemřelém Václavu Mikulandovi

1625 Adam Pour po zemřelém Matěji Kárníkovi

1649 Václav Gabriel po zemřelém Adamu Purovi pustou živnost

1651 Petr Vlček od Mařeny, vdovy po Václavu Gabrielovi

1678 Ondřej Čipera od tchyně Anny Vlčkové, vdovy po Petru Vlčkovi

1679 Václav Vlček od matky Anny Vlčkové, neboť Ondřej Čipera z živnosti odešel

1697 Jiřík Karel od Václava Vlčka

1711 Jan Řehák od sestry Doroty, vdovy po Jiříku Karlovi

1730 Jiřík Řehák od otce Jana Řeháka

1804 zmiňován Jiří Řehákstatek staré čp. 18 (pozd. obec Starý Ples čp. 25)

1581 Adam Kluk Petrův od sirotků po Janu Pavelkovi do zrůstu jeho syna Jiříka

 • 1607 prodal kus louky Adamu Venturovi z Jesenice

1608 Petr Kluk po zemřelém Adamu Pavelkovi

 • 1622 Anna Kluk Petrová prodala kus louky Tomáši Mezleckému ze Šestajovic

1628 Václav Urban po zemřelém Petru Klukovi

1651 Adam Jakl po zemřelém Václavu Urbanovi pustou živnost

1670 Jan Brzický od Adama Jakla

1674 Pavel Horák od Jana Brzického

1684 Jiřík Novotný od Petra Horáka

1698 Mikuláš Tyč od manželky Alžběty, vdovy po Jiříku Novotném

1701 Jan Novotný (syn Jiříka) od Kateřiny, dcery mlynáře a vdovy po Mikuláši Tyčovi

1716 Jan Horák od manželky Doroty, vdovy po Janu Novotném jinak Novákovi

1804 zmiňován Mikuláš Kutíkmlýn hořejší pod hrází dolního rybníka (staré čp. 20, pozd. obec Starý Ples čp. 29)

1695 Matěj Severa, mlynář od vrchnosti

1697 Jiřík Hejcman od Matěje Severy

1804 zmiňován Jan Veliš

Ples
Mlýn čp. 29 na obrázku Aloise Beera


statek staré čp. 22 (pozd. obec Starý Ples čp. 31 – mlýn)

1595 Jan Vichek od Mikuláše Kleče (Klecla)

1597 Bartoň Ille od Jana Vichka

1603 Vít mlynářů z Rohenic od Bartoně Ille

1610 Adam Jandík od Víta mlynáře výměnou za grunt v Jasenné

1616 Jan Šotola po zemřelém Adamu Jandíkovi

1617 Matouš Jiřík jinak Bukač od Jana Šotoly výměnou za zahradu v Jasenné

1634 Jan Frejz (Fryz) od Matouše Bukače

1646 Jakub Konečný po zemřelém Janu Fryzovi jinak Junkovi

1652 Štěpán Řehák od Jakuba Konečného

1660 Tobiáš Zich od Štěpána Řeháka

1676 Václav Junek jinak Frys po Tobiáši Zichovi, který zběhl

1684 Matěj Runkas po zemřelém Václavu Junkovi

1707 Václav Runkas od otce Matěje Runkase

1804 zmiňován Eliáš(?) Šifnerkrčma staré čp. 24 (pozd. obec Starý Ples čp. 28)

1588 zmiňován Marek Hančl (Hancl)

1619 zmiňován Jan Hančl

1625 Petr Srkal od Jindry Dvořana na místě sirotků po Janu Dvořanovi

1634 Jiřík Rejchl od Petra Srkala

1639 Mikuláš Dvořan od Jiříka Rajchla

1652 Mikoláš Šejn po Mikuláši Dvořanovi, který zběhl

1659 Jiřík Doležal po zemřelém Mikuláši Šejnovi

1680 Martin Frys od Kateřiny Konečné, vdovy po Jiříku Doležalovi

1686 Jan Kobr od Martina Fryza

 • 1690 „dal sobě vypsati tuto nově vystavenou hospodu, která jemu od milostivé vrchnosti vyzdvižena a vystavena jest“

