Smiřice - jez na Labi

Zpět na hlavní stránku         Další stránky o tomto prostoru         Stavba jezu

Po velké vodě v roce 1925 se našly peníze na regulaci Labe. Ve Smiřicích byl postaven Tyršův most a tento jez.
Obě stavby byly postaveny na rovném terénu, voda byla přivedena až dodatečně.elektrárna
V létě 2020 fotografoval Roman Andrýs.
Kliknutím se fotografie zvětší

jez
Pohled po proudu Labe, v průhledu jsou vidět smiřické mosty 28.6.2011.
Elektrárna prochází rekonstrukcí. Foto Miroslav Volák.

jez
Podvečerní obrázek pořídili manželé Burešovi 21.10.2016.

jez
Val přehrady se částečně zvedá nad terén (vpravo). 8.5.2012jez
Velká voda, před postavením elektrárny.

Smiřice - jez Smiřice - jez
Vlevo 28.12.1934 - Vpravo: Zamrzlý jez vyfotografoval Pavel Schejbal.

Smiřice - jez Smiřice - jez
Vlevo: Kolem roku 1935 - Čb. fotografie jsou ze sm. archivu.
Pohled - Nákl. Rudolfa Šmejda, papírnictví a knihařství, Smiřice IKR 1935

Smiřice - jez
Nad jezem 18.6.1935

Smiřice - jez
18.6.1935
Kliknutím se fotografie zvětší

Smiřice - jez
Práce na obložení koryta Labe kameny, ještě bez elektrárny.
Pan Bořík Dušek z Hradce Králové mě vypravoval, že v roce 1947 se utrhl nad jezem nákladní ponton.
Loď projela jezem a přitom zahynuli tři nebo čtyři lidé.

Smiřice - jez
Foto od p. Spurného

Smiřice - jez
Zarostlé břehy pod jezem.

Smiřice - jez Smiřice - jez
Labe při regulaci v místech pod Tyršovým mostem, směrem po toku. Vzadu je vidět kostel. Pohlednice vydaná kolem roku 1933-35.
Stav v roce 2003. Díváme se po proudu Labe.

Smiřice - jez Smiřice - jez
Pohled z nového mostu. Elektrárna je vpravo od jezu. Vpravo: 1.4.2006 při velké vodě.

Smiřice - jez Smiřice - jez
Nad jezem při velké vodě v roce 1997 fotil Roman Andrýs. + Pohled na prostor nad jezem.

Smiřice - jez Smiřice - jez
Pohled ze splavu směrem po proudu Labe.

Smiřice - jez
Jez při velké vodě 19.3.2005Smiřice - jez Smiřice - jez Smiřice - jez Smiřice - jez
Propagační leták, vytištěný z podkladů Povodí Labe, vydal AKVA-KART v roce 1999. Nechal mi ho okopírovat p. Škvrna.

Smiřice - jez Smiřice - jez
Stavba vodního díla v roce 1932 + Strojovna jezu.

Smiřice - jez Smiřice - jez
Malá vodní elektrárna je umístěna na odtoku vody do Mlýnského náhonu
Pohled na jez a vodní elektrárnu ze zhora.


JEZ NA LABI VE SMIŘICÍCH

Článek a fotografie pocházejí ze stránky www.kr-kralovehradecky.cz/_pov_plan/html/vodni_dila/smirice.html

  Jez byl postaven náhradou za dva původní pevné jezy ve Smiřicích a Černožicích v rámci realizace vodocestného programu úpravy středního Labe až po Jaroměř. Stavba jezu byla zahájena v r. 1930 firmou Kress z Prahy. Poté byla stavba pozastavena z důvodu pochybností o řešení a parametrech jezové stavby a na základě hydrotechnického výzkumu byl v r. 1933 upraven projekt a zahájeny hlavní stavební práce. Převážná část stavby, včetně strojního a elektrického zařízení, dodaného ČKD Praha a firmou Križík, byla dokončena v r. 1936. Vodní elektrárna byla postavena v letech 1942–1953. Účelem vodního díla je stabilizace spádových poměrů, zlepšení odtokových poměrů, využití vodní energie, zajištění průtoku v Mlýnském náhonu a odběru povrchové vody pro průmysl a zemědělství.

Smiřice - jez   Pohyblivý jez o dvou polích hrazených dvojitými stavidly je nejvyšším stupněm na středním Labi. Stavidla jsou zavěšena na Gallových řetězech. Nižší část dvojitého stavidla, umístěná na povodní straně, je zdvižná i spustná pod pevnou jezovou korunu, vyšší část dvojitého stavidla je umístěna na protivodní straně a je pouze zdvižná. Strojovnu jezu tvoří most přes obě jezová pole, který nese pohybové mechanizmy.

Smiřice - jez Malá vodní elektrárna První energetické, a.s.
  Malá vodní elektrárna je umístěna na levé straně jezu. Má jedno vertikální soustrojí, sestávající z Kaplanovy turbíny, umístěné v betonové spirálové kašně. Turbínu dodal v r. 1951 n.p. Spojené brněnské strojírny a slévárny, alternátor je výrobkem ČKD Praha. Maximální hltnost soustrojí je 34,2 m3/s, max. výkon 2400 kW. Vtok do krátkého přivaděče je chráněn hrubými česlemi, před vtokem do vlastní turbínové kašny jsou umístěny jemné česle. Vlastníkem MVE je První energetická a.s. Praha
Malá vodní elektrárna Povodí Labe, a.s.
  Je umístěna na nápustném objektu Mlýnského náhonu v nadjezí na pravém břehu. Jedná se o nízkotlakou automatickou hrázovou nekrytou malou vodní elektrárnu s jedním soustrojím.

Hydrologické a technické údaje

umístění jezu v r. km Labe
plocha povodí
průměrné roční srážky
průměrný dlouhodobý roční průtok
stoletý průtok
délka zdrže
objem zdrže
světlost polí
hrazená výška
spád hladin
kóta nominální hladiny jezu
281,763 km (od st. hranice)
1851,56 km2
860 mm
22,7 m3/s
483 m3/s
6,14 km
0,35mil. m3
2 x 11 m
5,25 m
9,02 m
246,40 m n.m. (Jadran)
jezný jezný
Pan Jan Valenta byl za války jezný a jak je vidět vpravo i "plavidelník".