Smiřice - Osvald Malburg a jeho rodina

Fotografie z pozůstalosti rodiny Malburgovy se objevily v roce 2013 na aukro.cz. Popisy na zadní straně jsou od Ing. Kupky.
Za originály děkuji Romanovi.

Zpět na hlavní stránku

Další fotografie firmy Malburg a Syn jsou --- na této ---. a --- na této stránce ---.Malburg
Rodina Malburgova, Smiřice 18.8.1909
Zleva sedící: Ilona Malburgová roz. baronesa Puteany, její dcera Irmgard, její matka, baronka Puteany
Zleva stojí: asi Jiří Malburg(?), Dr. Oswald Malburg, ?, asi Jan Malburg

Malburg Malburg
Smiřice 18.12. - asi otec Dr. Malburga(?) nebo jeho ženy ?
Chaloupka, vybudována v parku jako ,,lusthaus".

Malburg
Kolem roku 1910.

Malburg
Kolem roku 1910, v kočárku Rudolf Malburg a jeho starší sestra *1906 Irmgard.
V parkovém domku Dr. Oswald Malburg a paní Ilona.U kočárku asi její bratr šlechtic (gróf) Puteanyi

Malburg
Dr. Osvald Malburg (vlevo), jeho bratr Albrecht Malburg (důstojník).
Uprostřed se značnou pravděpodobností malíř Adolf Kaufman. Později se pan Kupka opravuje a píše:
zápis dole se asi chybný! Jde pravděpodobně o otce Dr. O. Malburga (zde nepřítomného) a jeho bratra Albrechta.

Malburg
Irmgard Malburgová na tenisovém hřišti.

Malburg
Rodina Malburgova na statcích v Maďarsku. Kolem roku 1910.

Malburg
Rodina Malburgova na statcích v Maďarsku. Kolem roku 1910.

Malburg
Zámek Maďarsko.

Malburg
Statek v Maďarsku

Malburg
Smiřice 1910

Malburg
Irmgard Malburgová
Celá podoba fotografie je na vloženém obrázku. Foto Fr. Guld.

Malburg Malburg
Vlevo: 1920 houslista, údajně houslový virtuos Fritz Kreisky(?). Podle dochovaných drbů dobrý přítel paní i slečny Malburgových.
Vpravo: Smiřice - 28.8.1898 - asi sourozenci Kozákovi (uprostřed pozdější děkan v Holohlavech) v mládíMalburg
Tenisový kurt u malburgů v parku na jih od továrny.
Zleva stojí: slečna Irmgard Malburgová, sestra Dr. O. Malburga, mladý pán Rudolf Malburg, manželka Ilona Malburgová a neznámý.

Malburg Kaufman
Irmgard Malburgová + vpravo:: z atelieru Adolfa Kaufmana, přítele rodiny Malburgů.

Malburg
Pan Kupka píše: ,,rozveselená C.a K. kavalerie. S číší v ruce některý Malburg.
Asi Jiří, bratr Edwarda. Je-li to on, byl s císařem Maxmiliánem jako dobrovolník v Mexiku. S otcem sklenáře Sourady."
Foto z aukce.

Kaufman
Rodinný přítel Malburgových, vídeňský malíř A. Kaufmann 1913.
Foto Robert Janko.

Malburgovi
Nekvalitní foto z aukce.

Malburgovi
U zahradního domku. Foto z aukce.