1721 Matouš Hejcman od Jana Kobra hospodu s mastným krámem

1804 zmiňován Václav Šolckovárna při krčmě

1725 Matěj Kutík od Doroty, dcery po Janu Kobrovi a manželky Václava Zolmana v Semonicíchzahrada staré čp. 27

1590 zmiňován Řehák

1597 Pavel Holohlavský od sirotků po Poštěncovi

1619 Jan Souček od Kateřiny Sahanky

1637 Jiřík Dudla po zemřelém Janu Součkovi chalupu na obci vystavěnou

1652 Jakub Brzický po zemřelém Jiříku Dudlovi pustou chalupu

1665 Martin Bartoš od Jakuba Brzického

1666 Jakub Brzický po Martinu Bartošovi

1669 Jan Šejn od Jakuba Brzického

1672 Matouš Ton od Jana Šejna

1674 Jan Brzický od Matouše Tona

1682 Pavel Zich od Jana Brzického

1683 Jakub Marha od Pavla Zicha

1684 Matěj Špelda od Jakuba Marhy

1689 Martin Fryz od Matěje Špeldy

1694 Martin Špelda od Martina Fryse

1701 Václav Kužel od Doroty, vdovy op Matěji Špeldovi

1704 Jan Holeček od Kateřiny, vdovy po Václavu Kuželovi

1707 Václav Nohal od Jana Holečka

1713 Václav Kulhánek od Václava Nohala

1721 Jakub Novák od Václava Kulhánkastatek staré čp. 28

1593 Jan (syn po Filipu Sebužském) od svých sourozenců a matky Maruše Filipky

1602 Jan Dvořák (Dvořan) od Jana Filipů

 • 1606 prodal kus louky Petru Jaklovi z Rychnůvky

1617 Jan Marek od Jana Dvořana výměnou za grunt

1618 zmiňován Jan Bukač

1623 Adam Vávrů od Matěje Rabase

1639 Jiřík Vávrů po zemřelém otci Adamu Vávrovi

1647 Bartoloměj Koníř od manželky Marty, vdovy po Jiříku Vávrovi živnost zpustošenou a rozbořenou švédským vojskem

1652 Jiřík Karel po Bartoloměji Koníři, který zběhl

1674 Jan Karel od otce Jiříka Karla

1705 Pavel Karel po zemřelé matce Zuzaně Karlové

 • 1709 prodal palouk Janu Konečnému

1720 Jan Ježek od Pavla Karla

1730 Jiřík Ježek po zemřelém otci Janu Ježkovizahrada staré čp. 30

1588 zmiňována Maruše Filipka

1603 Adam Filipů od matky Maruše Filipky

 • 1617 přikoupil 1,5 strychu role od Jiříka Pátka

1654 zmiňován Pavel Filip

1655 Jan Maxinský po zemřelém Adamu Filipovi pustou chalupu

1693 Vavřinec Štumpf (Štump) od Jana Maxinského

1695 Jan Tyč od Vavřince Štumpfa

1728 Jakub Tyč od otce Jana Tyčegrunt (asi zahrada staré čp. 32)

1584 Jakub Pláteník od Doroty Prokopky

1592 Jíra Řehákův od Jakuba Pláteníka

1654 zmiňován Jan Šotola

1655 zmiňován Jíra Jakl

1713 a 1722 zmiňován Matěj Záruba

1804 myslivnastatek staré čp. 31

1589 Valeš Srkal od Jana Vávrova

1612 Jan Srkal po zemřelém otci Valentinu Srkalovi

1621 Kašpar Marků od Jana Srkala

1622 Pavel Havlas od Kašpara Marka

1623 Jiřík Pátek od Pavla Havlase

 • 1626 zastavil kus louky Pavlu Paurovi do Libřic

 • 1637 odprodal 1,5 strychu role Adamu Filipovi

1652 Marta Pátková po zemřelém manželu Jiříku Pátkovi

1660 Jan Hanuš od tchyně Marty Pátkové

1696 Václav Hejcman od tchána Jana Hanušestatek staré čp. 33 (pozd. obec Starý Ples čp. 8)

1584 Matěj Velichovský od sirotků Václava Davidova na dvanáct let

1597 Jan David jinak Navrátil (syn zemřelého Václava Davidova) od Matěje Velichovského

 • 1621 zastavil svou louku na dva roky Matěji Krejzlovi z Královy Lhoty

1624 Kašpar Marek od Jana Navrátila

1627 Petr Nedělišťský od Kašpara Marka

1636 Kašpar Marků po Petru Nedělišťském pustou živnost

1636 Šimon Dušek z Hubílesa od Kašpara Marka

1648 Šimon Bukač po zemřelém Šimonu Duškovi

1676 Jan Horák od tchána Šimona Bukače

1716 Adam Horák od otce Jana Horáka

1804 zmiňován Jan Dušekstatek staré čp. 34 (pozd. obec Starý Ples čp. 6)

1584 Jiřík Jindrů od otce Jindry mlynáře

1597 Matěj Velichovský od Jiříka Jindrova

1601 Jan Duchek od Matěje Velichovského

1603 Václav Šklíba od Jana Duchka

1617 Jan Šklíba od matky Mandaleny, vdovy po Václavu Šklíbovi

1619 Jan Andrle po zemřelém Janu Šklíbovi

1638 Eliáš Tyč (syn zemřelého Kryštofa Tyče) od Jana Andrleho

1696 Matouš Tyč po zemřelém otci Eliáši Tyčovi

1804 zmiňován Josef Hanousekstatek staré čp. 37 (pozd. obec Starý Ples čp. 26)

1574 Jiřík Kárník od sirotků zemřelého Václava Kárníka

 • odprodal louku Petru Jaklovi do Rychnůvek

1616 Adam Chvistoň jinak Lhotský od Jiříka Kárníka

 • 1623 koupil od Petra Jakla výše uvedenou louku

1626 Kryštof Tyč od Adama Lhotského

1638 Jan Andrle po zemřelém Kryštofu Tyčovi pustou živnost

1650 Jan Andrle mladší od matky Anny, vdovy po Janu Andrlovi

1652 Jakub Konečný po švagrovi Janu Andrlovi, který s matkou zběhl

1690 Jan Konečný po zemřelém otci Jakubu Konečném

1731 Mikuláš Konečný od matky Doroty, vdovy po Janu Konečném

1804 zmiňován Jiří Šotolastatek staré čp. 47

1579 Dušek (syn zemřelého Semery) od sirotků zemřelého Semery (Severy)

1592 zmiňován Jan Dočkal

1617 Jan Dočkal od matky

1645 Václav Dočkal od otce Jana Dočkala

1650 Tobiáš Pacalt (Pacelt) od Jana Dočkala na místě syna Václava Dočkala, který zběhl

1683 Mikuláš Pařízek od Tobiáše Pacalta

1687 Jiřík Urban od Mikuláše Pařízka, který odešel na panství Lysá nad Labem

1693 Jiřík Holeček od Jiříka Urbana

1717 Matěj Šimon od Jiříka Holečka výměnou za grunt

1722 Václav Žoček po Matěji Šimonovi, který zběhlstatek

1588 zmiňován Jindra mlynář

1599 Havel Řehákův od Jindry mlynáře

1616 Petr Srkal po zemřelém Havlu Řehákovi

1616 Martin Pražák od Petra Srkala

1625 Jan Pražák od matky Alžběty, vdovy po Martinu Pražákovi

1628 Václav Spaura (Spoura) po Janu Pražákovi

1629 Tobiáš Havlíček od Václava Spaury

1638 pustá živnost po Tobiáši Havlíčkovi rozdělena na dvě zahrady

1. díl (7 prutů rolí, domek a rozbořený chlév u kamenných maštalí):

1638 Adam Holič

1642 Kateřina Severová od Adama Holiče

2. díl (5 prutů rolí):

