Výrava

Usedlosti ve Výravě od roku 1567

Zpracoval Martin Kareš

Pokud byste měli k dispozici jakékoliv starší fotografie usedlostí, kterými bychom mohli náš soupis doplnit
a přiblížit tak atmosféru života našich předků, prosíme Vás o jejich zaslání na adresu
martin.kares(zavináč)email.cz


Výrava
statek čp. 35 (staré čp. 28) a čp. 39 (staré čp. 31)

1570 zmiňován Mikuláš Nykliska

1572 Jiřík Nykl od sirotků Nykla

1597 Mikuláš Dušta od Jiříka Nykla

1604 Petr Tábor od Anny Duštové

1607 Jan Krčmář jinak Hanuš od Petra Tábora

1621 Jan Hojný po zemřelém Janu Krčmářovi

1628 Martin Kopecký po zemřelém Janu Hojném

1629 Václav Jirka po zemřelém Martinu Kopeckém

1655 pustá živnost

1661 živnost rozdělena „pro snadnější hospodáře dosažení“

1. díl (6 prutů rolí, čp. 39):

1661 Jan Bareš

1676 Václav Polický po Janu Barešovi, který zběhl

1684 Jan Kulhánek po zemřelém Václavu Polickém

1692 Fridrich Hejcman od Jana Kulhánka

1700 Pavel Škop od Fridricha Hejcmana

1708 Pavel Víznar od Pavla Škopa

1721 Matěj Víznar od matky Mandaleny, vdovy po Pavlu Víznarovi

1751 Matěj Víznar mladší

1763 Jan Jandík

1781 Matěj Víznar

1805 Václav Hejcman

2. díl (6 prutů rolí, čp. 35)

1696 Mikuláš Fousekzahrada čp. 45 (staré čp. 35)

1567 Tomáš Divecký od sirotků Jana Janáska (jinde jako Janisko zahradník)

1593 Jan Lorenc od Petra Diveckého

1599 Jíra Lorenc po zemřelém bratru Janu Lorencovi

1604 Jan Hampl od Jiříka Lorence

1605 Bartoň Janásek od Jana Hampla

1609 Jiřík Hejcman od Bartoně Janáska

1627 Martin Víznar od Jiříka Hejcmana

1655 Jiřík Víznar od matky Kateřiny, vdovy po Martinu Víznarovi

1686 Mikuláš Víznar od otce Jiříka Víznara

1695 Lukáš Rezek od Mikuláše Víznara

1699 Mikuláš Jech od Lukáše Rezkastatek čp. 48 (staré čp. 38)

1570 zmiňován Urban Hojný

1584 Pavel Hojný od sirotků Urbana Hojného

1608 Jan Jirka od Pavla Hojného

1638 Pavel Jirka od matky Kateřiny, vdovy Jirkové

1642 Václav Havlů po zemřelém Pavlu Jirkovi

1648 Václav Šafránek po zemřelém Václavu Havlovi

1662 Pavel Škop od Václava Šafránka

1674 Jan Andreas Valc od Pavla Škopa

 • 1695 pdodal kus pozemku Ondřeji Zachariášovi

1702 Jan Velc od otce Jana Velcestatek čp. 51 (staré čp. 41)

1570 zmiňován Havel Šimonů

1577 Mikuláš Bek od sirotků Matouše Nyklova

1620 Martin Chlad od Mikuláše Beka

1650 Lukáš Chlad po zemřelém otci Martinu Chladovi

1659 Jan Mareš od Lukáše Chlada

1687 Václav Mareš od matky Mařeny, vdovy po Janu Marešovi

1718 Václav Mareš od matky Marie, vdovy Václavu Marešovistatek čp. 53 (staré čp. 42)

1570 zmiňován Jan Zvolský

1585 Samuel Zvolský od sirotků Jana Zvolského

1592 zmiňován Martin Zvolský

 • 1616 statek pronajat Martinu Švorcovi

1622 Jan Zvolský (syn zemřelého Martina Zvolského) od Martina Švorce

1638 Martin Víznar živnost pustou asi od roku 1633, z které Jan Zvolský „vyšel a ji opustil“

1644 Tobiáš Říha pustý a zbořený statek asi od roku 1639

1655 Tomáš Bukovský pustý statek po Tobiáši Říhovi, který „zpronevěříce se vrchnosti z živnosti utekl opustivše přitom ženu i své dítky“

