Adresář smiřického panství z roku 1713


zpracoval Martin Kareš


Adresář zahrnuje obce:

Bukovina, Černilov, Černožice, Číbuz, Divec, Holohlavy, Hubíles, Jasenná, Lejšovka, Librantice a Libníkovice, Libřice, Mezilečí a Maršov, Piletice, Starý Ples, Proruby, Rozběřice, Rusek, Skalice, Skalička, Smiřice, Smiřičky, Smržov, Svinary, Újezd, Vlkov, VýravaAdamíra (Adamjíra)

Matěj, Rusek, sedlák

Mikuláš, Holohlavy, chal., tkadlec

Václav, Černilov čp. 29, chal., řezník

Václav, Lejšovka, chal.

Václav, Vlkov, sedlák

Alounek

Jiřík, Číbuz, zahr., tkadlec

Václav, Číbuz, zahr.

Václav, Svinary, zahr., tkadlec

Andrejs

Jan, Vlkov, sedlák

Matěj, Holohlavy, sedlák, bažantník

Mikuláš, Holohlavy, zahr.

Mikuláš, Vlkov, chal.

Václav, Ples, sedlák

Andrejsek

Jan, Rozběřice, chal.

Antoš

Jakub, Mezilečí, sedlák

Václav, Mezilečí, sedlák

Arnošt

Mikuláš, Jasenná, sedlák

Aster

František, Proruby, zahr.

Kryštof, Proruby, chal.

Bachman

Tobiáš, Libřice, chal., tkadlec

Balcar

Jakub, Jasenná, sedlák

Jan, Smiřice, švec

Jan, Svinary, chal.

Václav, Bukovina, chal., kovář

Václav, Černožice, chal., kovář

Bárta

Jakub, Libřice, chal.

Jiřík, Mezilečí, chal.

Václav, Mezilečí, chal.

Barták

Adam, Libřice, chal.

Jan, Jasenná, chal., tkadlec

Mikuláš, Libřice, chal., tkadlec

Bartoš

Jakub, Mezilečí, sedlák

Jakub, Mezilečí, zahr.

Jan, Librantice, sedlák

Jan, Proruby, chal.

Jiřík, Mezilečí, zahr.

Jiřík, Újezd, sedlák

Martin, Mezilečí, chal.

Václav, Librantice, nádeník

Václav, Librantice, sedlák

Václav, Mezilečí, zahr.

Bartoška

Jan, Smiřičky

Jiřík, Smiřice, kolář

Václav, Skalička, chal.

Baudyš

Lukáš, Černožice, zahr.

Bek

Mikuláš, Libřice, sedlák

Pavel, Újezd, chal.

Tobiáš, Libřice, zahr.

Benát

Martin, Proruby, chal.

Bílek

Václav, Smržov, chal.

Binar

Jan, Černilov čp. 104, sedlák

Bitnar

Jiřík, Smiřice, řezník

Bíza

Jiřík, Vlkov, sedlák

Václav, Jasenná, sedlák

Blatník

Jan, Výrava čp. 59, sedlák

Tobiáš, Výrava čp. 40, chal.

Blažková

Alžběta, Smiřice

Boháč

Jan, Černilov čp. 149, chal., tkadlec

Bouček

Jan, Piletice, chal.

Jan, Rozběřice, chal., krejčí

Jiřík, Skalička, chal., krejčí

Lukáš, Piletice, chal.

Tomáš, Skalička, sedlák

Václav, Jasenná, sedlák

Brandsteter

Vilém, Smiřice, mandlíř neb barvíř, konšel

Braunar

Jiřík, Librantice, chal., tkadlec

Brouček

Mikuláš, Černilov čp. 133, zahr., tesař

Pavel, Černilov čp. 136, chal.

Jan, Číbuz, zahr.

Brzický

Konstantin, Jasenná, zahr.

Václav, Jasenná, zahr.

Buček

Václav, Svinary, sedlák, tkadlec

Bukač

Václav, Jasenná, sedlák

Bukovská

Kateřina, Lejšovka, zahr.

Bukovský

Mikuláš, Výrava čp. 53, sedlák

Bureš

Jan, Libřice, sedlák

Jiřík, Librantice, zahr.

Buta

Jan, Skalice, zahr., tkadlec

Cejnar

Václav, Lejšovka, chal.

Černá

Mandalena, Černilov čp. 58, selka

Černohorský

Jan, Smiřice, ručnikář

Jan, Smiřice, zámečník

Černušková

Kateřina, Smiřičky

Černý

Daniel, Černilov čp. 66, sedlák

Jakub, Černožice, zahr.

Jakub, Smržov, chal.

Jan, Černilov čp. 82, sedlák

Jan, Černožice, chal.

Jan, Holohlavy, sedlák

Jan, Piletice, sedlák

Jan, Rozběřice, chal.

Jan, Výrava čp. 2, zahr.

