Dvůr v Holohlavech - foto od p. Šimurdy.

Zpět na hlavní stránku      Další stránky o statku        ulice Ve Dvoře

Dvůr patřil statkům, dnes je soukromého majitele. Děkuji za fotografie, které jsem již dostal většinou popsané.

Dvůr
Váha 1940.

Dvůr Dvůr
Nahoře stojí kovárna. Domek váhy je ještě nízký. + Detail chlapců.

Dvůr


Dvůr
1941

Dvůr
1941

Dvůr Dvůr
Správce 1941 + 1941

Dvůr Dvůr
1941 - altánek v zahradě pod statkem. + Rybník 1940.

Dvůr Dvůr
Rybník 1923. + Rybník 1947.

Dvůr Dvůr
1941 + 1969

Dvůr Dvůr

Požár seníku.

Dvůr Dvůr

Holohlavský kostel a nízký domek váhy. + Pohled více zleva, již s traktory.

Dvůr Dvůr
Výběh 1974. + 1980

Dvůr
Zaměstnaci statku před rozdělením práce.

Dvůr
Zahrada u rybníka pod statkem v roce 1969.

Dvůr
Seník u cesty na Černožice ( v kaštanech ) v roce 1980.

Dvůr
Zadní část statku v roce 1980.

Dvůr Dvůr
Za dvorem v lednu 1971. + Stejná místa, jako vlevo - 1971.

Dvůr Dvůr
Kravín v roce 1980. + Pohled od vrat do dvora. 1980

Dvůr Dvůr
Vlevo: Čp. 83 stojí u bývalého výjezdu ze dvora na Černožice. 1980
Vpravo: Pan Šimurda při opravách pořizoval smímky, tento ukazuje vjezd do statku se zajímavou zdí. Vpravo byla statková kovárna.

Dvůr Dvůr
Pila navazovala na kovárnu. + Statek se konečně dostává do pěkného stavu.