Skalička

Usedlosti ve Skaličce asi od roku 1634

Zpracoval Martin Kareš

Pokud byste měli k dispozici jakékoliv starší fotografie usedlostí, kterými bychom mohli náš soupis doplnit
a přiblížit tak atmosféru života našich předků, prosíme Vás o jejich zaslání na adresu
martin.kares(zavináč)email.cz


Skaličkastatek

asi 1634 zmiňován Jiřík Pavlový, krčmář

1655 zmiňován Tobiáš Zmrhal

před 1689 připojeno k vrchnostenskému dvoruzahrada a krčma staré čp. 24 (odděleno od předchozího statku)

1655 zmiňován Jan Jandík

1668 Václav Kvasnička od tchána Jana Jandíka

1697 Matěj (Vach) Vachek od Václava Kvasničky


     1748 Jiřík Polák z Lochenic po zemřelém tchánu Matěji Vachkovi, jehož syn Tobiáš Vachek se „skutku vražedlnického dopustil a nato od slavné Apelace za rekruta odveden byl“

     1779 Jiřík Polák po zemřelém otci Jiříku Polákovi

     1793 Václav Dušek od manželky Anny, vdovy po Jiřím Polákovi

     1827 Jan Dušek po zemřelé matce Kateřině Duškové

         1834 koupil pozemky od Václava a Anny Polákových ze Skaličky čp. 1

         1841 koupil pozemky od Jiřího a Marie Janáčkových z Ruseka čp. 12statek

asi 1634 zmiňována Dorota Zástěrka

1655 zmiňován Matěj Černý

před 1689 připojeno k vrchnostenskému dvorustatek staré čp. 19

asi 1634 zmiňován Jiřík Jakubů

1655 zmiňován Adam Tejvar, bažantník

1661 Václav Bouček od Jana Tejvara

1696 Tomáš Bouček od matky Mandaleny, vdovy po Václavu Boučkovi


     1732 Václav Bouček od otce Tomáše Boučka

     1761 Tobiáš Bouček po zemřelém otci Václavu Boučkovi

         1770 koupil kus louky od Jiříka Hodka z Ruseka

     1797 Václav Bouček od matky Anny, vdovy po Tobiáši Boučkovi

         1821 koupil pole od Jiřího Hanuše ze Skalice čp. 39

         1828 koupil pole od Jiřího Šrámka ze Skaličky čp. 9

     1840 zmiňován Václav Boučekstatek

asi 1634 zmiňován Jan Tomek

1655 zmiňován Václav Dušta

před 1689 připojeno k vrchnostenskému dvoruchalupa staré čp. 8

asi 1634 zmiňován Jakub Tejvar

1655 zmiňován Marek Sovák, myslivec

1659 Václav Tejvar od Marka Sováka

1699 Jan Tejvar od otce Václava Tejvara

 • 1721 koupil poloviny panské louky „Zmrhalovské“

     1732 Vojtěch Mrdáček od tchána Jana Tejvara

     1775 Jan Mrdáček od otce Vojtěcha Mrdáčka

     1799 Jan Vachek od tchána Jana Mrdáčka

     1816 Daniel Balcar s manželkou Annou od jejího otce Jana Vachkachalupa staré čp. 11

asi 1634 zmiňován Jan Valášek

1655 zmiňován Jakub Zounar

1677 Adam Divíšek od Jana Brounara

1689 Tomáš Divíšek od otce Adama Divíška

 • 1692 koupil od vrchnosti ze dvora maloskalického prostřední kravské chlévy, z kterých bude stavět chalupu na svém pohořelišti

1700 Jan Bartoška od Tomáše Divíška

1708 Václav Bartoška od Jana Bartošky

1724 Pavel Červinka z Výravy od Václava Bartošky


     1732 Jiří Skála od manželky Kateřiny, vdovy po Pavlu Červinkovi

     1758 Jakub Červinka od otčíma Jiřího Skály

     1787 Václav Janáček od tchyně Anny Janáčkové, vdovy po Jakubu Červinkovi

     1804 Tobiáš Bouček od manželky Marie, vdovy po Václavu Janáčkovi

     Václav Janáček
 • 1826 koupil pole od Doroty Hanušové ze Skalice čp. 39chalupa staré čp. 10