Jiřík, Vlkov, sedlák

Jiřík ml., Vlkov, chal.

Jiřík, Výrava čp. 63, chal.

Matěj, Librantice, sedlák

Pavel, Libřice, zahr.

Pavel, Smiřice

Tomáš, Librantice, chal.

Václav, Černilov čp. 32, sedlák

Václav, Černožice, sedlák

Václav, Librantice, chal.

Červený

Řehoř, Librantice čp. 56, sedlák

Červinka

Jan, Výrava čp. 83, sedlák

Pavel, Výrava čp. 82, sedlák

Čubr

Václav, Újezd, chal.

David

Jan, Černilov čp. 170, chal., nádeník

Václav, Skalice, zahr., tkadlec

Drahoš

Jiřík, Smiřice

Duchač

Tomáš, Jasenná, sedlák

Dušek

Daniel, Číbuz, sedlák, krejčí

Jan, Holohlavy, zahr., krejčí

Jan, Hubíles, sedlák

Jan, Piletice, chal.

Jan, Smiřice

Jan, Smiřičky, krejčí

Jiřík, Smiřice, tkadlec, primas

Dušková

Mandalena, Piletice, užívá šosovní pole

Salomena, Smiřice

Dvorský

Jiřík, Smiřice, krejčí

Jiřík, Smiřice, řezník

Dvořáček

Jan Ferdinand, Černožice, sedlák

Dvořák

Jakub, Černožice, zahr.

Jiřík, Holohlavy, chal., tkadlec

Eliáš

Pavel, Svinary, sedlák

Václav, Černožice, sedlák

Eliášová

Dorota, Divec, chal.

Fabián

Jan, Lejšovka, sedlák

Jiřík, Výrava čp. 60, sedlák

Pavel, Lejšovka, chal.

Václav, Výrava čp. 56, sedlák

Falta

Jiřík, Divec, chal.

Václav, Vlkov, sedlák

Felix

Jan, Černilov čp. 147, chal., nádeník

Firbas

Jan, Skalice, sedlák

Mikuláš, Hubíles, sedlák

Václav, Smržov, sedlák

Fišer

Adam, Jasenná, sedlák

Tobiáš, Jasenná, sedlák

Václav, Ples, sedlák

Flejšar

Pavel, Černilov čp. 39, sedlák

Fňouk

Václav, Piletice, sedlák

Fousek

Adam, Černilov čp. 76, sedlák

Jan, Výrava čp. 54, sedlák

Mikuláš, Výrava čp. 35, sedlák

Samuel, Výrava čp. 79, sedlák

Fryml

Jan, Smiřice, mlynář

Frymlová

Sibila, Smiřice

Fryntová

Mandalena, Černožice, selka

Frys

Václav, Ples, sedlák

Grošek

Jiřík, Vlkov, sedlák

Hájek

Jiřík, Černilov čp. 156, chal., nádeník

Jiřík, Skalička, chal., tkadlec

Matěj, Černilov čp. 54, sedlák

Mikuláš, Skalička, chal.

Pavel, Černilov čp. 51, sedlák

Pavel, Vlkov, sedlák

Hájková

Kateřina, Smiřice

Hampl

Jakub, Výrava čp. 5, sedlák

Hanousek

Jan, Černilov čp. 140 a 142, zahr., přadlák

Jan, Ples, sedlák

Matěj, Černilov čp. 107, sedlák

Hanuš

Jan, Librantice, nádeník

Jan, Librantice, sedlák

Jan, Skalice, chal.

Jan, Výrava čp. 29, chal.

Jiřík, Skalice, sedlák

Mikuláš, Librantice, zahr.

Pavel, Librantice, sedlák

Pavel, Skalice, zahr.

Václav, Jasenná, sedlák

Václav, Librantice, sedlák

Václav, Skalice, sedlák

Havel

Jakub, Výrava čp. 3, sedlák

Pavel, Libřice, zahr.

Havlas

Jan, Smiřice, tkadlec

Jiřík, Skalička, chal., tkadlec

Pavel, Vlkov, chal.

Havlasová

Kateřina, Skalice, selka

Kateřina, Smiřičky

Havlíček

Jiří, Číbuz, chal.

Hejcman

Fridrich, Librantice, chal.

Jan, Černilov čp. 95, sedlák

Jan, Lejšovka, chal.

Jan, Lejšovka, sedlák

Jan, Ples, sedlák

Jan, Rusek, chal.

Jan, Smiřice, zedník

Jiřík, Černilov čp. 92, sedlák

Jiřík, Ples, sedlák

Jiřík, Ples, zahr., mlynář

Mikuláš, Černilov čp. 33, sedlák

Mikuláš, Černilov čp. 35, sedlák

Václav, Libřice, chal., kovář

Václav, Ples, sedlák

Hejcmanová

Mandalena, Ples, selka

Herlo

Jiřík, Proruby, chal., švec

Hešlová

Alžběta, Smiřice

Heviš

Jan, Smiřičky, tkadlec

Hlava

Jiřík, Vlkov, chal., tesař

Hlavsa

Jiřík, Černilov čp. 108, sedlák

Hodek

Adam, Rusek, užívá šosovní pole

Jan, Rusek, sedlák

Hojný

Jan, Černilov čp. 56, sedlák

Jiřík, Libřice, chal.

