Skalice

Usedlosti ve Skalici od roku 1568

Zpracoval Martin Kareš

Pokud byste měli k dispozici jakékoliv starší fotografie usedlostí, kterými bychom mohli náš soupis doplnit
a přiblížit tak atmosféru života našich předků, prosíme Vás o jejich zaslání na adresu
martin.kares(zavináč)email.cz


Skalice


statek staré čp. 21
zmiňován Valach
1588 zmiňován Jiřík Vach
1591 Mikuláš Vach od otce Jiříka Vacha
1622 Jeroným Vach od matky Kateřiny Vachové
1626 Václav Rejchl od Jeronýma Vacha
1638 prodal louku se všemi porostlinami Mikuláši Strachovi (Stachovi)
od 1640 grunt spálený a pustý
1642 Jan Bureš koupil roli od Adama Suchánka
1645 Pavel Vach ujal grunt
1653 vyplatil kus role od Jana Šaršouna ze Smiřic
1657 koupil louku od sirotků Stachovských
1689 Václav Vach od otce Pavla Vacha
1721 Jiří Vach od matky Doroty, vdovy po Václavu Vachovi

statek staré čp. 28
zmiňován Martin Hevelský
1572 Adam Hevelský od sirotků Martina Hevelského
1600 Mikuláš Hevelský po zemřelém otci Adamu Hevelském
1637 prodal kus louky Mikuláši Strachovi (Stachovi), šafáři
1644 Mikuláš Charvát jinak Turnaj po Mikuláši Hevelském pustou živnost
1657 koupil kus louky od sirotků Stachovských ze Semonic
1661 Tomáš Říha od Mikuláše Turnaje
1665 Pavel Volák po zemřelém Tomáši Říhovi
1683 Jan Firbas od Pavla Voláka
1714 Jan Firbas mladší od otce Jana Firbase

statek staré čp. 29
zmiňován David Žampaský
1576 Jan Davidův od sirotků Davida Žampaského
1616 Pavel David od otce Jana Davida
1629 Matouš Hořinka jinak Zolman od Pavla Davida
1651 prodal kus louky Janovi Maštálkovi z Bukoviny
1654 Václav Junek po zemřelém Matoušovi Zolmanovi
1658 Lukáš Těmín po zemřelém Václavu Junkovi
1662 koupil louku od Jana Maštálky z Bukoviny
1675 Jan Machek od Lukáše Těmína
1675 Lukáš Těmín koupil zpět
1683 Jiřík Pulter (Pultar) z Hubílesa od Lukáše Těmína výměnou za jeho živnost
grunt rozdělen:
1. díl (statek):
1708 Jiřík Pultar mladší od otce Jiříka Pultara 2. díl (7 strychů role a louka s ohradou):
1708 Mikuláš Pultar od otce Jiříka Pultara
chalupu nevystavěl a po jeho smrti pozemky připojeny roku 1715 zpět ke statku

statek staré čp. 36
zmiňován Petr Rybář
1588 zmiňována Kateřina Peterová jinak Rybářka, vdova po předchozím
1592 Václav Rybář od sirotků Petra Rybáře
1597 Jan Hevelský od sirotků Václava Rybáře
1628 Pavel Rohan od Anny Hevelské
1636 Jiřík Dvorský od Pavla Rohana
1646 Jiřík Dvorský mladší po zemřelém otci Jiříku Dvorském
1660 Jan Eliáš od Jiříka Dvorského
1668 Pavel Zákravský od Jana Eliáše
1701 Mikuláš Zákravský od otce Pavla Zákravského

statek staré čp. 37
zmiňován Petr Zigmund
1588 zmiňována Marta Zikmundová, vdova po předchozím
1593 Marek Sedlák od sirotků Petra Zigmunda (Zikmunda)
1599 Jan Macek od sirotků Marka Sedláka
1611 Jan Sedlák (syn zemřelého Marka Sedláka) od otčíma Jana Macka
1627 koupil kus zahrady od Pavla Davida
1642 Matěj Valášek po zemřelém Janu Sedlákovi
1644 Jiřík Michálek od Matěje Valáška výměnou za jeho zahradu
1647 odprodal louku panu Michalovi Saxovi
1665 koupil zpátky louku od Michala Saxe, hejtmana panství hořiněveského
1700 Pavel Michálek od otce Jiříka Michálka
1701 Václav Hanuš od manželky Alžběty, vdovy po Pavlu Michálkovi

