Vlkov

Usedlosti ve Vlkově v letech 1588 až 1781

Zpracoval Martin Kareš

Pokud byste měli k dispozici jakékoliv starší fotografie usedlostí, kterými bychom mohli náš soupis doplnit
a přiblížit tak atmosféru života našich předků, prosíme Vás o jejich zaslání na adresu
martin.kares(zavináč)email.cz


Vlkov


statek čp. 13, staré čp. 12

1588 zmiňován Jan Zdeňkův

1619 zm. Pavel Zdeněk

asi 1642 zm. Václav Eliáš

 • odprodán kus louky ke gruntu Lukáše Koláře

1655 zm. Václav Eliáš

1689 Jakub Bíza od Jana Řeháka

1705 Jiřík Bíza od otce Jakuba Bízy

1742 Matěj Bíza od otce Jiříka Bízy

1754 Petr Andrejs od Matěje Bízy

1779 Václav Andrejs od otce Petra Andrejsestatek čp. 14, staré čp. 13

1588 zm. Mikuláš Bartošek

1619 zm. Mikuláš Bartošek

asi 1642 zm. Dorota Vachová

1655 zm. Dorota Vachová

1665 Petr Andres od svých bratrů

1705 Jan Andres po zemřelém otci Petru Andresovi

1750 Karel Andrejs po zemřelém otci Janu Andrejsovi

1759 Václav Růžička od manželky Kateřiny, vdovy po Karlu Andrejsovi

1768 Václav Vach od manželky Marie, sestry zemřelého Václava Růžičkyzahrada čp. 16, staré čp. 14

1588 zm. Jiřík Rezek

1619 zm. Jiřík Rezek

asi 1642 zm. Ondřej Švec

 • odprodáno 0,5 prutu Václavu Slavíkovi k jeho gruntu

1655 zm. Václav Hušák

1669 Mikuláš Říha od Jana Řeháka

 • 1692 koupil od vrchnosti mlíčník (ze starého maloskalického dvora) pro vystavění svého spáleniště

1702 Pavel Hájek od Salomeny, vdovy po Mikuláši Říhovi

1706 Matěj Andrejs od Pavla Hájka

1710 Václav Michek od Matěje Andrejse

1712 Jiřík Černý od Václava Michka

1740 Jiřík Černý po zemřelém otci Jiříku Černém

 • 1760 směnil kus pole za role Mikuláše Růžičky

1779 Josef Černý od otce Jiříka Černéhostatek čp. 17, staré čp. 15

1588 zm. Adam Bartošek

1619 zm. Jan Horák

 • odprodán 1 prut Mikuláši Černému, 0,5 prutu Lukáši Řehákovi a 0,5 prutu Václavu Duchkovi ze Smiřic

asi 1642 zm. Michal Grošek

1655 zm. Michal Grošek

1657 Václav Grošek od otce Michala Groška

1698 Jiří Grošek od otce Václava Groška

1734 Jan Grošek od otce Jiříka Groška

1758 Jan Grošek (Krošek) po zemřelém otci Janu Groškovi

1774 Karel Grošek od bratra Jana Groškastatek čp. 18, staré čp. 16

1588 zm. Jiřík Kubina

1619 zm. Jiřík Brzický

zm. Jan Novotný

1634 živnost rozdělena na 2 díly

asi 1642 zm. Martin Paleček

 • odprodáno 0,25 prutu Jakubu Černohorskému ze Smiřic a kus louky Janu Šišovi ze Smiřic

1655 pustý

1669 Václav Růžička od Václava Štejmy první díl

 • 1685 koupil i druhý díl od Jana Hanzla

 • 1714 koupil od Jana Čenohorského, zámečníka ve Smiřicích, kus role, který kdysi k tomuto gruntu patřil; následně Václav Růžička prodal pozemek svému zeti Mikuláši Matejskovi

