Holohlavy - seznam hrobů na hřbitově v srpnu 2013

Tento seznam je sestaven podle plánu hřbitova se jmény majitelů hrobů ve vývěsce před branou. Plán je pro přehlednost rozdělen na čtvrtiny.
Vysvětlivky: číslo hrobu. jméno majitele - nápisy na náhrobních kamenech. Sm. - Smiřice, PHA - asi Praha, bez náhrobku - není svislý kámen s textem, ? - nevyluštil jsem jméno.
Uvádím jen důležíté údaje pro rodokmeny, kde je uveden rok narození, bývá obvykle i datum úmrtí. Jestliže vytváříte rodokmen a potřebujete data, mohu Vám poslat fotku hrobu.
Všechny plány jsem popisoval zleva a zezdola nahoru.

Zpět na hlavní stránku     Seznam majitelů hrobů v roce 1930     Foto hřbitova

hřbitov Holohlavy
1. Carda – bez náhrobku
2. Vágner – bez náhrobku
Hřbitov Holohlavy - celý plán 3. Špryňar Rožnov – Rodina Němečkova
4. Smejkalová Smiřice – Rodina Pácaltova a Smekalova
5. Kopecký L. – Rodina Kopeckých
7. Zilvar F. – Rodina Zilvarova
8. Vebrová – Chlupatý Václav a rodina
9. Andrýs Václav – Rodina Andrýsova a Macháčkova
10. Hájek – Rodina Hájkova
11. Peřina – Rodina Peřinova
12. Vebrová – Rodina Vebrova
13. Šrámková PRA – bez náhrobku
14. Kučera, Hodek – Kamil Kučera domkař v Holohlavech, Anna Kučerova, Josef Hodek zemřel 1868
15. Jelínek – Rodina Jelínkova
16. Černý Jar. – Rodina Černých
17. Řehák Sm – Rodina Řehákova
18. Srkal – Rodina Srkalova, František *1896, Marie *1905, Jiří *1936, František *1934, Alena *1941
20: Šaňková HK – Marie Nováková roz. Linhartová ze Žleb, choť řídícího učitele v Černožicích *1851, Anna Nováková, choť sládka v.v. *1882, Rodina Košťálova, Alenka Košťálová *1929
177. Hencl Jásenná – Rodina Henclova
21. Bubeník Václav Kutík rodák holohlavský *1824– památka
178. Janko – Rodina Jankova
22. Suk – Rodina Sehnoutkova z Holohlav, Rodina Sukova
23. Štefanová Sm. – Rodina Hlavova
24. Josefa Hojnýho narozena v Černilově, zemřela v Holohlavech
25. Šecová Jř. – Anna Řeháková, choť c. a k. lesního z Neznášova *1870, František Šrámek, rolník z Čáslavek *1831 a choť jeho Marie Šrámková *1842
26. Straková HK – Rodina Tvrdých
27. Koubová Sm. – Rodina Koubova a Černých
28. Juričková HK - Rodina Trojanova Juričkova
30. Merkl - Josef Sehnoutka rozený v Holohlavech a manželka jeho Anna, Rodina Merklova, Merkl Václav, Františka Merklova, Kateřina Sehnoutkova, František Sehnoutka, František Merkl
31. Beranová Ćernožice – Rodina Vyhnálkova a Beranova z Černožic


