Smiřice - elektrárna na Labi

Vodní elektrárna byla postavena v letech 1942–1953

Zpět na hlavní stránku         Další stránky o tomto prostoruSmiřice - jez
Při rekonstrukci elektrárny v roce 2011 dostala budova modrý nátěr. 17.9.2011.
Zaznamenané nejvyšší stavy vody na stěně zmizely.

Smiřice - jez
Pohled na smiřický jez a vodní elektrárnu. 1.4.2007
Vpravo na bílé stěně jsou zaznamenány dvě čárky, spodní je s letopočtem 1958, horní ukazuje stav vody v roce 2000.Smiřice - jez
Jsou požity fotografie ze smiřického archivu.

Smiřice - jez

Pan Zdeněk Hrdina doplnil:
Lokomotiva na stavbě elektrárny, je výrobek Škoda Smíchov, rok 1940, typ NL9. V tomto roce byly dodány 3 kusy na stavbu štěchovického díla pro konsorcium Kress-Domanský. Po ukončení spolupráce jedna zůstala firmě Kress, další dvě převzal Domanský. Obě firmy spojilo znárodnění stavebního průmyslu a v rámci n.p. Československé stavební závody (ČSSZ) byly sloučeny (s několika dalšími) jako závod PA-510. ČSSZ, závod PA-510 si v září 1948 objednává ve škodovce náhradní díly pro lokomotivu NL9 na stavbu do Smiřic. Na obou obrázcích je rypadlo Bondy.

Smiřice - jez

Smiřice - jez

Smiřice - jez
Tzv. "cikánské lágry" na stavbě elektrárny. Byly to domy "nouzáky" po němcích, žili zde dělníci.
Byli to většinou romové s rodinami. Druhý zleva stojí Richard Grygera, předsedou MNV Smiřice byl zvolen 28.11.1952.
Čtvrtý stojí Adolf Vopinka - dílovedoucí.

Smiřice - jez
Ubikace při stavbě elektrárny.

Smiřice - jez Smiřice - jez
U jezu v roce 1949, pravá strana Labe.

Smiřice - jez
Jez se stavěl bez elektrárny, ta byla poprvé uvedena do chodu 1.10.1952.
Na konci roku 2002 elektrárnu provozovala společnost ENERGO - PRO a.s. Bylo uváděno že vyrobí 1, 9 GWh elektrické
energie za rok. Do sítě je připojená rozvodnou v Hradci Králové.

Smiřice - jez
6.7.2011, při opravě elektrárny, protékalo celé Labe jen jedním portálem. Foto Mir. Volák.