1638 Vít Severa, truhlář ze zahrady staré čp. 44

1652 Martin Šifner celou původní živnost (díl po zemřelé Kateřině Severové a díl po zemřelém Vítu Severovi)

1671 pustá živnost po Martinu Šifnarovi podruhé rozdělena na dvě zahrady

1. díl (6 prutů rolí, staré čp. 50):

1671 Jan Šejn

1678 Ondřej Moravec od Jana Šejna

1689 Jiřík Moravec po zemřelém otci Ondřeji Moravcovi

1692 Jakub Marha od švagra Jiříka Moravce výměnou za grunt

1693 Jakub Skákal od Jakuba Marhy

1708 Václav Hejcman od Jakuba Skákala

 • 1711 prodal Jiříku Skákalovi ve svém sádku kus místa k vystavění chalupy

2. díl (6 prutů rolí, staré čp. 51):

1671 Václav Pacalt

1676 Martin Koverle (Koberle) po Václavu Pacaltovi

1678 Jan Šejn od Martina Koberleho

1682 Jan Zich od Jana Šejna

1706 Matěj Šimon od Jana Zicha

1717 Jiřík Holeček od Matěje Šimona výměnou za grunt

1719 Jan Ježek od Jiříka Holečka

1721 Jan Kulhánek od Jana Ježkamlýn dolejší u řeky Metuje (staré čp. 57)

1590 zmiňován Jindra mlynář

1595 Václav mlynář po zemřelém otci Jindrovi mlynářovi

1603 vrchnost od Václava mlynáře

1655 zmiňován Martin Šifnar, mlynář

1695 Václav Šifnar od vrchnosti s výjimkou pily na řezání dřeva, kterou si vrchnost ponechala k vlastní potřebě

1711 Tomáš Šifner, mlynář od nevlastní matky Mandaleny, vdovy po Václavu Šifnerovy (tehdy již manželka Tobiáše Ponikelského)

1722 Jan Šifner od bratra Tomáše Šifnerazahrada staré čp. 52

1569 Václav Holič od sirotků zemřelého Jakuba Holiče

1613 Jakub Holič po zemřelém Václavu Holičovi

 • 1620 koupil 10 záhonů rolí od Alžběty Prašky

1638 Adam Jakoubek od Adama Holiče

1639 Jan Karásek od Adama Jakoubka

1640 Matouš Vejman po Janu Karáskovi

1645 Jan Vostročep (Vostračep) od Matouše Vejmana

1650 Štěpán Řehák od Kateřiny Vostračepky, vdovy po Janu Vostračepovi

1652 Václav Jaroš od Štěpána Řeháka

1656 Jiřík Smotlaka (Smotlacha) od Václava Jaroše

1660 Václav Pacalt od Jiříka Smotlaky

1671 Martin Třešňák od Václava Pacalta

1680 Matěj Runkas od Martina Třešňáka

1683 Martin Třešňák od Martina Runkase

1703 Václav Třešňák od otce Martina Třešňákastatek

1591 Jiřík Kubíček od sirotků Jiříka Kubíčka

1615 Václav Kubíček po zemřelém Jiříku Kubíčkovi

1616 Jiřík Kárník od Václava Kubíčka

1618 Jan Jindra(?) mlynář po zemřelém Jiříku Kárníkovi

1628 Václav Slavík od Jana mlynáře

1641 Jan Melichar po Václavu Slavíkovi pustou živnost

 • poddal se dobrovolně smiřické vrchnosti i se svou manželkou, ale bez dětí Jiříka, Lidmily, Jana, Anny, Václava a Kateřiny

1645 grunt po zemřelém Janu Melicharovi rozdělen na dva díly

1. díl (dům a 12 prutů rolí a luk):

1645 Jan Kovář

2. díl (chlévy, srub, stodola a 12 prutů rolí a luk):

1645 Jan Zobský

každý z výše uvedených gruntů byl později dále rozdělen na dva díly

1. díl (6 prutů rolí, staré čp. 38):

1660 Václav Holeček

1696 Václav Holeček mladší od matky Doroty, vdovy po Václavu Holečkovi

1711 Jan Hanousek od tchyně Anny, vdovy po Václavu Holečkovi

2. díl (6 prutů rolí, staré čp. 39, pozd. obec Starý Ples čp. 19):

1669 Jan Jakoubek od Jiříka Smotlaky

1710 Jakub Jakoubek po zemřelém otci Janu Jakoubkovi

1730 Václav Jakoubek od matky Magdaleny, vdovy po Jakubu Jakoubkovi

1804 zmiňován Jan Procházka

3. díl (6 prutů rolí, staré čp. 40, pozd. obec Starý Ples čp. 32):

1676 Jan Zich od Václava Andrleho

1682 Václav Kroupa od Jana Zicha

1683 Jiřík Slanař po Václavu Kroupovi, který zběhl

1692 Pavel Zich od Jiříka Slanaře výměnou za grunt

1723 Pavel Zich (Sich) od matky Marie Zichové, vdovy po Pavlu Zichovi

 • 1723 Jan Zich koupil od matky Marie na tom sídle chalupu s kusem role

1804 zmiňován Jan Runkas

4. díl (6 prutů rolí, staré čp. 42):

1660 Václav Šenk po zemřelé manželce Anně Šenkové

1680 Mikuláš Šenk po zemřelé matce Anně Šenkové, vdově po Václavu Šenkovi

1689 Jan Koll (Goll, Koule) od manželky Salomeny, vdovy po Mikuláši Šenkovi

1724 Jan Šenk od matky Salomeny, vdovy po Janu Koulovizahrada staré čp. 43

1609 Martin Hlad od Martina Pražáka

1615 Matěj Špunt z Vrchovin od Martina tkalce

1617 Vavřinec Šedivý od Matěje Špunta

1636 Pavel Zderazský po Vávrovi Šedivém

1655 zmiňován Jan Zderazský

1664 Václav Sedláček od Jiříka Laštovičky

1671 Jan Pacalt od Václava Sedláčka

1681 Václav Andrle mladší od Jana Pacalta

1685 Jan Macháček od Václava Andrleho

1686 Václav Andrle od Jana Kosiny jinak Macháčka

1706 Jan Žoček od Salomeny Andrlové, dcery po zemřelém Václavu Andrlovizahrada staré čp. 44

1619 zmiňován Štěpán Severa

1623 Vít Severa, truhlář od matky Anny Štěpánkové

 • 1638 přikoupil ze statku Řehákovského menší díl (menší díl 5 prutů s maštalí a přístodolkem, lesem a lukami)

