Smiřice - rodokmen rodiny Mautner a Malburg

Sestaveno podle dat od pana Ing. Milana Plška a Ing. Lubomíra Kupky. Vytvořeno v programu Ancestry.

Zpět na hlavní stránku          Stránka o majitelích firmy          Stránka o firmě

Mautner Vídeň
Rodokmen rodiny Mautner - první část.

Malburg Smiřice
Rodokmen rodiny Malburg.

Malburg
Pokračování rodokmenu Stanz.

Potomkové rodiny Mautnerovy jsou vyobrazeni --- na této stránce ---


Ing. Milan Plšek mi poslal své poznámky:
Mautner Israël Mautner /žid/ †24.3.1830
Theresie Winternitz z Chlumce
Abraham Izák, rytíř z Markhofu *26.10.1801 Smiřice č.1 †24.12.1889
Julie Marcelina Kadišová ze Semil

Nejdříve měli Mautnerové v pronájmu obecní pálenici čp.111, roku 1840 se Abraham Izák stal nájemcem panského pivovaru. Byli zdatnými a úspěšnými hospodáři, nadělali slušné jmění. Závist ovšem vykonala své a tak jim později již nebyl pronájem prodloužen.
Abraham Izák tehdy odchází s manželkou a dvěma dcerami do Vídně, tam se i s rodinou nechal pokřtít, přijal jméno Adolf Ignác a stal se tak zakladatelem vídeňské větve rodu. To mohlo být ve stejné době jako se nechali pokřtít Mautnerové smiřičtí, tedy kolem roku 1850.

Smiřický Eduard Adolf i s rodinou přijal příjmení Malburg, stal se tak zakladatelem smiřické větve rodu.
Eduard Eliáš Adolf *7.8.1818 Sm 1
Do rytířského stavu byl Adolf Ignác povýšen ve Vídni roku 1872, stal se tak rytířem z Markhofu.
/ Mitiskova kronika, matriky Zámrsk /

smiřická větev:
děti Eduadra Adolfa a Amálie Agnes Anna Schönfeld: narozeni Smiřice č.1
Paulína Josefína Maria *7.4.1837
Adolf Theobald Zdenko *6.5.1842
Albrecht Theobald *15.4.1844
Lambertina Anna *9.4.1852

děti Albrechta Theobalda *1844 a jeho 1. ženy Marie Nietschke z Bresau *31.7.1842 †18.4.1873, narozeni Smiřice čp. 6
Eduard Florián Johan Maria *4.5.1868 †14.3.1879
Georg Ornst Paul Maria *30.6.1869
Oswald Zdenko Maria *27.2.1871
Margarita Amálie Albertina Maria *6.11.1872
2. žena Stana Radicsevics ze Srbska *20.8.1848 †8.2.1895, narozeni rovněž čp. 6, oddáni roku 1874
Marie Elisabeth *6.7.1875
Adolf Eduard Josef *13.1.1885
Marie Elisabeth provdána 10.2.1900, manžel Otto rytíř z Theuerkaufu *30.7.1871 v Praze

děti JUDr. Oswalda a Ilona Růžena Puteany *2.7.1876 v Uhrách, † cca 1960,
narozeni čp. 205
Albrecht Maria *29.4.1904
Irmegard Helena Paulina *24.8.1906 † v Rakousku, neprovdala se
Rudolf Fridrich *11.3.1910 †30.12.1951
/archiv Zámrsk/

Vložené obrázky ukazují jména zesnulých na hrobce Mautnerovy rodiny na centrálním hřbitově ve Vídni. Od Ing. Plška

Mautner


Jnéno narození křest:
Eliáš Eduard Mautner *8.8.1808 28.03.1853
Amálie Agnes Anna (žena) *10.8.1815 17.10.1853
děti Eliáše Eduarda:
Paulína Josefína Marie *7.4.1837 16.10.1853
Adolf Theobald Zdenko *6.5.1842 25.09.1852
Albrecht Theobald *15.4.1844 28.03.1853
Lambetrina Anna *9.4.1852 16.10.1853
děti Albrechta Theobalda:
Georg Ornst Paul *30.6.1869 07.07.1869
Oswald Zdenko Maria *27.2.1871 06.04.1871
Margarita Amálie Bertha *6.11.1872 08.11.1872
Marie Elisabeth *6.7.1875 17.07.1875


Do obce Stanz im Mürztal v rakouských Alpách se po válce uchýlili poslední Malburgovi ze smiřické rodiny,

Ilona Růžena von Puteani s dcerou Irmegard Helenou a synem Rudolem Fridrichem, ke svému strýci.Pan Zdeněk Vorel mi 22.3. 2014 napsal:
Jinak již před lety jsem si poznamenal, a snad správně, že rod Puteani tedy i Ilona /Helen/ Malburgová má uvedené předky /Zárubové z Hustiřan/ v seznamu inkolátu české šlechty a od roku 1743 v inkolátu šlechty moravské. Je uvedena v deváté generaci rodu Puteani z třetího manželství jejího otce jako manželka Oswalda Malburga.Poznámky Ing. Kupky
Georg (Jiří Malburg ) C.K. oficír, byl v Mexiku s Ferdinandem Maxmiliánem Habsburským, po svém návratu byl v 1. sv. válce v Stabu.

