Smiřice a Holohlavy - bouřka s přívalovým deštěm 18.6.2020

Zpět na hlavní stránku     Popis Brodku.Zdroj: hradecky.denik.cz/ Ve Smiřicích vyplavila voda školku, garáže a sklepy

   „Najednou se nebe otevřelo a bylo to, jako kdyby na nás chrstlo kýbl vody,“ popsal začátek čtvrteční lokální povodně ve Smiřicích jejich starosta Luboš Tuzar. Ta po třetí hodině odpoledne nejvíce zasáhla okolí sídliště generála Govorova.

   „Ještě štěstí, že jsem měl auto mimo garáž. To by byla větší katastrofa, ale naštěstí té vody nebylo tolik,“ uvedl s kyblíkem v ruce a pohledem do garáže, která je pod úrovní ulice Zahradní, pan Vratislav a dodal, že v jednu chvíli byla tato ulice plná vody. Ta se však nehrnula z okolí, ale z místní kanalizace.

   „Když jsou velké přívalové deště, tak tady kanalizace občas nestíhá tu vodu vsáknout. Ale takové množství, které tu spadlo ve čtvrtek, tu nebývá tak často. Počítám, že se tak stává jednou za tři až čtyři roky,“ uvedl muž a zamával na ženu z protějšího domu, která se po debordelizaci garáže vrhla na umývání oken. „Jsme tady na to zvyklí. A od jisté doby radši do garáže nedáváme cenné věci. I kotel jsme raději zvedli. S garáží, která je pod úrovní silnice je holt problém,“ uvedla asi šedesátiletá žena.

   Problémy s kanalizací, která občas „vypoví službu“ přiznal i sám starosta. „Do místní kanalizace je svedena i kanalizace z Holohlav a Černožic. A když přijde takováhle brutální nálož vody, tak i sebevětší průměr kanalizace ji nepobere. Z kanalizačních šachet pak začala téct voda nejenom na silnici, ale i do baráků,“ nechal se slyšet Luboš Tuzar, který s kyblíkem a koštětem v ruce krátce po opadnutí vody pomáhal s vyhnáním vodního živlu z místní mateřské školky.

   „Naštěstí to donesli jen sklepy, kde bylo asi dvacet čísel vody,“ uvedla ředitelka mateřinky Pavlína Drabiková s tím, že největší penzum práce s odvodněním stavby stihla s kolegyněmi a starostou ještě ve čtvrteční večer: „Zbytek jsme dodělávali v pátek ráno. To jsme si přivstali a uklízeli jsme od pěti hodin ráno tak, aby mohly normálně přijít děti do školy,“ uvedla ředitelka a dodala, že voda ve sklepeních ani neohrozila odpolední koncert dětí pro rodiče.

   Pilno s úklidem měli i lidé z okolních panelových domů. „Koukala jsem se na televizi a nějak jsem ani nevnímala, že je venku tak hnusně. A najednou mi volala ségra z Hradce, že prý jsme vytopený. Tak jsem se šla kouknout za dveře a tam už sousedé o patro níže vytírali chodbu a vynášeli kbelíky. Tak jsem se k nim přidala. A vody bylo dost, ale naštěstí jen v suterénu,“ řekla paní Eva z bytovky na Govorově ulici.

   Podle starosty Tuzara měly, s ohledu na čtvrteční celorepublikovou situaci, štěstí v neštěstí: „Ano, bylo to frustrující, ale když se kouknu třeba na Rychnovsko, tak jsme z toho vyvázli ještě docela dobře. Samozřejmě, nějaká finanční újma tu bude, ale u nás se naštěstí jednalo „jen“ o sklepy a garáže.“

   Autor: Petr Vaňous, Jiří Špreňar 19.6.2020


bouřka
Když hodně prší, tak máme podívanou u Brodku v nejnižším místě Holohlav.

bouřka
Velký příval vody řečiště Jordánu zatím zvládá.

bouřka
Po proudu.

bouřka
Někdy se sem při velké vodě dávají značky zákazu vjezdu, aby tady auta neuvízla.

