Smiřice - pivovar v letech 1935 a 2014

Odborné texty Libor Melich a Jiří Heřman, ( pivovary se zabýval v ZVU HK ) zpracoval Ing. Milan Plšek. Všem děkuji.
V albu popisy nebyly.

Zpět na hlavní stránku         Více o pivovaru

pivovar pivovar
Skládací album má hlavičku ,,Pivovar ve Smiřicích Květen 1935"
Na vnitřní straně je text: ,,Rudolf Vachek pracoval jako strojník v pivovaře ve Smiřicích 40 let a zemřel 9. května 1950."
Nálepka dole má text: Knihkupectví závod knihařský Adolf Mahler Smiřice n. / L. Založeno r. 1886

pivovar
V rohu zámeckého areálu byl umístěn smiřický pivovar.

pivovar
Pohled od pivovaru. Vzadu je průjezd do Palackého ulice - hlavní ulici Smiřic.

pivovar
Pivovarský dvůr.

pivovar
Strojovna, parní stroj.

pivovar
Humna, část sladovny, příprava sladu.
Nádrž vpravo je zřejmě na namáčení ječmene, který se po dosažení požadované vlhkosti rozprostřel po půdě a probíhalo jeho klíčení.
Tím vzniká zelený slad (obsahuje štěpné enzymy) . Poté se opět slad vlhkosti zbavoval (sušil) a to na tzv. hvozdech.
Hvozd je předpokládám na prvním obrázku, ten komín vpravo. 

pivovar
Vystírací a scezovací káď jednoduché varny.
Pod peronem scezovací korýtko, 8 kohoutů. Vpředu nahoře v pokrývce vystírací přístroj, dávkování a mísení surovin.

pivovar
Chladící štok mladiny. Vpravo na zdi přívodní potrubí mladiny.

Po uvaření piva bylo třeba várku zchladit ze 100°C na 10°C a to co nejrychleji. Protože nebyly vyvíječe ledové vody jako dnes, ochlazovalo se pivo nejprve rozlitím na tento štok. Je to mělká a rozměrná nádoba, aby byla plocha co největší a pivo se tak co nejvíce ochladilo přirozenou cestou, cca na 50 - 60°C. I proto tyto místnosti nemají okna, ale žaluzie. Říkalo se, že chuť piva byla ovlivněna pylem z kvetoucích stromů, právě kvůli průvanu na štocích. Dnes lze vidět ještě U Fleků. Další zchlazení probíhalo na sprchovém chladiči (obrázek dole), kdy chladící medium proudilo soustavou trubic a pivo vně těchto trubic stékalo samospádem do sběrné vany. Dnes je něco takového z mikrobiologických důvodů nepřijatelné.


pivovar
Chlazení a filtrace.
Sprchový chladič vpravo, menší zařízení vlevo se stahovacím kolem je  deskový filtr.
Uleželé pivo se před plněním do sudů zfiltrovalo. Dnes je zejména u minipivovarů trend opačný,
pivo se prodává bez filtrace, pouze přirozeně vysedimentované.
Sprchový průtokový chladič vpravo, vlevo … filtr. Za ním u zdi přetlakový monžík, zajišťoval průtok přepravovaného média.

pivovar
Spilka - hlavní kvašení piva.
Po zchlazení piva na 10°C se pivo zakvasilo a po dosažení požadovaného stupně prokvašení se čerpalo do sklepa.

pivovar
Sklep
zde pivo zrálo 1 - 2 měsíce, ideální teplota byla co nejblíže k nule, čehož se dosahovalo zavážením ledu přes zimní období,
který zpravidla vydržel ochlazovat prostor až do léta.

pivovar
Stáčecí jehly na sudové pivo.

pivovar
Pivní sklepy ( Lednice u nádraží )Prostory pivovaru v březnu 2014

Po zrušení pivovaru zde státní statek zřídil tzv. „penicilinku“, výrobnu léčiv, zejména antibiotik,
která byla přidávána do krmiva prasatům ve velkovýkrmně Gigant.
Za fotografie děkuji panu Ing. Milanu Plškovi.

pivovar

pivovar

pivovar

pivovar
Konstrukce výtahu pod střechou.

pivovar
Nádrž.

pivovar
Po pivovaru zde nezůstalo nic.