asi 1634 zmiňován Matěj Fišmejstr

1655 zmiňován Adam Alounek

před 1689 Pavel Říha od Václava Křižanovského

1695 Matěj Polický od Pavla Říhy

1709 Václav Relich po zemřelém Matěji Polickém

1722 Jiřík Röhrich od otce Václava Röhricha

     1752 Jiří Rerich od otce Jiřího Rericha

     1799 Matěj Balcar od Jiřího Rericha
 • 1826 koupil pole od Doroty Hanušové ze Skalice čp. 39

     1841 František a Anna Kačerovi po Josefu Černém

     1848 Jiří a Františka Podstatovi od Františka a Anny Kačerovýchchalupa

asi 1634 zmiňován Martin Matoušů

1655 pustá chalupachalupa staré čp. 15

     1744 Jan Kulhánek od otce Karla Kulhánka, který chalupu vystavěl a mnoho let bez knihovního zápisu užíval

     1758 Vít Výravský od Jana Kulhánka

     1781Jan Výravský po zemřelém otci Vítu Výravském

     1840 zmiňován Jiří Svíčkachalupa staré čp. 16

     1840 zmiňován Jan Boučekchalupa staré čp. 17

asi 1634 zmiňován Martin Výravský

1655 zmiňován Matouš Vostraček (Vostrapeč, Vostročep)

1686 Pavel Zavdal od Jana Novotného

1695 Jan Kačer od Pavla Zavdala

1707 Matěj Falta od Jana Kačera výměnou za chalupu

1708 Mikuláš Svíčka od Matěje Falty

1721 Václav Svíčka od otce Mikuláše Svíčky


     1745 Václav Svíčka od otce Václava Svíčky

     1761 Jan Svíčka po zemřelém otci Václavu Svíčkovi

     1802 Jan Svíčka od otce Jana Svíčky
 • 1825 koupil pole od Jana Černého z Bukoviny čp. 35

     1840 zmiňován Václav Svíčkachalupa staré čp. 12

1668 Šimon Tejvar od Jiříka Kopeckého

 • 1692 koupil od maloskalického dvora starou světničku „Zmrhalovskou“ pro vystavení svého spáleniště

1704 Matěj Falta od tchyně Doroty, vdovy po Šimonu Tejvarovi

1707 Jan Kačer od Matěje Falty výměnou za chalupu

     1734 Jiří Kačer od otce Jana Kačera

     1758 Jiří Kačer po zemřelém otci Jiřím Kačerovi, neboť nejmladší syn a dědic Václav Kačer byl „na zdraví churavý a hospodařiti neschopný“

     1761 Jan Kačer po zemřelém otci Jiřím Kačerovi

     1779 Jiří Bouček od manželky Anny, vdovy po Janu Kačerovi

     1787 Jan Kačer po zemřelém otčímu Jiřím Boučkovi
 • 1814 koupil louku od Jana Černého z Rozběřic čp. 28

     1840 zmiňován Jiří Kačerzahrada staré čp. 20

1678 Mikuláš Hájek od vrchnosti

1716 Jan Hájek od otce Mikuláše Hájka


     1745 Václav Šrámek od strýce Jana Hájka
 • koupil pole s újezdem od Jana Honsnejmana z Bukoviny

     1779 Jan Šrámek od otce Václava Šrámka

     1814 František Šrámek po zemřelém otci Janu Šrámkovi

     1840 zmiňována Marie Šrámkovázahrada staré čp. 21

1678 Adam Havlas od Jiříka Gryla

1706 Jiřík Havlas od otce Adama Havlase


     1746 Matěj Havlas od otce Jiříka Havlase

     1754 Tobiáš Bouček od tchána Matěje Havlase, dosazeného na grunt špatně hospodařícího Jiříka Zvolského v Černilově čp. 32

     1805 Jiří Bouček od otce Tobiáše Boučka

     1817 Anna Boučková po zemřelém otci Jiřím Boučkovi

     1840 zmiňován Václav Pilnáčekzahrada staré čp. 7

1677 Jiřík Černý jinak Hájek od vrchnosti

1722 Jakub Valášek od tchána Jiříka Černého jinak Hájka


     1744 Václav Valc od tchána Jakuba Valáška

     1763 Jakub Konečný od tchána Václava Valce

     1787 Jan Konečný po zemřelém otci Jakubu Konečném

     1840 zmiňován Jan Konečnýchalupa staré čp. 23

     1797 Anna Balcarová po zemřelém manželovi Matěji Balcarovi, který chalupu na panském místě vystavěl

     1800 Václav Balcar od matky Anny Balcarové
 • 1844 koupil pole od Václava a Marie Holečkových z Bukoviny čp. 11

 • 1847 koupil pole od Marie Holečkové z Bukoviny čp. 11

     1849 Kateřina Zákravská (provdaná za Václava Zákravského ze Skalice) po zemřelém manželovi Václavu Balcarovichalupa staré čp. 18

