Svinary

Usedlosti ve Svinarech od roku 1609

Zpracoval Martin Kareš

Pokud byste měli k dispozici jakékoliv starší fotografie usedlostí, kterými bychom mohli náš soupis doplnit
a přiblížit tak atmosféru života našich předků, prosíme Vás o jejich zaslání na adresu
martin.kares(zavináč)email.cz


Svinary
A)

Přehled usedlostí z doby, předcházející připojení Svinar ke smiřickému panství, je torzovitý a pokrývá prakticky jen období let 1609 až 1616:


statek a krčma Michala Rambouska

1609 vrchnost od Michala Rambouska

1609 Jiřík Petříček, myslivec od vrchnosti koupil sedliště s kusem role a loukou

  měl zvláštní svolení vrchnosti, aby ve svém gruntu šenkoval


grunt Adama

1614 Martin Martínek po zemřelém Adamovi

1614 Adam Matejsek od Martina Mokerského


grunt Jana Hlavy


grunt Adámka


zahrada Jana Bumbala

1609 Martin Haufman od Jana Bumbala

1614 Jan Kejvka od Martina Haufmana

1615 Jan Kejžanovský od Jana Kejvky


grunt Bartoně Duška

1614 Jan Lysý po zemřelém Bartoňovi Duškovi


grunt Lužavého

1610 Jakub Příčina od sirotků Lužavého

  1612 koupil kus role od Adama Rožnovského


zahrada Adama Nejmece (Němce)

1610 Adam Sovák ze Smiřic po Němci, který zběhl

1611 Matěj Macháček od Adama Sováka


zahrada Šimona Nohatého

1614 Martin Haufman od Šimona Nohatého


grunt Jakuba Kubky

1616 Jiřík Kulhánek od Petra Lužavého


zahrada Jana Bumbala

1609 Jan Bumbal od Jakuba Kubka

1613 Balcar Kraus po zemřelém Janu Bumbalovi


grunt Říhy Němce


grunt Maška Sedláka


zahrada Mikuláše Matouška

1611 Mikuláš Matoušek po zemřelém Václavovi


B)

Po roce 1631, kdy byla obec Svinary připojena ke smiřickému panství, již můžeme sledovat poslounost hospodářů na jednotlivých gruntech:


zahrada a chalupa staré čp. 26

asi 1634 zmiňován Jan Zvolský

1655 zmiňován Mikuláš Jelínek

1676 Jiřík Kačer od Adama Alounka

1696 Pavel Uher od manželky Anny, vdovy po Jiříku Kačerovi


zahrada a chalupa staré čp. 4

asi 1634 zmiňován Václav Mrdek

1655 zmiňován Jiřík Sedlák jinak Šedka

1672 Jan Mikulanda (Mikolanda) po zemřelém Šedkovi

1693 Jan Mikulanda mladší od matky Mařeny, vdovy po Janu Mikolandovi


statek staré čp. 23

asi 1634 zmiňována Anna Stará

1655 zmiňován Havel Kuba

1683 Jiřík Kouba od Petra Řezáče

1690 Jan Kouba (Koubek) od Jiříka Kouby

1692 Mikukláš Slezák od Jana Kouby

1699 Jiřík Slezák od otce Mikuláše Slezáka

1723 Václav Veverka od manželky Anny, vdovy po Jiříku Slezákovi


statek staré čp. 24

asi 1634 zmiňován Jiřík Hlava

1655 zmiňován Václav Mrdek

1676 Matěj Šrámek od Jana Tomáška

1707 Pavel Eliáš od tchána Matěje Šrámka

1714 Mikuláš Vavřinka po Pavlu Eliášovi, kterému vrchnost pro špatné hospodaření statek zabavila

1722 Matěj Kačer od Markyty, vdovy po Mikuláši Vavřinkovi


zahrada a chalupa staré čp. 22

asi 1634 zmiňován Martin Chrudimský

1655 pustá po Matouši Bitnarovi

1681 Jan Junek od Mikuláše Slezáka

1690 Bartoloměj Řezáč od Kateřiny, vdovy po Janu Junkovi

1722 Daniel Sedláček po zemřelém Bartoloměji Řezáčovi


statek staré čp. 20

asi 1634 zmiňován Jan Lysý

1655 pustý po Matouši Lysém

1665 Václav Patriarcha po Matouši Lysém

1713 Lukáš Patriarcha jinak Hrdlička od matky Mařeny, vdovy po Václavu Patriarchovi


statek staré čp. 18

asi 1634 zmiňován Pavel Moravec

1655 zmiňován Jan Šrámek, myslivec

1675 Jan Šrámek od otce Jana Šrámka


zahrada a chalupa staré čp. 17

asi 1634 zmiňován Martin Chrudimský

1655 zmiňován Jiřík Pacalt

1688 Mikuláš Slezák od Matěje Zilvara

1692 Jan Koubek od Mikuláše Slezáka

1718 Jan Koubek mladší od otce Jana Koubka


statek staré čp. 15

asi 1634 zmiňován Adam Sedlák

1655 zmiňován Jiřík Sedlák

1680 Martin Šrámek od Jana Kačera

1713 Jan Šrámek od otce Martina Šrámka


zahrada a chalupa staré čp. 5

asi 1634 zmiňován Havel Starý

1655 zmiňován Petr Patriarcha

1671 Mikuláš Kříž od Kateřiny Patriarchové

1703 Václav Bouček (syn Lukáše Boučka) od tchána Mikuláše Kříže


zahrada a chalupa staré čp. 14

asi 1634 zmiňován Šimon Malý

1654 pustá Rusečkovská

1655 zmiňován Jan Mrdek

1685 Matěj Chalupa od Jiříka Honze

1717 Václav Chalupa od otce Matěje Chalupy

1728 Jiřík Karel od manželky Mařeny, vdovy po Václavu Chalupovi


zahrada a chalupa staré čp. 2

asi 1634 zmiňován Havel Mezlecký

1655 pustá po Procházkovi

1685 Jakub Špatenka od Kateřiny, vdovy po Pavlu Šmákalovi

1714 Mikuláš Stodola od Matěje Špatenky na místo jeho bratra Jakuba Špatenky

1723 Pavel Koubek od sestry Anny, vdovy po Mikuláši Stodolovi


zahrada a chalupa staré čp. 3

asi 1634 zmiňován Jiřík Šedivý

1655 zmiňován Jiřík Sedlák jinak Šedka

1683 Pavel Šrámek od Václava Pultara

1727 Karel Šrámek po zemřelém bratrovi Pavlu Šrámkovi


zahrada a chalupa staré čp. 25

asi 1634 zmiňován Mikuláš Janousek

1655 zmiňován Matěj Mrdek

1661 Mikuláš Procházka od Matěje Mrdka

1706 Tomáš Veverka od Jana Procházky, syna zemřelého Mikuláše Procházky

1722 Jan Pultar od Mařeny, vdovy po zemřelém Tomáši Veverkovi

1726 Pavel Hojný od manželky Anny (Mariany), vdovy po Janu Pultarovi


zahrada a chalupa staré čp. 6

asi 1634 zmiňován Vojtěch

1654 zmiňován Jan Krátký

1655 zmiňován Martin Fousek

1684 Petr Pátek od Matěje Chalupy

1690 Václav Alounek od Petra Pátka


zahrada a chalupa staré čp. 7

od 1630 Matěj Macháček jinak Bednář

1655 zmiňován Antonín Bednář

1692 Matěj Mikolanda od matky Mařeny Mikolandové


chalupa staré čp. 32

1688 Václav Pultar od svinarské obce

1711 Václav Pultar po zemřelé Mandaleně Pultarové


chalupa na obci staré čp. 33

1704 Lukáš Mikolanda od bratra Matěje Mikolandy


panská chalupa staré čp. 30 a 31

1708 Jan Balcar od vrchnosti

1720 Jiřík Kačer od Jana Balcara


panská zahrada

1712 Martin Kobos od vrchnosti pro vystavění chalupy 

Zpět na stránku - Usedlosti panství Smiřice – Hořiněves
Zpět na hlavní stránku - www.smirice.eu