Smiřice - Osvald Malburg a jeho rodina

Zpět na hlavní stránku       Fotografie firmy

Jsou použity materiály z archivů Smiřic a ze Zámrsku. Děkuji ing. Plškovi.Ilona Malburg Osvald Malburg
Ilona roz. šlechtična "z Puteany" (maďarská zchudlá šlechta). V broži je podobizna syna Rudolfa.
Narodila se 2.7.1876 v Bagotě (horní Uhry dnes Slovensko), provdána 5.5.1900. Děti: dcera Irmgard *1908, syn Rudolf *11.3.1910
Judr. Osvald Malburg *24.2.1871 - † 13.3.1930.
Fotografie byla věnována s vlastnoručním podpisem 26.7.1908 panu Karlovi senioru úředníku firmy Malburg

firma Malburg firma Malburg firma Malburg firma Malburg
Vlevo Judr. Oswald Malburg a jeho manželka Ilona Malburgová.
Jiří Malburg bratr Osvalda na pohlednici odeslané z Gräzu 11.5.1914. Vpravo Jan Malburg

pohřeb
Pohřeb vychází od malburgova domu.
Vlevo na domě je vývěska Sklad uhlí a dříví (snad) Václav Sourada. Foto od Romana.

firma Malburg
Vpravo: Judr. Osvald Malburg, jeho žena Ilona a vzadu asi jeho bratr Jiří.

Malburg
Na fotografiích je Oswald Malburg.
Malburg
Malburg
Malburg
Děkuji majiteli fotek.


Malburg Malburg

Malburg
Judr. Oswald Malburg a jeho žena Ilona, kolem r. 1920. Smiř. archiv.

firma Malburg
Tenisové hry u Malburgů v roce 1908. Pro zvětšení osob, klikni na obrázek.

Malburg
Rodina JUDr. Oswalda Malburga,
žena Ilona baronka Puteany *1876, uprostřed Oswald *1871,
vpravo dcera Irmegard *1906, vzadu syn Friedl (Rudolf Fridrich) *1910
Ing. Plšek fotil v SOA Zámrsk.


Malburg
Adresář příbuzných.

Malburg

Malburg
Pozdrav ze Sněžky.

Malburg
Studijní index Oswalda Malburga z university ve Vídni.

Malburg
Rok 1891.

Malburg
Rok 1894.

Malburg
Potvrzení praxe.

Malburg
Vojenská knížka. Vlevo je Propouštěcí list vojína Oswalda Malburga ze dne 31.12.1921.

Malburg
Domovský list Oswalda.

Malburg
Studentská roční průkazka Rudolfa Malburga z roku 1935.

Malburg
Ilona Malburg - říšský titul 29. května 1941.

Malburg
Oznámení o hrdinské smrti pana Dr. Roberta Haupta, rytíře ze Schenkenheimu, na východní frontě v roce 1943.Malburg
Na státní silnici z Hradce Králové do Jaroměře je odbočka do Lochenic.
Auto pana Malburga příjíždělo z kopce a spadlo ze srázu. Foto dne 20.2.2005.

Malburg Malburg
Vlevo u pomníku. Sm. archiv. Vpravo: Hrobka Malburgovy rodiny stojí na smiřickém hřbitově.
Uvnitř jsou na stěnách desky se jmény zemřelých členů rodiny. Vpravo je vidět hrob Oswalda Malburga.
Údajně prý Oswald nedovolil pochovat maminku manželky v rodinné hrobce. Tchyně má hrob z tohoto pohledu vlevo od hrobky.
Po jeho smrti se manželovi Ilona ,,pomstila" a také Oswalda pochovala vedle hrobky - vpravo.Pamětní kniha - In memoriam Dr. O. M. 13.III.1930

Kniha ze smiřického archivu obsahuje fotografie a novinové výstřižky.
Album je psané německy, české výstřižky jsou přeloženy do němčiny.

Malburg MalburgPodoba pamětní knihy.
Text parte vpravo:
Firma Rd. Ad. Malburg a syn ve Smiřicích podává tímto truchlivou zprávu o úmrtí svého chefa pana JUDr. Osvalda Malburga, velkoprůmyslníka, který ve čtvrtek dne 13. března 1930 skonal. Pohřeb koná se v neděli 16. března 1930 o 3. hod. odpol. ve Smiřicích Ztrácíme v něm neúnavného pracovníka, který celý svůj život věnoval rozkvětu našeho podniku. Čest budiž jeho památce ! Ve Smiřicích dne 13. března 1930 Pohřební ústav B. Bartoška ve Smiřicích - Tiskl Ad. Horák Smiřice

Malburg rodokmen
Vpravo je odkaz na rodokmen rodiny Malburgovy.
Klikni pro zvětšení.