1688 Mikuláš Bukovský od otce Tomáše Bukovského

1719 Matěj Bukovský od otce Mikuláše Bukovskéhostatek čp. 54 (staré čp. 43)

1570 zmiňován Jan Hejcman, rychtář

1583 Jan Hejcman mladší od sirotků Jana Hejcmana starého

1591 Vít Hejcman od bratra Jana Hejcmana

1620 Jan Hejcman od otčíma Pavla Hojného

1630 Pavel Říha od Jana Hejcmana

1642 Pavel Brodský po zemřelém Pavlovi Říhovi

1646 Jiřík Říha od Pavla Brodského

1652 Václav Lochman po Jiříku Říhovi, který zběhl

1668 Jan Fousek od Jana Vaně (Vaňka?)

1706 Jan Fousek od otce Jana Fouskastatek čp. 56 (staré čp. 44)

1570 zmiňován Jan Pelan (Poban)

1588 zmiňována Mandalena Pelanka

 • 1592 statek pronajat do devíti let Václavovi (synovi po Vavřinci) od sirotků zemřelého Jana Pelana

1599 Matěj Tůma od Mandaleny, vdovy po Janu Pelanovi

1618 Jiřík Doležal od tchyně Mariany Tůmky

1619 Jiřík Škop po Jiříku Doležalovi

1647 Jan Škop po zemřelém otci Jiříku Škopovi

1649 Jan Skrovný po švagrovi Janu Škopovi, který „nedobře hospodařil“

1658 Jakub Škop po Janu Skrovném

1659 Pavel Škop po bratru Jakubu Škopovi

1662 Viktorin Škop od bratra Pavla Škopa

1680 Václav Fabián od Viktorina Škopa

1727 živnost rozdělena na dvě poloviny:

1. díl:

1727 Václav Fabián od otce Václava Fabiána

2. díl:

1727 Jan Fabián od otce Václava Fabiánastatek a zahrada čp. 59 (staré čp. 46)

1570 zmiňován Jan Hejcman na statku a Dušek Hejcman na zahradě

1583 Dušek Hejcman (majitel zahrady) po zemřelém Janu Hejcmanovi statek

1591 Jan Hejcman mladší od bratra Duška Hejcmana

1599 Vít Hejcman po zemřelém bratru Janu Hejcmanovi

1620 Jan Hejcman od otčíma Pavla Hojného

1625 Jiřík Šimůnek od Jana Hejcmana

1645 Petr Havel od Jiříka Šimůnka

1648 Matouš Vostřebal od Pavla Havla výměnou za grunt čp. 10

1681 Václav Blatník od Jana Vostřebala

1705 Jan Blatník od otce Václava Blatníkastatek čp. 60 (staré čp. 47) a krčma čp. 1 (staré čp. 1)

1570 zmiňován Matouš Bachman

1578 Martin Krčmář od sirotků Jana Zikmunda

1611 Jakub Švec od Jiříka Bíza

1614 Havel Paur od Jakuba Ševčíka

1623 Jiřík Šimůnek od Pavla Paura

1625 Jan Hejcman od Jiříka Šimůnka

statek čp. 60 (10 prutů rolí):

1644 a 1655 zmiňován Pavel Bek mladší

1681 Jiřík Fabián od Pavla Beka

živnost rozdělena:

1. díl (statek):

1715 Jakub Fabián po zemřelém otci Jiříku Fabiánovi

2. díl (chalupa):

1715 Matěj Fabián po zemřelém otci Jiříku Fabiánovi

zahrada a krčma čp. 1 (2 pruty rolí):