hřbitov Holohlavy
173. bez náhrobku
174. bez náhrobku
Hřbitov Holohlavy 176. bez náhrobku
171a. Vantolová Sm. – Rodina Paliarikova
172. Harángozova HK – Rodina Harángozova
171. Podrazilovi HK – bez náhrobku
170. Juriček O. – Rodina Juričkova
167. Benešová – bez náhrobku
168. Srb HK – bez náhrobku
169. Melgrová – Rodina Melgrova
166. Paliarik dvojhrob – bez náhrobku
165. Plíva – Rodina Plívova, Václav Plíva *1923, Anna Plívová *1927
164a. Cejp Černožice – Rodina Kovářova a Cejpova
163a. Hostačný – Rodina Hostačná
163. Jakubská – Rodina Tučkova Duškova Jakubských
160. Oppa – Rodina Oppova
161. Černá A. – Rodina Černá
162. Jirousek – Rodina Jirouskova
164. Voltr S.- Rodina Volterova
159. Andrýs Rudolf – Rodina Andrýsova
156. Ledecká Černožice – Rodina Kroupova a Ledeckých
157. Šrámek – Rodina Sýkorova a Šrámkova Chlupatých
158. Andrejsek Jaromír – Rodina Andrejskova, František *1893, Bedřiška *1898, Jaromír *1924
154 Mindl Mostek
153. Kopecký – Rodina Bůtova a Kopeckých
152. Rezková
151. Osarium
150. Karlová – František Karel řídící učitel v Černožicích *1859, Marie Karlová *1865, Růžena Karlová lit. učitelka *1888, Lidmila Karlová *1896
149. Pácalt Černožice – bez náhrobku
148. Šereš – rodina Šerešova
147. Syrová - Burešova
146. Panáková – Pavel Panák *1920
144. Kočíř
140. + 140a. Kubunková (?) Csoka – Šarolta Czoková *1933, Demeter Csoka *1930
141. Štrumhausová – Rodina Pultrova Štrumhausova
142. Syrová Sm.
143. Bludská – Rodina Novákova


hřbitov Holohlavy
34a. Gyuriczova – Rodina Gyuriczova
34. Voldřichová – Rodina Hlavova Voldřichova
35. Křeček – Emilie Křečkova
32. památka – Antonín Mergl c.k. správec v Holohlavech *1838, manželka Karolina roz. Kulišova *1844
? Rodina Rejentova, František Rejent *1916
Hřbitov Holohlavy 33. Holečková, Sokolovská – Rodina Hlavova
36. Hudák – Rodina Křečkova Hudákova
Deska ve zdi – překlad na stránce o hřbitově
37. Bergmanová – Rodina Vítkova a Bergmanova
38. Josefa Klouzová †1901 ve stáří 47 r., Václav Klouza *1850, Františka Klouzová *1883, Josef Klouza *1880
40. Levímnský – Rodina Jelínkova a Levínských
43. Hošek – Rodina Joštova a Hoškova
45. Vokřál – Rodina Klouzova a Vokřálova
46. Pavel – bez náhrobku
47. Němec HK – Rodina Němcova, Šlejharová Josefa *1831, Šlejhar Jan *1830, Němec Alois *1865, Němcová Cecilie *1870, Němec Václav *1895, Hauser Karel *1887, Hauserová Josefa *1894, Němcová Josefa *1895, Němec Oldřich *1922
48. Kábr – Rodina Kábrova
49. Plšek – Rodina Plškova
50. Lakatošová Sm. – Josef a Emilie Fišerovi, Michal a Emilie Lakatošovi
51. Vašková – Rodina Rohlenova Vaško
52. Volterová – bez náhrobku
53. Dolská HK – Rodina Zettlitzerova Hlavova
54. Michalicová – Rodina Kučerova Lochmanova
56. Beránková Trutnov
57. Kubánková Jílemnice – Josef Voltr *1864, manželka Františka zemřela ve věku 103 let
58. Křičenská Rodov – Rodina Pultrova
59. Střecha Sm. – Jan Křeček *1862, Františka Křečková *1873, Marie Střechová *1900, František Střecha *1901
62. Juričková Sm. – Rodina Horákova
deska ve zdi – Mathias Venz
63. Motyčka Sm. – Rodina Motyčkova
65. Ryšavý J. – Rodina Maršíkova z Holohlav, Karel Dušek *1939
65. Řeháková Sm. – Josef Hencl *1885
66. + 67. Kolenová – Kolenovi Vendelín *1934 Terezie *1940
69a. Bajzová – bez náhrobku
68. Zvěřina – Rodina Zvěřinova
69. Štefan – Marie Hlavatá roz. Hlavová z Holohlav *1886, Rodina Štefanova
70. Štefanová Sm.
72. ?
Dukay – Rodina Dukayova
73. Šolcová – Rodina Vognarova Šolcova
74. Josefa Chmelíkova *1862, Vlast. Chmelíkova *1887, Otokar Chmelík *1882
75. Výtvarová Harachov – Jakub Kadaník, Marie Kadaníková manželka, Anna Kadaníková dcera, Marie Kadaníková dcera, Marie Křížalová vnučka, Jeroným Křížala pravnuk
76. Haž JŘ – bez náhrobku
77. Bartáková Trotina – Václav Vyhnálek, rolník z Černožic †1910 v stáří 92 r., Rodina Křížalova Čeněk *1891 Hedvika *1905, Rodina Bartákova, Jaromír *1955
náhrobek Václav Andrýs, rolník z Holohlav + Kateřina Andrýsová †1893
78. + 80 Pospíšilová - bez náhrobku
79. Hojný - bez náhrobku
81. Joštová Sm. - bez náhrobku
82. Holubová Sm. – Rodina Čapkova, Jan *1887, Kateřina *1887, Ladislav *1922, František *1912, Františka Havelková *1920
83. Kernová HK – Rodina Kociánova, Josefa Kociánová *1881, Václav Kocián *1883