Národní listy napsaly:

   Automobilové neštěstí průmyslníka dra. Malburga.
   V pondělí 10. t. m. došlo, jak jsme zaznamenali, k automobilovému neštěstí mezi Hradcem Král. a Smiřicemi, jehož obětí se stala rodina známého průmyslníka a lidumila JUDr. O. Malburga, chefa lihovaru, továrny na likéry, draslo atd. ve Smiřicích. Dr. Malburg jel se svou chotí, dceruškou a bratrancem B. Malburgem plukovníkem v. v . pro svého syna do Pardubic, kam přijel z Prahy o 5. hod. odpol. Na zpáteční cestě zřítilo se auto v silniční shybce se státní silnice u Lochenic do struhy s výše 4 metrů, těsně vedle silničního mostu. Náraz byl tak prudký, že sedadlo šoférovo bylo těly rodina Malburgovy přeraženo, skla vysypána a všichni zranění. Smrtelně zraněn byl otec dr. Malburg. Náhodou kolem jedoucí auta odvezla celou rodinu do okresní nemocnice v Hradci Král., kde dr. Malburg svému zranění podlehl. Ostatní cestující vyvázli se zlomeninami rukou, řeznými ranami a pohmožděninami. Vůz řídil šofér Junek, jenž je více než 20 let ve službách Malburgových. Jak k neštěstí došlo, se vyšetřuje. Kočí vozu, který právě vyjel na křižovatku a byl snad překážkou jedoucímu autu, se o osud zříceného auta nestaral a ujel. Majitel jest však znám. Celé město sdílí v tiché účasti tragický osud rodiny...Malburg Hlubokým bolem zdrceni podávají podepsaní smutnou
zprávu, že náš milovaný a nezapomenutelný

JUDr. OSVALD MALBURG

dne 13. března 1930 o 9. hod. dopol. v 59. roce věku svého po krátkém, těžkém utrpení, zaopatřen svátostmi umírajících, tiše zesnul.
po slavnostním výkropu v domě smutku pohřbíme zesnulého
v neděli dne 16. března 1930
o 3. hodině odpolední mna místním hřbitově Smiřicích do rodinné hrobky.
Zádušní mše sv. sloužena bude v pondělí 17. března
1930 v 8. hod. ráno v zámecké kapli ve Smiřicích a ve farním
chrámu Páně ve Stanzu i/M.

Imgarda a Rudolf Malburgovi - děti
Ilona Malburgová roz. baronka Puteani - manželka

Jiří Malburg, Markéta Hauptová z Scheurenheimů, Marie z Theuerkaufů - sourozenci

Markéta Malburgová, Albert Haupt z Scheureneimů dvorní rada v. v.
Otto z Theuerkaufů plukovník v. v. - švekruše a švakrové

Smiřice, Stanz i/M, Budapešť a Mnichov
dne 13. března 1930
Tiskl: Horák Smiřice n. L.Malburg Malburg
Horníci ( za hotelem p. Andrejska jsou domy ještě nízké ) + Korporace

Malburg Malburg
Dělnictvo + Úředníci a květinový vůz

Malburg
Rodina a smuteční hosté.

Malburg Malburg
Hřbitov + Gemeideräte

Malburg Malburg
Špalír ke hrobce + Pohřeb


Malburg
Zaparkované automobily na silnici před hřbitovem, vzadu stojí cihelna.


Proslov vrch. účetního pana Špryňara nad hrobem:
Malburg 1915
   Velevážený pane doktore !
   Nikdy, nikdy nedovedl jsem si pomysliti, že bychom se s Vámi jednou takto loučili. Po celá desítiletí pracovali jsme v závodě Vašem za Vašeho moudrého vedení a po celou tu dlouhou dobu dovedl jste vždy naši věrnost a poctivost náležitě oceniti. A nyní Vás tak náhle ztrácíme. Ztrácíme tak nejen svého dobrotivého živitele, ale ztrácíme tím mnoho. Nemohu proto jinak, nežli ještě jednou a naposled poděkovati Vám jménem všeho zaměstnanectva firmy za Vaši velikou dobrotu a lásku k nám a prosím Pána Všemohoucího, aby Vám tam nahoře vše náležitě odplatil. My pak všichni bez rozdílu zachováme vám v srdcích svých vděčnou vzpomínku až do té doby, kdy jeden po druhém za Vámi přijdeme. Buďte s Bohem !Vložený obrázek Oswalda Malburga (cca 1915)
fotil Ing. Plšek v SOA Zámrsk.Osvěta lidu napsala:

   Pohřeb továrníka dra. O. Malburga.
   V neděli 16. březen konal se pohřeb tragicky zemřelého velkoprůmyslníka Dr. O. Malburga. Rakev tvaru sarkofágu, byla vystavena v loveckém pokoji vily, obklopena spoustou květinových darů. Čestnou stráž u rakve tvořili horníci Svatoňovické báňské společnosti a dělnictvo firmy Malburg. Úřednictvo uvádělo smuteční hosty. Mezi 12. a 14. hodinou proudily davy obecenstva rozloučiti se s pozůstatky zemřelého, jenž po svém přání oděn v loveckém šatu naposledy dlel pod svými loveckými trofejemi. O půl 16. hod. po slavném výkropu, vydal se mohutný průvod, jejž tvořilo živnostnictvo s praporem, lidová strana a katolická mládež s praporem. 50 horníků v kroji a s rozžatými svítilnami, sbor dobrovolných hasičů, ob. zastupitelstvo, úřednictvo svatoňovických dolů, nosiči věnců, jichž bylo na 40, úřednictvo a dělnictvo firmy,na cestu ke hřbitovu, při čemž všechny pouliční lampy, kudy průvod šel, byly rozsvíceny. Po obou stranách ulice tvořilo špalír obecenstvo, jež se později připojilo k průvodu za příbuzenstvem. Pokud jsme mohli zjistiti byl dále zastoupen okresní soud v. radou p. Pinlem, cejchovní úřad ze Dvora Králové, důchodková kontrola, česká banka Union, průmyslníci z Prahy i okolí a j. Ze zahrady nad nádražím uvítaly průvod fanfáry 4 lesních rohů, na to rozloučil se zesnulým za rodinu děkan pan Roháč, za úřednictvo vrchní účetní pan Špryňar, a horníci pozdravem ,,Zdař Bůh !" Kniha osudu Dr. O. Malburga dopsána, rázovitá jeho postava neobjeví se více o procházkách městem, avšak občanstvo zachová jej v trvalé paměti ! - O pohřbu Dr. O. Malburga se velmi dobře osvědčilo opatření hřbitovní správy, že hřbitov zůstal uzavřen až do příchodu průvodu.

Malburg Malburg
Deska JUdr Osvald Malburg ve smiřickém kostele. Z web aukce
Malburg

Poválečný odsun rodiny

Místní Národní výbor ve Smiřicích dne 16.5.1945
Slečna
Malburgová Irmgarda
Smiřice

   Místní Národní výbor ve Smiřicích soustředí občany německé národnosti do místností v zámecké knihovně. Přestěhování se provede ve čtvrtek dne 17. května 1945.
   Připravte si ihned nejnutnější svršky / postel se slamníkem, skříň na šaty a prádlo, šaty a prádlo, nádoby k vaření a poživatiny, otop a pod., jež máte v zásobě.
   Přestěhování provedete si sami.
   Předseda Národního výboru: Jan Černý

Rodina odešla do Rakouska, kde ve Stanzu žili z milosti u příbuzných.

Ze smiřické kroniky:
   Na podzim 1951 odvezeno bylo ze Smiřic na žádost a za přítomnosti ředitele hudební školy Hofmana z Jaroměře z místní školy piano zn. Blüthner, konfiskát po rodině Malburgových, do Jaroměře k opravě. MNV dal souhlas k přestěhování zmíněného piana jen s podmínkou opětného vrácení, neboť se jedná o vzácný hudební nástroj. Piano bylo opraveno, ale vráceno do Smiřic nebylo ani přes četné protesty MNV u ONV Jaroměř. Jednání nevedlo k cíli ani v následujícím roce. Mnohem později dáno do Smiřic náhradou piano jiné, nástroj méně hodnotný. Událost tato způsobila u zdejšího občanstva značné roztrpčení.
Za parte děkuji pí. Reichové.

Malburg
Fräulein Lambertine Malburg - slečna zemřela 8. prosince 1930 ve věku 79 let.

Malburg
Rudolf Friedrich Malburg - zemřel 30. prosince 1951 ve věku 42 let.

Malburg
Georg Malburg - zemřel 29. ledna 1954 ve věku 85 let.firma Malburg
Zaměstnanci připravovali pro Malburgovu rodinu při nějaké příležitosti oslavy v maskách. Foto p. Ladislav Šubrt.

firma Malburg
Foto p. Ladislav Šubrt.

Malburgovo auto
Pan Ladislav Žampa, od kterého je fotografie, píše: ,,Fotka pořízena 6.10.1928, na dvoře hospody u Pácaltů, při odjezdu rodičů
do kostela v Holohlavech. Auto zapůjčeno od zaměstnavatele mamky, od Malburgových. Domnívám se, že řidičem nebyl p. Junek,
ale druhý řidič závodu, p.Hynek. Mělo by to býti auto, ve kterém se později Malburg zabil."