Situace kanalizace pro veřejnou potřebu v obcích Smiřice, Holohlavy a Černožice

Za materiály zveřejněné na této stránce děkuji pí Reichové z Měst. úřadu Smiřice

Zpět na hlavní stránku         Popis kanalizace je na stránce o smiřické čističce odpadních vodkanalizace
Majitelem kanalizace jsou Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

kanalizace

kanalizace

kanalizace