Smiřice - Ladislav Joneš

Děkuji paní Poláčkové.za zpřístupnění rodinných dokumentů a fotografií.

Zpět na hlavní stránkuLadislav Joneš, otec - kamnář

Joneš
List výučný.
Ladislavu Jonešovi z Třebechovic
Představenstvem živnostenského spolku rozličných řemesel města Třebechovic a vůkolí dosvědčuje se tímto, že se výše jmenovaný Ladislav Joneš řemesla kamnářského u našeho spolumistra pana Josefa Kouby v Třebechovicích po 2 1/2 léta, t.j. od 23ho srpna 1891 do 23ho března 1894 dle zákona ze dne 15. března 1883 učil. předepsaný tovaryšský kus před ustanovenou komisí vyhotovil, po celý čas vždy mravně, věrně, dovedně a poslušně se choval, tak že se tento dnešního dne za vyučeného prohlašuje a všem pánům spolumistrům co nejvřeleji doporučuje.
V Třebechocicích, dne 9.ho dubna 1894.
Podpisy: Výbor: Jos. Janický, tč. místopředseda, Představenstvo společenstva: František Elišák, Předseda, Mistr výučný: Josef Kouba


Joneš
Druhá strana domovského listu obce Třebechovice kamnářského dělníka Ladislava Joneše (vydán 25.7.1910)

Joneš Joneš
Živnostenský list Ladislava Joneše *1877
Udělení domovského práva zde dne 13.6.1930 z důvodu že se ve Smiřicích po dobu 10 let dobrovolně a nepřetržitě zdržujete.

Joneš Joneš

Joneš Joneš
Ve Smiřicích dne 4/8 1932
Milý Ladíčku a babičko
Posíláme Vám peníze na byt a stravu zaplatíte je na 14 dní to je od 6ho do 20ho srpna potom potom možné že bych odsud autem pro Vás přijela za nájem si to dobře spočítejte ani nevýme co vlastně platíte jestli jako vloni ? tak dáte 112 Kč. Tady umřel Svoboda zelenář a Kněžourek a babka Stranskyho výš Ladičku jak chodila stím hochem do školky.
Tak už to bude brzy že přijedete už nebude tak hezky a musíš být taky chvílku doma než pudeš do školy.
Tak Sbohem nashledanou moc pus Jonešovy


Joneš
Čp. 42 - další fotografie domu čp. 42 ve smiřické Zemanově ulici (dříve ulice Mezimostí)
Na plotě je cedule "Vchod zadem", protože v popředí tekl potok Jordán.

Joneš
Vývěsní štít, který byl původně na domě. Kamnář Ladislav Joneš. Nástupce Oldřich Hlaváček.

Joneš
Reklamní leták Ladislav Joneš, sklad šamotových kamen, sporáků a majolikového zboží, Smiřice n.L.

----------------------------

Joneš
Koncese (č. 503) na zřízení, udržování a provozování radiofonní přijímací stanice
pro Ladislava Joneše, žáka III. třídy měšť. školy ve Smiřicích ulice Mezimostí č. 42
Ve Smiřicích dne 3.4.1936

Joneš
Druhá strana koncese (oříznuto)

?Karel Juliš
Min. obch. konces. radiozávod Smiřice
Smiřice 11.4.1933

Vážený pane Joneš!
   Dostal jsem ct. Váš dopis, četl jsem - četl a četl - dvakrát - 3x - 4x atd a uvažoval jsem. Skvělý vynález - který nemůže zůstati bez povšimnutí - (Já v radiu pracuji už 8 let a mimo tří dětí, bez výsledku.) Rozhodl jsem se tedy - a nábídnul jsem skvělou Vaší přijímačku různým radio-firmám. Výsledek ohromný. Mám zde již desítky dotazů a jen čistě svátk. prázdniny oddálí naše vyjednávání. Doufám, že mi nezazlíte, že jednám za Vás - vždyť vyhlídka na tučnou provisi nedá mi už dnes spát. Ct. Váš dopis bude již příště týden uveřejněn v krajinských časopisech: Okres - naše hlasy a jiných. Jakmile bude po svátkách navštíví Vás generální zástupce fy Telefunken Ing. K. Ortel a projedná podmínky o převzetí Vaše ohromného vynálezu (Marconi může na hrníček).