Matěj, Výrava čp. 80, chal.

Pavel, Libřice, chal., krejčí

Václav, Libřice čp. 25, sedlák

Holeček

Jan, Hubíles, zahr., švec

Jan, Skalice, sedlák

Jan, Vlkov, chal.

Jiřík, Jasenná, chal., švec

Jiřík, Ples, sedlák

Pavel, Jasenná, chal., švec

Holič

Jan, Holohlavy, chal., tkadlec

Jan, Smiřičky

Václav, Smiřice

Hollmann

Jan, Smiřice, sládek

Honsnejman (Hons Nejman)

Jan, Bukovina, sedlák

Jiřík, Bukovina, chal.

Mikuláš, Černilov čp. 62, sedlák

Horák

Jakub, Proruby, chal.

Jan, Librantice, sedlák

Jan, Piletice, chal.

Jan, Ples, sedlák

Jiřík, Jasenná, sedlák

Jiřík, Librantice, sedlák

Matěj, Smržov, chal.

Mikuláš, Rusek, chal.

Pavel, Ples, sedlák

Václav, Librantice, nádeník

Václav, Ples, zahr.

Václav, Ples, zahr., krejčí

Horký

Jan, Mezilečí, zahr.

Jiřík, Mezilečí, chal.

Hořinka

Matěj, Černožice, chal.

Pavel, Holohlavy, zahr.

Hrdlička

Lukáš, Svinary, sedlák

Petr, Librantice, chal., tkadlec

Hrdličková

Dorota, Černilov čp. 73, selka

Hrnčíř

Jan, Jasenná, sedlák

Tobiáš, Bukovina, chal.

Václav, Librantice, sedlák

Václav, Libřice čp. 1, sedlák, hostinský

Hryzlík

Jiřík „Kopecký“, Újezd, chal.

Jiřík „Koutecký“, Újezd, chal.

Matěj, Újezd, chal.

Mikuláš, Újezd, sedlák

Pavel, Újezd, chal.

Hustiřanský

Jan, Jasenná, chal.

Hušák

Fridrich, Smiřice, sklenář

Jan, Vlkov, sedlák

Václav, Smiřice, zahradník

Hylar

Jiřík, Libřice, zahr.

Hynek

Jan, Černožice, chal., krejčí

Jan, Smiřice, řezník

Mikuláš, Černožice, sedlák

Václav, Černilov čp. 61, sedlák

Chalupa

Matěj, Svinary, chal.

Chamrada

Mikuláš, Černožice, chal., tkadlec

Charvát

Jan, Ples, chal.

Chlad

Adam, Divec, chal.

Chmelík

Jan, Holohlavy, zahr.

Jiřík, Smiřice

Mikuláš, Holohlavy, sedlák

Tobiáš, Ples, zahr.

Václav, Mezilečí, chal.

Václav, Ples, chal., zedník

Chrovinková

Alžběta, Rusek, užívá šosovní pole

Chyba

Jan, Černožice, chal.

Jan, Mezilečí, zahr.

Jiřík, Mezilečí, zahr.

Václav, Holohlavy, chal., tkadlec

Václav, Mezilečí, zahr.

Ille

Jan, Černilov čp. 12, sedlák

Jakoubek

Jakub, Ples, sedlák

Jambor

Jiřík, Divec, chal., tkadlec

Janáček

Jan, Rusek, sedlák

Samuel, Bukovina, sedlák

Václav, Rusek, chal.

Janáčková

Verona, Divec, chal.

Janák

Václav, Smiřice, zedník

Jandík

Jakub, Černilov čp. 103, sedlák

Jan, Hubíles, zahr.

Jan, Výrava čp. 34, sedlák

Matěj, Holohlavy, zahr.

Mikuláš, Černilov čp. 85, sedlák

Vít, Libřice, sedlák

Jandíková

Kateřina, Lejšovka, chal.

Janek

Jan, Smiřice, řezník

Janko

Jan, Ples, chal.

Jiřík, Smiřičky, švec

Jaroš

Karel, Černilov čp. 20, sedlák

Javůrek

Jakub, Libřice, sedlák

Jech

Jan, Černilov čp. 14, sedlák

Jan, Librantice, sedlák

Mikuláš, Výrava čp. 45, chal.

Ježek

Jan, Ples, sedlák

Jindra

Jan, Číbuz, chal., švec

Jan, Librantice, zahr.

Lukáš, Librantice, zahr.

Jiránek

Jiřík, Mezilečí, zahr.

Martin, Holohlavy, zahr.