1679 Jan Zmrhal od Mandaleny Boučkové

1713 zmiňována Mandalena Zmrhalka, vdova po Janu Zmrhalovi

1718 Tomáš Bouček pro syna Martina od Mandaleny Zmrhalové


     1752 Tobiáš Bouček po zemřelé matce Marii, vdově po Martinu Boučkovi

     1754 Václav Bouček od bratrance Tobiáše Boučka, dosazeného spolu s Matějem Havlasem na grunt špatně hospodařícího Jiříka Zvolského v Černilově čp. 32

     1779 Jiřík Bouček od otce Václava Boučka

     1824 Kateřina Boučková po zemřelém otci Jiřím Boučkovi

     1825 Jan Zilvar z Librantic čp. 29 polovinu chalupy od manželky Kateřiny rozené Boučkovéchalupa staré čp. 5 na starém dvoře maloskalickém (původně chlévy)

1692 Tomáš Hájek od vrchnosti

1701 Jiřík Kutík (Kutych) od manželky Doroty, vdovy po Tomáši Hájkovi


     1730 Václav Hájek od matky Doroty, vdovy po Jiříku Kutichovi

     1761 Václav Hájek od otce Václava Hájka

     1779 Václav Hájek od otce Václava Hájka

     1840 zmiňován Václav Hájekchalupa staré čp. 4 na starém dvoře maloskalickém (původně maštale)

1692 Jan Valášek od vrchnosti

1723 Jan Valášek mladší od otce Jana Valáška


     1731 Jan Červený od Jana Valáška

     1764 Jiří Červený po zemřelém otci Janu Červeném

     1778 Václav Zvolský s manželkou Marií od jejího bratra Jiřího Červeného

     1796 Jan Zvolský od otce Václava Zvolského

     1806 Kateřina Zvolská po zemřelém manželovi Janu Zvolském

     1840 zmiňován Václav Výravskýchalupa staré čp. 6 na starém dvoře maloskalickém (původně hořejší chlévy)

1692 Jan Mrdek od vrchnosti

1701 Mandalena Boučková od Jana Mrdka

1707 Jiřík Bouček od tchyně Mandaleny Boučkové


     1750 Jiří Bouček po zemřelém otci Jiříku Boučkovi

     1778 Jiří Bouček od otce Jiřího Boučka

     1805 Jan Bouček od matky Kateřiny, vdovy po Jiřím Boučkovi
 • 1826 koupil pole od Václava Adamíry z Ruseka čp. 3

 • 1834 koupil pole od Václava a Anny Polákových z Ruseka čp. 1

     1845 Jan Bouček od otce Jana Boučkachalupa staré čp. 13

1700 Václav Tejvar vystavěl chalupu na obci


     1730 Mikuláš Pelcák od tchyně Alžběty, vdovy po Václavu Tejvarovi

     1754 Václav Pelcák po zemřelém otci Mikuláši Pelcákovi

     1780 Jan Šoba po zemřelém strýci Václavu Pelcákovi

     1840 zmiňován Jan Švábchalupa a panská kovárna čp. 3

1717 Václav Vodička, kovář od vrchnosti

 • 1721 koupil poloviny panské louky „Zmrhalovské“

     1739 Václav Vodička po zemřelém otci Václavu Vodičkovi

     1776 Martin Vodička po zemřelém otci Václavu Vodičkovi

     1807 Jiří Vodička od matky Anny, vdovy po Martinu Vodičkovi

     1848 Václav Vodička od otce Jiřího Vodičky

kniha Pro další informace o historii obce Skalička a jejích obyvatelích doporučuji publikaci „Číbuz Skalice Skalička“, kterou je možno --- objednat zde: ---

Zpět na stránku
Usedlosti panství Smiřice / Hořiněves


Zpět na hlavní stránku