1629 Matouš Voltr od Jana Hejcmana

1647 Pavel Voltr od otce Matouše Voltra

 • koupil kus role po zemřelém Samuelu Marešovi

1695 Kateřina Voltrová po zemřelém manželovi Pavlu Voltrovi

1702 Pavel Voltr po zemřelé Kateřině Voltrovézahrada čp. 64 (staré čp. 51)

1573 Valentin Jirka od sirotků Jirky

1595 Jan Jirka po zemřelém otci Valentinu Jirkovi

1608 Jiřík Bíz jinak Krčmář od Jana Jirky

1615 Jan Bíz z Černilova po synu Jiříkovi Bízovi

1623 Matouš Bíz od otce Jana Bíza

1624 Pavel Hojný od Matouše Bíza

1633 zmiňován Viktorin Mareš, manžel Mandaleny, vdovy po Pavlu Hojném

1668 Mikuláš Kubásek od tchána Viktorina Marše

1703 Mikuláš Zákravský od manželky Kateřiny, dcery zemřelého Mikuláše Kubáska z jeho druhého manželstvístatek čp. 15 (staré čp. 14)

1570 zmiňován Martin Mikulášek

1597 Jan Mikulášů po zemřelém otci Martinu Mikuláši

1611 Falta Lorenc od Jana Hampla

 • 1615 prodal 1 prut role, pastviště a louku u výravského rybníka vrchnosti; odevzdáno Samuelovi Maršovi z čp. 69 za část jeho pozemků, které mu zatopil rybník

 • 1617 vyměnil část role za roli Samuela Marše

1627 Pavel Diviš po zemřelém Valentinu Lorencovi

1641 Jakub Zákravský po zemřelém Pavlu Divišovi

 • 1662 přikoupil kus role, náležející ke gruntu „Kučerovskému“, od Jiříka Chlada

1663 Mikuláš Zákravský od otce Jakuba Zákravského

1713 zmiňována Alžběta Zákravská

1725 Matěj Zákravský od matky Alžběty, vdovy po Mikuláši Zákravskémstatek a zahrada

1570 zmiňován Martin Lipský

1600 Samuel Knejslík jinak Mareš od Matouše Lipského

 • 1632 koupil od Adama Hrušky kus role, kterou dříve koupil Tomáš Lochman od vrchnosti

1641 Eliáš Fousek od tchána Samuela Marše, „člověka starožitného“, kromě role přikoupené od Adama Hrušky

živnost rozdělena:

1. díl (12 prutů rolí, statek čp. 69, staré čp. 54):

1664 Jan Škop od Eliáše Fouska výměnou za grunt čp. 79

1693 Václav Škop od matky Mandaleny, vdovy po Janu Škopovi

 • 1696 prodal Pavlu Voltrovi 1 prut role, zakoupeného kdysi od vrchnosti (viz čp. 71)

1708 Pavel Škop od bratra Václava Škopa

1724 Jiřík Škop od otce Pavla Škopa

2. díl (1 prut role, zahrada čp. 74, staré čp. 57):

1649 Matouš Voltr od Eliáše Fouska

1661 Pavel Voltr po zemřelém otci Matouši Voltrovi

1702 Jindřich Voltr po zemřelé matce Kateřině Voltrovézahrada čp. 77 (staré čp. 58)

1571 Jiřík Knejslík od sirotků Petra Knejslíka

1599 Václav Macek od tchyně Alžběty, vdovy po Jiříkovi Knejslíkovi

1619 Jiřík Zídka (Zítek) po Václavu Mackovi

1622 Lukáš Macek po Jiříku Zídkovi

1675 Pavel Macek od otce Lukáše Macka

1690 Jiřík Macek po zemřelém otci Pavlu Mackovi

1713 a 1722 zmiňován Tomáš Voltrstatek čp. 79 (staré čp. 59)

1575 Jan Hlavsa jinak Mikšů od otce Mikuláše Velikého

1595 Adam Hanousek po zemřelém Janu Hlavsovi

1599 Matouš Hlavsa (syn zemřelého Jana Mikše Velikého) od sourozenců

1617 Jan Matoušů jinak Skoukal od Matouše Hlavsy

1623 Jan Pazdera od Jana Skoukala

1628 Mikuláš Kučera Třebechovský od Jana Pazdery

1629 Matouš Voltr (pro syna Pavla) od Mikuláše Kučery

1629 Jiřík Škop od Matouše Voltra

1647 Ondřej Velc (Valc) po Jiříku Škopovi

1657 Jan Škop po Ondřeji Velcovi

1664 Eliáš Fousek od Jana Škopa výměnou za grunt čp. 74

1668 Samuel Fousek od Eliáše Fouska

 • 1677 přikoupil 1 prut role od Jana Vostřebala

 • 1681 přikoupil 2 pruty role od gruntu Lochmanovského čp. 54

1716 živnost rozdělena:

1. díl (2 pruty „Lochmanovské“ role a chalupa):

1716 Jan Fousek od otce Samuela Fouska

2. díl (statek):

1716 Samuel Fousek od otce Samuela Fouskazahrada čp. 80 (staré čp. 60)

1570 zmiňován Jan Vávrů

1599 Jan Vávra od Matěje Tůmy

1610 (1612) vrchnost po Janu Vávrovi

1616 Pavel Hojný od vrchnosti

1649 Václav Hojný po zemřelém otci Pavlu Hojném

1689 Matěj Hojný od otce Václava Hojného

1728 Jiří Hojný po zemřelém otci Matěji Hojném

1763 Matěj Hojný od Jiřího Hojnéhostatek čp. 82 (staré čp. 61)

1570 zmiňován Kašpar

1583 Pavel Jirka od sirotků Kašpara

1595 Jiřík Ziplar od Pavla Jirky

1603 Jan Knejsl od tchána Jiříka Ziplara

1609 Ondra Kraut po zemřelém Janu Knejslíkovi

1638 Jakub Knejslík od Ondry Krauta

1676 Jan Červenka (Červinka) po zemřelém Jakubu Knejslíkovi

1691 Pavel Červenka od matky Mandaleny, vdovy po Janu Červenkovistatek čp. 83 (staré čp. 62)

1570 zmiňován Jakub Slavný

1586 Matěj Knejslík od sirotků Jakuba Slavného

1615 Jan Užrálek po zemřelém Matěji Knejslíkovi

1617 Martin Pluhař po Janu Užrálkovi

1642 Lukáš Zákravský po Martinu Pluhařovi živnost pustou od roku 1637

1659 Matěj Černý od tchána Lukáše Zákravského

1660 Václav Hanuš od Matěje Černého

1677 Lukáš Pech od Václava Hanuše

1680 Jiřík Blatník od Lukáše Pecha

1685 Jan Červinka od Kateřiny, vdovy po Jiříku Blatníkovi

1720 Pavel Červinka od matky Alžběty, vdovy po Janu Červinkovi

1724 Václav Bartoška od Pavla Červinky výměnou za chalupu ve Skaličcestatek

1571 Vít Maršů od sirotků Petra Maršova

1607 Petr Mareš jinak Knejslík (bratr Samuela) po zemřelém Vítu Maršovi

1613 Jiřík Bíz od Petra Knejslíka

1615 Jan Matys Klášterský od Jana Bíza z Černilova, otce zemřelého Jiříka Bíza

1618 Pavel Říha od manželky Doroty, vdovy po Janu Matysovi

1630 Matouš Mejtský od Pavla Říhy

1636 Pavel Bek starší po zemřelém Matouši Mejtském

1646 Jan Bek po zemřelém otci Pavlu Bekovi

1655 zmiňován Václav Kučera

živnost rozdělena:

1. díl (1 prut role, chalupa čp. 87, staré čp. 64):

1681 Jan Vostřebal od Václava Kučery

1689 Karel Konečný od Jana Vostřebala

1715 Václav Konečný od matky Doroty, vdovy po Karlu Konečném

2. díl (statek):

držel Václav Kučera, později Jan Špryngar

1687 Jan Skalický od Jana Špryngara výměnou za grunt

živnost rozdělena:

1. díl (statek čp. 72, staré čp. 53):

1717 Mikuláš Skalický od otce Jana Skalického

2. díl (3 strychy role, chalupa čp. 88, staré čp. 66):