Jirka

Václav, Libřice, sedlák

Jirková

Dorota, Jasenná, zahr.

Joneš

Jan, Jasenná, sedlák

Jonšová

Veronika, Jasenná, selka

Jošt

Jan, Piletice, užívá šosovní pole

Junek

Jan, Ples, chal.

Jiřík, Ples, zahr.

Jušta

Jakub, Ples, zahr.

Pavel, Černilov čp. 98, sedlák

Tomáš, Vlkov, chal.

Juštová

Dorota, Skalice, selka

Kačer

Jan, Skalička, chal., tkadlec

Pavel, Librantice, nádeník

Kačerová

Kateřina, Černilov čp. 49, selka

Kadanik

David, Mezilečí, sedlák

Kalenda

Jan, Jasenná, sedlák

Tobiáš, Jasenná, zahr.

Karas

Matěj, Černilov čp. 169, chal., nádeník

Karel

Adam, Jasenná, sedlák

Jan, Černilov čp. 86, sedlák

Jan, Černilov čp. 151, chal., tkadlec

Jan, Jasenná, sedlák

Jiřík, Ples, zahr.

Jiřík, Smiřičky, mydlář

Pavel, Černilov čp. 78, chal.

Pavel, Ples, sedlák

Karmášek

Matěj, Librantice, zahr.

Václav, Černilov čp. 134, chal., přadlák

Karpišek

Mikuláš, Holohlavy, sedlák

Václav, Holohlavy, zahr.

Karpišková

Alžběta, Výrava čp. 71, chal.

Kašpar

Adam, Mezilečí, chal.

Jan, Bukovina, chal.

Jindřich, Mezilečí, chal.

Lukáš, Jasenná, sedlák

Klasatý

Jan, Černilov čp. 21, zahr.

Klaus

Václav, Černožice, zahr., starý tkadlec

Klauza

Jan, Holohlavy, chal., tkadlec

Klobasa

Jakub, Výrava čp. 90, zahr.

Kober

Jan, Ples, zahr., tkadlec

Kobosová

Dorota, Jasenná, selka

Kočí

Jan, Smiřice, krejčí

Jiřík, Smiřičky

Konečná

Dorota, Výrava čp. 87, chal.

Konečný

Jan, Ples, sedlák

Jiřík, Jasenná, sedlák

Koníř

Jan, Skalice, chal.

Pavel, Piletice, užívá šosovní pole

Kopecká

Dorota, Skalice, chal.

Kopecký

Jiřík, Újezd, chal., tkadlec

Kotland (Kotlant)

Jiřík, Libřice, sedlák

Martin, Ples, chal.

Matěj, Výrava čp. 9, chal.

Václav, Smiřičky, řezník

Viktorin, Holohlavy, zahr.

Kouba

Jiřík, Rusek, sedlák

Koubek

Pavel, Svinary, chal., tkadlec

Koulová

Salomena, Ples, selka

Kovář

Jan, Lejšovka, chal.

Kramář

Jan, Mezilečí, chal.

Jan, Proruby, chal.

Jiřík, Mezilečí, chal.

Václav, Mezilečí, chal.

Václav, Proruby, chal.

Kratochvíl

Jiřík, Smiřice, kovář

Václav, Smiřice, řemenář

Krejčovský

Jan, Rozběřice, chal., tkadlec

Krejsar

Jiřík, Hubíles, sedlák

Martin, Hubíles, sedlák

Krejsarová

Anna, Hubíles, zahr.

Kroupa

Jiřík, Ples, sedlák

Kryl

Jan, Černilov čp. 109, sedlák

Jiřík, Černilov čp. 111, sedlák

Křižianovský

Václav, Lejšovka, chal.

Křovský

Václav, Jasenná, sedlák

Kubásek

Jiřík, Rusek, sedlák

Václav, Hubíles, sedlák

Kubka

Jan, Holohlavy, chal., krejčí

Jan, Vlkov, chal.

Kučera

Jan, Holohlavy, zahr., cihlář

Václav, Librantice, chal.

Kudrlík

Adam, Jasenná, chal.

Jiřík, Jasenná, zahr.

Kudyvejs

Václav, Újezd, chal.

Kudyvejsová

Alžběta, Újezd, chal.

Kulhánek

Karel, Výrava čp. 10, sedlák

Tobiáš, Ples, chal., zedník

Václav, Ples, zahr., krejčí

Kutichel

Daniel, Černožice, chal.

Jakub, Újezd, sedlák

Kutík

Jiřík, Skalička, chal., tkadlec

Kvasnička

Jan, Smiřice, tkadlec

Kyncl

Tobiáš, Jasenná, sedlák

Kyndl

Adam, Ples, zahr., tesař

Jakub, Jasenná, sedlák

Ladr

Jan, Černilov čp. 127, chal., řezník – podruh

Václav, Divec, chal.

