Jaroslav Litomiský - 1 část alba z 2 sv. války

Popisy fotografií z alba a od Ing. Kupky, doplňuji svými poznámkami. Všechny fotografie nevystavuji, některé jsou si podobné.
Zdroj fotografií: smiřický archiv.

Zpět na hlavní stránku     stránka o autorovi fotografií    následující stránkaStrana 1.
alegorie pohody až blížící se bouře.

Praha
Jarní sluníčko ozářilo Hradčany

Litomiský Litomiský Litomiský Litomiský
Léto bylo horké a dusné jako před bouří. - Podzim přinesl mraky a těžké chvíle....
Záběr z cesty do Černožic ,,V topolech" a pravděpodobně z okolí ,,Chlomku"Strana 2.
různé záběry z r. 1938 - mobilizace

povolanci
Povolanci u Litomiských na dvoře ( čp. 46 ), obchod výčep, drobné hospodářství

vojáci
U nás na dvoře bylo vždy plno vojáků

Hradec Králové
Hradec Králové - Mobilisace

LitomiskýLitomiský
Jarka Litomiský v civilu je zdraven vojákem, Jarkovi mohlo být asi 16 let.
Vpravo: a sluníčko zašlo....Strana 3 a 4.
pravděpodobně foto po r. 1945; opevnění jsou již poškozena a Jarka asi 20.letý
Zkoušky odolnosti prováděla německá armáda.

Litomiský

Litomiský Litomiský Litomiský
Na podzim jsme museli opustit opevnění.

Litomiský Litomiský Litomiský

Litomiský
Nový Hrádek - DobrošovStrana 5. a 6.
15. březen 1939 Poprvé nad Smiřicemi zavlál hákový kříž.

Bartošek
Četnická stanice u Bartošků. čp. 98, proto prapory.
V přízemí sklenářství Sourada; elektrozávod Skákal; ve dvoře klempířství a pohřební ústav Bartošek

Bartoškovi Masarykův dům
Bartoškův dům a Masarykův dům ( dříve malá budova školy, dnes jídelna )

zámek zámek
Budova zámku a vjezd na nádvoří s cedulkami škol.

Malburgovi Malburgovi
Malburgova vila

Čeřovský Městský úřad
Vlevo: dům čp. 92 Čeřovský, později Brentnerovo, dříve zde byla pošta.
Je to budova naproti vjezdu do Jiráskovy ulice ( ke škole ).
Vpravo: Městský úřad Smiřice dříve byl naproti kostelu.

Palackého ulice
Palackého ulici je bez vlajek. Pan Litomiský to komentoval popiskem ,,Bohatá vlajkosláva"
Zajímavý je dům vpravo měl čp. 31. Poprvé je vidět z této strany Palackého ulice

škola jez na Labi
Smiřická škola a jez na Labi

Holohlavy Praha
Vlevo Státní statek Holohlavy, vpravo. Pražský hrad pod německou mocí.

cukrovar Městský úřad
Vlevo Státní cukrovar ve Smiřicích, vpravo. Městský úřad

Masaryk spořitelna
Vlevo Už otlučený nápis na Masarykově domě, vpravo. Spořitelna Smiřická ( Smirschitzer Sparkasse )

Čp. 317
Čp. 317 - domek kde bydlil a úřadoval jezný p. Jan Valenta.
Domek byl postaven celý z betonových kvádrů a sloužil jako reklama fy. Bozner.

Čp. 317
Čp. 317 - ( ulice Antonína Seligera )Strana 7.

HK HK
Vlevo 28. říjen 1939 V Hradci Králové. Lid přišel k těm, jež vždy miloval a ctil ( Masarykovo náměstí, vzadu pojišťovna Lloyd ),
vpravo. za rok němečtí barbaři strhli pomník pres. Masaryka

žámek
Prvé výzvy na práci do Reichu.
Vchod do Městského úřadu.

žámek
Koloniál, Výčep lihovin, na malé tabulce je nápis Smiřické pivo. Prodejna u LitomiskýchStrana 8.

fronta
Fronta na prodej lihovin v tzv. prodejně u Malburgů ( lihovar )

akce Vítězství Franta lampa
Vlevo: před Městským úřadem je transparent V symbol vítězství
vpravo. I ten Franta Lampa se smál nacistickému pozdravu u Tschernoschitz ( Černožice )
,,Franta lampa" jaroměřský chudák ( duševně opozdilý ). Trochu žebral, ale nikdy nepracoval.

Riebel
Správce statků, válečný invalida Riebel. Byl velice rozumný a pokud vím nikomu neupletl malér. ( Kupka )
Pán nad Smiřicemi Rübel, jinak Lomikar, Rýblcoul a j. ( LItom.)

povozy nálet
Je hlášen nálet
Vlevo asi Zemanova ulice, vpravo škola.

nálet nálet
Je hlášen nálet.

škola škola
Vpravo: vyklízení školy - lavice jsou venku.Strana 9.
Postupné vyklízení školy pro ,,národní hosty", ,,uprchlíci" se nesmělo říkat.
Později byla ve škole ,,vojska 44" do května 1945 ( Waffen 44 )

škola škola
Vyklízení školy

škola
Vyklízení školy

A válka nebrala konce - fronty - nálety - šuškanda - zahraniční rozhlas - letáky a vše co s tím souviselo.
Ku konci války jsme museli ve Smiřicích vystěhovat školu, děti rozstrkat po domech, protože školu opanovali "národní hosté".
Němečkové, kteří utíkali před východní frontou. A tak vlastně pomalu za těžkými mraky opět prokukovalo na nás sluníčko.

škola
Pohled ke škole. Na místě stodoly vpravo dnes stojí tělocvična.Strana 10.
Pan Kupka píše: Tohle je nějaké divné. Kontakty zajatců a civilistů v Protektorátu byly silně omezené

Francouzi
Poznali jsme také prvé válečné zajatce. Byli to Francouzi, které jsme u nás doma pohostili a oblékli.

Francouzi Francouzi

Zpět na hlavní stránku
stránka o autorovi fotografií    následující stránka