1650 Jan Severa po zemřelém otci Vítu Severovi

1696 Jakub Tyč od Doroty, vdovy po Janu Severovi

1727 Jan Tyč od otce Jakuba Tyčezahrada staré čp. 45

1592 Václav Hlad od sirotků zemřelého Jakuba Hlada

1616 Jakub Sitař od Václava Hlada

1636 Šimon Sitař po zemřelém Jakubu Sitaři

1641 Adam Beneš od Šimona Sitaře

1641 Jan Černý po Adamu Benešovi pustou zahradu

1642 Vít Severa, truhlář od Jana Černého

1656 Tobiáš Kulhánek po Vítu Severovi zahradu pustou a zbořenou

1659 Jan Podzimek od Tobiáše Kulhánka

1664 Tobiáš Kulhánek od Jana Podzimka

1672 Jiřík Novák od Tobiáše Kulhánka

1680 Mikuláš Severa, truhlář po zemřelém Jiříku Novákovi

1683 Václav Chmelík od Mikuláše Severygrunt

po 1590 zmiňován Jan Mrkousekzahrada staré čp. 46

1608 Václav Andrejsek od Jana Czuknejta (Czukvrta)

1642 Petr Vlček od Václava Urbana, který zdědil tuto zahradu po zemřelém Václavu Andrejskovi

1651 Martin Kužel od Petra Vlčka

1682 Lukáš Kužel od otce Martina Kužela

1703 Jakub Mrákota od Marie Kuželovézahrada staré čp. 48

1609 Jakub Kuba jinak Sitař od Jakuba Psotničky

1616 Martin Holič od Jakuba Sitaře

1647 Ondřej Mrákota po zemřelém Martinu Holičovi

1667 Jan Mrákota po zemřelém otci Matouši(?) Mrákotovi

1680 Václav Kužel od Jana Mrákoty

1695 Adam Kindl od Václava Kužela

1724 Jan Kindl od matky Marie, vdovy po Adamu Kindlovizahrada staré čp. 53

1611 Václav Spoura (Spura) po zemřelém otci Havlu Spurovi

 • 1620 koupil 10 záhonů rolí od statku Alžběty Prašky

1626 Jan Pražák od Václava Spury

1634 Jan Kříž po zemřelém Janu Pražákovi

1639 Jakub Duchek od Jana Kříže

1644 Adam Beneš od Jakuba Duchka

1644 Martin Slezák od Adama Beneše

1653 Tobiáš Kulhánek po Martinu Slezákovi, který zběhl

1665 Mikuláš Veverka od Václava Ježka (Ješka)

1701 Jan Veverka od matky Anny, vdovy po Mikuláši Veverkovizahrada staré čp. 55

1606 Jiřík Řehák jinak Soudný po zemřelém Janu Krejčím

1610 Jakub tesař od Jiříka Soudného

1645 Jan Broumovský od strýce Jakuba tesaře

1653 Jiřík Severa od Alžběty, vdovy po Janu Broumovském

1660 Tobiáš Kulhánek od Jiříka Severy

1661 Václav Andrle od Tobiáše Kulhánka

1669 Václav Junek od Václava Andrleho

1676 Jiřík Kosíček od Václava Frisa jinak Junka

1698 Jan Junek od matky Kateřiny, vdovy po Jiříku Kosíčkovi

1723 Jiřík Junek od bratra Jana Junkastatek staré čp. 58

1594 Jiřík Hlaváček od sirotků zemřelého Martina Hlaváčka

1617 Václav Honys po zemřelém Jiříku Hlaváčkovi

1618 Václav Hvězda od Václava Honyse

1621 Jakub Ast od Maruše Hvězdové

1624 Jiřík Ast po zemřelém Jakubu Astovi

1658 Václav Krist (Christ) od tchána Jiříka Asta

1669 Jan Mejstřík po zemřelém Václavu Christovi

1674 Jan Mrdek po Janu Mejstříkovi, který zběhl

1676 Jan Veverka po Jiříku Mrdkovi

1683 Jan Boušek od Jana Veverky

1687 Matěj Urban od Jana Bouška

 • 1691 prodal 3 pruty role Kryštofu Šípovi a Jiříkovi Míčovi (Ničovi), spolusousedům pleským

1721 Adam Urban od otce Matěje Urbana

1728 Jiřík Zich od Adama Urbanastatek staré čp. 60

1603 Václav Jindrů od Václava Sklíby (Šklíby)

1605 Martin Mazal od Václava Jindry

1612 Jiřík Horák od Martina Mazala

1640 Pavel Horák od matky Lidmily, vdovy po Jiříku Horákovi

1686 Václav Horák od matky Anny, vdovy po Pavlu Horákovistatek staré čp. 63

1599 Václav Podzimek od sirotků zemřelého Andrýse Frybla

1640 Pavel Podzimek od otce Václava Podzimka

1678 Pavel Podzimek mladší od matky Kateřiny, vdovy po Pavlu Podzimkovi

1682 Jiřík Jirásek od Pavla Podzimka

1691 Pavel Poduška od tchyně Doroty Jiráskové, vdovy po Jiříku Jiráskovi

1709 Jan Ježek od Pavla Podušky

1716 Václav Michek od Jana Ježka

1721 Matěj Michek od otce Václava Michkazahrada staré čp. 64

1607 Vít Plhal od Jana Czuknejta

1617 Jan Šolc po zemřelém Vítu Plhalovi

1622 Matěj Mazal od Jana Šolce

1645 Jan Zaraza od Václava Urbana, otčíma sirotků Mazalovských

1647 Tobiáš Zich od manželky Alžběty, vdovy po Janu Zarazovi

1651 Jan Plhal od Tobiáše Zicha

1655 Pavel Šimon od Jana Plhala

1705 Václav Šimon po zemřelé matce Dorotě, vdově po Pavlu Šimonovi

1720 Jiřík Zich od Doroty, vdovy po Václavu Šimonovi

1728 Adam Urban od Jiříka Zichastatek staré čp. 68

1605 Jan Král od Havla Mazala

1627 Jan Valeš po zemřelém Janu Královi

1638 Martin Bíz po Janu Valšovi, který zběhl

 • 1638 zastavil roli na 15 let Matouši Hejcmanovi (vyplacena už roku 1643)