zahrada staré čp. 38
1577 zmiňován Ondra Petrášek
1602 Vít Petrášek od otce Ondry Petráška
1629 Martin Bukovský od Víta Petráška
1630 Jiřík Dvorský od Martina Bukovského
1633 Jiřík Maťák od Jiříka Dvorského
1640 přikoupil druhý díl statku staré čp. 6 po zemřelém Petru Zaděrovi
1675 zmiňován Jan Hansel, před ním Jiřík Voženílek
1675 Matouš Hořinka od Jana Hansela
1675 Jan Hansel koupil zpět
1679 Mikuláš Bartoška od Jana Hansela
1689 Václav Falta od Mikuláše Bukovského živnost, která vyhořela
1699 Václav David od Václava Falty

statek staré čp. 41
zmiňován Ondřej Hušek
1588 Mikuláš Dušta od Martina Bělohoubka
1592 Martin Mazal od Mikuláše Dušty
1592 Petr Vach od Martina Mazala
1615 Jan Holeček od Petra Vacha
1643 zmiňován Adam Holeček
1679 Jan Holeček od otce Adama Holečka
1716 Jan Holeček mladší od otce Jana Holečka

statek staré čp. 1
zmiňován Václav Duba
zmiňován Havel Dubský
1583 Matouš Slezák od Jana Stejskala
1599 Havel Slezák po zemřelém otci Matěji Slezákovi
1601 Matouš, krčmář číbuzský od Havla Slezáka
1604 Martin Davidův od Matouše Krčmáře
1619 Adam Maryška po zemřelém Martinu Davidovi
1624 Václav Mrázek po zemřelém Adamu Maryškovi
1631 Václav Modrý od Kateřiny Benešky
1663 Jan Marek po zemřelém Václavu Modrém
1672 Jan Vondráček od Jana Marka
1698 Mikuláš Vondráček od otce Jana Vondráčka
1701 Jarolím Vachek od Mikuláše Vondráčka
1722 zmiňován Jiří Vachek

statek staré čp. 6
1588 zmiňován Jan Andrýs
1601 Václav Zaděra od Jana Andrejska
1626 Petr Zaděra od otce Václava Zaděry
1640 pustý statek rozdělen na dvě zahrady:
1. díl:
1640 Adam Divíšek
1642 vyhořelo
1654 Jiřík Maťák po Adamu Divíškovi; připojil k druhému dílu
2. díl
1640 Jíra Maťák
1658 Jiřík Dvorský oba díly od Jiříka Maťáka
1659 Tobiáš Říha od Jiříka Dvorského
1676 Pavel Říha po zemřelém otci Tobiáši Říhovi
1689 Václav Křižanovský ze Skaličky od Pavla Říhy
1693 Pavel Pamánek od Václava Křižanovského
1715 Jiřík Pamánek od otce Pavla Pamánka

statek staré čp. 7
zmiňován Petr Petrášek
zmiňován Jakub Hejcman
zmiňován Ondřej Rejchl
1589 Blažek Meziletecký od Jiříka Šotoly
1600 Tomáš Meziletecký od bratra Blažka Mezileteckého
1610 Kašpar Marek jinak Novák od Tomáše Mezileteckého
1615 Martin Charvát od Kašpara Marka
1625 Jan Škop od Martina Charváta
1628 Václav Škop po zemřelém otci Janu Škopovi
1631 Jan Holeček po Václavu Škopovi
1636 Václav Kolačný jinak Shrabal po Janu Holečkovi živnost pustou asi od roku 1633
1646 Václav Škop po zemřelém Václavu Shrabalovi
1654 Mikuláš Turnaj jinak Charvát po Václavu Škopovi vyhořelou živnost
1661 koupil kus role a palouk od Václava Duška (manžela Alžběty, vdovy po Janu Charvátovi) ze Skaličky na místě Petra Charváta, který byl na vojně
1673 Jan Dušek od vdovy po Mikuláši Turnajovi
1675 Matěj Novotný od Jana Duška
1683 Adam Hanuš od Matěje Novotného
1712 Jiří Hanuš po zemřelém otci Adamu Hanušovi

