Újezd

Usedlosti v Újezdě v letech 1588 až 1781

Zpracoval Martin Kareš

Pokud byste měli k dispozici jakékoliv starší fotografie usedlostí, kterými bychom mohli náš soupis doplnit
a přiblížit tak atmosféru života našich předků, prosíme Vás o jejich zaslání na adresu
martin.kares(zavináč)email.cz


Újezd      Újezd


statek

1588 zm. Adam Kutychl

1619 zm. Jeroným Kutychl

1655 zm. Michal Sachs, starší purkrabě

1713 a 1722 zm. vrchnoststatek

1588 zm. Adam Davidů

1619 zm. Adam Davidů

1655 zm. Samuel Janoušek

1713 a 1722 zm. Jiřík Bartoš

1737 Jiřík Hryzlík od Jiříka Bartošestatek

1588 zm. Jeremiáš Pacalt

1619 zm. Jiřík Pacalt

1655 zm. Lukáš Říha

1687 Jakub Říha od bratra Jana Říhy

1732 Lukáš Říha od otce Jakuba Říhy

1759 Václav Slezák z Černilova od manželky Mařeny, dcery po zemřelém Lukáši Říhovistatek

1588 zm. Adam Nekleda

1619 zm. Jiřík Hořinka

1655 zm. Pavel Kutychel

1713 zm. Jakub Kutychel

1722 zm. Alžběta Kutychelka

po 1759 zm. Mikuláš Špaček, pak Václav Pultrstatek

1588 zm. Tomáš Duchač

1619 zm. Mikuláš Duchač

zm. Vlček

1655 zm. Mikuláš Hryzlík a Vilím Češík

1713 a 1722 zm. Mikuláš Hryzlík

po 1759 zm. Václav Hryzlíkstatek

1588 zm. Ondřej Vondráček

  • roku 1599 si jistý Jakub z Trenče u Lince umínil, že si přivlastní Vondráčkovu klisnu. Jeho plán mu však nevyšel a po zatčení a následném mučení dobrušským katem byl v pátek 10. září 1599 „mezi nebem a zemí vyzdvižen“. (Martin Kareš: Hříšní lidé Černilovska před soudem v Dobrušce. In: Zpravodaj obcí Mikroregionu Černilovsko, říjen 2006, s. 22 – 24).