Urnový háj:
1. Peřina PHA – Rodina Peřinova, Josefa Peřinová *1895, Jaroslav Peřina *1885
2. ? – Rodina Hlavova, Miroslav Hlava *1938
památka - Františka Novotná *1834, dcera Františka † nešťastnou událostí 23.VI.1874 v stáří 12. r., Josef Hynek *1842, Jan Hynek *1798, manželka Kateřina *1808
3. Sehnoutka Liberec – Marie Sehnoutková *1916
4. Rodina Schejbalova – Pavel *1970
24. F. Provazníková – Rodina Provazníkova
Hřbitov Holohlavy 30. Bezvoda – Rodina Bezvodova
28. Hlava M. – Rodina Hlavova
Šrámek F. – Rodina Šrámkova
21. Koldinská – Rodina Pácaltova a Koldinských, Jaroslav Pácalt *1925, Jana Pácaltová *1929
31. Kozina Sm. – Rodina Kozinová
20. Juriček – Rodina Juričkova
19. Stuchlíková Sm. – Rodina Stuchlíkova
18. Jašková Sm. – Rodina Špryňarova
17. Knejp Sm. – Rodina Lášková Knejpova
16. prázdno
15. M. Chlupatý – Rodina Chlupatých Rybínova
14. Nosková – Rodina Noskova, František Antoš
27. Rérychová – Rodina Černých a Rerychova
26. Pultr J. Plasion – Rodina Pultrova
25. Němcová Šumperk – Rodina Chlupatých
87. Hrobka rodiny Jarošovy - památka
86. Rezková Rasošky – Rodina Veverkova z Čáslavek a Kadečkova, Jaroslav Kadečka *1886, Marie Kadečková *1904
85. Ornstová – Rodina Kotlantova, Rodina Ornstova
5. Peřinová Liberec – Rodina Peřinova, Anna Peřinová
6. Hanzl - Rodina Hanzlova
7. Svíránková ? Černilov – Rodina Novotných
8. Lindr – Rodina Lindrova Tlustých
22. Rybová – Rodina Rybova
23. Hájková Chlumec – Rodina Šanderova Klouzova
24. Nepokojová – Rodina Nepokojova
13. Balcar – Rodina Zilvarova a Balcarova
9. Štrégl – Rodina Štréglova
10. Tuček – Josef Tuček *1850, Rodina Tučkova
11. Samková – Rodina Samkova a Hrochova, Rudolf *1921, Václav Hroch *1886
12. Ryšavá A. – Rodina Ryšavých