Lang

Jan, Smiřice

Lankart

Jan, Smiřice, krejčí

Leimner

Kryštof, Smiřice, cvilinkář

Lejp

Mikuláš, Jasenná, sedlák

Lejšnar

Jan, Vlkov, chal.

Lemera

Matěj, Smiřice, myslivec

Lhotský

Balcar, Ples, zahr.

Lochman

Jiřík, Libřice, chal.

Lorenc

Jan, Librantice, sedlák

Ludr

Jan, Mezilečí, chal.

Macata

Jakub, Číbuz, zahr.

Machač

Jan, Bukovina, sedlák

Machačová

Anna, Lejšovka, zahr.

Machek

Jan, Černilov čp. 105, chal., krejčí

Jiřík, Smiřice, starý švec

Pavel, Skalice, sedlák

Václav, Skalice, sedlák

Malina

Jakub, Skalice, chal.

Malý

Řehoř, Librantice, sedlák

Václav, Librantice, nádeník

Marek

Jakub, Lejšovka, zahr.

Jan, Ples, sedlák

Jiřík, Jasenná, sedlák

Václav, Jasenná, chal.

Mareš

Václav, Výrava čp. 51, sedlák

Marha

Jan, Černožice, chal., tkadlec

Lukáš, Ples, chal.

Marhová

Kateřina, Ples, zahr.

Matějček

Jan, Černožice, chal., krejčí

Jiřík, Holohlavy, chal.

Mikuláš, Černilov čp. 5, chal., krejčí

Mikuláš, Vlkov, chal., kolář

Matesek

Mikuláš, Vlkov, zahr.

Matoušek

Tobiáš, Smiřičky, tkadlec

Tomáš, Černožice, chal.

Matouška

Jan, Smržov, chal., tesař

Matyáš

Jiřík, Smiřice, tesař

Maťák

Adam, Mezilečí, sedlák

Jan, Mezilečí, sedlák

Jiřík, Mezilečí, chal.

Martin, Mezilečí, zahr.

Václav, Mezilečí, sedlák

Mejsnar

Jan, Bukovina, sedlák

Mertlík

Jiřík, Mezilečí, sedlák

Václav, Proruby, chal.

Městecký

Matěj, Černilov čp. 141, chal., přadlák

Mikuláš, Černožice, chal.

Mezlecký

Tomáš, Smiřice

Míč

Jiřík, Ples, zahr., švec

Michálek

Petr, Černožice, chal.

Václav, Číbuz, chal., učitel

Michálková

Dorota, Vlkov, chal.

Michek (Vichek)

Jan, Jasenná, zahr.

Matěj, Černilov čp. 59, sedlák

Matěj, Libřice, zahr.

Václav, Divec, sedlák

Václav, Ples, zahr.

Mikolanda

Lukáš, Svinary, chal.

Matěj, Svinary, myslivec

Mikolandová

Dorota, Rusek, užívá šosovní pole

Mikolášek (Mikulášek)

Jan, Výrava čp. 26, sedlák

Mikuláš, Librantice, sedlák

Mikulanda

Jan, Svinary, chal., tkadlec

Močhuba

Jan, Mezilečí, chal.

Modrý

Adam, Mezilečí, chal.

Moravcová

Lidmila, Smiřice

Moravec

Jiřík, Ples, chal., tkadlec

Morávek

Václav, Černilov čp. 25, sedlák

Václav, Černilov čp. 125, zahr., krejčí

Morávková

Anna, Černilov čp. 45, selka

Mrákota

Jakub, Ples, zahr., tesař

Mrázek

Karel, Libřice, sedlák

Mrdáček

Jan, Holohlavy, zahr.

Mikuláš, Holohlavy, sedlák

Václav, Holohlavy, chal.

Václav, Smiřičky

Mrdek

Jan, Černilov čp. 144, chal., zedník

Jan, Divec, sedlák

Mrnková

Dorota, Rusek, chal.

Nejman

Adam, Černilov čp. 74, sedlák

Jan, Jasenná, sedlák

Jiřík, Černilov čp. 68, sedlák

Pavel, Smiřice, starý kožešník

Václav, Smržov, sedlák

Nejmanová

Anna, Jasenná, selka

Zuzana, Smiřice

Novák

Jakub, Lejšovka, chal.

Jan, Ples, sedlák

Novohradský

Daniel, Smiřice, krejčí

Novotný

Jan, Skalice, sedlák

Nydr

Lukáš, Skalice, zahr.

Očenáš

Jan, Číbuz, chal., starý krejčí

Matěj, Ples, sedlák, krejčí

Mikuláš, Skalice, zahr., tkadlec

Václav, Skalice, zahr., tkadlec

Pacalt (Paczalt, Patzalt)

Jakub, Rozběřice, chal.

Jan, Holohlavy, chal.

Mikuláš, Černilov čp. 43, sedlák

Pamánek

Jan, Divec, chal.

Pavel, Skalice, sedlák

Pařízek

Václav, Librantice, zahr.