1717 Mikuláš Růžička od matky Kateřiny, vdovy po Václavu Růžičkovi

 • 1721 koupil kus louky od Jana Hynka ze Smiřic

1758 Mikuláš Růžička od matky Marie, vdovy po Mikuláši Růžičkovi

1765 Václav Rezek od manželky Kateřiny, vdovy po Mikuláši Růžičkovistatek čp. 20, staré čp. 18

1588 zm. Václav Zolman

1619 zm. Šimon Jakoubek

asi 1642 zm. Martin Janů

1655 zm. Pavel Bartoška

1679 Jan Hanzl od Mikuláše Bartošky

1694 Jiří Smotlacha od Jana Hanzlíka

1719 Tobiáš Pamánek od tchána Jiříka Smotlachy

1734 Václav Rezek od Tobiáše Pamánka

1735 Petr Rezek od bratra Václava Rezka

1778 Matěj Rezek od otce Petra Rezkastatek čp. 21, staré čp. 19

1588 zm. Pavel Rezek

1619 zm. Pavel Rezek

asi 1642 zm. Václav Rezek

 • odprodán 0,25 prutu role Janu Šišovi ze Smiřic

1655 zm. Václav Rezek

1662 Pavel Rezek od otce Václava Rezka

1693 Jiří Rezek po zemřelém otci Pavlu Rezkovi

1740 Mikuláš Rezek po zemřelém otci Jiříku Rezkovi

1746 Václav Rezek po zemřelém bratru Mikuláši Rezkovi

1779 Jan Rezek od matky Marie, vdovy po Václavu Rezkovistatek

1588 zm. Jiřík Hošek

1619 zm. Václav Zolman

asi 1642 zm. Adam Zolman

 • odprodána louka Tobiáši Přerovskému z Černožic

1655 zm. Adam Zolman

1689 Jan Hušák po zemřelém otci Václavu Hušákovi

1728 Václav Hušák po zemřelém otci Janu Hušákovi

živnost rozdělena:

1. díl (statek čp. 22, staré čp. 20):

1766 Mikuláš Hušák po zemřelém otci Václavu Hušákovi

2. díl (chalupa čp. 36, staré čp. 31):

1766 Tomáš Šotola od Doroty Hušákové

1779 Václav Šotola od otce Tomáše Šotolystatek čp. 23, staré čp. 21

1588 zm. Václav Lopatka

1619 zm. Ondra Smotlaka (Smotlacha)

 • odprodána louka Janu Rydlovi

1655 zm. Matouš Smotlaka

1688 Jan Smotlacha od otce Matouše Smotlachy

1739 Karel Smotlacha od matky Anny, vdovy po Janu Smotlachovi

1748 Jiřík Lejšnar od manželky Marie, vdovy po Karlu Smotlachovi

1766 Jan Smotlacha od Jiříka Lejšnarastatek

1588 zm. Václav Král

1619 zm. Václav Vávrů

asi 1642 zm. Vít Brzický

 • odprodán 1 prut role a kousek louky Kateřině Kameníkové ze Smiřic

1655 zm. Matěj Beran

1675 Mikuláš Řehák od bratra Tobiáše Řeháka

1703 Jan Lejšnar od tchána Mikuláše Řeháka

1735 Lukáš Lejšnar po zemřelém otci Janu Lejšnarovi

1743 Jan Smotlacha od manželky Mařeny, vdovy po Lukáši Lejšnarovi

1759 Jiří Vojtěch od tchyně Marie, vdovy po Janu Smotlachovi

živnost rozdělena:

1. díl (statek čp. 24, staré čp. 22):

držel Jiřík Vojtěch

2. díl (chalupa čp. 39, staré čp. 44):