Na smiřickém hřbitově jsou pohřbeni:
Marie roz. Nitschke *31.7.1842 †18.4.1873 pohřbena v Holohlavech a exhumována do Smiřic
Amalie roz. Schönfeld *10.8.1815 †10.9.1878 -"-
Eduard Malburg*4.5.1868 †14.3.1879 -"-
Eduard Adolf Malburg*8.8.1808 †2.9.1890
Albrecht Malburg *15.4.1844 †17.8.1905
Lambertina Malburg *9.4.1852 †8.12.1930
Stana roz. Radičevič *20.5.1848 †8.2.1895
Albrecht Malburg *29.4.1904 †10.6.1904
Hans Nikolaus Malburg *6.12.1872 †2.6.1925
JUDr. Oswald Malburg *24.2.1871 †13.3.1930 vpravo od hrobky
Ilona Puteani Szeidl *6.3.1843 † 16.5.1914 vlevo od hrobky
Ze stránky:
http://patricus.info/Rodokmeny/Buben.txt


na čísle 170.
BUBNA Z LITIC Mikuláš Maria Michael Alois, (son of BUBNA Z LITIC Michael Maria Ottokar Emil Ferdinand Valentin and STRASSOLDO Eleonore Maria Rosa Julia) born 14 Jun 1897 in Doudleby nad Orlicí, died 17 Aug 1954 in Graz.

ministr zemědělství 1940-1942

He married HANSY Margarethe 9 Nov 1926 in Wien.
HANSY Margarethe, (daughter of HANSY Franz and WEISSHAPPEL Maria Theresia) born 14 Oct 1902 in Baden bei Wien, died 16 May 1946 in Doudleby nad Orlicí.

He married MALBURG Maria Margaritta 19 Oct 1950 in Mariazell. MALBURG Maria Margaritta, (daughter of MALBURG Georg and OGRISEG Margarita) born 16 Feb 1919 in Stanz im Mürztal, Steiermark, Austria.

Children by HANSY Margarethe:
BUBNA Z LITIC Adam Vít Mikuláš Michael František born 14 Aug 1927
BUBNA Z LITIC Eleonora Marie Tereza Markéta Georgina born 24 Apr 1929

Children by MALBURG Maria Margaritta:
BUBNA Z LITIC Patrick Maria Hermann Mikuláš Michael Jiří born 13 May 1951
BUBNA Z LITIC Jindřich Jan Maria Gisbert born 12 Feb 1953
Mautner
Dne 7. srpna 1808 narozen a dne 28. března 1853 pokřtěn Eduard Adolf Mautner / Malburg
† otec Israël Mautner, israelita, nájemník vrchnostenské vinopalny v Smiřicích manželský syn po zemřelém Mojžíši Mautnerovi, též nájemníku vechnostenské vinopalny v Smiřicích č. 111...
Foto holohlavské matriky, zápis z roku 1853 od Ing. Plška.

Mautner
Poukázka, ze dne 25.7.1895 k vyplacení peněz z obecního úřadu, pro odeslání telegramu Jiřímu Malburgovi k sňatku.
Tento telegram odesílalo Městské zastupitelstvo, další telegram také zaslala Městská rada Smiřice.


Děkovné dopisy spolku Hanka. Zdroj: Okr. archiv Hradec Králové:

Albrecht MalburgVelectění pánové !
    Účastenství vaše při pohřbu milované choti mé zmírnilo veliký bol náš i mám proto za svou povinnosť vydati Vám jménem celé rodiny svůj nejvřelejší dík.
    Zároveň prosím, abyste přiložených rčzl 50,- k účelům ctěné jednoty Vaší upotřebiti ráčili.
Ve Smiřicích 14. února 1895
Albrecht Malburg
Albert MalburgSlavný
Výbor pěveckoochotnické jednoty ,,Hanka" ve Smiřicích
    Při návratu našem byl jsem nad míru překvapen okázalou pozorností s kterou slavná jednota Vaše milou choť mou byla přivítala a to nejen půvabným průvodem ale i přednešením překrásných sborů a vzdávám Vám tímto za tento projev Vašeho přátelství můj
nejsrdečnější dík.
    Prosím by přijali jste tímto mé ujištění že bude vždy mou snahou zájmy Vaše v každém ohledu podporovati a prosím zároveň by přiložený obnost pr: zl: 50,- k účelům spolkovým věnovaní byl.
V dokonalé úctě.
V Smiřicích, dne 1. srpna 1895
Jiří Malburg

Albrecht Malburg
Za milé překvapení, kterého se mně dostalo u příležitosti svatební, vřele děkuji a prosím současně,
by přiložená částka zl. 50 libovolně ve prospěch st. spolku použita byla.
V dokonalé úctě Albrecht Malburg. Ve Smiřicích dne 23. září 1898.

Albrecht Malburg
Pan Ing. Plšek mi poslal foto korespondenčního lístku odeslaného Albrechtem dne 15.5.1877 a píše:
O co se jedná nevím, mohu pouze spekulovat. Malburg se dozvěděl, že na císařském statku Sokolníky u Brna mají koně na prodej. Má zájem a tak zjišťuje cenu.
Koně byli tehdy běžným dopravním prostředkem, jednak u kočáru, ale i na rozvoz výrobků. Malburgové na koních i jezdili.