Kolektivní smlouva se zaměstnanci pivovarů v Čechách. 1938

Za všechny materiály, které pocházejí ze Státního oblastního archivu v Zámrsku, děkuji Ing. Milanu Plškovi.

Zpět na hlavní stránku       Další písemnosti smiřického pivovarupivovar

pivovar

pivovar

pivovar

pivovar

pivovar

pivovar

pivovar
Vyrovnávací příplatky při zkrácené pracovní době.

pivovar
Kolektivní smlouva Československého průmyslu pivovarského.. B. Smlouva úřednická.
Na obálce je připsáno tužkou: Pro úřední potřebu správy pivovaru ve Křivoklátě

pivovar

pivovar
Vysvětlení ke kolektivní smlouvě. 21. prosince 1937.