1773 Jan Smotlacha od Jiřího Vojtěchazahrada čp. 25, staré čp. 23

1588 zm. Marta Mrkoska

1619 zm. Matěj Staněk

asi 1642 zm. Tomáš Staněk

1655 zm. Tomáš Staněk

1673 Jan Staněk od otce Tomáše Staňka

1695 Jan Řehák po zemřelém Janu Staňkovi

1720 Jan Veverka od tchyně Kateřiny, vdovy po Janu Řehákovi

1776 Jan Veverka po zemřelém otci Janu Veverkovi

1777 Václav Veverka od bratra Jana Veverkyzahrada čp. 26, staré čp. 24

1588 zm. Václav Krejčí

1619 zm. Jan Filar

asi 1642 zm. Václav Jandík

1655 zm. Jakub Hodina

1689 Lukáš Matějček od Jana Rezka

1708 Mikuláš Matějček od otce Lukáše Matějčka

1737 Jan Matějček od matky Kateřiny, vdovy po Mikuláši Matějčkovi

1742 Lukáš Matějček po bratru Janu Matějčkovi, který z panství zběhl

 • 1746 směnil louku za 1 korec role Jiříka Černého

1758 Jan Matejsek od tchána Lukáše Matějčkazahrada čp. 27, staré čp. 25

1588 zm. Ondra Staňkův

1619 zm. Václav Huška (Hušák)

asi 1642 zm. kovář

1655 zm. Tobiáš Řehák

1683 Jan Procházka od Jana Firbase

1720 Matěj Procházka od otce Jana Procházky

1756 Jiří Procházka od otce Matěje Procházky

1778 Matěj Procházka po zemřelém bratru Jiřím Procházkovi

1781 Matěj Kašpar od Matěje Procházkyzahrada čp. 42, staré čp. 34

1588 zm. Jakub Barták

1619 zm. Jiří Nováček

1655 zm. Duchoslav Sameček (jinak Samuel Dušek)

1685 Jiřík Hlava od Jana Skrovného

1716 Filip Hlava od strýce Jiříka Hlavy

1730 vdova Alžběta Andrejsová od Filipa Hlavy

1733 Pavel Lejšnar od manželky Alžběty Andrejsové

1751 Karel Andrejs od otčíma Pavla Lejšnara

1763 Václav Vognar od manželky Anny, vdovy po Karlu Andrejsovi

1777 Karel Andrejs od otčíma Václava Vognarastatek čp. 44, staré čp. 36

1588 zm. Václav Jošt

1619 zm. Václav Jošt

asi 1642 zm. Tobiáš Sychrovský

1655 zm. Tobiáš Sychrovský

1666 Jan Sychrovský od otce Tobiáše Sychrovského

1708 Daniel Sychrovský po zemřelém otci Janu Sychrovském

1739 Jan Řehák od tchána Daniela Sychrovského

1748 Mikuláš Černý od manželky Kateřiny, vdovy po Janu Řehákovi

1761 Václav Fousek od tchyně Kateřiny, vdovy po Mikuláši Černém

1764 Petr Bouček ze Skaličky od manželky Anny, vdovy po Václavu Fouskovistatek čp. 45, staré čp. 37

1588 zm. Jan Kutichel

1619 zm. Jan Povstal

1654 zm. Tomáš Jušta

1655 zm. Dorota Juštka

1684 Jiřík Jušta po zemřelém otci Tomáši Juštovi

1709 Tomáš Jušta po zemřelém otci Jiříku Juštovi

1729 Mikuláš Eliáš po Tomáši Juštovi, který zběhl

1760 Jan Eliáš po zemřelém otci Mikuláši Eliášovistatek

1588 zm. Jiřík Nováček

1619 zm. Jiřík Nováček

asi 1642 zm. Adam Pátek

1655 zm. Adam Pátek

1680 Jan Smotlacha od Petra Pátka

1698 Václav David po zemřelém tchánu Janu Smotlachovi

1699 Václav Falta od Václava Davida výměnou za grunt

živnost rozdělena:

1. díl (statek čp. 46, staré čp. 38):

držel Václav Falta

1727 Matěj Falta po zemřelém otci Václavu Faltovi

1728 Jiřík Falta od bratra Matěje Falty

1734 Václav Zvolský od Jiříka Falty

1758 Jan Zvolský od otce Václava Zvolského

1759 Václav Slezák od Jana Zvolského výměnou za chalupu ve Smržově

1761 Matěj Valeš od Václava Slezáka výměnou za chalupu v Bukovině

2. díl (chalupa čp. 40, staré čp. 35):

1702 Jan Holeček od Václava Falty kus sedliště pro vystavění chalupy

1729 Jan Holeček od matky Magdaleny, vdovy po Janu Holečkovi

1748 Jiřík Škop od Lidmily, vdovy po Janu Holečkovi

1771 Jan Fišar od Jiřího Škopa

1780 Václav Svíčka od tchána Jana Fišarazahrada čp. 47, staré čp. 39

1588 zm. Jakub Bárta

1619 zm. Jakub Bárta

asi 1642 zm. Adam Bárta

1655 zm. Vavřinec Skála

1680 Václav Šust od Vavřince Skály

1692 Pavel Havlas od Václava Šusta

1735 Adam Tuček od Pavla Havlase

1781 Jan Růžička po zemřelém tchánu Adamu Tučkovizahrada čp. 50, staré čp. 42

1588 zm. Martin Vondrů

1619 zm. Martin Vondra

asi 1642 zm. Martin Josef

1655 zm. Martin Josef

1680 Matěj Sychrovský po zemřelém švagru Vavřinci Josefovi

1712 Václav Rezek od manželky Anny, vdovy po Matěji Sychrovském

1735 Matěj Sychrovský od otčíma Václava Rezka

1754 Mikuláš Rezek od nevlastního bratra Matěje Sychrovského

1771 Václav Pilc od Mikuláše Rezka

1771 Josef Pour od Václava Pilce

1776 Mikuláš Rezek od Josefa Pourastatek, rychta a krčma čp. 1, staré čp. 1

1588 zm. Jan z rychty

1619 zm. Jan rychtář

1642 zm. Mikuláš Skrovný

 • prodán 1 prut role Kateřině Kameníkové ze Smiřic

1655 zm. Mikuláš Skrovný

zm. Matěj Adam Jíra

 • 1688 vdova Anna Adamírová koupila ke gruntu zpět výše uvedenou roli

1688 Václav Adam Jíra od matky Anny, vdovy po Matěji Adamu Jírovi

 • 1694 koupil kus louky od Jana Pořádka ze Smiřic

od 1715 pronajato Bartoloměji Adamírovi po smrti jeho bratra Václava Adamíry

1722 Jan Adam Jíra po zemřelém otci Václavu Adamu Jírovi předlužený grunt

 • 1743 koupil kus role a louky od Václava Petery ze Smiřic

1765 Jan Adamíra po zemřelém otci Janu Adamírovizahrada čp. 2, staré čp. 2

1588 zm. Martin Jírův

1619 zm. Adam Plhal

asi 1642 zm. Václav Karpíšek

1655 zm. Jan Marek

1680 Jiřík Skrovný od Jana Smotlachy

1710 Mikuláš Skrovný od otce Jiříka Skrovného

1725 Mikuláš Skrovný od matky Doroty, vdovy po Mikuláši Skrovném

1742 Jiřík Rezek po Mikuláši Skrovném, který zběhlzahrada čp. 3, staré čp. 3

1654 pustá Joušovská (jinde Modrého)