statek staré čp. 8
zmiňován Pavel Rejchl
1588 Jan Petera od sirotků Pavla Rejchla
1608 Jan Petera mladší jinak Rejchl po zemřelém otci Janu Peterovi
1636 rozdělení živnosti, pusté asi od roku 1633:
1. díl:
1636 Lukáš Hlávka
1639 Jiřík Koudelka od Lukáše Hlávky výměnou za chalupu v Holohlavech
2. díl:
1636 Martin Strejček
1640 Jiřík Čan od Mandaleny Strejčkové
3. díl:
1636 Jiřík Čan
1639 Jiřík Michálek od Jiříka Čana
1644 Matěj Valášek od Jiříka Michálka výměnou za jeho živnost
po roce 1655 spojil Jan Novotný všechny díly opět v jednu živnost
1666 Jan Novotný mladší od otce Jana Novotného
1717 Václav Novotný po zemřelém otci Janu Novotném

statek staré čp. 9
1588 zmiňován Petr Hořinka
1600 Jeroným Hořinka po zemřelém otci Petru Hořinkovi
1607 směnil svůj kus role a louky s Baltazarem Kapanalem(?) ze Smiřic za starou cestu vedle Baltazarových rolí
1619 Matouš Vondra po zemřelém Jeronýmu Hořinkovi
1629 Jeroným Hořinka mladší od otčíma Matouše Vondry
1644 Jan Vočenáš od švagra Jerolíma Hořinky (bratra Doroty Vočenášové roz. Hořinkové)
1672 Matouš Machek od tchána Jana Vočenáše
1685 Lukáš Šrámek po zemřelém Matouši Machkovi
1723 Pavel Šrámek od otce Lukáše Šrámka

statek staré čp. 10
1589 Martin Havlas od matky Anny, vdovy po Havlu Havlasovi
1596 Matouš Havlas od Martina Havlase
1600 Urban Tomášů od tchána Matouše Havlase
1602 – 1608 zmiňován Petr Urbanů
1608 Jakub Pácalt od Lídy, vdovy po Urbanu Tomášovi
1621 Jiřík Fousek po zemřelém Jakubu Pácaltovi
1626 Vít Petrášek op Jiříku Fouskovi
1640 Václav Škop od tchána Víta Petráška
1645 Tobiáš Pácalt od Václava Škopa
1649 Václav Škop po Tobiáši Pácaltovi
1650 Jeroným Hořinka po Václavu Škopovi pustou živnost
1651 Kryštof Hájek od Jeronýma Hořinky
1689 Matěj Hájek od otce Kryštofa Hájka
1707 Václav Machek od Matěje Hájka

statek staré čp. 11
zmiňován Havel Havlas
1570 Matouš Havlas od sirotků Havla Havlase
1570 koupil zahradu od Jiříka Hrubého
1616 Adam Havlas po zemřelém otci Matouši Havlasovi
1623 Pavel Havlas po zemřelém Adamu Havlasovi
1656 Matouš Havlas od Doroty, vdovy po Pavlu Havlasovi
1685 Václav Havlas od otce Matouše Havlase
1713 a 1722 zmiňována Kateřina Havlasová

statek staré čp. 16
1588 zmiňován Jiřík Holeček
1624 Pavel Holeček po zemřelém otci Jiříku Holečkovi
1636 odprodal kus role Adamovi Suchánkovi ze Smiřic. Adam Suchánek poté roku 1637 prodal tuto roli Václavovi Janáskovi.
1653 zmiňován Jerolím Jasenský jinak Holeček, zeť předchozího
1657 Matěj Dušek po Jerolímu Jasenském, který zběhl
1662 koupil zase kus role od Doroty, vdovy po zemřelém Václavu Janáskovi
1682 Jan Dušek od otce Matěje Duška
1699 Jan Pelcák od Jana Duška
1721 Václav Pelcák po zemřelém otci Janu Pelcákovi