1716 Jan Skalický od otce Jana Skalickéhokovárna a zahrada čp. 90 (staré čp. 67)

1589 Jiřík Hejcman od sirotků Jana Hejcmana

1593 Václav Vejvoda od Jiříka Hejcmana

1614 Jiřík Havlů od Václava Vejvody

1627 Matouš Havlů od otce Jiříka Havla

1630 Jan Hůlka od Matouše Havla

1654 Matěj Perný od matky Anny, vdovy po Janu Perném

1663 Matěj Sahan od Matěje Perného

1677 Jan Šindler jinak Oliva po zemřelém Matěji Sahanovi

1701 Václav Sahan od matky Kateřiny Sahanové

1704 Kateřina Šindlerová po zemřelém synovi Václavu sahanovi

1705 Jakub Koblasa (Klobasa) od Kateřiny Šindlerové

1727 Václav Sahan od otčíma Jakuba Koblasystatek čp. 3 (staré čp. 3)

1570 zmiňován Valentin Král

1586 Jakub Král od sirotků Valentina Krále

1601 Jan Mikulášů jinak Hampl od Jakuba Krále

1604 Jiřík Lorenc od Jana Hampla

1609 Jan Lochman po zemřelém Jiříku Lorencovi

1610 Pavel Čupka (Čubka) od Jana Lochmana

1619 Havel Kotyška po Pavlu Čupkovi

1625 Jakub Kališ (Kalíšek) po zemřelém Havlu Kotyškovi

1633 Václav Pechan od Anny, vdovy po Jakubu Kališovi

1641 Václav Pechan ujal statek pohořalý a pustý

1647 Mikuláš Kučera od Václava Pechana výměnou za jeho statek

1648 Jiřík Dlouhý od Mikuláše Kučery, který poté koupil statek zpět

1653 Jiřík Malý z Libníkovic od Mikuláše Kučery z Plesu

1656 Jan Rožnovský po Jiříku Malém

1660 Pavel Macek od Jana Rožnovského

1678 Jakub Havel od Jana Lemery

1717 Jakub Havel po zemřelém otci Jakubu Havlovistatek čp. 5 (staré čp. 6)

1570 zmiňován Jiřík Lorenc

1587 Valentin Lorenc od sirotků Jiříka Lorence

1611 Jan Hampl od Valentina Lorence

1616 Matěj Zákravský po Janu Hamplovi

1616 Samuel Mikulášů jinak Hampl po zemřelém Matěji Zákravském

1655 pustý grunt

1658 Pavel Hampl po zemřelém Samueli Hamplovi pustou živnost

1691 Jakub Hampl po zemřelém otci Pavlu Hamplovi

1716 Pavel Hampl od matky Doroty, vdovy po Jakubu Hamplovistatek čp. 8 (staré čp. 7)

1570 zmiňován Mates Trekl (Trykl)

1585 Jan Lochman od Jakuba Kluka

1599 Adam Lochman od matky Voršily, vdovy po Janu Lochmanovi

1610 Matěj Kudyvejs od Adama Lochmana

1611 Jiřík Bíz od Matěje Kudyvejse

1613 Petr Knejslík od Jiříka Bíza

1615 Jiřík a Kateřina (sirotci Jana Zítka) od Jana Bíza z Černilova, otce zemřelého Jiříka Bíza

1616 Jan Havlů Divecký od Martina Horáka, manžela Kateřiny roz. Zítkové

1618 Václav Novák od Kateřiny, vdovy po Janu Diveckému

1628 Matěj Šadka po Václavu Novákovi

1644 Mikuláš Kotlant po Matěji Šadkovi

1660 Tobiáš Jičínský po Mikuláši Kotlantovi

1662 Jan Blatník po Tobiáši Jičínském

1672 Mikuláš Blatník od bratra Jana Blatníka, který odešel do Libřic

živnost rozdělena na dvě poloviny:

1. díl (4 pruty role):

1683 Tobiáš Blatník od Mikuláše Blatníka

1684 Jan Hanuš od Tobiáše Blatníka

1692 Václav Svoboda od Kateřiny, vdovy po Janu Hanušovi

1699 Matouš Svoboda od otce Václava Svobody

2. díl (4 pruty role):

1691 Jiřík Slavík od tchána Mikuláše Blatníka

1708 Matouš Svoboda od Jiříka Slavíka

tím spojeno opět v jeden gruntzahrada čp. 9 (staré čp. 8)