 • 0,5 prutu role připojeno k chalupě Modrého čp. 41

1686 Matěj Skrovný od Karla Mrázka

1720 Dorota Skrovná od otce Matěje Skrovného

1721 Jiřík Falta od manželky Doroty roz. Skrovné

1730 Anna Faltová od bratra Jiříka Falty

1731 Václav Zvolský od mnanželky Anny roz. Faltové

1734 Jiří Falta od Václava Zvolského výměnou za statek

1760 Jiří Falta od otce Jiříka Falty

1771 Mikuláš Adamíra od Jiřího Falty

1779 Václav Hynek od tety Kateřiny, vdovy po Mikuláši Adamírovistatek čp. 4, staré čp. 4

1588 zm. Matouš Smotlaka

1619 zm. Jan Dostál

asi 1642 zm. Lukáš Řehák

1655 zm. Dorota Řeháková

 • prodala 0,5 prutu role Lukáši Kolářovi

1667 Matěj Andres od Jana Řeháka

1700 Matěj Andres od otce Matěje Andrese

1706 Pavel Hájek od Matěje Andrese

1717 Jan Matuška od zetě Pavla Hájka

1752 Karel Matuška od otce Jana Matušky

1763 Jan Andrejs od Karla Matušky

1772 Jan Hušák od Alžběty, vdovy po Janu Andrejsovistatek čp. 6, staré čp. 6

1588 zm. Mikuláš Matys

1619 zm. Adam Matys (Hanousek)

asi 1642 zm. Václav Hlavsa

 • prodáno 0,5 prutu role Kateřině Kameníkové ze Smiřic

1655 zm. Jan Říha

1658 Jiřík Veverka od Jana Říhy

1693 Pavel Veverka od otce Jiříka Veverky

1732 Václav Veverka od otce Pavla Veverky

1761 Václav Veverka od otce Václava Veverkyzahrada staré čp. 11

1588 zm. Vaněk Zahradník

1619 zm. Jan Krátký

asi 1642 zm. Pavel Pokorný

 • přikoupeno 0,5 prutu role od Doroty Řehákové

1655 zm. Lukáš Kolář

1686 Jan Michálek od Jiříka Chládka (Chlada)

1716 Jan Michálek po zemřelé matce Dorotě, vdově po Janu Michálkovi

1753 Václav Michálek od otce Jana Michálkastatek

1619 zm. Vaněk Tomášů

 • prodán 1 prut louky Václavu Potůčkovi do Čáslavek

1655 zm. Adam Suchánek

1676 Jiřík Černý od vrchnosti panský dvůr

1723 Karel Černý od matky Alžběty, vdovy po Jiříku Černém

 • 1751 prodal kus role Václavu Jankovi ze Smiřic

1753 Karel Černý od otce Karla Černého s finanční pomocí svého tchána Václava Černého, šafáře maloskalického

1758 Jiřík Kubka od manželky Alžběty, vdovy po Karlu Černém

živnost rozdělena:

1. díl (čp. 10, staré čp. 10):

1768 Jan Rezek starší od Jiříka Kubky

2. díl (čp. 8, staré čp. 8):

1768 Jiří Rezek od Jiříka Kubky

3. díl (čp. 9, staré čp. 9):

1768 Jan Rezek mladší od Jiříka Kubkychalupa staré čp. 26

1654 zm. Mikuláš Šnop (Šnap)