zahrada a chalupa
1608 Jan Durdík po zemřelé manželce
1618 Adam Novák od Jana Durdíka
1619 Jan Maťák od Adama Nováka
1626 Jiřík Maťák po zemřelém Janu Maťákovi
1629 Matěj Strejček od Jiříka Maťáka

statek staré čp. 17
1571 Vavřinec otčím od sirotků Adama Havlase
1588 zmiňována Běta Havlová
1592 Martin Mareš od sirotků Havla Vacha
1601 zmiňován Kašpar Marek, manžel vdovy Alžběty Havlové
1606 Jan Jasenský od Kašpara Nováka jinak Marka
1616 Adam Jasenský od matky Žofky
1617 Adam Svatoš od Adama Nováka
1625 Ondřej Volánek po Adamu Svatošovi
1630 Pavel Pátek po Ondřeji Volánkovi
1641 Václav Machek jinak Rožnovský po Pavlu Pátkovi
1649 Jan Machek jinak Rožnovský od otce Václava Machka
1675 Václav Hořinka od Jana Machka
1675 Matouš Hořinka od bratra Václava Hořinky
1683 Adam Výravský od Anny, vdovy po Matouši Hořinkovi
1710 Jan Výravský od otce Adama Výravského
1722 zmiňován Jan Vach

statek staré čp. 18
zmiňován Jiřík Šandera
zmiňován Marek Šandera, syn předchozího
1585 Jan Kříž od Marka Šandery
1629 Jan Kříž mladší po zemřelém otci Janu Křížovi
1631 Jan Jandík po zemřelém Janovi Skrovném jinak Křížovi 1633 Jeroným Říha od Jana Jandíka
1638 prodal kus louky Janovi pekaři zámeckému
1649 prodal kus louky Dorotě pekařce smiřické
1650 Jiřík Trumha od tchyně Kateřiny, vdovy po Jarolímovi Říhovi
1653 Matouš Havlas po Jírovi Trumhovi
1656 Pavel Jošt od Matouše Havlase
1689 Jan Jošt od otce Pavla Jošta
1690 Pavel Jošt po synu Janu Joštovi, který byl nedbalým hospodářem
1706 Dorota Joštová od manžela Pavla Jošta
1722 zmiňován Matěj Jošt

grunt
1601 Tomáš David od Pavla Daňka

statek staré čp. 19
zmiňován Valentin Frydryš
zmiňován Petr Frydryš, syn předchozího
1568 Kateřina, vdova Frydryšová od sirotků Petra Frydryše
1592 zmiňován Václav Vach jinak Frydryš
1600 Adam Vach Rožnovský po zemřelém Václavu Frydryšovi
1606 prodal kus louky Janovi Fouskovi
1606 směnil louku s Alžbětou Bukovskou
1612 Matouš Vach jinak Rožnovský od otce Adma Vacha
1638 Václav Machek jinak Rožnovský od manželky Anny, vdovy po Matoušovi Rožnovském
1641 odprodal kus role Mikuláši Charvátovi jinak Turnajovi
1653 koupil roli zpět
1672 Jiřík Machek od otce Václava Machka
1675 Jan Machek od bratra Jiříka Machka
1700 Pavel Machek od matky Kateřiny, vdovy po Janu Machkovi

zahrada a chalupa staré čp. 3
zmiňován Jiřík Tejvar
1574 Martin Hušek (Hušák) od sirotků Jana (Jiříka?) Tejvara
1618 Ondřej Hušák od otce Martina Hušáka
1620 Václav Beneš od Ondry Huška
1626 Jan Pařízek od Václava Mrázka
1646 Mikuláš Vočenáš od Jana Pařízka
1689 Václav Očenáš od otce Mikuláše Očenáše
1720 Václav Zákravský od strýce Václava Očenáše