1619 zm. Martin Vondráček

1655 zm. Jan Krabeš

1713 a 1722 zm. vrchnoststatek

1588 zm. Pavel Trunček

1619 zm. Pavel Truneček

1655 zm. Jarolím Truneček

1713 a 1722 zm. vrchnoststatek

1588 zm. Jiřík Krtička

1619 zm. Martin Krtička

1655 zm. Jiřík Horák

1689 Martin Vondráček od Tomáše Janouška

1719 Vojtěch Vondráček od matky Kateřiny, vdovy po zemřelém Martinu Vondráčkovichalupa

1654 zm. Václav Šubrt

1674 Václav Zdeněk od Václava Šubrta (Čubrta)

1713 Vojtěch Zdeněk od matky Doroty, vdovy po Václavu Zdeňkovi

1751 Jan Zdeněk od matky Doroty, vdovy po Vojtěchu Zdeňkovichalupa

1693 Václav Vondráček vystavěl nákladem vrchnosti

1708 Jan Vondráček od otce Václava Vondráčka

1740 Pavel Vondráček od otce Jana Vondráčka

1759 Václav Jaroměřský od Václava Hryzlíka, švagra zemřelého Pavla Vondráčkachalupa

1698 Pavel Kutychl od vrchnosti

1718 Jan Kutychl od matky Doroty, vdovy po Pavlu Kutychlovi

1759 Pavel Kutychl od matky Zuzany Kutychlovéchalupa

1685 Jan Lochman od Kateřiny Rezkové

1709 Pavel Bek od Jana Lochmana

1713 Václav Zdeněk od Pavla Beka

1741 Václav Zdeněk od matky Kateřiny, vdovy po Václavu Zdeňkovichalupa

1707 Jakub Kudyvejs od paní Marie Magdaleny Rerichové

1713 Tobiáš Zdeněk od Alžběty, vdovy po Jakubu Kudyvejsovi

1741 Václav Zdeněk po zemřelém otci Tobiáši Zdeňkovi

1751 Matěj Zdeněk po zemřelém bratru Václavu Zdeňkovichalupa

1698 Jiřík Bek od otce Řehoře Beka

1727 Václav Pulter po zemřelém tchánu Jiříku Bekovi

1737 Pavel Jošt od Václava Pultarachalupa

Jakub Říha vystavěl na svůj náklad

1755 Karel Říha od otce Jakuba Říhychalupa

1699 Jiřík Hryzlík „Kopecký“ od otce Jana Hryzlíka

1733 Jiřík Hryzlík „Kopecký“ od otce Jiříka Hryzlíka

1744 Matěj Pultr od Jiříka Hryzlíkachalupa

1706 Václav Čubrt od tchána Václava Strouška

1727 Karel Čubrt od otce Václava Čubrta

1755 Jiřík Kavka od tchána Karla Čubrtachalupa

1701 Jiřík Halounek od vrchnosti

1720 Václav Alounek (Halounek) od otce Jiříka Alounka

1751 Matěj Jech od Lidmily, vdovy po Václavu Halounkovichalupa

1689 Jan Janda po zemřelém otci Mikuláši Jandovi

1707 Václav Jošt od Jana Jandy

1737 Mikuláš Špaček od Václava Jošta

1760 Matěj Špaček od matky Mařeny, vdovy po Mikuláši Špačkovichalupa

1688 Tomáš Říha od tchána Václava Ryvoly

1729 Jiřík Říha od otce Tomáše Říhy

1751 Kryštof Linhart po příbuzném Matěji Říhovi, který zběhl

1754 Dorota Říhová po Kryštofu Linhartovi

1758 Mikuláš Hušák od tchyně Doroty Říhovéchalupa

1689 Jiřík Divíšek od Martina Vondráčka

1709 Jan Kudyvejs od Jiříka Divíška

1711 Matěj Vondráček od Anny Kudyvejsové

1743 Václav Čubrt od tchána Matěje Vondráčka

1751 Daniel Černý od Johany Čubrtovéchalupa

1702 Pavel Hryzlík od Anny Čubrtové

1728 Jiřík Jech od tchyně Roziny, vdovy po Pavlu Hryzlíkovi

1759 Jiřík Jech od matky Anny, vdovy po Jiříku Jechovichalupa

1703 Jiřík Hryzlík od Doroty Hejcmanové

1738 Václav Hryzlík od otce Jiříka Hryzlíkachalupa

1655 asi zm. Jan Kudyvejs

1704 Jan Kudyvejs od otce Pavla Kudyvejse

1711 Václav Kudyvejs od otce Jana Kudyvejse

1745 Matěj Kudyvejs od Anny, vdovy po Pavlu Hryzlíkovi

1762 Václav Vachek od Mařeny, vdovy po Matěji Kudyvejsovichalupa

1704 Matěj Hryzlík od Alžběty Jaroměřské

1728 Václav Kutychl od tchána Matěje Hryzlíka

1733 Václav Říha od Mikuláše Špačka

1747 Jiří Říha po zemřelém otci Václavu Říhovi

1755 vrchnost od Jiřího Říhy, pacholka ve dvoře újezdskémchalupa

1714 Mikuláš Kudyvejs od otce Pavla Kudyvejse

1723 Petr Kudyvejs od švagrové Kateřiny, vdovy po Mikuláši Kudyvejsovi

1729 Jan Jaroměřský od manželky Kateřiny, vdovy po Petru Kudyvejsovi

1748 Karel Petráš (zeť Petra Kudyvejse) od Jana Jaroměřského

Újezd
Pozdrav z OujezdaZpět na stránku - Usedlosti panství Smiřice – Hořiněves
Zpět na hlavní stránku - www.smirice.eu