Biocentrum Obora u Smiřic - 7.9.2020

S předsedou spolku ochránců přírody Smiřice Davidem Stojanem jsme se prošli okolo biocentra Obora.
Chceme ukázat kolik práce už členové spolku na tomto místě udělali a co ještě mají v plánu.
Děkuji za jeho čas a doprovodné texty.

Zpět na hlavní stránku     Další fotografie z tohoto místa     Stránka ČS ochránců přírody Smiřiceobora
Biocentrum obcházíme cestičkou vlevo, fotografie jsou řazeny postupně.

obora
Kochat se místní přírodou a pokrokově se vzdělávat, to je účel naučné pěší stezky s zeleným názvem - Kulhavá žabka,
zastavení Mokřadní společenstva (grafické zpracování Tereza Kovařovičová, členka spolku).

obora
Důvodem, proč se nevychylovat ze směru chůze je ochrana pobřežní vegetace a žijících zde živočichů,
my ale procházíme mimo cestu, abychom vám zdejší biotop ukázali zblízka... (meandry zatopené tůně).

obora
Tůně oddělené od hlavní vodní plochy jsou velice důležité, nehostí rybí obsádku, proto se zde daří vodnímu hmyzu, obojživelníkům a nalezneme zde i vzácná makrofyta (vodní rostliny). Foto jedné z několika trvalých tůní, zároveň jedné z nejstarších.

obora
Jedna z místních silně ohrožených rostlin - řezan pilolistý. Dříve běžná rostlina rostoucí ve stojatých vodách. Důvodem jejího plošného vymizení z krajiny je nedostatek vhodného prostředí ruku v ruce s intenzivním rybářstvím a chovem vodního ptactva. Křehké kořeny a listy jsou vyhledávanou potravou býložravých ryb a divokých kachen.

obora
Následuje jedna z mladších tůní, spíše sestavy tří periodických tůní. V současnosti je na Oboře dostatek vody a většina těchto drobných vodních útvarů je zatopena. Proč periodické? Kolísající vodní hladina vytváří biotop tzv. obnažených den. Ustupující hladina vody v průběhu vegetačního období postupně odkrývá mělké písčiny, ty jsou pak krátkodobě obývány celou řadou vzácných rostlin a živočichů.

obora
Tůně jsou ještě v počátečním stavu sukcese (selsky řečeno, nejsou zabahněné a chybí zde vyšší druhy vegetace). Nastupují první pionýrské rostliny. Ty žádoucí jsou například sítiny, vypadají jako přerostlý šnitlík a pak jsou tu ty nežádoucí, jako náletové dřeviny (vrby, topol) a invazivní (hvězdnice, zlatobýl nebo pupalka), ty se musejí pracně vytrhávat.

obora
Ohrožený druh šáchor hnědý. Typická rostlina obnažených den. V létě voda ustoupí, šáchor vyklíčí a kvete až do října. Voda písčinu zatopí a semena roznese na další místa. Pokud tady roste šáchor, je to známka, že jsou námi realizovaná opatření v pořádku.

obora
Narušovat povrch pobřeží a vytvářen nové průlehy (zcela mělké tůně) s hlubšími jezírky je významnou událostí pro nesčetné množství organismů. Všechno ale stojí peníze. Letos nám s tím pomohla technika z Královéhradecké provozní a.s. Nebýt této firmy, letos bychom zde ani nehrábli. Děkujeme.

obora
S KHP a.s. jsme revitalizovali i nejstarší tůň na Oboře, svého času první zdejší pokus napravit nefunkčnost biocentra a poskytnout lokální populaci obojživelníků oddych od přemnožené rybí obsádky. Všechno co není rovné, upravené a vypadá jako by odsud bagrista utekl, má svůj účel. Ocení to především hmyz a plazi.

obora
Skokem z hrany tůně ničeho nedocílíte, voda je mělká.

obora
Hladina se zrcadlí a místní živočišstvo se tu a tam mihne.

obora
Tato část biocentra oplývá životem. Abyste ho mohli pozorovat, musíte si hrcnout na čtyři, nehýbat se a být potichu.

obora
Cedule na zelené stezce doprovází QR kódy, tak si strnule stáhněte aplikaci a konzumujte informace.
Ty budou postupně přibývat nebo je budeme aktualizovat.

obora
V roce 2000 se zde přehnala povodeň a vytvořila zde malý vodopád. Následkem této události se stalo hned několik věcí. Hladina vody v písáku stoupla půl metru nad zábradlí místní lávky, pozvolna smyla ornici, kterou zde těžaři vysvahovali břehy. Voda pak byla dva až tři roky špinavá, všude začaly růst náletové dřeviny a nikdo tak doopravdy nevěděl, co bude následovat. V místě splavu jsme instalovali kamennou zídku. Tu teď milují plazi. Každým rokem se zde dá naleznout svlečená kůže užovek. Ta místní, která má 120 cm se jmenuje Amanda. Když ji chcete chytnout, tak je vzteklá, když ji chytnete, tak strašně smrdí. To už na to světě tak chodí...

obora
Naházené větve ve vodě můžou rybáře rozčilovat. V létě zde můžete zahlédnout schovaného pytláka a donedávna zde byly i bujné porosty rákosin a leknínů. O invazivním vodním moru kanadském nemluvě (mor kanadský je vodní rostlina). Tak sem loni místní rybářské družstvo vysadilo velkou obsádku amura a vodní mor je konečně pryč. Místní inženýři jedno nedomysleli, pryč je i litorál (pobřežní porost). Nejsou vodní rostliny, není filtrace živin ve vodě, není život. Zato sinic a řas bude v následujícím roce o to více. Ideální koupačka.