1668 Lukáš Bíz od otce Martina Bíza

1707 Jan Šturma od tchána Lukáše Bízy

1716 Jan Šturma mladší od matky Kateřiny, vdovy po Janu Šturmovi

1732 Jiřík Vaněk od Jana Šturmy, který si při tom prodeji ponechal chalupustatek staré čp. 70

1600 Václav Mrákota po zemřelém Mrákotovi

1614 Mikuláš Zich od Václava Mrákoty

1617 Václav Zich po zemřelém otci Mikuláši Zichovi

1651 Tobiáš Zich od otce Václava Zicha

1653 Václav Zich od syna Tobiáše Zicha

1663 Jan Trubač od Václava Zicha

1664 Jan Vacek po Janu Trubačovi

1690 Jan Hejcman po zemřelé Magdaleně Vackové

1719 Jiřík Hejcman od tchyně Magdaleny, vdovy po Janu Hejcmanovistatek staré čp. 6 (pozd. obec Starý Ples čp. 10)

1620 Adam Šust po zemřelém Václavu Šustovi

1624 Kateřina Šustová po zemřelém Adamu Šustovi na 6 let

1630 Matěj Podzimek od sirotků zemřelého Václava Šusta

1636 Martin Rejch jinak Frys po zemřelém Matěji Podzimkovi

1670 Martin Šust jinak Frys od matky

1678 Václav Šust jinak Frys po bratru Martinu Šustovi

1721 Jan Šust jinak Frys od otce Václava Šusta

1804 zmiňován Jiří Rejchrtzahrada staré čp. 69

1631 Marek Runkas po zemřelém Pavlu Kudrnovi

1645 Ondřej Khunc od Marka Runkase

1648 Řehoř Machač (Macháček) od Ondřeje Ševce jinak Khunce

1652 Jan Duda po Řehoři Macháčkovi, který zběhl

1653 Tobiáš Zich od Jana Dudy

1660 Štěpán Řehák od Tobiáše Zicha

1682 Lukáš Srkal od Štěpána Řeháka

1682 Jan Valášek od Lukáše Srkala

1697 Jan Trubač jinak Zich od Jana Valáškazahrada staré čp. 75

1602 Vávra Pavlíčků od Jana Vávry

1611 Jan Klabík od Vávry Pavlova

1616 Jan Krejčí Kulhavý od Jana Klabíka výměnou za grunt

1662 Václav Krejčí po zemřelém Janu Krejčím

1674 Jakub Jirle (Jirkl) od Kateřiny po zemřelém Václavu Krejčím Kulhavém

1679 Jakub Skákal po Jakubu Jirklovi, který zběhl

1693 Jakub Marha od Jakuba Skákala

1719 Matěj Marha od matky Kateřiny, vdovy po Jakubu Marhovikrčma dolejší

1612 Martin Lorenc od sirotků zemřelého Kašpara

1615 Václav krčmář od sirotků zemřelého Kašpara

1639 zmiňován Václav Šenk, který měl už krčmu zcela zaplacenou

 • 1639 koupil od Václava Pura louku, která dříve náležela k dolejšímu pleskému mlýnu

 • 1649 znovu ujal krčmu pustou a zbořenou od švédského lidu, ležícího v Jaroměři

1675 Mikuláš Šenk po zemřelém otci Václavu Šenkovi

1680 pan Kašpar Maier od Mikuláše Šenka

1683 Martin Pulc od pana Kašpara Maiera

1690 vrchnost od Martina Pulcekovárna při dolejší krčmě

1618 Václav krčmář od Matouše Vurna kovárnu nově vystavenou

1621 Jiřík Urban, kovář od Václava krčmáře

1625 Adam Vávrů od Urbana kováře

1625 Matouš Hejcman od Adama Vávry

1644 Jan Menšík od Matouše Hejcmana


Týž Jan Menšík jsouc z Moravy rodilý, již po svým řemesle kovářským 24 léta chodivše a vandrujíce, v létu 1639 vzal sobě za pana hraběte Hodiče(?) zdejší poddanou za manželku Dorotu Šlusanku, přislíbil a připověděl rukou dáním právy člověčenství a poddanost jeho excelenci a budoucím jejím.