1570 zmiňován Tůma

1585 Jan Branc mladší od otce Jana Brance

1592 Václav Divišův od sirotků Jana Brance mladšího

1592 Matěj Tůma od Václava Diviše

1618 Mariana Tůmka po zemřelém manželovi Matěji Tůmovi

1624 Jiřík Škop po zemřelé Marianě Tůmce

1632 Jan Kocián jinak Fryš od Jiříka Škopa

1654 Pavel Brodský od Jana Fryše jinak Kociána, který odešel do Ruseka

1672 Jan Pták od Mariany, vdovy po Pavlu Brodském

1678 Václav Kotlant od manželky Doroty, vdovy po Janu Ptákovi

1702 Matěj Kotlant od otce Václava Kotlantastatek čp. 10 (staré čp. 9)

1570 zmiňován Štěpán Prokeš

1579 Bartoň Janásek od sirotků Štěpána Prokeše

1604 Bartoň Trykl od Bartoně Fanty

1622 Jan Pazdera po zemřelém Bartoňovi Tryklovi

1623 Jan Skoukal od Jana Pazdery

1626 Matouš Vostřebal od Jana Skoukala

1648 Petr Havlův od Mikuláše Vostřebala výměnou za jeho grunt čp. 59

1651 Václav Kulhavý (Kulhánek) po zemřelém Petru Havlovi

1690 Jiřík Kulhánek od matka Doroty, vdovy po zemřelém Václavu Kulhánkovi

1712 Karel Kulhánek po zemřelém otci Jiříku Kulhánkovi

1718 Mikuláš Havel od manželky Doroty, vdovy po Karlu Kulhánkovi

1723 Jakub Horák od Doroty, vdovy po Mikuláši Havlovistatek čp. 18 (staré čp. 16)

1570 zmiňován Diviš

1572 Jan Jirkův od sirotků Diviše

1592 Matěj Tůma od Jana Jirky

1592 Václav Divišů pd Matěje Tůmy

1619 Jan Veselovský po zemřelém Václavu Divišovi

1631 Jiřík Kučera po zemřelém Janu Veselovském

1650 Jiřík Chlad po Jiříku Kučerovi pustou živnost

 • 1662 prodal 5 prutů role ke gruntu Zákravského čp. 15

1684 Ondřej Zachariáš od Jiříka Chlada

 • 1695 koupil 1 věrtel role od Jana Velce

1712 Pavel Zachariáš po zemřelém otci Ondřeji Zachariášovizahrada

1570 zmiňován Vávra Peloun

1578 Jan Vávra od sirotků Vávry

1611 Tomáš Podolský od tchána Jana Vávry

1615 Martin Chlad od Toáše Podolského

1649 Jiřík Chlad po zemřelém otci Martinu Chladovi

1674 Lukáš Chlad od bratra Jiříka Chlada

později Ondřej Zachariáš připojil ke svému statku čp. 18statek čp. 26 (staré čp. 19)