chalupa staré čp. 4
před 1612 Lidmila (Marta) Sedlačka
1612 Jan Skalický od Lidmily Sedlačky
1655 zmiňován Jan Lumenda
1676 Jan Očenáš od Marie, vdovy po Jiříku Kleinovi
1704 Mikuláš Očenáš od matky Kateřiny, vdovy po Janu Očenášovi
1716 Jan Očenáš od švagrové Kateřiny, vdovy po Mikuláši Očenášovi

zahrada a chalupa staré čp. 25
1603 Jan Zeman od otce Vávry Zemana
1659 Jiří Zeman od otce Matouše Zemana
1690 Jiřík Zeman po zemřelém otci Jiříku Zemanovi
1700 Mikuláš Sehnoutka od Jiříka Zemana
1704 Václav Jošt od Mikuláše Sehnoutky
1707 Václav Urban od Václava Jošta
1725 Jiřík Urban od otce Václava Urbana

zahrada a chalupa staré čp. 13
1588 zmiňován Jan Šandera
1596 Štěpán od tchána Jana Šandery
1602 Jakub Šandera po zemřelém Štěpánovi
1605 zmiňován Jan Šandera
1626 Jakub Šandera od nevlastního syna Matěje Šandery
1635 Václav Dlouhodvorský od Jakuba Šandery
1636 Jakub Šandera od Václava Dlouhodvorského
1641 Pavel Vondráček po zemřelém Jakubu Šanderovi
1647 Mikuláš Hlávka od Pavla Vondráčka
1667 Tobiáš Stroušek po zemřelém Mikuláši Hlávkovi
1707 odprodal polovinu sadu Janu Hanušovi
1713 Pavel Hanuš od Alžběty, vdovy po Tobiáši Strouškovi, chalupu s polovinou sadu

zahrada
1596 Jan Havlas od Matouše Havlase

chalupa staré čp. 26 na gruntu Pavla Holečka (staré čp. 16)
1628 Jan Těmín od sirotků Vávry
1629 koupil zahradu a pole od Pavla Holečka
1652 Jiřík Šimůnek (Šimonek) od Jana Těmína
1654 Lukáš Těmín od Jiříka Šimonka
1657 Jan Vavřinka od Lukáše Těmína
1662 Mikuláš Eliáš od Jana Vavřinky
1669 Pavel Zadina od Mikuláše Eliáše
1686 Martin Urban po zemřelém Pavlovi Zadinovi
1689 Václav Zadina od Martina Urbana
1701 Lukáš Nydr od Václava Zadiny

zahrada a chalupa
1633 Václav Tůma od matky Lidmily Tůmky
1645 Jan Žoček od manželky Reginy, vdovy po Václavu Tůmovi
1668 Matěj Zaděra od Jana Žočka
1681 Jakub Koníř od Matěje Zaděry
1698 Jan Buta od matky Barbory, vdovy po Jakubu Konířovi
živnost rozdělena:
1. díl (staré čp. 23):
1728 Jan Buta mladší od matky, vdovy po Janu Butovi
2. díl (polovina sadu, staré čp. 24):
1708 Jan Koníř pro vystavění chalupy

chalupa staré čp. 40
1679 Nykodym Říha jinak Kodyma od Adama Havlase
1691 Václav Relich (Röhrich) od Nikodyma Říhy
1709 Jakub Malina od Václava Röhricha

chalupa staré čp. 14
1654 zmiňována Dorota Kožešnice
1683 Martin Křižanovský od Adama Výravského
1693 Jakub Vostřebal od Martina Křižanovského
1713 Václav Matuška od Jakuba Vostřebala


Velká Skalice
Pozdrav z Velké Skalice.

kniha Pro další informace o historii obce Skalice a jejích obyvatelích doporučuji publikaci „Číbuz Skalice Skalička“, kterou je možno objednat zde:

Zpět na stránku
Usedlosti panství Smiřice / Hořiněves


Zpět na hlavní stránku