Smiřice - Zemanova ulice čp 42 a čp. 191

Jsou použity údaje z Okresního archívu v Hradci Králové.

Zpět na hlavní stránku    Popis Zemanovy ulice    Čp. 191


Čp. 42

Zemanova ulice čp. 42
Čp. 42 - 3.10.2020

Zemanova ulice čp. 42
Zadní části zmíněných domů. 7.9.2020

Zemanova ulice
Nákres na přestavbu domku Aloise Tichýho č.p. 42 ve Smiřicích, rýsoval Valášek, z. a t. mistr dne 9. dubna 1889

Dům čp. 42
Na mapě z roku 1840 zde stojí dřevěnice.
č. parcelní 59, výměra 220 m2
Majitelé:
1910 + 1916 Tichá Anna
Jonešová Anna
Joneš Ladislav
vdova
dcera

----------------

Ze žádosti
Já v uctě podepsaný zamýšlím svůj domek č.p. 42. ve Smiřicích ... rozšířiti...

Tichý sousedé Z protokolu
   za povolení k rozšíření domku čp. 42 pro p. Aloise Tichýho byl sepsán 16. dubna 1889.
   Zástupce obce toliko připomíná, že musí držeti se rovná čára od nárožního jeho domu po ulici a že stavba ze všech 3 stran slušně upravena býti musí.
Valášek, purkmistr
   Přítomní mezující sousedé pp. Josef Šmejda, Václav Kupka a Matěj Junek se prohlašují že nemají proti zamýšlené stavbě p. Al. Tichýho jak jim komise sdělila, ničehož k namítání.

----------------

Zemanova ulice
Úprava silnice v roce 1949, po zavezení potoka. Smiř. archiv.

Zemanova ulice
Čp. 42 v roce 1958. Foto od p. Poláčkové.

Zemanova ulice
Obchod Ladislava Joneše v domě čp. 42. Zábradlí ohraničuje potok Jordán. Foto od p. Poláčkové.

Zemanova ulice
8.4.2016

Zemanova ulice
Novou podobu domu čp. 42 po přístavbě, fotil Mir. Volák 14.1.2019.

----------------

Fotografie převedené z negativu od p. Poláčkové. Fotil a popsal Ladislav Joneš.

Zemanova ulice čp. 42 Zemanova ulice čp. 42
Podřezávání domku a další úpravy v květnu 1958. Zedníci: Trmal a Kocián?, přidává Sláma.

Zemanova ulice čp. 42 Zemanova ulice čp. 42
Podřezávání domku a další úpravy v květnu 1958.

Zemanova ulice čp. 42 Zemanova ulice čp. 42
Podřezávání domku a další úpravy v květnu 1958.

Zemanova ulice čp. 42 Zemanova ulice čp. 42
Podřezávání domku a další úpravy v květnu 1958.

Zemanova ulice čp. 42
Březen 1962

Zemanova ulice čp. 42

Zemanova ulice čp. 42

Zemanova ulice čp. 42
1.1.1960

Zemanova ulice čp. 42 Zemanova ulice čp. 42
Vlevo srpen 1960. Bourání záchodu (p. Krelík?) duben 1966.

Zemanova ulice čp. 42 Zemanova ulice čp. 42
Stavba koupelny v srpnu 1962.

Zemanova ulice čp. 42 Zemanova ulice čp. 42
Stavba septiku v srpnu 1962.

Zemanova ulice čp. 42 Zemanova ulice čp. 42
Stavba septiku a koupelny v srpnu 1962. Ulička za domem.

Zemanova ulice čp. 42 Zemanova ulice čp. 42
Bílá kuchyňská kamna a modrá kuchyňská kamna v předsíni. srpen 1960

Zemanova ulice čp. 42 Zemanova ulice čp. 42
Pan Čeněk bourá oboje kuchyňská kamna. srpen 1960Tichý Vdovec Ladislav Joneš *13.5.1877 †15.7.1934,
kamnář z Třebechovic čp. 205,
syn František Joneš, mistr krejčí v Třebechovicích č. 2 a
Marie roz. Kulíčková z Velké Bělče

si vzal 1. manželku 28.6.1910
Anna Barbora Bidrmannová *9.7.1889 v Rakovníku č. 209,
dcera Františka Bidrmanna, truhláře z Rakovníka č. 209 a
Julie roz. Prokšová z Rakovníka
oba bydleli v čase sňatku v Praze, kde se také v Českobratrském chrámu brali
jeden ze svědků byl Bohuslav Joneš, dílovedoucí v Praze

2. manželku si vzal 3.5.1920 byla to
Anna Tichá *8.6.1891 †30.11.1959,
dámská krejčová ze Smiřic čp. 42, viz. dole

měli syna

Ladislava Joneše *30.12.1922 †30.4.1996,      ===>

------------------

Ladislav *1922 je autor fotografií na této stránce.

