Smiřice - pozvánky z let 1896 - 1900

Zpět na hlavní stránku    Starší pozvánky    Novější pozvánky

Za většinu pozvánek děkuji ochotnému sběrateli, další ze smiřického archivu mi poslala pí. Reichová.
Pozvánky mají různou velikost a nejsou zobrazené ve stejném měřítku.


1896

Smiřice - pozvánky
Ples sboru dobrovolných hasičů ve Smiřicích.
Dne 18. ledna 1896. V 7 hodin večer. ,,Městský hostinec". Hudba sokolská. Vstupné: člen 1 korunu, nečlen 2 koruny.
Čistý výnos ve prospěch sborové pokladny.

Smiřice - pozvánky
Maškarní věneček pěv. jednot Zora a Hanka ve Smiřicích.
Hotel ,,Andrejsek". Dne 17. února 1896. Výhradně pro zvané. Hudba Sokola Třebechovického.
Přihlášky o masky a o legitimace přijímá pan Andrejsek.
Vstupné: maska 50 kr., nemaskovaná osoba 80 kr., rodina 1 zl. 20 kr.
Tisk: Br. Peřinové, Hradec Král.

Smiřice - pozvánkySmiřice - pozvánky
Vlevo je vrchní strana složené pozvánky s textem: Smiřice n. L., 1. února 1896
Úřednický ples ve Smiřicích
1.2.1896. Městský hostinec. Jen zvaní. V 8 hodin. 3 koruny. Hudba Třebechovická.
Tisk: Br. Peřinové, Hradec Král.


1897

Smiřice - pozvánky
Pozvání. Maškarní ples pěveckých jednot ,,Zora" a ,,Hanka" ve Smiřicích.
Hotel Andrejsek. V 7 hodin. 28. únor 1897. Jen zvaní. Vstupné: maska 1 kor,. pán 2 kor., rodina 3 kor.
Hudba Sokola Třebechovického. Reklamace a vstupenky vydává předseda Pan J.- Andrejsek.
Tisk: Br. Peřinové, Hradec Král.

Smiřice - pozvánky
Ples Prvního živnostenst. společenstva ve Smiřicích
Dne 14. února 1897. O 8. hodině večer. Výhradně zvaní. Hudba Sokola Černožického, osob. řízením p. Šmída.
Městský hostinec. Vstupné: člen 60 kr. nečlen 1 zl. Čistý výnos věnuje se obecní kuchyni Mautnerově.
Tisk: Br. Peřinové, Hradec Král.


1898

Smiřice - pozvánky
Ples Prvního společenstva živnost. pomocníků v Smiřicích.
V sobotu, dne 15. ledna 1898. V sále Městského hostince. Začátek v 7 hodin. Vstupné 70 kr. Hudba Sokola Černožického.
Svornost vede k cíli ! Čistý výnos ve prospěch spolkové knihovny.
Tisk. Jos. Ryšavý v Jaroměři

Smiřice - pozvánky
Společenský ples
V hostinci p. V. Pácalta ,,Na kopečku" ve Smuiřicích.
Dne 29. ledna 1898. Začátek v 7 hodin.
Čistý výnos ve prospěch chudých dítek. Vstupné 60 kr. Zvaní i nezvaní budou vítáni.
Tisk: Br. Peřinové, Hradec Král.

Smiřice - pozvánky
Ples sboru dobrovolných hasičů ve Smiřicích.
Dne 13. února 1898. ,,Městský hostinec." V 7 hodin večer. Výhradně pro zvané. Vstupné člen 1 Kor., nečlen 2 Kor.
Výtěžek pro pokladnu sborovou.
Tisk: Lit. ústav V. Bujárka v Litomyšli.

Smiřice - pozvánky
Vrchní strana složené pozvánky zobrazené dole s textem:
Přátelský večírek spojený s přednáškou
pořádá za laskavé účasti sl. M. Sýkorové a slč. Wolfových
místní odbor akademického spolku ,,Krakonoš" ve Smiřicích
V neděli dne 28. srpna 1898. Začátek o 8. hodině. Hotel ,,Andrejsek". Vstupné: osoba 40 kr. rodina 80 kr.
Tisk: Br. Peřinové, Hradec Král.