Pátek

Matěj, Ples, sedlák

Mikuláš, Černožice, sedlák

Pátková

Salomena, Jasenná, selka

Patriarcha

Václav, Rusek, sedlák

Patrný

Matouš, Librantice, zahr., starý tkadlec

Tobiáš, Librantice, zahr.

Pavlásek

Filip, Černožice, chal.

Pech

Havel, Černožice, zahr.

Jan, Černilov čp. 40, sedlák

Jan, Libřice, zahr.

Lukáš, Libřice, zahr.

Pechová

Kateřina, Černilov čp. 124, chal.

Pekárek

Jan, Piletice, chal.

Václav, Piletice, sedlák

Pelcák

Jan, Skalice, sedlák

Pelikán

Mikuláš, Smiřice, řezník

Václav, Smiřice

Picek

Václav, Černilov čp. 30, sedlák

Pilc

Martin, Librantice, chal.

Pavel, Vlkov, zahr., kovář

Sebastian, Bukovina, zahr.

Plhal

Matouš, Jasenná, sedlák

Václav, Ples, zahr.

Poduška

Jiřík, Librantice, chal.

Mikuláš, Jasenná, sedlák

Tobiáš, Jasenná, sedlák

Podušková

Mandalena, Jasenná, selka

Podzimek

Jiřík, Holohlavy, sedlák

Pořádek

Jiřík, Smiřice, řezník

Procházka

Jakub, Černilov čp. 163, zahr., přadlák

Jan, Vlkov, chal.

Jiřík, Smiřice, bednář

Mikuláš, Vlkov, zahr.

Prokeš

Jan, Černilov čp. 36, sedlák

Provazník

Mikuláš, Černilov čp. 17, sedlák

Provazníková

Kateřina, Černilov čp. 77, selka

Psodnička

Václav, Ples, zahr.

Pták

Diviš, Libřice, chal.

Pultar (Pulter, Pultr)

Daniel, Smiřice, tkadlec

Jiřík, Černilov čp. 71, chal., krejčí

Jiřík, Divec, sedlák

Jiřík, Skalice, sedlák

Matěj, Divec, zahr.

Matěj, Libřice, zahr., krejčí

Michael, Černilov čp. 79, sedlák

Pavel, Černilov čp. 19, sedlák

Samuel, Jasenná, sedlák, krejčí

Tomáš, Černilov čp. 145, chal., krejčí

Václav, Divec, chal.

Václav, Svinary, chal.

Rejchl

Mikuláš, Smiřice, švec

Mikuláš, Smiřičky, švec

Rejchlich

Václav, Librantice, chal., tkadlec

Rerich

Jan, Rusek, zahr.

Václav, Skalička, chal.

Rezek

Jan, Černožice, sedlák

Jan, Libřice, sedlák

Jan, Smržov, chal.

Jiřík, Vlkov, sedlák

Lukáš, Černilov čp. 16, sedlák

Pavel, Černilov čp. 15, sedlák

Václav, Černožice, sedlák

Václav, Vlkov, chal.

Rolens

Jiřík, Librantice, nádeník

Václav, Librantice, chal.

Rozvařil

Jan, Smiřice, starý chudý učitel

Václav, Holohlavy, zahr., švec

Runkas

Václav, Ples, sedlák

Václav, Smiřice

Růžička

Václav, Holohlavy, sedlák

Václav, Vlkov, sedlák

Řehák

Jan, Černožice, sedlák

Jan, Jasenná, sedlák

Jan, Ples, sedlák

Jiřík, Černilov čp. 4, chal., tkadlec

Jiřík, Číbuz, sedlák, řezník

Václav, Černilov čp. 3, zahr.

Řeháková

Kateřina, Vlkov, chal.

Řezač

Bartoň, Svinary, sedlák, tkadlec

Pavel, Svinary, chal.

Řezníček

Jan, Jasenná, sedlák

Říha

Jakub, Újezd, sedlák

Jan, Bukovina, sedlák

Sehnoutka (Sehnutka)

Jan, Holohlavy, zahr.

Matěj, Bukovina, sedlák

Mikuláš, Bukovina, chal.

Mikuláš, Bukovina, sedlák

Václav, Bukovina, sedlák

Václav „Hořejší“, Bukovina, sedlák

Václav, Smiřice, švec

Sehnoutková (Sehnutková)

Mařena, Holohlavy, chal.

Schejbal

Václav, Jasenná, chal.

Sirotková

Marie, Jasenná, selka

Sirůček

Jakub, Smiřičky, řezník

Jan, Holohlavy, sedlák

Lukášek, Jasenná, sedlák

Skákal

Václav, Černilov čp. 90, sedlák

Skála

Václav, Librantice, zahr.

Skalický

Jan, Výrava čp. 72, sedlák

Václav, Bukovina, chal., řezník

Vilém, Librantice, zahr.

Skálová

Anna, Rusek, chal.