1681 Jan Smotlacha od Jana Skrovného

1694 Jan Šesták od vdovy Anny Smotlachové

1701 Mikuláš Matějsek od Jana Šestáka

1733 Mikuláš Matejsek po zemřelém otci Mikuláši Matejskovi

1764 Mikuláš Matejsek od otce Mikuláše Matejskachalupa staré čp. 29

1654 zm. Václav Smotlacha

1689 Matěj Smotlacha od otce Václava Smotlachy

1724 Jan Smotlacha od matky Kateřiny, vdovy po Matěji Smotlachovi

1734 Pavel Pultar od tchyně Alžběty, vdovy po Janu Smotlachovi

1758 Václav Vach po zemřelém tchánu Pavlu Pultarovi

1771 Jakub Kusý od Václava Vacha

1773 Matěj Zich od Jakuba Kuséhochalupa čp. 35, staré čp. 30

zm. Jušta

1686 Václav Jarolím od Mikuláše Skrovného

1697 Mikuláš Andrejs od Václava Jarolíma

1734 Daniel Andrejs po zemřelém otci Mikuláši Andrejsovi

1764 Petr Vlček od tchána Daniela Andrejsechalupa čp. 41, staré čp. 33

1588 zm. Martin Jakoubka

1619 zm. Jan Janda

asi 1642 zm. Adam Šafář

 • přikoupeno 0,5 prutu od zahrady čp. 3

1655 zm. Jan Modrý

1684 Jiřík Skrovný od Jana Modrého

1715 Václav Falta od Jiříka Skrovného

1742 Matěj Falta od otce Václava Falty

1754 Jan Hušák od Matěje Falty, který koupil grunt v Černilově od Jakuba Jušty

1758 Jan Hušák po zemřelém otci Janu Hušákovi

 • 1760 směnil svou roli za roli Jiříka Černého z Vlkova

1772 Václav Uždil od Jana Hušáka, který převzal grunt po zemřelém Janu Andrejsovi a ponechal si role, které přikoupil jeho otecchalupa staré čp. 40

1654 zm. Jan Machač

1689 Jan Šotola od Jakuba Bízy

1717 Václav Šotola od matky Anny, vdovy po Janu Šotolovi

1734 Jiřík Buta od Václava Šotoly

1768 Václav Buta od otce Jiřího Buty

1776 Jiří Buta po zemřelém bratru Václavu Butovichalupa staré čp. 41

1680 Václav Heveský vystavěl nově

1705 Václav Heveský od otce Václava Heveského

1708 Jan Kubka od Václava Heveského

1729 Václav Vondráček po Janu Kubkovi, který zběhl

1760 Matěj Vondráček po zemřelém otci Václavu Vondráčkovichalupa a kovárna staré čp. 43

1654 zm. Jiřík Skála, kovář

1669 Jakub Duchek od Anny Skálové

1693 Pavel Pilc od Jakuba Duchka

1720 Václav Pilc od otce Pavla Pilce

1744 Jan Pilc od otce Václava Pilce

 • zavázal se vyučit svého bratra Josefu řemeslu kovářskému nebo kolářskému

 • 1767 koupil 1 strych role od Jiříka Černého, jehož otec je koupil roku 1719 od městačka Smiřic; 1779 Václav Šotola od manželky Anny, dcery zemřelého Jana Pilce

1772 Jan Vaněk po zemřelém Janu Pilcovi s výjimkou výše uvedené rolechalupa staré čp. 5

1654 zm. Jan Janda

zm. Bartoš

1680 Ondřej Procházka od Karla Mrázka

1702 Mikuláš Procházka od matky Anny, vdovy po Ondřeji Procházkovi

1721 Václav Andrejs od Mikuláše Procházky

1730 Jan Škop od manželky Alžběty, vdovy po Václavu Andrejsovi

1748 Jiřík Jandík od Jana Škopa

1770 Tobiáš Slezák od tchána Jiříka Jandíkachalupa staré čp. 28

1719 Jan mladší Procházka od vrchnosti pro vystavění chalupy

1754 Matěj Procházka od matky Doroty, vdovy po Janu Procházkovichalupa staré čp. 32

1724 Jakub Bíza od vrchnosti pro vystavění chalupy

1729 Mikuláš Lejšnar po Janu Bízovi, který zběhl

1735 Jiřík Řehák po Mikuláši Lejšnarovi, který zběhl

1761 Jiří Bartoška po zemřelém tchánu Jiříku Řehákovichalupa staré čp. 27

1739 Jan Skrovný od obce vlkovské pro vystavění chalupy

1754 Jan Skrovný od otce Jana Skrovného

Zpět na stránku - Usedlosti panství Smiřice – Hořiněves
Zpět na hlavní stránku - www.smirice.eu