Rusek

Usedlosti ve Smržově od roku 1588

Zpracoval Martin Kareš

Pokud byste měli k dispozici jakékoliv starší fotografie usedlostí, kterými bychom mohli náš soupis doplnit
a přiblížit tak atmosféru života našich předků, prosíme Vás o jejich zaslání na adresu
martin.kares(zavináč)email.cz
Rusekstatek čp. 2 (staré čp. 2)

1588 zmiňován Jan Duchkův

1619 zmiňován Mikuláš Zich

1655 zmiňován Václav Všetečka

1661 Václav David od otčíma Václava Všetečky

 • k původní zahradě o roloze 3 pruty připojil 4,5 prutu rolí od statku Houserovského (čp. 10) a ¼ prutu od statku Kozákovského (čp. 8 a čp. 9)

 • 1676 přikoupil grunt Houserovský

1691 Jiřík David od otce Václava Davida

1706 Jiřík Vaněk od manželky Anny, vdovy po Jiřím Davidovi

1720 Václav David od matky Anny Vaňkové

 • 1723 prodal kus místa pro vystavení chalupy Václavu Vlčkovi

1760 Jan Horák od manželky Alžběty, dcery po zemřelém Václavu Davidovi

1767 Jiří Matoušek od Jana Horáka

1770 Jiří Vachek po zemřelém Jiřím Matouškovi

1775 Václav Řehák od manželky Anny, vdovy po Jiřím Vachkovi

1816 Karel Řehák po zemřelém otci Václavu Řehákovizahrada čp. 3 (staré čp. 3)

1588 zmiňován Jan Pls

1619 zmiňován Martin Říhův

1655 zmiňován Adam Durdík

1684 Václav Durdík od otce Adama Durdíka

1692 Václav Hořinka od Václava Durdíka

1693 Václav Mrdlo od Václava Hořinky

1698 Eliáš Zvolský od Jiříka Mrdly

1735 Jiří Zvolský po zemřelém otci Eliáši Zvolském

1739 Jan Alounek od manželky Anny, vdovy po Jiřím Zvolském

1773 Jan Zvolský od otčíma Jana Alounka

1775 Jiří Tyč od manželky Marie, vdovy po Janu Zvolském

1796 Jan Podzimek (manžel Marie, dcery zemřelého Jana Zvolského) od Jiříka Tyče

 • 1800 zdědil část pole po zemřelém Václavu Havlasovi z čp. 5

1819 Jiří a Anna Zilvarovi od Jana Podzimka, otce Anny Zilvarové

 • 1831 koupil pozemek od Jana Matejska ze Smržova čp. 6zahrada

1588 zmiňován Petr Janda

1619 zmiňován Tomáš Janda

1655 zmiňován Adam Durdík

 • spojil se zahradou čp. 3statek čp. 6 (staré čp. 6)

1588 zmiňován Jiřík Taraba

1619 zmiňován Jan Říhů

1655 zmiňován Jan Šust

1689 Václav Bílek od Adama Fouska

1694 Matěj Zilvar od Václava Bílka

1718 Jan Zilvar od matky, vdovy po Matěji Zilvarovi

1731 Jiřík Zilvar po švagrové Dorotě (vdově po Janu Zilvarovi), která zběhla mezi Lutriany

1734 Jan Zilvar od otce Jiřího Zilvara

1738 Jan Procházka od Jana Zilvara, který grunt a stavení zpustil

1752 grunt několik let rozdělený na dvě poloviny:

1. díl

nadále zůstal v držení Jana Procházky

2. díl

Jakub Procházka od otce Jana Procházky

 • zdědil po zemřelém Jiřím Zákravském grunt v Rozběřicích

1758 Jan Procházka od syna Jakuba Procházky

 • 1758 „poněvadž skrz vojanské běhy do dluhův zabředl a o dobytek přišel, aby sobě nějak pomoci mohl, bylo mu povoleno prodat kus pozemku Václavu Havlasovi“

1767 Václav Procházka po zemřelém otci Janu Procházkovi

 • 1772 prodal věrtel role Václavu Havlasovi

1773 Václav Havlas od Václava Procházky

1786 Matěj Procházka od švagra Václava Havlase

1805 Václav Procházka od otce Matěje Procházky

1818 Matěj David z Habřiny od Václava Procházky

1818 Matěj Baše z Bolehoště od Matěje Davida

1822 Jan Matejsek z Vlkova čp. 26 od Matěje Bašeho

1836 Lukáš Kupka pro syna Josefa od Jana Matejska

1846 Václav a Anna Kutíkovi od Josefa a Doroty Kupkovýchchalupa čp. 5, staré čp. 5 (oddělena od čp. 6)

1758 Václav Havlas koupil kus pozemku od Jana Procházky z čp. 6

 • 1772 koupil 2 věrtele role od Václava Procházky z čp. 6; roku 1800 odkázal tyto pozemky Janu Podzimkovi z čp. 3