Sklenář

Matěj, Smiřičky, hrnčíř

Skravný (Skrauný, Skrovný)

Jan, Bukovina, sedlák

Jiřík, Smiřice

Jiřík, Vlkov, zahr.

Matěj, Vlkov, chal.

Mikuláš, Vlkov, chal.

Václav, Smiřice, mlynářský tovaryš

Slezák

Jan, Smržov, zahr., tkadlec

Jiřík, Černilov čp. 106, sedlák, rychtář

Jiřík, Jasenná, chal.

Jiřík, Svinary, sedlák

Mikuláš, Černilov čp. 9, sedlák

Mikuláš, Jasenná, sedlák

Smotlacha

Jan, Ples, zahr., tesař

Jan, Vlkov, sedlák

Jiřík, Vlkov, sedlák

Matěj, Vlkov, zahr.

Smutný

Jan, Smiřičky, švec

Jiřík, Smiřičky, kolář

Václav, Smiřičky, švec

Solmann – viz Zolman

Souček

Jiřík, Bukovina, sedlák

Václav, Bukovina, sedlák

Sovák

Adam, Divec, sedlák

Jan, Černilov čp. 148, chal.

Jan, Smiřice, mladý ručnikář

Sováková

Lidmila, Smiřice

Springer – viz Špringar

Stodola

Václav, Číbuz, zahr., tesař

Stránský

Matěj, Rozběřice, sedlák

Svíčka

Mikuláš, Skalička, chal.

Pavel, Bukovina, chal.

Svoboda

Jan, Mezilečí, chal.

Jan, Mezilečí, zahr.

Jan, Ples, zahr.

Matouš, Výrava čp. 8, sedlák

Pavel, Mezilečí, zahr.

Václav, Smržov, chal.

Václav, Výrava čp. 86, zahr.

Sychrovský

Daniel, Vlkov, chal.

Šandera

Jan, Rusek, v panské chalupě, myslivec

Jiřík, Černilov čp. 13, sedlák

Šic

Štěpán, Smiřice, švec

Šifnar

Tomáš, Ples, zahr., mlynář

Šimon

Matěj, Ples, sedlák

Václav, Ples, zahr.

Šiša

František, Holohlavy, sedlák

Škop

Pavel, Výrava čp. 69, sedlák

Škopová

Dorota, Libřice, selka

Šmákal

Jiřík, Divec, chal., krejčí

Šolc

Jiřík, Ples, chal.

Šotolová

Anna, Vlkov, zahr.

Špaček

Václav, Černilov čp. 89, sedlák

Špatenka

Jakub, Svinary, chal., tkadlec

Matěj, Piletice, sedlák

Václav, Rozběřice, chal.

Špringar (Springer)

Jan, Jasenná, chal., tkadlec

Jan, Jasenná, zahr.

Jan, Librantice, chal., bývalý kovář

Šrám

Jiřík, Rozběřice, sedlák

Matěj, Svinary, chal.

Pavel, Svinary, chal., tkadlec

Šrámek

Jan, Svinary, sedlák

Jiřík, Divec, chal.

Jiřík, Piletice, sedlák

Lukáš, Skalice, sedlák

Šrámková

Kateřina, Svinary, selka

Štancl

Jan, Černilov čp. 171, chal., nádeník

Šturma

Jan, Ples, sedlák

Václav, Jasenná, zahr.

Šust

Jan, Hubíles, zahr., tesař

Tejvar

Jan, Skalička, chal., zedník

Václav, Skalička, chal., krejčí

Těmín

Jan, Hubíles, chal.

Teplý

Jan, Ples, zahr.

Thum

Hans Georg, Smiřice, mlynář

Toman

Jakub, Hubíles, sedlák

Pavel, Černilov čp. 100, sedlák

Václav, Librantice, sedlák

Tomášek

Jan, Černilov čp. 150, chal.

Mikuláš, Lejšovka, chal.

Václav, Lejšovka, sedlák

Tomášková

Kateřina, Černožice, chal.

Tomek

Jan, Jasenná, chal.

Václav, Jasenná, chal.

Trubač

Jan, Ples, zahr.

Truneček

Jiřík, Holohlavy, zahr., krejčí

Třešňák

Václav, Ples, zahr.

Tuček

Jan, Jasenná, sedlák

Jiřík, Jasenná, sedlák

Tyč

Jakub, Ples, zahr.

Jan, Ples, zahr.

Matouš, Ples, sedlák

Tyčkovští

sirotci, Ples

Tylš

Jan, Mezilečí, chal.

Jan, Proruby, chal.

Václav, Mezilečí, chal.

Václav, Mezilečí, sedlák

Uher

Jan, Librantice, nádeník

Pavel, Svinary, chal., tkadlec

Urban

Matěj, Ples, sedlák

Václav, Skalice, zahr.

Uzdil

Jan, Holohlavy, zahr.

Vacek

Václav, Librantice, chal.