------------------

Alois Tichý *12.10.1844 †14.11.1901,
   (syn Antonína Tichého, řezníka z Plotišť č. 137
    a jeho manželky Marie roz. Havlíkovy ze Slatiny č. 77)
si vzal 27.7.1869 Anna roz. Šormová *1847 †22.3.1882 z Jilemské Lhoty
Anna Jonešová měli děti:
    Marie Tichá *1.12.1872
    Josef Tichý *14.9.1874
    Antonín Tichý 25.4.1876
    Alois Tichý *19.7.1880, pilnikář, Smiřice čp. 87 †28.6.1881, Smiřice čp. 42

2. žena Aloise byla Anna roz. Javůrková *25.4.1847,
   (dcera Jana Javůrka, obchodníka v Novém Bydžově a jeho manželky Anny)
měli děti:
    Aloisie Žofie Tichá 15.5.1884, Smiřice č. 191
    Otto Jan Tichý *26.4.1887 †8.5.1887, čp. 191
    Růžena Marie Tichá *8.10.1888 †2.12.1891, čp. 191
    Anna Pavlína Tichá *8.6.1891, čp. 191 †30.11.1959 čp. 42      ===>
      vzala si Ladislava Joneše *1877------------------

V číslech čp. 42 a 191 bydlelo mnoho nájemníků:

např. v čp. 42:

Josefa Modrýho, dcera František Modrý, řemenáře ze Smiřic č. 42, vzala si 25.11.1862 Josef Pfaffenberger *2.9.1829, ze Smiřic č. 2,
11.9.1864 zemřel 80letý Jan Kottland, řezník, vdovec, čp. 42
14.8.1865 si Slezák František, hudebník a rukodělník ze Smiřic č. 42 vzal za manželku Františka Pospíšilová ze Smiřic č. 153.
20.1.1871 zemřel na tyfus Václav Slezák, čp. 42, 29 let
24.3.1878 zemřela Aloisie Skořepová, 15 měsíců, dcera Jana Skořepy, dělníka ze Smiřic č. 42

4.2.1884 si Marie Kottlandova *1.9.1856,
    (dcera Josef Kottland, mistr řeznický ze Smiřic č. 42 a jeho manželky Marie roz. Jakoubkové ze Smiřic č. 28,
vzala za manžela František Kubiček *4.2.1867, podsládek v Častolovicích,
    (syn Františka hospodského v Borovnici č. 22 a Anny roz. Kutina-ovy z Bošína č. 22)
--------------------
15.1.1897 zemřela Adéla Souradová *6.1.1897, dcera Václav Sourada,
obuvníka ze Smiřic čp. 42 a Františky roz. Novákové ze Sm. čp. 16
atd.

----------------

např. v čp. 191:

se narodil Oldřich Jan Sourada *27.8.1891
syn Františka Sourady, obuvníka ve Smiřicích č. 191
         (syn Jana Sourady *2.4.1830, ze Smiřic č. 44, tovaryš krejčovský, hrobník
               /syn Jana Sourady, krupaři ze Smiřic č. 106/
          a jeho manželky /svatba 20.8.1860/ Aloisie roz. Seidlová *15.6.1841 z České Skalice
               /dcera Alois Seidl, krejčí v Č. Skalici a téhož manželky Marie roz. Kučerové ze Smiřic č. 65/)
a jeho manželky Marie Špeldová
         (dcera Antonín Špelda, pláteník z Lhotek u Náchoda č. 22 a jeho manželky Marie roz Smutnýho ze Lhotek)
--------------------
23.2.1894 se v čp. 191 narodila Anna Marie Tobiášková
vdala se 5.8.1913 v Holohlavech za František Koza.
Byla to dcera František Tobiášek, učitele na obecné škole ve Smiřicích
    (syn Hynka, domkaře v Suché č. 34 a Anny Kozové v Suché č. 29)
a Anny Motyčkové
    (dcera Jan Motyčka, c.k. účetního na velkostatku smiřickém č. 68 a Marie roz. Fabiánová z Holohlav č. 4)
--------------------
27.11.1882 zemřel Karel, 21 dní, syn Ludvík Adamíra, zámečníka ze Smiřic čp. 191
Na konci roku 1891 zemřeli 2 děti Václav Šec, čp. 191
7.9.1906 zemřela Bohumila Černá *4.5.1906, dcera Václava Černý-ho, obchodníka ve Smiřicích čp. 191 a Marie, dcery Josef Trousil, chalupníka z Jeřiček č. 19

a mnoho dalších jmen v obou číslech
Čp. 191

Zemanova ulice
10.12.2009 je již dům čp. 191 zateplen a fasáda natřena.
Zmizel přední štít, kde původně byl název firmy Jaroš, vchod je nyní za rohem.
Práce na opravě fasády domu budou pokračovat ještě v roce 2010. Foto M. Volák.