1773 Václav Procházka od Václava Havlase s výjimkou výše uvedených 2 věrtel rolí

1806 Václav Procházka od otce Václava Procházkyzahrada čp. 7 (staré čp. 7)

1588 zmiňován Matouš Vach

1619 zmiňován Jiřík Šotola

1654 zmiňován Bartoň Šotola

1655 zmiňován Jan Šotola

1688 Jan Lejšnar od Václava Slezáka

1703 Matěj Horák od Jana Lejšnara

1735 Jan Horák po zemřelém otci Matěji Horákovi

1764 Jan Hladeček od tchána Jana Horáka

1792 Jan Poddaný z Čibuze od manželky Marie, dcery zemřelého Jana Hladečka

1793 Václav Hladeček od švagra Jana Poddaného

 • 1803 koupil kus pole od Václava Ferbase, sedláka z čp. 25

1804 Josef Hladeček od bratra Václava Hladečka

od 1839 Jan Hladeček

 • 1839 koupil louku od Jana Matejska

od 1844 Václav a Marie Matuškovistatek

1588 zmiňován Matouš Šrám

1619 zmiňován Jan Kozák

asi 1642 zmiňován Matěj Durdík

grunt rozdělen na dvě zahrady a dále celkem 3,5 prutu rolí odprodáno k jiným gruntům

1. díl (2 pruty rolí, zahrada čp. 9):

1655 zmiňován Jan Hejcman

1688 Mikuláš Jandík od Václava Hejcmana výměnou za grunt

1689 Václav Svoboda od tchána Mikuláše Jandíka

1730 Matěj Svoboda od otce Václava Svobody

1766 Jan Svoboda od otce Matěje Svobody

1787 Jan Svoboda od otce Jana Svobody

1813 Jan Černý od tchána Jana Svobody

2. díl (3 pruty rolí, zahrada čp. 8):

1655 zmiňován Michal Krejzlar

1684 Jan Slavík od Václava Blažka

1707 Jan Rezek od Kateřiny Slavíkové

1753 Jiří Rezek po zemřelémotci Janu Rezkovi

1778 Václav Rezek od matky Kateřiny, vdovy po Jiřím Rezkovi

1810 Jan Rezek po zemřelém otci Václavu Rezkovi

1850 Jan Rezek po zemřelém otci Janu Rezkovipůvodně statek, později zahrada čp. 10 (staré čp. 10)

1588 zmiňován Pavel Šedivcův

1619 zmiňován Linhart Šafnberk

1654 zmiňován Jarolím Volák

1655 zmiňován Petr Houser

 • 4,5 pruty rolí odprodáno ke statku čp. 2

1682 Jan Matuška od Jana Durdíka

1723 Karel Matuška od otce Jana Matušky

1759 Jan Matuška po zemřelém otci Karlu Matuškovi

1783 Jan Matuška od otce Jana Matušky

od 1820 Jan Matuškakovárna čp. 29 (staré čp. 24)

1802 Václav Čech, kovář od obce smržovské

1808 Jan Dušek od Václava Čecha

od 1820 Jan Dašekzahrada, šenkovní hospoda (krčma) s masným krámem čp. 23 (staré čp. 17)

1588 zmiňován Mach Pohořálek

1619 zmiňován Jakub Šaur

1654 zmiňován Lukáš Flejšar

1655 zmiňován Adam Lader (Ladr)

1688 Václav Slezák od Václava Hořinky

1693 Jan Vachek od Václava Slezáka

1732 Pavel Vachek od otce Jana Vachka

 • 1739 prodal 2 strychy rolí a masný krám bratru Václavu Vachkovi (čp. 22)

1776 Pavel Vachek od matky Alžběty, vdovy po Pavlu Vachkovi

1798 Václav Šrámek (šenkýř ze Skalice) pro svého syna Jana (manžela Marie Vachkové) od jeho tchyně Alžběty, vdovy po Pavlu Vachkovi a manželky Václava Černého

od 1840 Václav Šrámek

 • 1844 koupil kus pole od tchána Jana Duška z Hubílesa čp. 2statek čp. 24 (staré čp. 18)

1588 zmiňován Tomáš Davidův

1619 zmiňován Jan Tůmův

1655 zmiňován Matěj Pátek

1685 Mikuláš Smotlacha od Lukáše Kubky

1705 Václav Smotlacha po zemřelém otci Mikuláši Smotlachovi

1708 Václav Vlček od Václava Smotlachy

1720 Jan Fabián od Václava Vlčka

1735 Václav Fabián po zemřelém otci Janu Fabiánovi

1758 Václav Černý ze Smržova po zemřelém Václavu Fabiánovi

1787 Jan Černý od otce Václava Černého

1818 Jiří Černý od otce Jana Černého

od 1834 Jiří Černýstatek

1588 zmiňován Jan Maryško

1619 zmiňován Jan Maryško

1647 Pavel Zilvar od Jana Maryšky

 • přikoupil 2 pruty rolí od gruntu Kozákovského (čp. 8 a čp. 9)