Vach

Matěj, Skalička, chal.

Václav, Skalice, sedlák

Vachek

Jan, Smiřičky, hrnčíř

Jan, Smržov, chal.

Jerolím, Skalice, sedlák

Jiřík, Librantice, chal., starý krejčí

Pavel, Černilov čp. 46, sedlák

Václav, Černožice, sedlák

Vavřinec, Smiřice, hrnčíř

Valášek

Jakub, Libřice, sedlák

Jan, Jasenná, sedlák

Jan, Skalička, chal.

Jiřík, Ples, sedlák

Jiřík, Smiřičky, řezník

Václav, Jasenná, sedlák

Valášková

Kateřina, Smiřice

Valc

Jan, Bukovina, sedlák

Vaněk

Jiřík, Smržov, sedlák

Václav, Jasenná, zahr.

Vávra

Jan, Mezilečí, chal.

Jan, Výrava čp. 30, sedlák

Matěj, Mezilečí, zahr.

Vavřinka

Marek, Divec, chal.

Mikuláš, Divec, chal., tkadlec

Velc

Jan, Výrava čp. 48, sedlák, kolář

Matěj, Černilov čp. 135, zahr.

Veselovský

Jan, Černilov čp. 168, chal., nádeník

Jiřík, Černilov čp. 23, sedlák

Veverka

Filip, Libřice, sedlák

Jan, Ples, zahr.

Pavel, Vlkov, sedlák

Tomáš, Svinary, chal.

Vichek – viz Michek

Víznar

Pavel, Výrava čp. 39, sedlák

Vlček

Jan, Mezilečí, sedlák

Václav, Smržov, sedlák

Vodička

Jakub, Smiřice, kovář

Vojnar

Václav, Holohlavy, zahr.

Vojtěch

Adam, Mezilečí, chal.

Jan, Číbuz, sedlák

Jiřík, Mezilečí, chal.

Václav, Mezilečí, sedlák

Vojtíšek

Václav, Smiřice, švec

Volák

Mikuláš, Lejšovka, chal.

Václav, Lejšovka, chal.

Volf

Kryštof, Proruby, chal.

Petr, Proruby, chal.

Tobiáš, Proruby, chal.

Voltr

Antonín, Černožice, sedlák

Jindřich, Výrava čp. 74, chal.

Jiřík, Černilov čp. 41 a 122, sedlák, kovář, hostinský

Jiřík, Divec, zahr.

Matouš, Černilov čp. 72, sedlák

Mikuláš, Černilov čp. 112, sedlák

Pavel, Výrava čp. 1, sedlák, hostinský

Tomáš, Výrava čp. 77, chal.

Václav, Librantice, chal., kovář

Václav, Librantice, sedlák

Vondráček

Jan, Újezd, chal.

Matěj, Rozběřice, chal., tkadlec

Matěj, Újezd, chal.

Václav, Librantice, chal.

Vondráčková

Kateřina, Újezd, selka

Vostračepová

Mandalena, Rusek, chal.

Vostrý

Mikuláš, Jasenná, zahr.

Vostřeval

Jakub, Skalice, zahr.

Vyhnálek

Lukáš, Jasenná, sedlák

Výravský

Jan, Skalice, sedlák

Zahrádka

Václav, Lejšovka, chal.

Zachariáš

Matěj, Rusek, chal.

Mikuláš, Librantice, nádeník

Pavel, Výrava čp. 18, sedlák

Zákravská

Alžběta, Výrava čp. 15, selka

Zákravský

Lukáš, Libřice, chal.

Mikuláš, Skalice, sedlák

Mikuláš, Výrava čp. 64, chal.

Pavel, Librantice, sedlák

Václav, Rozběřice, chal.

Záruba

Matěj, Ples, zahr.

Zdeněk

Tobiáš, Újezd, chal.

Václav, Újezd, chal.

Vojtěch, Újezd, chal.

Zelená

Mařena, Jasenná, selka

Zelený

Pavel, Jasenný, sedlák

Václav, Jasenná, sedlák

Zeman

Jiřík, Rozběřice, chal.

Zich

Jan, Ples, zahr.

Tobiáš, Ples, zahr.

Zichová

Mařena, Ples, selka

Zilvar

Jan, Librantice, sedlák

Jiřík, Smržov, sedlák

Matěj, Smržov, sedlák

Tomáš, Smržov, chal.

Zilvarková

Apolena, Černilov čp. 91, selka

Zioček

Jan, Ples, zahr., krejčí

Jiřík, Ples, zahr.

Zmrhalová

Mandalena, Skalička, chal.

Zolman (Solmann)

Adam, Ples, zahr.

Jan, Smiřičky, mlynář

Zvolský

Eliáš, Smržov, chal.

Josef, Černilov čp. 10, sedlák

Zpět na stránku - Usedlosti panství Smiřice – Hořiněves
Zpět na hlavní stránku - www.smirice.eu