bouřka
Dnes se tu také utopila dvě auta.

bouřka
Zasakovací prostor ve Sportparku bude plnit svou funkci.

bouřka
Proč tady je tak velké jezero? Ucpaný kanál? V Nádražní ulici sice také bylo, tam se ale cesta neopravovala.

bouřka
Poloha kanálu. 22.6.2020

bouřka
Radostně jsem se vydal do Rodova, kde snad konečně uvidím nový poldr při své funkci.
Tady snad ani nepršelo, trochu vody sice bylo vidět v odtoku, ale nahoře nic.
Budu muset doufat, že nějaký dobrý člověk fotografie s vodou pořídí. Děkuji předem.

bouřka
Utržená krajnice cesty na Rodov u stavby dálniční křižovatky za Školním statkem.

bouřka
Druhá strana Brodku, pohled proti proudu.

bouřka
Za mostem je holohlavská ulice U Jordánu.

bouřka
Dobrá atrakce. Auta se obracela a musela přes Černožice, nebo Zderaz, když je "Pácalťák" uzavřený.
Dvě velká auta projížděla a tak se všichni dívali, jak to dopadne. Zvládla to.

bouřka
Také jsme měli v paneláku vodu ve sklepích. Dokonce Smiřice zmiňovali v televizních zprávách.

bouřka
Hasiči na Govorovce.

bouřka
Už bylo však uklízeno.

bouřka
Hlavně byly problémy v řadě rodinných domů.

bouřka
Zaměstnanci města čistí ulice, hlavně asi kanály, kdyby znovu pršelo. 19:25 hod.

bouřka
Město nechalo po Smiřicích umístit kontejnery pro vyplavené občany. 20.6.2020
Kontejnery se vyrábějí ve Smiřicích.Vyjádření VAK HK a.s. k opatřením zamezujícím zatápění nemovitostí z veřejné kanalizace
Zdroj: web stránky Obecního úřadu Holohlavy

Vážený pane starosto,
   Ve spolupráci s provozovatelem jsme dohodli na provedení následujících opatření, která by měla přispět k tomu, že se postupně omezí zatápění nemovitostí z veřejné kanalizace ve vaší obci. VAK HK a KHP provedou následující opatření na veřejné kanalizaci:

   1) Aktualizaci hydrodynamického modelu stokové sítě Smiřic, Holohlav a Černožic.
   Termín: do 31.12.2020

   2) V kanalizační sítí bude osazeno měření průtoků a zároveň budou osazeny 2 -3 srážkoměry v této lokalitě. Údaje z měření průtoků a srážek poslouží pro kalibraci hydrodynamického modelu.
   Termín: do 31.12.2021

   3) Pomocí aktualizovaného modelu navrhneme technická opatření, která zvýší kapacitu stokové sítě tak, abychom eliminovali zatápění nemovitostí v ul. Jabloňová, Luční a Na Lávkách.
   Termín: do 31.12.2021

   4) Do plánu investic budou zařazeny investiční akce dle bodu 3) Bude tak pokračovat zvyšování kapacity stokové sítě, které bylo již provedeno v ulici Palackého, Jiráskova a Eduarda Karla ve Smiřicích. V Holohlavech byla provedena rekonstrukce kanalizace v ulici Na Státní a Odlehčení do Jordánu.
   Termín: Navržené Investiční akce mohou být zařazeny do Plánu investic nejdříve v roce 2022

   VAK HK a KHP dále zajistí:

   1) Obci bude předána situace kanalizace ve formátu PDF, která bude k dispozici na webových stránkách. Termín: do 30.9.2020

   2) Každý občan si může zjistit aktuální polohu kanalizace na webové stránce VAK HK viz. odkaz https://marushka.vakhk.cz/zvsti
   Termín: ihned

   3) Oddělení technické dokumentace a vodohospodářského rozvoje VAK HK bude nadále u všech akcí striktně vyžadovat, aby se srážkové vody likvidovaly mimo systém veřejné kanalizace.
   Termín: trvale