hřbitov Holohlavy
pod křížek – Alois Nývlt památka
134. Pácalt
135. Horynová – Rodina Špryňarova Horynova
136. Šerešarov HK – bez náhrobku
Hřbitov Holohlavy 137. Procházková PHA – Rodina Šafkova Vítkova Procházkova
132. Dašek – Rodina Daškova, Rodina Budkova
128. Hroch J. – Rodina Hrochova
129. Havrdová Černožice
130. Jarinová – Rodina Jarinova
131. Bohdanecká – Rodina Bohdanecká
131a. Řehák V. – Rodina Řehákova
125. Šupíková Černožice – Rodina Velcova Šupíkova
179. Korenčík M. – Milena Suchá *1953
125a. Korenčík V. – Rodina Korenčíkova
126. Jošt V. – Rodina Joštova
127. Duchoň – Rodina Duchoňova
121. Gočalová – Rodina Gočalova, Jan Gočala *1964
122. Slezák – Rodina Slezákova
123. Korenčík V. - Rodina Sihlovcova
123a. Gočalová – Rodina Gočalova, Emil *1842
kříž socha – Josef Čap, Františka Čapová, Anna Čapová †1897 – památka
117. Hiesl (?) – Rodina Kučerova Bejčkova
116. Martínková – Rodina Martínková
118. Špryňarová Sm. – Rodina Nepokojova Špryňarova
119. Kudyvejs Sm.
křížek – Ignác Čepek říd. učitel z Holohlav, nar. 10. června 1823, zem. 4. července 1879
dva křížky socha – Václav Kotlant †1877, manželka jeho Františka †1899, synové František †1879, Josef †1887 – památka
110. Černý Jar. – Rodina Černých a Cejpova
111. ?
112 . Valášková Černožice – bez náhrobku
113. Jošt - Jan Peřina *1894, Josefa Peřinová *1897, Bohuslav Jošt *1913, Milada Joštová *1920, František a Marie Špačkovi
114. Suchánek Sm. – Rodina Bubákova Suchánkova
Makáň – bez náhrobku
Štefan Bjalončik *1956
115. Knejp – Rodina Knejpova
109. Makáň – Rodina Makáňova
108. Prokop – Rodina Prokopova
107. Valášková Černožice –Rodina Valáškova
106. Otčenáš – Rodina Špačkova Otčenášova
105. Dlouhý – Rodina Dlouhých
104. Kučerová L. – Rodina Vognarova
103. Rodina Hynkova z Černožic
102. Stránská Sm. – Rodina Benešova a Stránských
100. Strnadová – bez náhrobku
98. Šimek – Julie Šimková *1876, Jan Šimek *1918
97. Černý F. – Rodina Černých
96. Jan a Anna Pecháňovi z Černožic – starý hrob
91. Volter Sm. – Rodina Volterova, Stanislav Volter *1944
92. Rykl Sm. – Rodina Koldinská Holatova Ryklova
93. Hynková JŘ – Rodina Kvasničkova
94. Křeček – Rodina Němečkova a Křečkova
95. Černá M. – Rodina Králova Černých Hrochova
90. Jakoubek Černožice – Hrobka rodiny Jakoubkovy z Čáslavek, Kateřina †14.IX.1911 v stáří 64 roků, František †22.I.1917 v stáří 74 roků, Anna Jakoubkova roz. Puhlovská jejich snacha †8.I.1918 v stáří 38 roků, František Jakoubek *1937
89. Matejčková – Rodina Matějčkova

hřbitov Holohlavy
Pravá strana holohlavského hřbitova v pozadí s urnovým hájem. V popředí hrob č.87. Jaroš památka – Hrobka rodiny Jarošovy