Smiřice - jez a elektrárna na Labi

Zpět na hlavní stránku         Zrekonstruovaná elektrárna         Fotografie z průběhu oprav

Po velké vodě v roce 1925 se našly peníze na regulaci Labe. Ve Smiřicích byl postaven Tyršův most a tento jez.
Obě stavby byly postaveny na rovném terénu, voda byla přivedena až dodatečně.

elektrárna
V létě 2020 fotografoval Roman Andrýs.
Kliknutím se fotografie zvětší

Smiřice - jez
Pohled na smiřický jez a vodní elektrárnu. 1.4.2007
Vpravo na bílé stěně jsou zaznamenány dvě čárky, spodní je s letopočtem 1958, horní ukazuje stav vody v roce 2000.

Smiřice - jez
Při rekonstrukci elektrárny v roce 2011 dostala budova modrý nátěr. 17.9.2011.
Zaznamenané nejvyšší stavy vody na stěně zmizely.

jez
Pohled po proudu Labe, v průhledu jsou vidět smiřické mosty 28.6.2011.
Elektrárna prochází rekonstrukcí. Foto Miroslav Volák.

jez
Podvečerní obrázek pořídili manželé Burešovi 21.10.2016.

jez
Val přehrady se částečně zvedá nad terén ( vpravo. ). 8.5.2012

jez
Těžba materiálu. Foto od Ing. Plška.

jez
Zřícený výtah. Foto od Ing. Plška.

jez
Stavba jezu. Sm. archiv

jez
Podjezí. Foto od Ing. Plška.

jez
Smiřický jez 28.12.1934. Sm. archiv

Smiřice - jez Smiřice - jez
Pan Zdeněk Hrdina doplnil:
Lokomotiva na stavbě elektrárny, je výrobek Škoda Smíchov, rok 1940, typ NL9. V tomto roce byly dodány 3 kusy na stavbu štěchovického díla pro konsorcium Kress-Domanský. Po ukončení spolupráce jedna zůstala firmě Kress, další dvě převzal Domanský. Obě firmy spojilo znárodnění stavebního průmyslu a v rámci n.p. Československé stavební závody ( ČSSZ ) byly sloučeny ( s několika dalšími ) jako závod PA-510. ČSSZ, závod PA-510 si v září 1948 objednává ve škodovce náhradní díly pro lokomotivu NL9 na stavbu do Smiřic. Na obou obrázcích je rypadlo Bondy.


jezný jezný
Pan Jan Valenta byl za války jezný a jak je vidět vpravo i ,,plavidelník".

Smiřice - jez Smiřice - jez
Pohled - krátce po ukončení stavby - Vydal nakl. R. Šmejda - kol 1933 - 35
Vpravo: Zamrzlý jez vyfotografoval Pavel Schejbal.

Smiřice - jez Smiřice - jez
Vlevo: Kolem roku 1935 - Čb. fotografie jsou ze sm. archivu.
Pohled - Nákl. Rudolfa Šmejda, papírnictví a knihařství, Smiřice IKR 1935

Smiřice - jez
Tzv. cikánské lágry na stavbě elektrárny. Byly to domy ,,nouzáky" po němcích, žíli zde dělníci.
Byli to většinou romové s rodinami. Druhý zleva stojí Richard Grygera, předsedou MNV Smiřice byl zvolen 28.11.1952.
Čtvrtý stojí Adolf Vopinka - dílovedoucí.

Smiřice - jez
Ubikace při stavbě elektrárny. Smiřický archiv.

Smiřice - jez
Regulační práce 18.6.1935

Smiřice - jez
Práce na obložení koryta Labe kameny, ještě bez elektrárny.
Pan Bořík Dušek z Hradce Králové mě vypravoval, že v roce 1947 se utrhl nad jezem nákladní ponton.
Loď projela jezem a přitom zahynuli tři nebo čtyři lidé.

Smiřice - jez
Foto od p. Spurného

Smiřice - jez Smiřice - jez
Obě fotky jsou ze smiř. archivu.
U jezu v roce 1949, pravá strana Labe.

Smiřice - jez Smiřice - jez
Labe při regulaci v místech pod Tyršovým mostem, směrem po toku. Vzadu je vidět kostel. Pohlednice vydaná kolem roku 1933-35.
Stav v roce 2003. Díváme se po proudu Labe.

Smiřice - jez Smiřice - jez
Pohled z nového mostu. Elektrárna je vpravo od jezu. Vpravo: 1.4.2006 při velké vodě.