   Vlastníci připojených nemovitostí:
   Ve spolupráci s VAK HK a KHP prověří možnost osazení zpětné klapky na kanalizační přípojku, která by měla nemovitost ochránit proti zpětnému vzdutí odpadních vod z kanalizace. V takovém případě bude třeba řešit odpojení srážkových vod, aby nemovitost nebyla vyplavena vlastními srážkovými vodami. Pokud se najde schůdné technické řešení, je osazení zpětné klapky nejrychlejší varianta ochrany nemovitosti proti zaplavení odpadní vodou.
   Termín: 31.12.2020
   Zdraví Ing. Jan Vlček, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje

kanalizace
Schéma kanalizace obce Holohlavy v roce 2020.


Vážený pane Inženýre,
   Na našem 18. zasedání zastupitelstva obce dne 1.9.2020 jsem informoval zastupitele o Vašich opatřeních v obci Holohlavy, aby nedocházelo k záplavám sklepů rodinných domků v ulicích dolní části Holohlav.

   1) S termínem požadované aktualizace hydrodynamického modelu stokové sítě Smiřic, Holohlav a Černožic souhlasí, ale požadujeme urychlenější postup zvýšení kapacity průtoku stokové sítě do ulice Palackého, kde se vyměňovalo kanalizační potrubí za DN 1200 a odbočka do ul. Eduarda Karla, potažmo k nám a dále do Černožic, kde je problém letitý (za 6 let voda z kanalizace ve sklepech 7 x) potrubí DN 800 zůstalo stejné. Či-li termín realizace – nejdříve v r. 2022 nereflektuje závažnost nynějšího stavu. Je to připomínka našich občanů postižených ulic – kteří vidí na obloze mrak a už mají strach.

   2) K možnosti osazení zpětné klapky na přípojce k RD (ne pro odpadní gulu ve sklepě) se ptají, že v návrhu opatření není uvedena konkrétní forma spolupráce VAKU HK a.s. a KHP s našimi občany.

   3) Zpráva bohužel neobsahuje subjektivní analýzu možných příčin havárie ze dne 18.6.2020 v odpoledních hodinách, kde jsem informoval zastupitele a hosty na minulé schůzi ZO z postižených ulic o Vašem sdělení – o stanovisku pana Navrátila z KHP jako PROVOZNÍ ZPRÁVU – ČOV Smiřice – ze dne 18 – 20.6.2020 (ucpaní česlí na ČOV Smiřice) – jako podklad pro navrhovaná řešení, případného pohotovostního zásahu na ČOV před avizovaným hlášením ČMHÚ k přívalovým srážkám. (V našem případu hlášení Magistrátu města HK – ŽP – pana Ladislava Tluky)

   ZÁVĚR: Prosíme o přehodnocení Vašeho posledního sdělení z 1.9.2020 a předložení účinného návrhu k neprodlenému napravení současného stavu v rámci jejich generální i specifické prevenční povinnosti a následné odpovědnosti. Současný návrh opatření by mohl do jimi navrhované doby realizace způsobit další škody na majetku, obecné hygienické situaci, případně i zdraví osob a životní prostředí.

   Děkujeme za přehodnocení, případně nápravu, abych mohl na příští schůzi zastupitelstva obce na konci září 2020 zastupitele, případně hosty lépe informovat o Vašich plánech a opatřeních v našem regionu - k jejich stálým obavám.

   S pozdravem a úctou Miloš Malínský, starosta obce Holohlavy

-----------------

Vážený pane starosto,
   Obdrželi jsme vaši žádost o „přehodnocení našeho sdělení z 1.9.2020“. Odpověď Vám zašleme do pátku 25.9.2020.
   Zdraví Ing. Jan Vlček, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje
Provozní zpráva - ČOV Smiřice - období extrémních srážek 18. - 20.6.2020
Královéhradecká provozní, a.s.

čistírna
čistírna
Zdroj: web stránky Obecního úřadu Holohlavy