1699 Jiří Zilvar od otce Pavla Zilvara

 • 1699 prodal 1,5 strychu role bratrovi Tomáši Zilvarovi

grunt rozdělen na dvě části

1. díl (10 ¼ prutu rolí, statek čp. 25):

1715 Václav Zilvar po zemřelém otci Jiřím Zilvarovi

1753 Jan Zilvar od otce Václava Zilvara

1759 Václav Černý od manželky Doroty, vdovy po Janu Zilvarovi

1779 Václav Zilvar od otčíma Václava Černého

1799 Jan Zilvar od otce Václava Zilvara

1845 Mikuláš a Marie Zilvarovi od Jana Zilvara

2. díl (4 pruty rolí, statek čp. 26):

1715 Jiřík Zilvar po zemřelém otci Jiřím Zilvarovi

1757 Jiří Zilvar od otce Jiříka Zilvara

1775 Jiří Zilvar po zemřelém otci Jiříku Zilvarovi

1789 Václav Zilvar od bratra Jiřího Zilvara, který v obci zakoupil místo pro vystavění chalupy

1805 Václav Horák z Nového Plesa od tchána Václava Zilvara

1828 Jiří Horák od otce Václava Horáka

1831 Jiří a Kateřina Havlasovi od Jiřího Horákastatek

1588 zmiňován Urban Fňouk (Klabík)

1619 zmiňován Václav Klabík

1655 zmiňován Jakub Slavík

1684 Václav Slavík od otce Jakuba Slavíka

1694 Václav Firbas po zemřelém Václavu Slavíkovi

1723 Jan Firbas od otce Václava Firbase

1767 Václav Ferbas po zemřelém otci Janu Ferbasovi

1779 Jiřík Zich od Václava Ferbase

1782 živnost rozdělena na dvě části

1. díl (statek čp. 28):

nadále v držení Jiřík Zich

1806 Václav Zich po zemřelém otci Jiříku Zichovi

od 1840 Jan Šesták

od 1843 Václav Šesták, syn Jana Šestáka

1846 Jan Vyhnálek z Černožic pro syna Františka od Václava Šestáka

2. díl (statek čp. 27):

1782 Václav Ferbas od Jiřího Zicha

1793 Václav Ferbas od otce Václava Ferbase

od 1824 Václav Ferbaschalupa čp. 16 (staré čp. 12)

1723 Jiřík Kusý od tchána Václava Firbase, nevlastního otce jeho manželky Doroty

1753 Jiří Kusý po zemřelém otci Jiříku Kusém

1776 Jiřík Vach od tchána Jiříka Kusého

1808 Anna Vachová po zemřelém manželu Jiřím Vachovi

1808 Václav Nejman od tety Anny Vachové

od 1825 Mikuláš Horákzahrada čp. 30 (staré čp. 22)

1588 zmiňován Prokop Michalův

1619 zmiňován Blažek Michalů

1655 zmiňován Jiřík Slezák

 • odprodáno 1,5 prutu rolí Janu Blažkovi ke gruntu čp. 31

1685 Matěj Zilvar od Václava Slezáka

1694 Václav Bílek od Matěje Zilvara

1716 Jiřík Zilvar od tchána Václava Bílka

1731 Štěpán Černý od Jiříka Zilvara

1758 Jiří Černý po zemřelém otci Štěpánu Černém

1810 Václav Černý od otce Jiřího Černého

od 1832 Václav a Anna Zilvarovistatek čp. 31 (staré čp. 23)

1588 zmiňován Blažek Michalův

1619 zmiňován Blažek Michalů

1655 zmiňován Jan Blažek

 • odprodán 1 prut rolí Jiříku Hamplovi do Smiřic

 • koupeno 1,5 prutu role od gruntu Jiříka Slezáka čp. 30

1685 Václav Šotola od otce Jana Šotoly

1702 Václav Nejman od Václava Šotoly

1738 Václav Nejman po zemřelém otci Václavu Nejmanovi

1774 Mikuláš Nejman po zemřelém otci Václavu Nejmanovi

1809 Josef Nejman od otce Mikuláše Nejmana

 • 1844 prodal pole Václavu Rezkovi z čp. 32chalupa čp. 17

1800 Václav Hladeček koupil od obce místo pro vystavění chalupy

od 1826 Václav Hladeček

od 1848 Jan Hladečekchalupa čp. 1 (staré čp. 1)