   Prosím, vážený pane, byste prozatím bez mé asistence s nikým nevyjednával,jelikož předem vím,jakmile dopis bude uveřejněn, netrhnou se u Vás dvéře.

   oufám, že mi dostojíte ve slově, nejdéle 14 dnů a zůstávám v hlubokém obdivu ku ct Vaší osobě
   Vám v hluboké úctě oddaný za Karel Juliš - podpis

Další informace o vynálezu nemám.
----------------------------

Joneš
Vysvětčení od Marie Černé, u ní se Anna Tichá vyučila šití šatů - 14 let tu pracovala.

Joneš
Příkaz práce ve vojenské továrně Waldeim v Račicích.

Joneš
Anna Jonešová. 15.2.1949 ... Vysvědčení toto se vydává jako doklad žádosti o invalidní důchod. MuDr Al. Zlámalík

Joneš Joneš
Anna Jonešová na dvoře domu čp. 42.

Joneš Joneš
Anna Jonešová *1891 a její syn Ladislav *1922

Joneš
Vpravo sedí Jindra Jonešová, žena Ladislava

Joneš
Poslední strana Testamentu (v závěti odkazuje vše své ženě) 8.1.1932
podpisy Ladislav Joneš manžel, svědkové: Josef Junek, Karel Kvěch a Václav Černý.

Joneš Joneš
Ladislav Joneš, mistr kamnářský ve Smiřicích, Zesnul po dlouhé a trapné nemoci v neděli 15. července 1934 o 1. hodině ranní ve věku 57 let.
Anna Jonešová, důchodkyně, Její dobré srdce ztišilo se po delší nemoci v pondělí dne 30.listopadu 1959 o půl 8. hodině večerní ve věku 68 let.Ladislav Joneš, syn - knihař

Joneš
Ladislav Joneš

Joneš
Veselá společnost, Ladislav sedí v klobouku.

Joneš Joneš
Jonešovi

----------------------------

Joneš
Vysvědčení o vyučení pro Ladislava Joneše od Adolfa Mahlera ze dne 12.1.1943.

Joneš
Rozhodnutí o neodvedení Ladislava Joneše na vojnu ze dne 21.8.1945

Joneš
Rozhodnutí o výši mzdy od Ministerstva vnitřního obchodu pro obchodního inspektora L. Joneše.

Joneš
Potvrzení o národní a politické spolehlivosti ze dne 15.7.1946.

Joneš
Jmenování Ladislava Joneše
do funkce vedoucího plánovacího oddělení na krajském podniku tabákovými výrobky a kuřáckými potřebami v Hradci Králové.

Joneš
V Palackého ulici v původním, dnes zbouraném domě č. 13, byla prodejna Narpa (Národní papírny).

Joneš
V šedesátých letech pracoval Ladislav Joneš v Palackého ulici

Joneš Joneš

Joneš Joneš
Dílna pana Joneše.Nepřiřazeno

Joneš Joneš
Nedatovaný dopis od Josefa
Drazí.
? Tak máme po všem, ale bylo to hrozné. Okolo nás přelítaly koule jako čmeláci. Nejhorší to bylo v neděli a pondělí. Když se chtěli turkaní (?) dostat na pol. řiditelství v noci všecko prchlo ze všech baráků a my jsme byly sami v domě po 2 noci a 2 dni. Kdyby Jste viděli ty vraždy po 70 lidech odpravovali. Vypíchali oči dětem, uřezaly rty a jazyky, ženám těhotným rozpárali a děti vyházeli z břich a střeva roztahali po ulici

na státním nádraží v R... (?) to všecko podřezali na Pankráci si museli vykopat jámu pak je potloukly a ženy je museli zaházet. ? Nedá se to říct co tropili, ale za to zkusili vodili to plné ulice ruce vzhůru a každý si líznul to bylo oči, zubu vyražených a krve a člověk je nemohl litovat. Na kandelábrech až 3 viseli hlavou dolů a pak je zapálili u nás u spořitelny visel jeden který odpravil 150 lidí.
Pryč s potvorama!
Ještě se střílí na ulici a už zdrat stujte Josef

Nevyluštěná slova jsou na vložených obrázcích


Joneš
Fotografie vánoční stromku z roku 1932.