1661 Jan Bouček (po Janu Menšíkovi) kovárnu zpustlou

1684 Jan Doubrava od Jana Bouška

1688 vrchnost (hrabě František Antonín ze Šporku) od Jana Doubravy

1727 Mikuláš Vodička, kovář od vrchnosti kovárnu s kouskem saduzahrada staré čp. 81

1608 Pavel Severa od Mareše Šenkýře jinak Krčmáře výměnou za grunt

1616 Jan Pulec (Pulc) od Magdaleny Duškové

1636 Jan Hovorka od tchyně Doroty, vdovy po Janu Pulecovi

1657 Václav Chmelík po zemřelém Janu Hovorkovi

1690 Václav Kulhánek po zemřelém Václavu Chmelíkovi

1708 Václav Horák od Václava Kulhánka

1720 Mikuláš Holeček od Václava Horákazahrada staré čp. 82

1608 Jan Ast od Jana Knoblocha jinak Markova

1621 Maruše Hvězdová od Jakuba Asta

1634 Jiřík Hvězda po zemřelé matce Maruši Hvězdové

1643 Jeroným Jušta od Jiříka Hvězdy

 • 1643 prodal kus role Tomáši Křížovi

1662 Jan Durdík po zemřelém Jeronýmu Juštovi

1698 Václav Chmelík od Jana Durdíka

1703 Jiřík Junek od Václava Chmelíka

1724 Kryštof Filip od Jiříka Junkazahrada staré čp. 80

1607 Jan Klabík od Jana Kulhánka

1610 Matěj Trubač od Jana Klabíka

1617 Jan Krátký od Matěje Trubače

1630 Jan Vilinský (Vilímský) od Jana Krátkého, který odešel do Jasenné

1652 Václav Konečný po Janu Vilímském

1656 Jiřík Smotlaka od Václava Konečného chalupu, kterou měl v držení po Janu Holém

1656 Václav Brzický od Jiříka Smotlaky

1667 Jan Rada od Václava Brzického

1669 Václav Brzický od Jana Rady

1681 Jiřík Slanař od otčíma Václava Brzického

1682 Václav Šejn od Jiříka Slanaře

1683 Matěj Holič od Jiříka Slanaře

1697 Jan Svoboda po Matěji Holičovi, který zběhl

1727 Václav Svoboda po zemřelém otci Janu Svobodovichalupa staré čp. 61

1623 Jan Fišer od Anny Pekařky chalupu, kterou dříve koupila od Jana Vlčka

1630 Mikuláš Vojtíšek od Jana Fišara

1654 zahrada Tomanovská pustá

1655 zmiňován Jan Vlček

1713 zmiňován Jiřík Míč

1722 zmiňován Václav Michekchalupa naproti krčmě a zahrada staré čp. 83

1610 Matěj Kukla po Voučákovi(?)

1610 Jan Adámků od Matěje Kukly

1611 Adam Klabík od Jana Adámkova

1612 Jíra Bartoška od Adama Klabíka

1615 Jíra Sobotka od Jiříka Bartošky

1620 Václav Mrákota od Jiříka Sobotky

1655 zmiňován Jan Mrákota

1713 zmiňován Tobiáš Zich

1722 zmiňována Marie Zichováchalupa staré čp. 85

1677 Jan Synek od vrchnosti chalupu aneb ovčárnu řečenou

1687 Jan Janke (Janko) po zemřelém Janu Synkovi

1722 Jiřík Vaněk od Jana Jankyzahrada staré čp. 62

1607 Martin Bakeš od vrchnosti(?)

1634 Pavel Podzimek po zemřelém Martinu Severovi

1639 Adam Han od Pavla Podzimka

1656 Jan Plhal po Adamu Hanovi chalupu pustou a zbořenou

1673 Jiřík Sedláček od Jana Plhala

1674 Václav Ježek od Jiříka Sedláčka

1686 Kryštof Šíp od Václava Ježka

1707 Václav Horák od Kryštofa Šípa

1720 Václav Pátek od Václava Horákazahrada staré čp. 86

1633 Jan Hanousek po zemřelém Jakubu Tkadlecovi

1637 Jiřík Říha od Jana Hanouska

1642 Václav Konečný od Jiříka Říhy

1678 Jan Chmelík od Mandaleny, vdovy po Václavu Konečném

1698 Tobiáš Chmelík od otce Jana Chmelíkazahrada staré čp. 88

1607 Štěpán Kříž od vrchnosti(?)

1633 Tomáš Štěpánů jinak Kříž po zemřelém otci Štěpánu Křížovi

 • 1640 koupil louku od Kateřiny Žďárkové ze Semonic. Roku 1643 pak prodal tuto louku Mikuláši Stachovi, tehdejšímu držiteli Zďarkovského gruntu v Semonicích.

 • 1643 koupil role od Jeronýma Jušta

 • 1644 koupil louku od Jiříka Hvězdy

1651 Jan Kopidlantský, myslivec po Pavlu Křížovi, který zběhl

1656 Jiřík Solman (Zolman) od Jana Kopidlanského

1658 Jan Vlček od Jiříka Solmana, který odešel do Jasenné

1676 Jan Čapek od tchána Jana Vlčka

1682 Jiřík Slanař od Jana Čapka

1684 Václav Plhal od Jiříka Slanaře

 • 1698 prodal 1 prut sadu Janu Vostrému, který si zde chtěl vystavět chaloupku. Roku 1726 koupil chalupu s pozemkem Jan Tyč od tchyně Mařeny, vdovy po Janu Vostrém.

1715 Martin Pechan od tchána Václava Plhalazahrada staré čp. 89

1606 Martin Matoušův od Pavla(?) Sobotky

1608 Václav Hvězda od Martina Matouše

1619 Jiřík Sobotka od Václava Hvězdy

1630 Jan Fišar od Jiříka Sobotky

1654 Jan Šteklar (Štejdlar) po Janu Fišarovi pustou zahradu

1681 Jan Šprynar od Anny, vdovy po Janu Štejdlarovi

1685 Jan Beneš po Janu Šprynarovi, který zběhl

1702 Jan Ježek od Jana Beneše

1709 Adam Zolman od Jana Ježkazahrada

1607 Martin Ptáček od vrchnosti(?)

1618 Ondřej Kříž po zemřelém Martinu Ptáčkovi

1631 Václav Matuška od Ondry Kříže

1635 Martin Ptáček po Václavu Matuškovi

1636 Marek Vach od Martina Ptáčka

1638 Martin Ptáček od Marka Vacha

1644 Martin Kunst od Martina Ptáčka

1645 Jan Valeš od Marka Kunsta

1656 pustá a rozbořená živnost po Janu Valešovi rozdělena na 2 díly

1. díl (polovina zahrady, staré čp. 90):

1656 Václav Sláma

1670 Jan Rada od Václava Slámy

1693 Václav Kulhánek od tchána Jana Rady

1702 Tobiáš Kulhánek od Václava Kulhánka

2. díl (polovina zahrady, staré čp. 91):