1655 zmiňován Václav Marha

1685 Jan Slezák od Matěje Zilvara

1707 Jan Slezák od otce Jana Slezáka

1744 Václav Slezák od otce Jana Slezáka

1759 Jan Zvolský z Vlkova od Václva Slezáka výměnou za grunt

1782 Václav Zvolský od otce Jana Zvolského

1802 Jan Zvolský od otce Václava Zvolského

od 1823 Václav Zvolský

od 1823 Václav a Anna Patrní

1827 Mikuláš Rezek od Václava a Anny Patrnýchchalupa čp. 4 (staré čp. 4)

1688 Jan Pacalt od Eliáše Matejska

1691 Tomáš Zilvar od Jana Pacalta

1719 Petr Zilvar od otce Tomáše Zilvara

1727 Jiřík Sovák od Petra Zilvara

1742 Václav Kusý po zemřelém Jiříku Sovákovi

1771 Jiří Kusý od otce Václava Kusého

1787 Václav Fabián od manželky Alžběta, vdovy po Jiříku Kusém

1809 Petr Rezek z Vlkova od Václava Fabiána

od 1826 Václav Matuškachalupa čp. 14 (staré čp. 28)

1804 Jiří Tyč od obce

1804 Josef Tyč od otce Jiřího Tyčechalupa čp. 15 (staré čp. 29)

1804 Václav Halounek od obce

1804 Jan Halounek od otce Václava Halounka

od 1836 Josef a Kateřina Řehákovichalupa čp. 20 (staré čp. 15)

1689 Jakub Slezák od Pavla Zilvara

1698 Jakub Černý od Jakuba Slezáka

1734 Jan Černý od otce Jakuba Černého

1760 Jan Černý po zemřelém otci Janu Černém

1786 Václav Bartoška od tchána Jana Černého

1804 Jiří Černý od manželky Kateřiny, vdovy po Václavu Bartoškovi

od 1828 Jan a Anna Rezkovichalupa čp. 19 (staré čp. 13)

1723 Václav Klanka od Jana Marka

1731 Petr Beran po Václavu Klankovi, který zběhl

1752 Josef Beran od matky Alžběty Beranové

1779 Josef Beran od otce Josefa Berana

od 1818 Jan Beran

 • 1831 koupil kus pole od Jana Matejska z čp. 6chalupa čp. 22 (staré čp. 16), oddělena od čp. 23

1739 Václav Vachek od bratra Pavla Vachka, šenkýře

 • 1746 vdova Anna Vachková koupila kus sadu od Jana Černého

1757 Václav Vachek od matky Anny

1797 Mikuláš Vachek od otce Václava Vachka

od 1826 Jan Vachekchalupa čp. 13 (staré čp. 26)

1804 Jan Zvolský od obce

1808 Jan Zvolský po zemřelém otci Janu Zvolském

od 1831 Václav Zvolskýchalupa čp. 11 (staré čp. 11)

1723 Václav Vlček od Václava Davida čp. 2 pro vystavení chalupy

1753 Václav Vlček od matky Doroty, vdovy

1789 Jan Vlček od otce Václava Vlčka

1819 Václav Vlček od otce Jana Vlčka

od 1842 Jan Vlčekchalupa čp. 12 (staré čp. 27)

od 1809 Jan Zilvar

od 1837 Jan Zilvarchalupa čp. 21

od 1818 Matěj Vachek

od 1845 Jan VachekUsedlosti ve Smržově roku 1840

Nové čp.

Příjmení a jméno

Stav

1

Mikoláš Rezek

chalupník

2

Karel Řehák

půlsedlák

3

Jiří Zilvar

zahradník

4

Jan Fabián

chalupník

5

Václav Procházka

chalupník

6

Josef Kupka

půlsedlák

7

Václav Matuška

chalupník

8

Jan Rezek

zahradník

9

Jan Černý

zahradník

10

Jan Matuška

chalupník

11

Václav Vlček

chalupník

12

Jan Zilvar

chalupník

13

Václav Zvolský

chalupník

14

Josef Tyč

chalupník

15

Josef Řehák

chalupník

16

Matěj Horák

chalupník

17

Václav Hladeček

chalupník

18

obecní


19

Jan Beran

chalupník

20

Jan Rezek

chalupník

21

Matěj Vachek

chalupník

22

Jan Vachek

chalupník

23

Václav Šrámek

zahradník

24

Jiří Černý

půlsedlák

25

Jan Zilvar

sedlák

26

Jiří Havlas

zahradník

27

Václav Ferbas

půlsedlák

28

Jan Šesták

půlsedlák

29

Jan Uždil

domkář

30

Václav Zilvar

zahradník

31

Josef Nejman

sedlák

Zpět na stránku - Usedlosti panství Smiřice – Hořiněves
Zpět na hlavní stránku - www.smirice.eu