1570 zmiňován David Junek

1582 Štěpán Nejman po Davidu Junkovi

1605 Jiřík Nejman po zemřelém otci Štěpánu Nejmanovi

1618 Jan Andrýs od sirotků Jiříka Nejmana

1624 Jan Nejman po zemřelém Janu Andrýsovi

1629 Adam Černý (pro syna Václava) po Janu Nejmanovi

1630 Martin Bukovský od Adama Černého

1667 Jakub Bukovský po zemřelém otci Martinu Bukovském

1681 Václav Mikuláš od Václava Hojného

1712 Jan Mikulášek od otce Václava Mikuláškazahrada čp. 29 (staré čp. 21)

1570 zmiňován Tomáš Kraut – Petr Novotný

1572 Petr Řehákův od sirotků Marka

1601 Jan Morkys od Václava Hanuše

1605 Gabriel Hlava od Jana Morkyse

1610 Jan Hlava od Gabriela Hlavy

1618 Václav Hlava jinak Gabriel po zemřelém otci Gabrieli Hlavovi

1649 Jakub Novotný od Václva Hlavy

1669 Jan Karmášek od Jakuba Novotného

1676 Ondřej Zachariáš od Jana Karmáška

1684 Matěj Pátek od Ondřeje Zachariáše

1689 Jan Hanuš od Matěje Pátka

1717 Tobiáš Hanuš od otce Jana Hanušestatek čp. 30 (staré čp. 22)

1570 zmiňován Matouš Tošovský

1583 Jakub Maršův od Matouše Tošovského

1606 Mikuláš Trautman od Jakuba Marše

1607 Vít Bartoš jinak Železný od Mikuláše Trautmana

1617 Gabriel Hlava po zemřelém Vítu Železném

1618 Vít Tejvar po zemřelém Gabrieli Hlavovi

1626 Adam Holý po Vítu Tejvarovi

1652 Jakub Novotný po zemřelém Adamu Holém

1668 Jan Novotný po otci Jakubu Novotném

1670 Jan Svoboda od Jana Novotného

1676 Jiřík Vavřinec od Jana Svobody výměnou za chalupu v Lejšovce

1688 Jan Vavřinka (Vávra) od otce Jiříka Vavřinky

 • 1728 prodal 3 strychy role synu Janu Vávrovi pro vystavění chalupyzahrada čp. 34 (staré čp. 26)

1570 zmiňován Krejčí

1595 Jan Mikulášův od Matěje Krejčího

1601 Jakub Král od Jana Mikulášů

1602 Jan Kudrna od Jakuba Krále

1607 Jan Krejčí z Černilova od Jana Kučery

 • 1620 přikoupil 5 prutů spáleniště „Mrkvičkovského“

1636 Petr Havlů po zemřelém Janu Krejčím

1645 Jan Bareš od Petra Havla

1689 Václav Provazník od Martina Machače

1708 Václav Balcar po zemřelém Václavu Provazníkovi

1713 Jan Jandík od Václava Balcarazahrada

1584 Jakub Zvolský od sirotků Urbana Rokosa

1596 Matouš Zilvar po zemřelém Jakubu Zvolském

1607 Jiřík Mrkvička od Matouše Zilvara

1620 Jan Krejčí od sirotků Jiříka Mrkvičky grunt a spáleniště

(připojil ke své zahradě čp. 34)zahrada čp. 86 (staré čp. 65)

1602 Matěj Zákravský od sirotků Kluka Šnajdera (Šneidera)

1615 Adam Kryštof jinak Nečas od Matěje Zákravského

1618 Martin Horák od Mandaleny Hamplové po zemřelém Mikuláškovi

asi 1642 zmiňován Jan Nájemník

1655 zmiňován Václav Hanuš

1666 Václav Svoboda od Jana Karmáška

1692 Jan Svoboda od otce Václava Svobody

1693 Václav Svoboda od bratra Jana Svobodychalupa čp. 2 (staré čp. 2)

1654 zmiňována Anna Bohuslavka

1685 Jan Černý od Jana Holečka

1708 Jan Černý od otce Jana Černéhochalupa

zmiňován Havel

1683 Jakub Slezák od Václava Hejcmana

1689 Mikuláš Zákravský od Jakuba Slezáka

po roce 1693 kasírována a připojena ke gruntu Zákravskémuchalupa čp. 63 (staré čp. 50)

1691 Jiřík Černý od obce pro vystavění chalupy

1720 Jiřík Černý od matky Judity, vdovy po Jiříku Černémchalupa čp. 71 (staré čp. 56)

1696 Pavel Voltr od Václava Škopa z čp. 69 jeden prut role a louku pro vystavění chalupy

1706 Václav Karpíšek od Pavla Voltra

1718 Jan Konečný od tchyně Alžběty, vdovy po Václavu Karpíškovichalupa čp. 40 (staré čp. 32)

1710 Tobiáš Blatník od obce pro vystavění chalupychalupa

1719 Matěj Hojný od obce pro vystavění chalupy

1722 Jan Hojný od otce Matěje Hojnéhochalupa

1719 Adam Ille vystavěl chalupu na obci na základě povolení z roku 1710chalupa

1719 Lukáš Velc vystavěl chalupu na obci na základě povolení z roku 1710Výrava
Pohled na Výravu v první polovině 20. století
Zpět na stránku - Usedlosti panství Smiřice – Hořiněves
Zpět na hlavní stránku - www.smirice.eu