Smiřice - dokumenty z pivovaru

Za všechny materiály, které pocházejí ze Státního oblastního archivu v Zámrsku, děkuji Ing. Milanu Plškovi.

Zpět na hlavní stránku       Další fotografie pivovaruSnížení platu řidiči nákladního auta pivovaru.
Správa státních statků, ve Smiřicích.
   K ř.č.10818/34 hlásí správa pivovaru, že plat řidiče pivovarského nákladního auta jest míněn pouze za pracovní dny, tedy ne za všechny dny v roce.
   V létě – tj. v měsíci květnu až říjnu odpracuje ca 157 dní á 36 Kč. tj. ca 5.632,- Kč
   v zimě – tj. měsíci listopad až duben odpracuje ca 156 dní á 33,30 Kč tj. ca 5.195,- Kč
   vyplývá tudíž příjem za celý rok, tj. za ca 313 dní 10.847.- Kč.
   Pracovní oblek a kožich dle kolektivní smlouvy nemůže dostati.
   pivovar Ve Smiřicích, 21. června 1934.

------------------------

Vpravo:
Václav Čepelák, bednář, Rašinka, Kolín
5.1.1935
P.T. Správa státního pivovaru ve Smiřicích
   Dozvěděl jsem se že by správa pivováru přijmula bednáře. ucházela bych se o toto místo v pivovárských praci úplně obeznali ve flekování ležíku a transportního nádobí úplně samostatně a pracování nového nádobí též též i vsekání sudoviny. Nastoupiti možno ihned
   S veškerou úctou V. Čepelák


pivovar
Popis služeních míst.

pivovar
Popis služeních míst, druhá část. Razítko Správa státního pivovaru ve Smiřicích n./L.

pivovar
Zvýšení platů zaměstnanců pivovaru Smiřice 19.12.1935:
Ditrych Václav, Červený Pravoslav, Troníček Karel, Pracna Josef, Jošt Josef, Kaisler Jan, vachek Rudolf, Rech Václav, Müller Josef,
Springer František, Kudyvejs Václav, Pácalt Bohuslav, Krba Josef, Trmal František, Holeček Václav, Skalický Čeněk.

pivovar
Smlouva o učení - Bohumil Sedlmajer, Hubilesy 47.

pivovar
Smlouva o učení, druhá část. 26.listopadu 1936.
Razítko: Společenstvo sládků v Praze. V obvodu(?) obchodní a živnostenské komory.

pivovar
Výkaz členů zaměstnanců stát. pivovaru ve Smiřicích narozených od 1./1.1921 pro vánoční příspěvek.

pivovar
Kolektivní smlouva, vydáni 1938.
Kliknutím se obrázek se dostanete na stránku s kompletním zněním.


pivovar
Přihláška k pensijnímu pojištění, strojník parního stroje Rudolf Vachek, *1881, Smiřice 28.
Jméno podniku: Správa státních pivovarů v Buštěhradě. Sídlo podniku: Správa státního pivovaru Smiřice.

pivovar
Druhá strana tiskopisu nahoře.

pivovar
Razítka: Okresní nemocenská pojišťovna v Jaroměři a přijímací Správa státních pivovarů v Buštěhradě z října 1939.

pivovar
Úrazová pojišťovna dělnická pro Čechy v Praze. Zálepka dopisu: Buď opatrným!

pivovar
Poukaz k vydání
Nahoře:
pivovar Komu: MUDr. Alois Zlámalík obvod. lékař Smiřice
Zač: neodkladné poskytnutí lékař. pomoci dělníku pivovaru J. Sychrovskému, který byl při výkonu práce raněn mrtvicí. Okresní nemoc. poj. v Jaroměři na účet 70 K přispěla obnosem 40 K.
Jelikož se jednalo o nutnou lékařskou pomoc a lékař okres. nemoc. poj. MUDr. Pultr ve Smiřicích nebyl právě doma, bylo nutno zavolati MUDra Zlámalíka ...
10. října 1939

Vpravo:
Ředitelství státních lesů a statků v Bubenči Praha - Bubeneč
Za lékař. ošetř. dělníka Sychrovského v piv. Smiřice
Šeková poukázka k šeku číslo
Poštovní úřad vyplatiž z účtu 42700*1 v číslicích 30 K
na adresu MuDr Alois Zlámalík, lékař, Smiřice n/L.


pivovar
Vánoční nadlepšení 1939.

pivovar
Výkaz vánočního nadlepšení pivovarským dělníkům pro rok 1939.

pivovar
Rozpočet na úpravu umývárny, koupelny a prádelny v pivovaře ve Smiřicích. 15.1.1941

pivovar
Ustanovení zodpovědného vedoucího pivovaru ve Smiřicích. 8.9.1941 - Josef Pfütz *1912, Antonín Váca

pivovar
Druhá část dopisu nahoře. Razítko: Protektorát Čechy a Morava, Správa pivovarů Buštěhrad

pivovar
Podmínky dodávání piva

pivovar
Přihláška k pensijnímu pojištění. Jaroslav Šustr *1919.

pivovar
Přihláška k pensijnímu pojištění Miroslav Duchoň *1921.

pivovar
Výměr o pensijní pojistné povinnosti a o předpisu pojistného. 20.8.1942. Miroslav Duchoň.

pivovar
Smlouva Miroslav Duchoň, manipulant, Smiřice.

pivovar
Bohuše Julišová - vrácení školního vysvědčení. 1943

pivovar
Luštická Vlasta, praktikantka, nástup služby. Smiřice dne 22. srpna 1945

pivovar
Potvrzení, že pojištěnec Zámečník Josef *1912
byl dnešního dne přihlášen u podepsané nem. poj. zaměstnavatelem: razítko

pivovar
Výkaz zaměstnanců v pracovním poměru k 1. lednu 1946pivovar
Slavné správě velkostatku Smířic-Hořiněvského ve Smiřicích od Okresního výboru v Jaroměři dne 2. října 1877
Zamítnutí stížnosti na přirážku z piva ve Smiřicích.