Smiřice - pozvánky
Pravá vnitřní strana pozvánky zobrazené nahoře:.
Program.
1: ,,O dějinách českého studentstva". Přednáší koll. Václ. Vilikovský.
2. Koncertní kreslení.
3. ,,Z cigánských melodií" k. Bendla č. VIII. a XIII. Solo pro baryton.
4. ,,Chodská", báseň E. Krásnohorské.
5. ,,Noc", potpourri, sólo na citeru.
6. Zvíkovský rarášek. Veselohra o 1 jedn. od Lad. Stroupežnického.
Hudba Sokola Třebechovického.
Po vyčerpání programu volná zábava.1899

Smiřice - pozvánky
Vrchní strana pozvánky zobrazené dole.

Smiřice - pozvánky
Ples sboru dobrov. hasičů ve Smiřicích
Městský hostinec Dne 14. ledna 1899 Začátek v 8 hodin.
Hudba Sokola Černožického.
Vstupné pro člena 1 korunu, nečlena 2 koruny.
Tisk: V. Neubert, Smíchov

Smiřice - pozvánky Smiřice - pozvánky
Elitní věneček Tělocvičné jednoty Sokol ve Smiřicích.
Hotel Andrejsek. Dne 21. ledna 1899. V 8 hodin večer.
Člen 2 koruny, nečlen 3 koruny. Jen pro zvané.
Složená pozvánka, vrchní strana vlevo je užší, aby byl vidět ozdobný ornament vedle textu.
Tisk: Sluka & Jiránek, Turnov.

Smiřice - pozvánky
Ples I. živnost. společenstva ve Smiřicích
Dne 5. února 1899. Začátek o půl 8. hod. Výhradně zvaní.
V městském hostinci. Vstupné: člen 60 kr., nečlen 1 zl.
Hudba Sokola Černožického, osob. řízením p. Šmída.
Čistý výnos věnuje se obecné kuchyni Mautnerově.
Tisk: Br. Peřinové, Hradec Král.

Smiřice - pozvánky
Ples ochotníků ve Smiřicích.
Sál p. K. Bednáře. 7. ledna 1899. V 7 hodin. Vstupné 60 kr. Jen zvaní.

 pozvánky
Dne 2. února 1899. V 8 hodin večer.
Elitní Věneček Pěvecko-ochotn. jednoty ,,Hanka" ve Smiřicích
Hotel Andrejsek. Hudba Sokola Třebechovického. Vstupné: člen 1 K, nečlen 2 K. Jen pro zvané.
Tisk: Br. Peřinové Hradec Králové

 pozvánky
V neděli 26. února 1905
Ples Pěv.-ochotn. jednoty ,,Hanka" ve Smiřicích
Člena ,,První České pěv. a hudební Župy"
V sále hotelu ,,Andrejsek". Začátek v 8 hod. Jen pro zvané. Vstupné: Pán 3 K.
Hudba C. a K. Pěš. pluku čís. 36., osob. říz. kapelníka P. M. Hejdy.
Čistý výnos věnován bude ve prospěch Ústř. Matice šk. a Mautnerovy kuchyně chudých.
Tisk: Bratří Peřinové v Hradci Králové


1900

 pozvánky
Ples sboru dobrovolných hasičů
ve Smiřicích v městském hostinci
Začátek v půl osmé hod. Vstupné člen 1 kor., nečlen 2 kor.
Tisk: Otto & Růžička, Pardubice

 pozvánky
V neděli dne 11. února 1900. Začátek o půl 8. hod. Ples I. živnostenského společenstva ve Smiřicích
Výhradně zvaní. V městském hostinci. Vstupné: člen 1 K 60 h, nečlen 2 K.
Čistý výnos věnuje se obecné kuchyni Mautnerové.
Hudba Sokola Třebechovického, osob. říz. p. V. Jaroměřského. Tisk: Br. Peřinové, Hradec Králové

 pozvánky
18. února 1900. V 8 hodin večer. Sokolský Věneček tělocvičné jednoty ve Smiřicích
Sál hotelu Andrejsek. Vstupné člen 1 K, nečlen 1 K 60 h. Tisk: Popelka Jaroměř.