Smiřice - likvidace zátarasů a výbušnin v květnu 1945

Zdroj: smiřický archív. Většinu fotografoval J. Litomiský

Zpět na hlavní stránku      Další fotografie z druhé světové válkyvýbušniny
Protitankové zátarasy u mostu, který byl u kostela.

výbušniny
Odstraňování tankových zátarasů u smiřického kostela.

výbušniny
U kostela.

výbušniny
Podminovaný Tyršův most s tankovými zátarasy. Pohled směrem k městu.

výbušniny
Přidaná konstrukce pro destrukci mostu.

výbušniny
Odstraňování zátarasů u Tyršova mostu.

Smiřická kronika:
   V květnu 1945 odstřeloval pyrotechnik poručík čsl. armády Hrdlička jako odborník nevybuchlé bomby ze zámku a ze skladu z cihelny. Zneškodnil i nálože, určené ke zničení Tyršova mostu. Při zneškodňování bylo poškozeno mnoho oken.


výbušniny
Výbušniny určené k likvidaci Tyršova mostu.

výbušniny
Slepé rameno Labe u Smiřic, v pozadí je kostel v Čibuzi.

výbušniny

výbušniny
Odvoz pum na místo odstřelu.

výbušniny

výbušniny

výbušniny

výbušniny
Příprava k odpálení.

výbušniny
Montáž pomocných náloží pro odstřel pum.

výbušniny

výbušniny

výbušniny
Zvětšená část fotografie nahoře.

výbušniny
V hasičské kronice je tato fotografie s dodatkem, že bomby byly v zámku ve Smiřicích.

výbušniny
Druhá fotka ze stejného zdroje ukazuje výbuch miny v "Čeřovském koutě" u Smiřic.Smiřická kronika:
   13. června 1945 zemřel žák III. třídy zdejší měšťanské školy Josef Skalický ze Smiřic, který byl těžce zraněn výbuchem náboje na letišti u Hradce Králové. Stalo se to při náhodné vycházce a prohlídce neznámé, ale osudově nebezpečné "věci". Jeho kamarádi, neštěstí přítomné, byli náhodou ranění jen lehčeji.
   Protože Němci na svém rychlém útěku z našeho kraje odhazovali nezodpovědně zbraně i náboje, do trávy, do rybníků a potoků, zanechávali je v přechodných ubytovnách atd., docházelo často k nepředvídatelným výbuchům a s tím spojeným neštěstím jak u dospělých, tak zvláště u mládeže vzdor všem ochranným opatřením (sběr třaskavin, jejich povinné hlášení SNB atd.).


výbušniny
Německé zbraně.

výbušniny
Kontrola německých vojáků.