Smiřice - jez Smiřice - jez
Nad jezem při velké vodě v roce 1997 fotil Roman Andrýs. + Pohled na prostor nad jezem.

Smiřice - jez Smiřice - jez
Pohled ze splavu směrem po proudu Labe.

Smiřice - jez
Jez se stavěl bez elektrárny, ta byla poprvé uvedena do chodu 1.10.1952.
Na konci roku 2002 elektrárnu provozovala společnost ENERGO - PRO a.s. Bylo uváděno že vyrobí 1, 9 GWh elektrické
energie za rok. Do sítě je připojená rozvodnou v Hradci Králové.

Smiřice - jez
Jez při velké vodě 19.3.2005

Smiřice - jez
6.7.2011, při opravě elektrárny, protékalo celé Labe jen jedním portálem. Foto Mir. Volák.Smiřice - jez Smiřice - jez Smiřice - jez Smiřice - jez
Propagační leták, vytištěný z podkladů Povodí Labe, vydal AKVA-KART v roce 1999. Nechal mi ho okopírovat p. Škvrna.

Smiřice - jez Smiřice - jez
Stavba vodního díla v roce 1932 + Strojovna jezu.

Smiřice - jez Smiřice - jez
Malá vodní elektrárna je umístěna na odtoku vody do Mlýnského náhona
Pohled na jez a vodní elektrárnu ze zhora.


JEZ NA LABI VE SMIŘICÍCH

Článek a fotografie pocházejí ze stránky www.kr-kralovehradecky.cz/_pov_plan/html/vodni_dila/smirice.html

  Jez byl postaven náhradou za dva původní pevné jezy ve Smiřicích a Černožicích v rámci realizace vodocestného programu úpravy středního Labe až po Jaroměř. Stavba jezu byla zahájena v r. 1930 firmou Kress z Prahy. Poté byla stavba pozastavena z důvodu pochybností o řešení a parametrech jezové stavby a na základě hydrotechnického výzkumu byl v r. 1933 upraven projekt a zahájeny hlavní stavební práce. Převážná část stavby, včetně strojního a elektrického zařízení, dodaného ČKD Praha a firmou Križík, byla dokončena v r. 1936. Vodní elektrárna byla postavena v letech 1942–1953. Účelem vodního díla je stabilizace spádových poměrů, zlepšení odtokových poměrů, využití vodní energie, zajištění průtoku v Mlýnském náhonu a odběru povrchové vody pro průmysl a zemědělství.

Smiřice - jez   Pohyblivý jez o dvou polích hrazených dvojitými stavidly je nejvyšším stupněm na středním Labi. Stavidla jsou zavěšena na Gallových řetězech. Nižší část dvojitého stavidla, umístěná na povodní straně, je zdvižná i spustná pod pevnou jezovou korunu, vyšší část dvojitého stavidla je umístěna na protivodní straně a je pouze zdvižná. Strojovnu jezu tvoří most přes obě jezová pole, který nese pohybové mechanizmy.

Smiřice - jez Malá vodní elektrárna První energetické, a.s.
  Malá vodní elektrárna je umístěna na levé straně jezu. Má jedno vertikální soustrojí, sestávající z Kaplanovy turbíny, umístěné v betonové spirálové kašně. Turbínu dodal v r. 1951 n.p. Spojené brněnské strojírny a slévárny, alternátor je výrobkem ČKD Praha. Maximální hltnost soustrojí je 34,2 m3/s, max. výkon 2400 kW. Vtok do krátkého přivaděče je chráněn hrubými česlemi, před vtokem do vlastní turbínové kašny jsou umístěny jemné česle. Vlastníkem MVE je První energetická a.s. Praha
Malá vodní elektrárna Povodí Labe, a.s.
  Je umístěna na nápustném objektu Mlýnského náhonu v nadjezí na pravém břehu. Jedná se o nízkotlakou automatickou hrázovou nekrytou malou vodní elektrárnu s jedním soustrojím.

Hydrologické a technické údaje

umístění jezu v r. km Labe
plocha povodí
průměrné roční srážky
průměrný dlouhodobý roční průtok
stoletý průtok
délka zdrže
objem zdrže
světlost polí
hrazená výška
spád hladin
kóta nominální hladiny jezu
281,763 km (od st. hranice)
1851,56 km2
860 mm
22,7 m3/s
483 m3/s
6,14 km
0,35mil. m3
2 x 11 m
5,25 m
9,02 m
246,40 m n.m. (Jadran)