1656 Václav Marha

1691 Lukáš Marha po zemřelém otci Václavu Marhovi

1726 Václav Marha od otce Lukáše Marhyzahrada staré čp. 92

1612 Petr Marků od Maruše Štanky po Janu Štanovi

1613 Jan Šotola od Petra Marka

1613 Václav Víšek od Jana Šotoly

1627 Václav Pekař od Václava Víška

1647 Eliáš Vyhnálek od Kateřiny Pekařky

1655 Václav Marha od Eliáše Vyhnálka

1685 Jakub Marha od otce Václava Marhy

1692 Jiřík Moravec od švagra Jakuba Marhy výměnou za grunt

1731 Martin Šulc od tchyně Magdaleny Moravcovézahrada staré čp. 93

1. díl:

1608 Jakub Uchytil po zemřelém Janu Rosovi

1616 Matěj Jirka od Jakuba Uchytila

1622 Jan Vlček po zemřelém Matěji Jirkovi

1636 Valentin Kuzburský po Janu Vlčkovi pustou a zpustlou chalupu

1644 Václav Spura po Valentinu Kuzburském, který zběhl

2. díl:

1607 Tomáš Laurenc od vrchnosti(?)

1609 Jan Ředický od Tomáše Laurence

1623 Jiřík Černý od Jana Ředického

1626 Jan Štěpán od Jiříka Černého

1636 Jan Řehák z Veselice od Kateřiny Štepánové

1644 Václav Spura od Jana Řeháka

1647 Valentin Krucburský po zemřelém Václavu Spurovi

1656 obě pusté zahrady spojeny v jednu živnost

1656 Václav Zralka

1668 Jiřík Mrdek od Václava Zralky

1674 Jan Kroupa od Jiříka Mrdka

1681 Jan Žežulka od Jana Kroupy

1684 Jiřík Šulc (Šolc) po Janu Žežulkovi, který zběhl

1716 živnost rozdělena na dva díly:

1. díl:

1716 Jakub Šolc od otce Jiříka Šolce

2. díl:

1719 Martin Šulc od otce Jiříka Šulce

1731 Jan Moravec od Martina Šulcezahrada staré čp. 95

1607 zmiňován Jan Šafář

1610 Tomáš Laurenc od Jana Šafáře

1613 Martin Pražák od Tomáše Laurence

1617 Petr Srkal od Martina Pražáka výměnou za grunt

1626 Tobiáš Vyhnálek jinak Havlíček od Petra Srkala

1629 Václav Spoura od Tobiáše Havlíčka

1643 Adam Holič od Václava Spura

1667 Jiřík Hejcman od Adama Holiče výměnou za grunt

1672 Tomáš Kupec od Jiříka Hejcmana

1683 Jan Charvát od Tomáše Kupce

1717 Daniel Charvát od otce Jana Charvátazahrada staré čp. 96

1619 zmiňován Vávra Žežhulka a po něm Petr Havel

1627 kostelníci pleského záduší po zemřelém Petru Havlovi

1627 Jan Řehák od kostelníků pleského záduší

1628 Jiřík Synek od kostelníků pleského záduší zahradu po Janečkovi „skrze jeho lotrovské a nenáležité chování zběhlého“

1634 Jan Makalouš od Jiříka Synka

1641 Jan Kříž od Jana Makalouše

1645 Jan Polák po zemřelém Janu Křížovi

1653 Václav Sláma od Mariany Polky

1691 Václav Michek od Václava Slámy

1716 Jan Ježek od Václava Michka

1720 Jan Zelený od Jana Ježkazahrada staré čp. 97

1619 zmiňován Jan Synek

1634 Jiřík Synek po zemřelém otci Janu Synkovi

1655 zmiňován Jan Dočkal

1659 Jiřík Malý po zemřelém Jiříku Synkovi

1665 Jan Synek od otce Jiříka Malého

1675 Jan Podzimek od Jana Synka

1679 Václav Lhotský od Jana Podzimka

1693 Jan Vlček od tchyně Marie Lhotské

1701 Balcar Lhotský od Jana Vlčka

1717 Václav Vlček po Balcaru Lhotském, který zběhl

1725 Jan Šolc od Václava Vlčkastatek staré čp. 98

1607 zmiňován Jan Zaraza, který splácel otci

1614 Adam Vávrů po zemřelém Janu Zarazovi

1623 Tobiáš Havlíček od Adama Vávry

1625 Jiřík Urban, kovář od Tobiáše Havlíčka

1631 Jan Voltr po Jiříku Urbanovi, kováři

1638 Jan Voltr pustý statek

1645 Jiřík Žežulka od Jana Voltra

1675 Adam Žežulka od otce Jiříka Žežulky

1683 Pavel Zich od Václava Vlčka na místě švagra Adama Žežulky, který zběhl

1692 Jiřík Slanař od Pavla Zicha výměnou za grunt

1702 Václav Fišer od Jiříka Slanařestatek staré čp. 99

1608 zmiňován Havel Havlíček

1619 zmiňován Jan Král

1639 Tobiáš Vyhnálek pustou živnost

1641 Adam Tomášů po Tobiáši Vyhnálkovi, který zběhl

1644 Jan Řehák po zemřelém Adamu Tomášovi

1654 Eliáš Vyhnálek po Janu Řehákovi, který zběhl

1667 Jan Fryz po zemřelém Eliáši Vyhnálkovi

1671 Václav Sedláček od Jana Fryze

1674 Mikuláš Valášek po Václavu Sedláčkovi

1710 Jiřík Valášek mladší od matky Lidmily, vdovy po Mikuláši Valáškovistatek staré čp. 100

1617 Jíra Martyška po zemřelém Adamu Plhalovi

1630 Jeroným Havelský (Hevelský) od švagra Jana Plhala

1637 Jan Hanousek od Barbory Plhalky, sestry Jana Plhala

1644 Jan Štěpánek od Jana Hanouska

1675 Jan Synek od Jana Podzimka

1677 Jan Žežulka od Jana Synka

1681 Jan Kroupa od Jana Žežulky

1706 Jiřík Kroupa po zemřelém otci Janu Kroupovi

1732 Jan Tyč od tchána Jiříka Kroupystatek staré čp. 101

1607 zmiňován Tomáš Žežhulka (roku 1609 doplatil Vávrovi)