Zemanova ulice 191
Vchod do domu čp. 191 je z Hradecké ulice. 4.10.2020


Ze žádosti
Tichý V úctě podepsaný hodlám přistavěti k čís: 191 ve Smiřicích novou kuchyn a sín. V Smiřicích 4. června 1898 Alois Tichý

Z protokolu
   sepsaného června 1898 pro p. Aloise Tichýho za povolení stavby nové kuchýně při jeho domu čp. 191 ve Smiřicích
Stavitelský znalec Valášek:
   ... jen toliko se podotýká, že přední zeď u struhy o 70 ctm. posunuta od čelní zdi stávající směrem ku struze a bude ta samá nová zeď na starou stávající hradební zeď postavena, za kterou stavbyvedoucí zodpovídat nemůže ohledně pevnosti základu, jakož i ...? zdiva nad povrchem země. A kdyby se v pozdější době stalo nějakých trhlin neb cokoliv jiného, béře zodpovědnost na sebe p. Alois Tichý a nežádá od stavbyvedoucího p. Josefa Andrejska za způsobenou škodu žádných náhrad
Mezujících sousedů nestává.

Zemanova ulice
Nákres na přístavbu kuchyně k čís. 191 ve Smiřicích panu Aloisu Tichému patřící, rýsoval J. Andrejsek dne 31. května 1898.

----------------

Jaroš Ze žádosti:
   Předkládáme v příloze plán provedené rekonstrukce přestavby prvního patra domu našeho čís. pop. 191 ve Smiřicích n/L. ku kteréžto stavbě jsme povolení obdrželi a prosíme za povolení k užívání.
23. ledna 1912 Fr. Jaroš.

Certifikát o dokončené stavbě
   Podepsaný obecní úřad potvrzuje tímto, že přestavba domu čp: 191 ve Smiřicích na pozemku čkat. 207 p. Františku Jarošovi náležejícího, dne 10. srpna 1911 započatá, dne 23. března 1912 dokončena byla.
   Obecní úřad ve Smiřicích, dne 28. března 1912. starosta

--- Na této adrese --- je fotografie staré podoby domu majitele truhlářství Jaroš.

exekuce
František a Aloisie Jarošová dlužili Okresní nemocenské pojišťovně v Jaroměři a následně přišli v r. 1933 o dům č. 191.
Kliknutím se ukáže celý dokument od pí. Poláčkové


---------------

Zemanova ulice
24.10.1987 - foto Prostředník

Zemanova ulice
Čp. 191.
V domě byla prodejna. Dlouhou dobu zde byla ,,mlékárna". Byla to prodejna potravin a paní Špringrová a Vlastička Rufrová přešly do nově postavené budovy v centru - dnešní velkoprodejna pana Brože. Byla zde zřízena opravna obuvi Tvorba, s vedoucím panem Tobiškou. Na fotografii ze dne 18.9.2005 tu je jídelna U Rudolfa. V roce 2007 se přízemí upravuje na byty.

Zemanova ulice
Václav Prostředník fotografoval dům v červnu 1982.

Zemanova ulice
Detail vchodu do domu čp. 191. 18.9.2005Prodej nájemního domu, činžáku 225 m2 - 8 500 000 Kč (37 778 Kč/m2)
   Bytový dům se šesti jednotkami ve Smiřicích
   Nabízíme k prodeji bytový dům ve Smiřicích, v ulici Zemanova. Jedná se o třípodlažní zděnou obytnou budovu se dvěma vstupy do objektu a se šesti bytovými jednotkami a půdním prostorem.
   V 1. NP jsou umístěny 3 bytové jednotky o dispozicích 1+kk (o ploše cca 23 m2), 2+kk (o ploše cca 52 m2) a 1+kk (o ploše cca 24,5 m2). Ve 2. NP je umístěna bytová jednotka 2+1 (o ploše cca 40 m2), 1+1 (o ploše cca 43 m2) a 1+1 (o ploše cca 42,5 m2) s balkonem (o ploše 5,8 m2) a komorou. Ve 3. NP je půdní prostor (možné vybudovat další byty). Tři bytové jednotky jsou vytápěné plynovým kotlem, který je umístěný v koupelně bytu 2+kk v 1. NP, další bytové jednotky jsou vytápěné elektrokotlem, který je umístěný v chodbě domu v 1. NP. Ohřev vody zajišťují bojlery.
   Objekt byl postaven ve 20. až 30. letech 20. století. Střešní krytina je plech, okna jsou plastová. Bytový dům je připojen na elektřinu (včetně motorového proudu, v současné době je odpojena), plyn (v současné době je odpojen), veřejný vodovod a kanalizaci. Elektřina i plyn jsou od května roku 2022 odpojeny. Na domě probíhaly průběžné opravy v letech 2008 (plynofikace objektu, instalován nový plynový kotel), 2011 (výměna oken za plastová, zateplení domu, fasáda, v některých bytech rekonstrukce topení), v roce 2018 (instalace nového elektrokotle). V průběhu let se prováděly na domě udržovací práce (nové kuchyňské linky, nové sprchové kouty).
   Nemovitost je umístěna na pozemku o výměře 249 m2. Příjezd k nemovitosti je zajištěn po asfaltové komunikaci. Objekt je oplocen. K bytovému domu patří devět zděných kůlen, které jsou umístěny na dvoře.
   Část inzerátu ze stránky: reality.idnes.cz 11.11.2023