obora
Kolmá hnízdní stěna pro hnízdění břehulí. Loni 35 párů, letos stěnu okupovali ledňáčci. Jestli zahnízdili nebo se o to alespoň pokusili
nevíme. Není to ale zas tak důležité. Fungují zde i kolonie teplomilného hmyzu.

obora
Kolem stěny se nachází tolik opěvovaný biotop obnažených den. V současnosti se zapojenou populací šáchoru hnědého.
Tak sem moc nešmajdejte, ať se mu daří.

obora
Strmé břehy, to jsou velké přírodní hmyzí hotely.

obora
Kde je potrava, jsou i dravci. Odantologové prominou, pokud se nejedná o šídlo červené.

obora
Tůň pod stěnou postupně zarůstá jak žádoucím tak nechtěným plevelem. Ještě letos zde provedeme drobné zásahy.

obora
Loni břehule, letos sem pravidelně zalétá ledňáček říční. Vzhledem k tomu, že se jedná o silně ohrožený ptačí druh,
nechte jeho domovinu bez vaší návštěvy. Myslím že to nějak přežijete.

obora
Smutný pohled do zaniklých rákosin. Místní závoje sinic jistě ocení ti místní.

obora
Stručný a věcný popisek k teplomilným stráním pískovny.

obora
Velká tůň, která čeká na každoroční údržbu. Doufejme že bude funkční a bude i nadále zásadním útočištěm pro obojživelníky.
Tady vládne skokan skřehotavý.

obora
Přednost mají nízké rostliny, vše ostatní musí pryč - náletová zeleň.

obora
Vpravo za vámi, cestička Ve švestkách, nyní i se švestkami. Vlevo zas ten světlý les. Před vámi cedule s QR kódy.

obora
Trochu netradiční mýcení a prosvětlování porostu na tzv. pařeziny. Mrtvé či polomrtvé dřevo je hotovým rájem pro dřevokazné organizmy.
Zároveň vytváří v porostech mezipatra (keřové patro).

obora
Pracovní název - čapí hnízdo. Zde je spíš krakonošovo.
Funkčností se jedná o ohrádku, kam jsme se pokusili vysadit některé původní lesní rostliny. Jen s částečným úspěchem, prozatím.

obora
Porosty třtiny křovištní dokáží udusit ostatní rostliny, v podstatě je vytlačí. My třtinu posečeme a místo jejího výskytu upravíme tak, abychom zde mohli provést výsev lokálního květnatého porostu. Plánujeme zde totenovou louku s příměsí chrp lučních, pcháče různolistého, prvosenky jarní, omanu britského (lučního), kakostu a dalších. Prostě květnatou louku pro motýly. Pokud se to podaří, výsledek stejně uvidíte až za dva roky.

obora
Ať se vydáte na stezku z jedné nebo druhé strany, upozorní vás vstupní cedule. Info asi pochopí i malé děcko.

obora
Periodická tůň ve své plné, raně sukcesní kráse. Příroda si už poradí sama, my musíme jen decentně udržovat. Preference některých vodních a mokřadních rostlin je pro funkčnost zásadní. První rok po zásahu to vypadá nějak takhle.

obora
Nedej bóže, že by se to nechalo jenom ty přírodě. Ono, když na to přijde, pokud by v té naší přírodě žily původní druhy jako jsou velcí kopytnící nebo třebas i bobři, nikdy by ten ostrov takhle nezarostl. Bez zásahu by to vypadalo všude takhle. Místní biocentrum je významným krajinným prvkem především díky lidskému úsilí. Jinak by to byla jenom díra po těžbě štěrkopísku.

obora
Lávka na Oboře fyzicky odděluje rekreační a ekologickou zónu. To samozřejmě neznamená, že v té rekreační nesmí příroda operativně pracovat. V opačném případě, ekologická zóna, ta by měla sloužit především jí. Pokud té přírodě necháme trochu jejího prostoru, dozajista nás odvděčí svojí dokonalou pestrostí.

obora
Pohled mezi proutnice a hlavaté vrby.

obora
Díky naši iniciativě a příkladnému přístupu firmy Královéhradecká provozní a.s. máme další Průleh - periodická tůň (budoucí mokřad)
- jarní brod pro otužilé nedočkavce.

obora obora
Budoucí mokřina vydala štěrkopísek na vytvoření malého písčitého poloostrova. Uvidíme kdo se zde bude příští sezónu vystavovat.

obora
Pobřežní porosty hlavatých vrb a proutnic. Zdroj proutí pro koledníky, dnes už čím dál vzácnější úkaz.

obora
Provozní budova biocentra Obora. Zázemí pro všechny, kteří se nebojí přidat ruku k dílu, jak v současnosti, tak doufejme i v budoucnosti.

    Poděkování duchaplným návštěvníkům a především MěÚ Smiřice. Bez jehož podpory, nejen materiální, bychom nemohli uskutečnit svůj sen. Něco užitečného a prospěšného tady po sobě zanechat. Děkujeme i partnerům, životním i těm co nás podporují finančně a materiálně.. ČSOP, LČR s.p., KHP a.s.
    David Stojan, předseda ČSOP Smiřice