1616 Jan Firbas po zemřelém Tomáši Žežhulovi

1617 Adam Pavelka po zemřelém Janu Firbasovi

1633 Jiřík Žežhulka od Adama Pavelky

1650 Jiřík Žežulka mladší po zemřelém otci Jiříku Žežulkovi

1681 Jiřík Sehnoutka od tchána Jiříka Žežulky

1707 Václav Andrejs od Jiříka Sehnoutky

1727 Jiřík Andrejs od otce Václava Andrejsezahrada staré čp. 102

1608 Pavel Sobotka od Václava Štancla (předtím Václav Bukač)

1613 Jiřík Mikulášků od Pavla Sobotky

1615 Václav Novotný z Újezdce od Jiříka Mikulášova

1617 Jiřík Makalouš od Václava Novotného

1641 Jan Makalouš od otce Jiříka Makalouše

1664 Jiřík Jirásek od Jana Makalouše

1682 Jiřík Havlíček od Jiříka Jiráska

1703 Jakub Valášek od Jiříka Havlíčka

1707 Jakub Jušta od Jakuba Valáškastatek staré čp. 104

1608 zmiňován Petr Havlův

1627 Václav Víšek po zemřelém Petru Havlovi

1638 Jiřík Víšek po zemřelém otci Václavu Víškovi

1668 Jan Charvát po Anně Šotolce, která zběhla

1698 Jiřík Tyč po zemřelé tchyni Dorotě, vdově po Janu Charvátovi

1714 Adam Charvát po zemřelém Jiříku Tyčovizahrada

1607 zmiňován Jan Krejčí

1616 Jan Klabík od Jana Krejčího Kulhavého výměnou za grunt

1621 Bartoň Spěvák (Zpěvák) po zemřelém Janu Klabíkovi

1623 Mikuláš Honys od Bartoloměje Spěváka

1629 Václav Víšek od Lídy Honysky

1634 až 1665 zmiňován Jiřík VíšekPles
Osada Ples před stavbou pevnosti
(obraz J. Matějky, převzato z knihy PhDr. Jiřího Uhlíře: Starý Ples. Jaroměř 1988)


Roku 1780 koupil císař Josef II. smiřické panství i s obcí Ples, která tehdy čítala 122 usedlostí. Střední část vesnice (asi 48 domů, kostel, škola a panský dvůr) byla kvůli stavbě pevnosti vyvlastněna a obyvatelstvo se muselo vystěhovat. Některým vysídleným poddaným byla určena místa ke stavbě obydlí na vykácených pasekách ve východní části lesa Rasošky. Tak vznikly nové osady: Nový Ples a Rasošky. Jiní obyvatelé Plesu byli v letech 1780 – 1781 vysídleni do Rozběřic (celkem 23), do Libníkovic (4) a do Černožic (12). Mnozí se usadili také v nově založené vsi Jezbinách, jiní poblíž zámečku u kaple sv. Huberta na východě vsi Plesu. Přesídleným poddaným byla vystavěna hospodářská stavení a obytné budovy a od jednotlivých dvorů jim byly přiděleny pozemky:

 • od černožického dvora poddaným: Adam Urban, Mikuláš Horák, Jan Ferbas, Jiří Vaníček, Jan Řehák, Matěj Pechan;

 • od dvora Velké Dvorce těmto poddaným: Jiří Junek, Mikuláš Hladecký, Mikuláš Runkas, Jan Konverka;

 • od všestarského dvora poddaným, nově usazeným v Rozběřicích: Jiří Šrám, Václav Hejcman, Mikuláš Šenk, Václav Jakoubek, Jan Vlášek, Marie Zichová, Jan Michek, Matyáš Michek, Tomáš Holeček, Václav Machek, Mikuláš Žoček, Mikuláš Kulhánek, Václav Kulhánek, Matěj Šolc, Jiří Moravec, Jiří Šolc, Mikuláš Arnošt, Pavel Sehnoutka, Jakub Janko, Mikuláš Smotlacha, Jiří Šrám, Jakub Joneš, Karel Žoček;

 • od libníkovického dvora poddaným: Anna Hrubá, Matěj Hašek, Karel Holeček, Jiří Vostrý.

Z původní vesnice zůstala jen část nejzápadnější (dnes Dolní jinak Vodní Ples) a část nejvýchodnější (dnes Starý jinak Horní Ples).

Obyvatelé obce Starý Ples roku 1804:

Staré

čp.

Nové

čp.

Jméno a příjmení držitele

Staré

čp.

Nové

čp.

Jméno a příjmení držitele

1

2

Jan Ferbas – zámek

18

25

Mikuláš Kutík

2

3

Matyáš Hejcman

19

30

panská chalupa

3

4

Václav Hejcman

20

29

Jan Veliš – hořejší mlýn

4

5

Jan Hanousek

21

22

Václav Špryňar

5

7

Jiří Žoček

22

31

Eliáš(?) Šifner – mlýn

6

10

Jiří Rejchrt

23

9

obecní pastouška (pak škola)

7

11

Mikuláš Konečný

24

28

Václav Šolc

8

13

Jan Skrovný

32


myslivna

9

14

František Prokeš

33

8

Jan Dušek

10

15

Mates Žoček

34

6

Josef Hanousek

11

16

Jan Pátek

35

12

Václav Konečný

12

17

Mikuláš Karel

36

27

Prokop Římák

13

18

Matěj Kutík

37

26

Jiří Šotola

14

20

Jiří Balcar

39

19

Jan Procházka

15

21

Václav Hejcman

34


František Ruffer

16

23

Josef Slezák

40

32

Jan Runkas

17

24

Jiří Řehák


Ples
Pohled ze Starého Plesu odeslaný roku 1915

Zpět na stránku - Usedlosti panství Smiřice – Hořiněves
Zpět na hlavní stránku - www.smirice.eu